Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Tıpta Uzmanlık, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Hematoloji, , 2002-2004
Tıpta Uzmanlık, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İç Hastalıkları, , 1991-1996
YAPTIĞI TEZLER
Tıpta Uzmanlık, "CAPE’İN (KAFEİK ASİT FENETİL ESTER) LÖSEMİ HÜCRE SERİLERİNDEKİ İLAÇ DİRENCİNE ETKİSİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç hastalıkları Hematoloji Mart, 2015.
Tıpta Uzmanlık, "EKSTRANODAL DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMALI HASTALARDA BCL-2/MYC EKSPRESYON BİRLİKTELİĞİNİN TEDAVİ YANITI VE PROGNOZA ETKİSİ ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç hastalıkları Hematoloji Mart, 2014.
Yüksek Lisans, "MULTİPL MİYELOMDA TÜMÖR HÜCRE ANTİJENLERİ İLE YÜKLENMİŞ DENDRİTİK HÜCRE AŞILAMASI", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç hastalıkları Hematoloji Mart, 2012.
Tıpta Uzmanlık, "MULTİPL MİYELOMALI HASTALARDA PATOLOJİK KIRIK İLE OSTEOPROTEGERİN GEN MUTASYONU VE POLİMORFİZM İLİŞKİSİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç hastalıkları Hematoloji Mart, 2012.
Tıpta Uzmanlık, "ST ELEVASYONLU MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE FİBRİNOLİTİK TEDAVİ VE PRİMER PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANAN HASTALARDA ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç hastalıkları Hematoloji Mart, 2010.
Tıpta Uzmanlık, "POLİSTEMİA VERA’LI HASTALARDA TROMBOELASTOGRAFİ, ANTİFİBRİNOLİTİK AKTİVİTE DEĞİŞİMLERİ VE BUNLARA TEDAVİNİN ETKİSİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İç hastalıkları Hematoloji Mart, 2009.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi