Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
" “İşitme Engelli Bireyler İçin Grafik Sembolleri Temel Alan Teknoloji ile Desteklenmiş Öğrenme Ortamları Tasarımı: ALİS-T” ", TÜBITAK Projesi, 113K717, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İşitme engelli bireyler için grafik sembolleri temel alan teknoloji ile desteklenmiş öğrenme ortamları tasarımı:Alis-T projesi ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 1001/3501/1003, Araştırmacı, 2016
"Borçalı (Gürcistan) Karapapak/Terekeme Ağzı ile Ardahan/Çıldır Karapapak/Terekeme Ağzının Mukayeseli İncelenmesi ...", BAP Doktora, 8584, Yönetici, 2013
"Alternatif İletişim Aracı Olarak Bir Görsel İletişim Platformunun Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK 1001, Araştırmacı, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi