Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Tıpta Uzmanlık, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ FARMAKOLOJİ, 1993-1997
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, , 1983-1989
YAPTIĞI TEZLER
Yüksek Lisans, "Milnasipran ve sertralin’in ağrı ve inflamasyon üzerine etkisinin farklı iki modelle araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJI Mayıs, 2011.
Yüksek Lisans, "Selektif Serotonin geri alım inhibitörü fluoksetin ile selektif serotonin-nor adrenalin geri alım inhibitörü olan duloksetin’in ağrı ve inflamasyon üzerine olan etkilerinin araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJI Mayıs, 2011.
Yüksek Lisans, "Selektif serotonin re-uptake inhibitörü ilaçlardan sertralin ve fluoksetinin izole sıçan ileumundaki spontan aktivite ve kolinerjik yanıtlar üzerine etkileri", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJI Nisan, 2005.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi