Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"SU ÜRÜNLERİNDE VE BALIKÇILARDA AĞIR METAL-ESER ELEMENT YÜKÜ VE RİSK HARİTALANDIRMASI", TÜBITAK Projesi, 116S520, Yönetici, Devam Ediyor
"Çay ve Fındık Tarımı Çalışanlarında İş Sağlığı Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesi ve Rehber Geliştirme Çalışması", TÜBITAK Projesi, 115S921, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Trabzonda Yaşayan İnsanların Zoonoz Hastalıklarla İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları", BAP Y.Lisans, TYL-2015-5253, Yönetici, 2017
"Tehlikenin Farkında Mısınız?", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2014-VLK61-020, Araştırmacı, 2015
"SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ İLETİŞİM VE EMPATİ EĞTİMLERİNİN HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ KTÜ FARABİ HASTANESİ ÖRNEĞİ", BAP Alt Yapı, TAY-2015-5193, Yönetici, Devam Ediyor
"Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Laboratuvarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi", BAP Doktora, TTU-2015-93, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kocaeli ve Antalya’da Hanehalkı Sağlık Araştırması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 15.76.33.00.07.4.0.00.1.30.06.09, Koordinatör, 2015
"Kocaeli, Antalya ve Ergene Havzası’ndaki İllerde Üretilen Gıdalarda Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 15.76.33.00.07.4.0.00.1.30.06.09, Araştırmacı, 2015
"Kocaeli, Antalya ve Ergene Havzası’ndaki Erişkinlerde Ağır Metal ve Eser Elementlere Maruziyetin Değerlendirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 15.76.33.00.07.4.0.00.1.30.06.09, Koordinatör, 2015
"Kocaeli, Antalya ve Ergene Havzası’ndaki İllerde Hava Kalitesinin Belirlenmesi: Uçucu Organik Bileşikler ve Aldehitler", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 15.76.33.00.07.4.0.00.1.30.06.09, Koordinatör, 2015
"Kocaeli, Antalya ve Ergene Havzası’ndaki İllerde Kanser Ön Tanılarının İncelenmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 15.76.33.00.07.4.0.00.1.06.9 , Koordinatör, 2015
"Kocaeli, Antalya ve Ergene Havzası’ndaki İllerde Yüksek Frekanslı Akımlardan Kaynaklanan (RF) Elektromanyetik Alanların (EMA) Belirlenmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 15.76.33.00.07.4.0.00.1.30.06.09, Araştırmacı, 2015
"Ergene Nehri ile Kocaeli ve Antalya’daki Akarsu ve Atıksu Tesislerinden Deşarj Edilen Atıksularda Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 15.76.33.00.07.4.0.00.1.30.06.09, Araştırmacı, 2015
"Ergene Nehri ile Kocaeli ve Antalya’daki Akarsularda Dip Çamurunda Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 15.76.33.00.07.4.0.00.1.30.06.09, Araştırmacı, 2015
"Kocaeli, Antalya ve Ergene Havzası’ndaki İllerde Düşük Frekanslı Akımlardan Kaynaklanan (ELF) Elektromanyetik Alanların (EMA) Belirlenmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 15.76.33.00.07.4.0.00.1.30.06.09, Araştırmacı, 2015
"İzmit, Saros ve Antalya Körfezi'ndeki Su Ürünleri ve Deniz Sularında Çevresel Kirleticilerin Belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 15.76.33.00.07.4.0.00.1.30.06.09, Koordinatör, 2015
"Kocaeli, Antalya ve Ergene Havzası’ndaki İllerde Sağlık Haberlerine ve Haber Kaynaklarına İlişkin Toplumsal Algı Araştırması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 15.76.33.00.07.4.0.00.1.30.06.09, Koordinatör, 2015
"Kocaeli, Antalya ve Ergene Havzası’ndaki İllerde Hava Kalitesinin Belirlenmesi: PAH's, Ağır Metaller ve Eser Elementler", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 15.76.33.00.07.4.0.00.1.30.06.09, Koordinatör, 2015
"Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesini Etkileyen Durumların ve Yapılması Gerekenlerin Belirlenmesi, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Stratejisinin Geliştirilmesi Projesi ve Eylem Planı ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 15.76.33.00.07.4.0.00.1.30.06.09, Koordinatör, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi