Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Sistem Dinamiği ve Kontrolü
Mekanik Titreşimler
Makina Dinamiği
Mekatronik
Akustik ve Gürültü Kontrolü
Yapay kaslar
Elektroaktif polimer eyleyiciler
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Makine Mühendisliği
Makine Teorisi ve Dinamiği
Kontrol Teorisi ve Uygulamaları (Control Theory and Its Applicatio
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Automation & Control Systems
Mechanics
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi