Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. NİLGÜN KULOĞLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölüm : MİMARLIK BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : BİNA BİLGİSİ
Sabit Telefon : +90 462 3771621
E Posta Adresi : melekktu.edu.tr | nkulogluhotmail.com
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/melek/
Ofis : Z008
Posta Adresi : KTÜ Mimarlık Bölümü 61080 Trabzon
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık, Mimarlık, 1987-1994
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Mimarlık, 1985-1987
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık, Mimarlık, 1980-1984
Yaptığı Tezler
Doktora, "Konuttaki İşlevsel Değişimin Tarihi Çevrelerin Korunmasında Oluşturduğu Güçlükler ve Çözüm Önerileri: Ortahisar Örnek Çalışması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Mimarlık Ocak, 1994.
Yüksek Lisans, "Özürlüler İçin Mimari Tasarım: Mimari Çevrenin Tasarımında Göz Önünde Bulundurulması Gerekli Özürlü İnsan Gereksinme, İlke ve Ölçütleri", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Mimarlık Ocak, 1987.
Araştırma Alanları
Mimarı Tasarım
Bina Tasarımı
Mimarlık Eğitimi
Mimarlık Kuramları
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık Temel Alanı
Kuram/Eleştiri/Yöntem
Web Of Science Araştırma Alanları
Architecture
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 2012 - 2018
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 1996 - 2012
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 1989 - 1996
Uzman, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, 1986 - 1989
Sanatsal Etkinlikler
Kuloğlu N, "Kadın Temalı Fotoğraf Yarışması ve Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2015.
Kuloğlu N, "XXII. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri-Fikir Sunumu Dalı: Designtrain-Tasarım Temel Eğitimini Geliştirmeye Yönelik Eğitim Araçları", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2010.
Kuloğlu N, "Tarihi Yarımada ve Rekreasyon Omurgası Öğrenci Projeleri Sergisi", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Ekim-2008.
Kuloğlu N, "Traditional Environments a New Millenium: Student Projects Exhibition", Grup Sergisi, Düzenleyici veya Organizatör, Haziran-2001.
Yönetilen Tezler
Doktora, S.Durmuş, "Mimarlık Düşüncesinin Retorik İnşası: Usul-i Mimari-i Osmani", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Doktora, A.Yavuz, "Kentsel Yaya-Alışveriş Sokaklarında Geçirgenlik Kavramının İrdelenmesi: Doğu Karadeniz Kentleri", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Doktora, D.Demirkaya, "Mimarlık Tarihinde Etiketleme Sorunu: Türk Beşlisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, A.Öztürk, "Çocuklarda Ev ve Yakın Çevre Algısı Üzerine Bir İrdeleme", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, N.Gerçek, "Metafor Aracılığı ile Kafka’da Mekan Okumaları", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, T.Şamlıoğlu, "Mimari Formda Boşluğun Keşfi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, D.Demirkaya, "Mimarlıkta Kare ve Devinimi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2003.
Yüksek Lisans, A.Yıldırım, "Kamusal Alanlarda Vandalizm", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2000.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Yavuz A., Kuloğlu N., "The Effects of Locational Factors on Vandalism in The Seaside Parks", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, no.20, pp.4207-4212, 2011 (Link) (Abstract)
Kuloğlu N., "Line as a means of conceptual expression in design education ", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.6, pp.1397-1405, 2011 (Link)
Yavuz A., Kuloğlu N., "An experimental study on vandalism: Trabzon Parks", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, no.17, pp.2463-2471, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Durmuş Öztürk S., Kuloğlu N., Gür Ş., "Metin Ve Mimarlık İlişkisinde Bir Kitap: Usûl-i Mi’mârî-i Osmanî", Mimarlık Bülteni, no.11, ss.1-8, 2017
Durmuş Öztürk S., Kuloğlu N., "Designing The Place via Text: Imaginary Places in Design Studio", Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning, no.4, pp.13-26, 2017
Yavuz A., Kuloğlu N., "Permeability as an Indicator of Environmental Quality: Physical, Functional, Perceptual Components of the Environment ", World Journal of Environmental Research , vol.4, no.2, pp.29-40, 2014 (Link)
Kiliçaslan H., Kuloğlu N., "Visual Literacy During The Period of Architectural Education", Procedia-Social and Behavioral Sciences, pp.2824-2828, 2014
Kuloğlu N., "The Movement of Void: From Architectural Space to Urban Space", ICONARP International Journal of Architecture and Planning, no.2, pp.201-214, 2013 (Link)
Yavuz A., Kuloğlu N., "A Research on Permeability Concept an Urban Pedestrian Shopping Street: A Case of Trabzon Kunduracılar Street", Artvin Coruh university Faculty of Forestry Journal, cilt.13, ss.25-39, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Erbay M., Kuloğlu N., Yalçinkaya Ş., Öymen Gür Ş., "Effects Of Changing Life Styles And Globalizing Tendencies On Kitchen Size And Design: Turkey As A Case", Research Journal of International Studies, pp.143-156, 2012
Kuloğlu N., Şamlıoğlu T., "Var Eden Öge Olarak Boşluk", Mimarist, ss.25-31, 2011 (Link)
Kuloğlu N., Asasoğlu A.O., "Indirect Expression as an Approach to Improving Creativity in Design Education", Procedia Social and Behavioral Sciences, pp.1674-1686, 2011 (Link)
Asasoğlu A.O., Kuloğlu N., Öksüz A.M., Cordan Ö. , "Tasarım Eğitiminde Bağlam: Amasya Örneği", Yapı Dergisi, ss.62-69, 2002
Kuloğlu N., Asasoğlu A.O., "Korumada Yaşam Çekirdeği Kavramı", Yapı Dergisi, ss.80-88, 2000
Kuloğlu N., "Bir Temel Eğitim Dersi Uygulaması ve Deneyimler", Mimarlık, ss.44-49, 2000
Usta G., Özdemir İ., Kuloğlu N., Araz Ustaömeroğlu A., Beşgen A., Vural S., "Mimarlık Eğitiminde Temel Tasarım’ın Yeri", Mimarlık, cilt.293, ss.41-44, 2000
Gür Ş.Ö., Asasoğlu A.O., Kuloğlu N., "Dilomshilidobis Gürcistan", Yapı Dergisi, ss.75-77, 1996
Kuloğlu N., Asasoğlu A.O., "Gürcistan’dan Bir Mimar: Vakthang Davitaia", Yapı Dergisi, ss.77-77, 1996
Öymen Gür Ş., Öztekin K., Kuloğlu N., Asasoğlu A.O., Özdemir İ., Ural S.E., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Kentsel Başkalaşım: Trabzon Örneği", Trabzon Dergisi, ss.68-76, 1991
İbiş T., Kuloğlu N., "Trabzon’da Rölöve Çalışmaları", Mimarlık, ss.78-79, 1989
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Öztürk A., Kuloğlu N., "Reading the Space with Reference to the Feeling of Pain", ARCHDESIGN '17 IV. INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CONFERENCE, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Haziran 2017, pp.132-143
Durmuş S., Kuloğlu N., "An Empire Discourse: Usûl-i Mi’mârî-i Osmanî", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR), ROMA, ITALYA, 1-4 Eylül 2016, pp..-.
Yavuz A., Kuloğlu N., "A.Yavuz, N.Kuloğlu," Growing City Center, Changing The Coastal Line, Differentiating User Behaviours: The Sample Of Trabzon city",", Macodesu 2015, 1st International Conference, , TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2015, pp.82-82
Yavuz A., Kuloğlu N., "An Interpretation To Design Activity Through Painting Art", 3rd World Conference on Design, Arts and Education, DUBROVNİK, HIRVATISTAN, 2-3 Mayıs 2014, pp.2-2 (Abstract)
Beşgen A., Kuloğlu N., Fathalizadeh Alamdar S., "Teaching/Learning Strategies through Art: Art and Basic Design Education", 4th World Conference on Educational Technology Researches WCET-2014, Barselona, ISPANYA, 28-29 Kasım 2014, pp.428-432 (Link)
Yavuz A., Kuloğlu N., "Permeability As An Indicator Of Environmental Quality: Physical,Functional,Perceptual Components", Global Conference on Environmental Studies, ROMA, ITALYA, 10-12 Nisan 2014, pp.3-3 (Abstract)
Kiliçaslan H., Kuloğlu N., "Visual Literacy During the Period of Architectural Education", 6th World Conference on Educational Sciences-WCES-2014, Malta, MALTA, 6-9 Şubat 2014, pp.2824-2828 (Link)
Kuloğlu N., Durmuş S., "The Trace of Change: Traditional House", 2nd ICAUD Conference (International Conference on Architecture and Urban Design), TİRAN, ARNAVUTLUK, 8-10 Mayıs 2014, pp.1-9
Kuloğlu N., "Teaching Strategies Learning Through Art: Music and Basic Design Education", 4th World Conference on Educational Technology Researchs WCET-2014, Barselona, ISPANYA, 28-29 Kasım 2014, pp.395-401 (Link)
Kuloğlu N., Durmuş S., "Architecture And Technology: Architect’s Expression Language In Design Process", 3rd Annual International Conference on Architecture, ATİNA, YUNANISTAN, 10-13 Haziran 2013, pp.5-19 (Link)
Yavuz A., Kuloğlu N., Acar H., Demir S., "The Study Of Pedestrian Behavior In Shopping Streets And Pedestrian Activities", Bena Sustainable Landscape Planning and Safe Environment, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21 Haziran 2014 - 24 Haziran 2012, pp.871-880
Kiliçaslan H., Kuloğlu N., Asasoğlu A.O., "Bir Sanat Objesinden Yararlanarak Tasarlama", 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: Dün Bugün Gelecek, ANKARA, TÜRKIYE, 27-27 Nisan 2011, ss.518-522
Şamlıoğlu T. , Kuloğlu N., "Formdaki Boşluğu Tasarlama Sürecinde “Kavramlar”", 23. Uluslararası Yapı Yaşam Kongresi: Meslek Ortamı, BURSA, TÜRKIYE, 24-26 Mart 2011, pp.189-197
Kuloğlu N., Asasoğlu A.O., "Tasarlamayı “Mimarlar” ile Öğrenmek", 23. Uluslararası Yapı Yaşam Kongresi: Meslek Ortamı, BURSA, TÜRKIYE, 24-26 Mart 2011, pp.23-32
Durmuş S., Kuloğlu N., "Tasarımdan Ürüne Süreç: Bir Araç Olarak İfade Dili", 23. Uluslar arası Yapı ve Yaşam Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 24-26 Mart 2011, pp.99-105
Beşgen A., Asasoğlu A.O., Kuloğlu N., "Değişim: Bir Bilinçlenme Gerçekliği", 22. Uluslararası Yapı Yaşam Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 26-27 Mart 2010, pp.257-266
Kuloğlu N., Asasoğlu A.O., "Indirect expression as an approach to improving creativity in design education", 1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, MISIR, 29-31 Ekim 2010, vol.9, pp.1674-1686 (Link)
Kuloğlu N., Asasoğlu A.O., Beşgen A., "tasarlıYORUM-Atölye Çalışması", Mimari Tasarım Eğitimi’09: “Bütünleşme” Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-26 Haziran 2009, ss.266-268
Şamlıoğlu T., Kuloğlu N., "The Concept of Void as Spatial Effect", Livenarch IV: Re/De Constructions in Architecture, 4th International Congress Livable Environments & Architecture, TRABZON, TÜRKIYE, 2-4 Temmuz 2009, pp.145-162
Öztürk A., Kuloğlu N., "Çocuklarda Ev ve Yakın Çevre Algısı Üzerine Bir İrdeleme", Teknik Rapor, ss.1-105, 2015
Özdemir İ., Kuloğlu N., Asasoğlu A.O., "Privacy Signs in Transition", Livenarch: Livable Environments and Architecture International Congress, TRABZON, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2003, pp.378-388
Kuloğlu N., Cordan Ö. , Öksüz A.M., Asasoğlu A.O., "Context in Design Education: Amasya as a Case Study", Traditional Environments in a New Millennium: Defining Principles and Professional Practice, 2nd International Symposium of IAPS-CSBE , AMASYA, TÜRKIYE, 20-23 Haziran 2001, pp.94-103
Asasoğlu A.O., Kuloğlu N., Ural S.E., "Flexibility Versus Variety", Livenarch: Livable Environments and Architecture International Congress, TRABZON, TÜRKIYE, 4-7 Temmuz 2001, pp.80-83
Özen H., Kuloğlu N., Yılmazer S., "Mimarlık Eğitiminde Evrensellik", Uluslararası X. Yapı-Yaşam Kongresi: Mimarlıkta Kalite, BURSA, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 1998, pp.51-57
Özen H., Kuloğlu N., Yılmazer S., "A New Way Of Architecture Education as the Need of the Next Millennium", Architectural Education for the Third Millennium, Magusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 22-24 Nisan 1998, pp.561-567
Kuloğlu N., "Kullanım Sürecinde Mimar-Kullanıcı İletişimi", Uluslararası VIII. Yapı-Yaşam Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 1996, pp.139-144
Kuloğlu N., Asasoğlu A.O., "Geleneksel Yapılarda İyileştirme Çalışmalarının İşlevsel ve Estetik Boyutları", Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Haziran 1995, ss.346-351
Kuloğlu N., Asasoğlu A.O., Özdemir İ., Ural S.E., "Konutta Depolama Gereksiniminin Sosyo-Kültürel Bağlamda İrdelenmesi", Uluslararası VII. Yapı-Yaşam Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 1995, pp.310-320
Ural S.E., Okman İ. , Asasoğlu A.O., Kuloğlu N., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Kentsel Konutların Kullanımı ve Tipolojileri", Uluslararası VI. Yapı-Yaşam Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 1994, pp.---
Özdemir İ., Kuloğlu N., Ural S.E., "Gelenekselden Günümüze Konut Giriş Mekanları", Uluslararası V. Yapı-Yaşam Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 1993, pp.362-372
Kuloğlu N., "Transformations of the Traditional Core", Third International Congress on Human Ecology, Viyana, AVUSTURYA, 15-16 Nisan 1993, pp.---
Kuloğlu N., "Özürlü İnsanlar İçin Mimari Tasarım Ölçütleri", Uluslararası IV. Yapı-Yaşam Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 1992, pp.187-208
Öymen Gür Ş., Öztekin K., Asasoğlu A.O., Kuloğlu N., Özdemir İ., Ural S.E., "The Metamorphosis of the Eastern Black-Sea Region", IAPS 12 International Conference Socio Environmental Metamorphoses, Halkidiki, YUNANISTAN, 2-4 Temmuz 1992, pp.148-158
Kuloğlu N., "Geleneksel Sivil Mimarlık Örnekleri Üzerinde Kullanım Sorunları: Trabzon-Ortahisar Mahallesinde Bir Örnek Çalışma", Uluslararası III. Yapı-Yaşam Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 1991, pp.17-40
Öymen Gür Ş., Asasoğlu A.O., Kuloğlu N., Okman İ. , "Toplu Konut Sempozyumu", Bayburt Evi Üzerine Bir İnceleme, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Nisan 1991, ss.---
Öymen Gür Ş., Kuloğlu N., "An Alternative Approach to Housing The Elderly", The Third International Expert Seminar on Building Non-Handicapping Environments: Accessibility Issues in Developing Countries, Tokyo, JAPONYA, 5-6 Mart 1988, pp.---
Kuloğlu N., Öymen Gür Ş., "The Hidden Dimension in the Renewal of the Central Park in Trabzon: A Case Study", CIB Report of the Second International Expert Seminar on Building Non-Handicapping Environments: Renewal of Inner Cities, Prag, CEK CUM., 5-6 Mayıs 1987, pp.73-75
Kitap ve Kitap Bölümleri
Durmuş S., Kuloğlu N., "An Imperial Discourse: Usûl-i Mi’mar-i Osmani", in: Recent Developments in Arts, Bialas Z., Aslan H., Icbay M. A., Arslan H., Eds., Bialystok: E-Bwn, Bialystok, pp.232-242, 2017
Kuloğlu N., "Mimarlık Eğitiminde İlk Yıl İkilemi: Soyut-Somut Olgular", Mimari Tasarım Eğitimine Çağdaş Önermeler, Gür Ş.Ö., Ed., YEM Tasarım Yayınları, İstanbul, ss.79-94, 2017
Asasoğlu A.O., Kuloğlu N., Öztürk A., Bayrak D., "BİR TÜKETİM NESNESİ OLARAK MEKÂN: Trabzon’da Üç Yer", TRANSITION in/at/on/and/over/under SPACE, Kuloğlu N., Öztürk SD., Polat A., Bayrak D., Ed., Altan Özyurt Matbaacılık, Ankara, ss.126-138, 2017 (Link)
Yavuz A., Kuloğlu N., "Evaluation of Spatial Permeability Concepts: A Case Study of the Trabzon Forum Shopping Centre", in: Environmental Sustainability and Landscape Management, Efe R., Cürebal İ., Gad A., Tóth B., Eds., ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS SOFIA, Sofya, pp.239-256, 2016
Kuloğlu N., Acar H., Yavuz A., Günay K., Ed., "Kent merkezlerinde Yaya İzleri", Aydan Yayınları yayıncılık, ANKARA, 2016
Kuloğlu N., Durmuş S., "Architecture And Technology: Architect’s Expression Language In Design Process", in: Architecture Anthology I: Education, Research, and Practice, Judith Urbano, Eds., Athens Institute for Education & Research , Athens, Greece, pp.81-94, 2015
Kuloğlu N., "Suya Dokunan Mekanlar", Karaköy Atölyesi 2013, Gür Ş. Ö., Evci F., Somer M., E., Dur A., Ed., Yazmat Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti, İstanbul, ss.41-55, 2014
Kuloğlu N., "Mevcut Çevrede Tasarım: Stüdyo Deneyimleri", Mimari Güncellemeler, "Gür Ş Ö.", Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.125-138, 2014
Kuloğlu N., Asasoğlu A.O., "Historical Transfusion: Jahrhundarthalle as a Case", Dönüşüm Konusunda Uygulamalı Bir Araştırma, Gür Ş. Ö, Kuyumcu Y., Ed., Beykent Üniversitesi Tasarım Yayınları, İstanbul, ss.94-102, 2012
Asasoğlu A.O., Beşgen A., Kuloğlu N., "Training Tools for Developing Design Education", Vizyon Printing, Trabzon, 2009
Kuloğlu N., Asasoğlu A.O., Beşgen A., "Training Tools for Developing Design Education: Handbook 1", Vizyon Printing, Trabzon, 2009
Beşgen A., Kuloğlu N., Asasoğlu A.O., "Training Tools for Developing Design Education: Handbook 2", Vizyon Printing, Trabzon, 2009
Kuloğlu N., Beşgen A., Midilli Sari R., Elmali Şen D., Düzenli E., Şahin F., Ed., "Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2006-2007 Öğrenci Çalışmaları", -, TRABZON, 2007
Öymen Gür Ş., Asasoğlu A.O., Kuloğlu N., Beşgen A., "Modern ve Sonrası, Mimarlık Tarihi Ders Notları", Karadeniz Teknik Üniversitesi Matbaası, TRABZON, 2000
Diğer Yayınlar
Kuloğlu N., "Mimari Form ile Kentsel Boşluğun Diyaloğu; Örnekler/Tartışmalar", Sunum, ss.261-275, 2015
Asasoğlu A.O., Kuloğlu N., Beşgen A., ""Mimarlık Temel Eğitimini Geliştirmeye Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz Çalışması" BAP Projesi, Kod: 2005.120.01.2", Diger, ss.1-20, 2010
Asasoğlu A.O., Kuloğlu N., ""Designtrain: Training Tools for Developing Design Education" AB Destekli Leonardo Da Vinci B Tipi Proje 2006-TR/06/B/PP/178051", Diger, pp.1-271, 2009
Asasoğlu A.O., Kuloğlu N., Beşgen A., "Mimarlık Temel Eğitimini Geliştirmeye Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz Çalışması, Araştırma Projesi Raporu", Teknik Rapor, ss.25, 2005
Öymen Gür Ş., Asasoğlu A.O., Kuloğlu N., Beşgen A., "Mimarlık Tarihi Ders Notları: Modern ve Sonrası", Ders Notu, ss.193, 2000
Okman İ. , Asasoğlu A.O., Kuloğlu N., Ural S.E., ""Doğu Karadeniz Bölgesi Nitelikli Konut Araştırması" DPT Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Şengül Ö. Gür, Prof. Dr. Saliha Aydemir, Kod: 91.112.002.2, Alt Proje 9c, Cilt 4", Diger, ss.106-163, 1993
Asasoğlu A.O., Kuloğlu N., Öymen Gür Ş., ""Bayburt Yöresel Mimari ve El Sanatları Araştırması",Yürütücü: Prof. Dr. Şinasi Aydemir, KTÜ Döner Sermaye İşletme Projesi", Diger, ss.1-300, 1991
Desteklenen Projeler
"Ev-Yakın Çevre Kavramının 6 Yaş Çocuklarındaki Algısı Üzerine Bir İrdeleme", BAP Y.Lisans, FYL-2015-5194, Yönetici, 2016
"İç Mekan Tasarımında Biyolojik Etkin Yapay Aydınlatmanın İnsan Fizyolojisine Etkileri: Epilepsi Hastaları Örneği", BAP Doktora, FDK-2016-5665, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
ICONARP International Journal of Architecture and Planning, Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2013 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
TMMOB Mimarlar Odası, , Üye, 01.01.1985 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, Dergide Hakemlik, Mart 2016
ATHENS INSTITUTE FFFOR EDUCATION AND RESEARCH, Kitap Hakemliği, Şubat 2016
Ammons Scientific PSYCHOLOGICAL REPORTS, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Etkinlik Organizasyonu
Rejecting/Reversing Architecture, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2017
Livenarch IV: Re/De Constructions in Architecture, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Temmuz 2009
Designtrain Congress Trailer 2: DESIGing DESIGN EDUCATION, Düzenleme Kurulu Üyesi, ELIA-Amsterdam, HOLLANDA, Haziran 2008
Designtrain Congress Trailer 1: Guidance in/for Design Training, Düzenleme Kurulu Üyesi, ELIA-Amsterdam, HOLLANDA, Mayıs 2007
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi