Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2012 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2006 - 2012
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2000 - 2006
Arş.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1997 - 2000
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, 1991 - 1997
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ, , 27.11.2012 - 19.07.2016
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ, , 27.07.2010 - 27.10.2012
Enstitü Müdür Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, , 15.09.2004 - 15.05.2010
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI , 15.01.2004 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
ORTA TÜRKÇE, Lisans, 2015-2016
MUKAYESELİ SÖZ DİZiMİ, Doktora, 2015-2016
MUKAYESELİ TÜRK DİLİ, Lisans, 2014-2015
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ, Lisans, 2014-2015
KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DİL BİLGİSİ, Yüksek Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, P.Seçkin, "TÜRKÇEDE DİLSEL BİR KATEGORİ OLARAK OLUMSUZLUK", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2019.
Doktora, M.Uzun, "Nazan Bekiroğlu'nun NAr Ağacı Romanında Bağdaşıklık ve Bağdaşıklık Ekseninde Bir Söz Varlığı Çözümlemesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2016.
Doktora, G.Çal, "OSMAN-ZADE TAYYİP'İN MÜNŞAATİNDE KELİME GRUPLARI", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2016.
Doktora, B.Güneş, "Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (İnceleme-Metinler-Sözlük) ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Doktora, E.Türkmen, " BİR KARMA KURULUŞLU CÜMLE TÜRÜ OLARAK TÜRKÇEDE AKTARMA CÜMLELERİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, G.Özçamkan Ayaz, "ORTA TÜRKÇE DÖNEMİNE AİT BİR ÇOK DİLLİ SÖZLÜK", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, I.Kaçar, "ORHUN YAZITLARI ÜZERİNE TÜRKİYE'DE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, C.Uysal, "ÜNİVERSİTELERİN YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAKİ TÜRK DİLİ ALAN DERSLERİNE NİTELİK VE NİCELİK BAKIMINDAN BİR DEĞERLENDİRME", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, A.Elcan, "TANISPAY ŞİNJİN'İN EKELGEN İJEMCİ ADLI ESERİ VE4 ALTAY TÜRKÇESİNDE İSİM", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2012.
Yüksek Lisans, Ş.Sancak, "TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMLARINDAKİ TÜRK DİLİ ALAN DERSLERİNE İLİŞKİN PROFİL ÇALIŞMASI", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2012.
Yüksek Lisans, G.Yilmaz, "TÜRKÇEDE KISALTMA GRUPLARI", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, B.Güneş, "BELAGAT EKSENİNDE RETORİK/DİLBİLİM TERİMLERİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, M.Uzun, "KAZAN-TATAR TÜRKÇESİNDE BİRLEŞİK FİİLLER", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, Ç.Usta, "KARAGÖZ METİNLERİNDEN GÜNÜMÜZ GÜLMECE METİNLERİNE GÜLMECE DİLİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2004.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, YARDIMCI DOÇENT, GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, Mart, 2016
Atama, PROFESÖRLÜK, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Aralık, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Nisan 2015., ÜAK, Nisan, 2015
Atama, PROFESÖRLÜK , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Aralık, 2015
Atama, PROFESÖRLÜ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Aralık, 2015
Tez Savunma, ZİYA GÖKALP'İN ŞİİRLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2011
Tez Savunma, ATASÖZLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNDEKİ YERİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi