Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri Fakültesi , 2014 - Devam Ediyor
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri Fakültesi , 2008 - 2014
Prof.Dr., ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsüs, 2007 - 2008
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri Fakültesi , 2007 - 2007
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri Fakültesi , 2001 - 2007
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri Fakültesi , 1996 - 2001
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri Fakültesi , 1996 - 1996
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri Fakültesi, 1989 - 1996
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, , 14.08.2016 - Devam Ediyor
Enstitü Müdürü, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi, , 16.01.2013 - 07.08.2016
YÖK-UDHB İzleme Değerlendirme Komitesi Üyesi, YÖK-UDHB , , 05.07.2009 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri Fakültesi , Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, 05.10.2008 - 06.04.2014
Enstitü Müdürü, ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 15.01.2008 - 30.09.2008
Yönet,m Kurulu Üyeliği, Gemiadamları Sınav Merkezi , , 01.06.2003 - 05.10.2008
Bölüm Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri Fakültesi , Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği , 10.06.1998 - 31.10.2007
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, 11.06.1997 - 21.11.2007
VERDİĞİ DERSLER
Korozyon ve Deniz Kirliliği, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, K.Gedik, "Çeltik Tarlalarında Arsenik Biyoakümülasyonu ve Biyomagnifikasyonunun Belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Doktora, E.Yüksekyildiz, "Türkiye Sıvı Kimyasal Yük Limanlarının Verimlilik Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Doktora, H.Kayhan, "Çayeli Bakır İşletmeleri’ne Ait Derin Deniz Deşarjı İle Yapılan Atıksu Boşaltımının Deniz Ekosistemine Etkilerinin Belirlenmesi ve Yayılımın Modellemesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2008.
Doktora, E.Çapkin, "Metiyokarb ve Endosülfan Aktif Maddelerini İçeren Pestisitlerin Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) Üzerine Akut Toksik Etkilerinin Belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2005.
Yüksek Lisans, Ş.Avci Softa, "Trabzon İlinde Yer alan Balıkçılık Kıyı Yapıları Üzerine Bir Araştırma", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, P.Gençtürk, "Doğu Karadeniz’deki Bazı Limanlarda (Trabzon, Rize, Hopa, Giresun, Ordu, Ünye) Atık Alım Tesislerinin İncelenmesi ve Verimliliğinin Belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, K.Gedik, "Rize Sahillerinde Bazı Kirleticilerin Mevsimsel ve Hacimsel Dağılımı", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, E.Yüksekyildiz, "Trabzon, Samsun, Hopa ve Rize Limanlarının Ardbölge Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, F.Yiğit, "Gemi Kaynaklı Kirleticiler ve Trabzon Limanına Gelen Bazı Gemilerin Atıksularının İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2008.
Yüksek Lisans, T.Çelebi, "Trabzon, Rize ve Hopa Limanlarında Kapasite ve Verimlilik Analizleri", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, E.Çapkin, "Trabzon Limanı ve Çevresinde Bazı Kirleticilerin Zamansal ve Alansal Dağılımı", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Yrd.Doç. atama, KTÜ, Eylül, 2015
Atama, Yrd.Doç. atama, KTÜ, Haziran, 2015
Atama, Yrd.Doç. atama, KTÜ, Şubat, 2015
Atama, Yrd.Doç. atama, Artvin Çoruh Üniversitesi, Şubat, 2015
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, -, Nisan, 2015
Atama, Yrd.Doç. atama, KTÜ, Ocak, 2015
Tez Savunma, Jüri üyesi, KTÜ, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma Sınavı, KTÜ, Eylül, 2015
Tez Savunma, Doktora tez savunma sınavı, KTÜ, Aralık, 2015
Atama, Yrd. doç.atama, KTÜ, Eylül, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi