Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. AHMET MELİH ÖKSÜZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölüm : MİMARLIK BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : ŞEHİRCİLİK
Sabit Telefon : +90 462 3771633
E Posta Adresi : m_oksuzktu.edu.tr
Mobil Telefon : +90 +905335263802
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/m_oksuz/
Ofis : KTÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Posta Adresi : KTÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ ŞEHİRCİLİK ANA BİLİM DALI 61080 TRABZON
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MİMARLIK-ŞEHİRCİLİK, 1990-1997
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MİMARLIK-ŞEHİRCİLİK, 1985-1988
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK, 1980-1985
Yaptığı Tezler
Doktora, "KENTSEL İŞLEVLERİN BOYUTLARI VE MEKANSAL DAĞILIMINI KESTİRMEDE KULLANILABİLECEK BİR MODEL-VEKTÖR OTOREGRESYON: TRABZON ÖRNEĞİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK-ŞEHİRCİLİK Mayıs, 1997.
Yüksek Lisans, "İMAR BAĞIŞLAMALARININ KENT PLANLARI ÜZERİNE GETİRDİĞİ İMAR YÜKLERİ (2981 SAYILI YASA UYGULAMASI VE SONUÇLARI: TRABZON ÖRNEĞİ)", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK-ŞEHİRCİLİK Haziran, 1988.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Araştırma Alanları
Şehir ve Bölge Planlama
Diğer
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık Temel Alanı
Tasarım/Planlama /Proje/Uygulama
Kentsel Planlama
Kentsel Tasarım
Kırsal Alan Planlaması
Planlamanın Yasal ve Yönetsel Boyutu
Web Of Science Araştırma Alanları
Architecture
Urban Studies
Planning & Development
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2013 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2002 - 2013
Ögr.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, 1998 - 2002
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, 1992 - 1998
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, 1988 - 1992
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ, 03.01.2018 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ, ŞEHİRCİLİK, 12.09.2017 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, KENTSEL TASARIM, 29.06.2017 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, , 15.11.2005 - 15.11.2008
Akademik Kurul Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ, 15.11.2005 - 15.11.2008
Yönetim Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ, 15.11.2005 - 15.11.2008
Bölüm Başkan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ, , 15.11.1998 - 15.11.2000
Verdiği Dersler
BİTİRME ÇALIŞMASI, Lisans, 2015-2016
KENTSEL TASARIM İLKE YÖNTEM VE TEKNİKLERİ, Doktora, 2015-2016
KENTSEL TEKNİK ALTYAPI, Lisans, 2015-2016
ŞEHİRCİLİK PROJE, Lisans, 2015-2016
KENTSEL TASARIM KURAMLARI, Yüksek Lisans, 2015-2016
PROJE VI, Lisans, 2015-2016
KENTSEL ALTYAPI, Lisans, 2015-2016
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, N.Güneş, "Kimlik Üzerine Yeni Bir Okuma Denemesi: Kimliğin Söylemsel İnşası ve Mardin Örneği", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, G.Erdoğan, "Kamusal Mekanda Sokak Sanatı: Grafiti, İstanbul, Beyoğlu, Yüksek Kaldırım Sokak İncelemesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Yüksek Lisans, Z.Niyazoğlu, "İmar Hukukunda Kazanılmış Haklar Sorunu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2008.
Yüksek Lisans, M.Yeşiltepe, "Ticaretin Kent Formu ve Yapısına Etkilerinin Trabzon Örneği Üzerinde İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2008.
Yüksek Lisans, S.Bozalioğlu, "Kent İçi Ulaşım Olanakları Açısından Yol Güzergahı İncelemesi: Giresun 16 Nolu S.S. Taşıyıcılar Koop. (Mavi Baş) Dolmuş Hattı Örneği", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, U.Müftüoğlu, "Tekerlekli Sandalye Kullanan Bedensel Engellilerin Kentsel Mekanları Kullanım Olanaklarının Trabzon Kent Merkezi Örneği Üzerinde İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Beyazli D., Aydemir S., Öksüz A.M., Özlü S., "Rural typology with and inductive approach", INTERNATİONAL JOURNAL OF ENVİRONMENTAL RESEARCH, vol.11, pp.225-241, 2017 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Öksüz A.M., "Rural typology: Reductive approach for Turkey (Yayın için yanıt Bekleniyor)", International Development Planning Review, vol.1, pp.01-01, 2018
Öksüz A.M., "The First Project (Studio) Experience in The Urban Planning Education: The Testing of a Method", AMERICAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, pp.38-46, 2011
Öksüz A.M., Niyazoğlu Z., "The Issue of Vested Rights in Zoning Law: Turkey Case", EUROPEAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, pp.312-324, 2011
Beyazli D., Sancar C., Öksüz A.M., "Planlama Dergisi, Şehir Plancıları Odası Yayını", Rize Üniversitesi Yerleşkelerinin Planlaması, cilt.1, ss.21-28, 2010
Öksüz A.M., "Trabzon Güney Çevre Yolu", Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Bülteni, ss.2-6, 2008
Asasoğlu A.O., Kuloğlu N., Öksüz A.M., Cordan Ö. , "Tasarım Eğitiminde Bağlam: Amasya Örneği", Yapı, cilt.244, ss.62-69, 2002
Öksüz A.M., "Trabzon’da İmar Affı; 2981 Sayılı Yasa Uygulaması ve Sonuçları", Mimarlık, cilt.234, ss.52-55, 1989 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Niyazoğlu Z., Öksüz A.M., "The Issue of Vested Rights in Zoning Law: Turkey Case", 1 st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies , TRABZON, TÜRKIYE, - , pp.597-
Aydemir S., Ökten N. , Öksüz A.M., "Trabzon’da Hizmet Alanı ve Kentsel Donatı Etkileşimi", Geçmişten Geleceğe Trabzon Ulusal Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, - , ss.60-
Öksüz A.M., "Trabzon Organize Sanayi Bölgesi (T.O.S.B) ve Doğu Karadeniz Bölgesi (D.K.B) Trabzon Alt Bölgesi (T.B.A.B) Etkileşimi", 4. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, - , ss.479-
Kuloğlu N., Cordan Ö. , Öksüz A.M., Asasoğlu A.O., "The Contexs in Design Education: Sample Amasya", 2. International Symposium of IAPS-CSBE Network Traditional Environments in a New Milenium: Defining Principles And Professional Practise, AMASYA, TÜRKIYE, - , pp.94-
Öksüz A.M., "Makro Etmenlerdeki Beklenmeyen Değişmelerin (Şokların) Kentsel Nüfus ve İstihdamlar Üzerindeki Etkisini Ölçmede Kullanılabilecek Dinamik Bir Model: Vektör Otoregresyon-Trabzon Örneği", 7. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.219-
Aydemir S., Ökten N. , Öksüz A.M., Özyaba M., "Konut Alanı Tasarımına İlişkin Amprik Bulgular: Doğu Karadeniz İlleri Örneği", 4. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.81-
Aydemir S., Ökten N. , Öksüz A.M., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Yerleşmeler Arası Nüfus Hareketi, İşlevsel Etkileşim ve Bölge Planlama", 3. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, - , ss.126-
Sancar C., Öksüz A.M., "Türkiye'deki Planlama Kuram ve Pratiğinde Kırsal Alan Planlamasının Avrupa Ülkeleri İle Karşılaştırması", 17. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, BURDUR, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2017, ss.93-108
Beyazli D., Aydemir S., Öksüz A.M., Özlü S., "Kırsal Alanda Tümevarımcı Yaklaşımla Tipoloji Oluşturma: Trabzon Kırsalı", 15. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 3-4 Aralık 2015, cilt.1, no.1, ss.23-40
Öksüz A.M., Beyazli D., Aydemir S. , Sulak B., "Kırsal Alan Sınıflaması: Ülkesel Boyut", 14. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-12 Aralık 2014, ss.1-11
Öksüz A.M., "Kent Planlama Bağlamında Trabzon Büyük Şehir Açılımı (Trabzon'da Büyükşehir, Bütün Şehir Kavramları Üzerine)", TMMOB Trabzon Kent Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, ss.1-10
Öksüz A.M., Yeşiltepe M., "Bölünme Bütünleşme İkilemindeki Planlama Alanı: Trabzon Kentsel Bölgesi Örneği", 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyum Kentleri Korumak Savunmak, ANTALYA, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2009, ss.655-669
Öksüz A.M., "The First Project (Studio) Experience in the Urban Planning Education: The Testing of a Method", Designing Design Education, Design Train Congress, AMSTERDAM, HOLLANDA, 5 Haziran - 7 Temmuz 2008, pp.183-198
Öksüz A.M., Beyazli D., Aydin Türk Y., "Planlamada Yer Seçim Kararlarının politik İçeriği", 6. Türkiye Şehircilik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 2006, ss.169-178
Öksüz A.M., Sancar C., Özen Turan S., Sinan P.E., Yilmaz Bayram Z., "Trabzon Kentinde Üretilen Sağlık Hizmetlerinin Etki Alanının Belirlenmesi ve Bu Hizmetlerin Kent Ekonomisine Katkısı", Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2005, ss.345-356
Öksüz A.M., "Bölgesel merkez Olarak Trabzon Kenti Gelişimi: Yeni Ulaşım Olanakları-Kent Makro Formu İlişkisi", 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyum Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler, Riskler ve Fırsatlar, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2005, ss.169-178
Sancar C., Öksüz A.M., Aydemir Ş., "Urban Transport and Environment: Assesment of Probable Environmental Impacts of "Black Sea Coast Double Lane Motorway"", International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth , İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-11 Haziran 2005, vol.1, no.1, pp.41-41
Aydemir Ş., Aydemir S., Öksüz A.M., Aydin Türk Y., Özyavuz A., "Gençlerin Bakışıyla Yaşanabilir Kentlerin Temel Özellikleri", Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 25-26 Ocak 2002, ss.67-82
Aydemir Ş., Aydin Türk Y., Öksüz A.M., Özyavuz A., Aydemir S., "Essentials of liveable Environments For Urban Young", Livenarch 2001-Liveable Environment & Architecture İnternational Congress, TRABZON, TÜRKIYE, 4-7 Temmuz 2001, pp.42-49
Öksüz A.M., Aydemir Ş., Aydin Y., Şen D., "DOKAP Bölgesi Kentsel Etki Alanları", 9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, 5-6 Ekim 2000, ss.289-304
Şen D., Aydemir Ş., Öksüz A.M., Aydin Y., "DOKAP Bölgesinde Kentsel Kademelenme", 9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 5-6 Ekim 2000, ss.406-419
Aydin Y., Aydemir Ş., Şen D., Öksüz A.M., "DOKAP Bölgesel Gelişme Stratejileri", 9. Ulusal Bölge Bilimi / Bölge Planlama Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 5-6 Ekim 2000, ss.41-50
Asasoğlu A.O., Karadayi A., Özdemir İ., Öksüz A.M., Ural S.E., "An Alternative Five-Year Architecture Education Programme Proposal for Existing Four-Year Programme in Turkey", Forum II: Architectural Education for the 3rd Millenium, Gazimagusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 22-24 Nisan 1998, pp.203-209
Öksüz A.M., "Kamu Yatırımlarının (Sektörel Boyutta) Bölge Nüfusuna Etkisini Kestirmede Kullanılabilecek Bir Model-Otoregresyon: Trabzon Alt Bölgesi (T.B.A.B) Örneği", 6. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Ekim 1996, ss.121-136
Kitap ve Kitap Bölümleri
Beyazli D., Sancar C., Öksüz A.M., Özen Turan S., Erdoğan A., Türk E., et al.,"KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KANUNİ YERLEŞKESİ STRATEJİK MASTER PLANI", Karadeniz Teknik Üniversitesi Tasarım Yayınları, TRABZON, 2016 (Link)
Öksüz A.M., Aydemir Ş., Aydemir S., Sancar C., Beyazli D., Özen Turan S., et al., "TRABZON GÜNEY ÇEVRE YOLU", ŞEHİRCİLİK DERLEMELERİ TRABZON VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ, SANEM ÖZEN TURAN, Ed., KTÜ Yayınları, TRABZON, ss.32-45, 2009
Öksüz A.M., Aydemir Ş., Aydemir S., Beyazli D., Ökten N. , Sancar C., et al., "Planlama Yaklaşımları (Kuramları), Kentsel Dış Mekanlar, ", Kentsel Alanların planlanması ve Tasarımı, Dilek Beyazlı, Yelda Aydın Türk, sanem özen Turan, Ed., İber Matbaacılık, TRABZON, ss.92-332-102-364, 2004
Sancar C., Öksüz A.M., Ökten N., Aydemir S., Aydemir Ş., "", Aydemir, Ş., Ed., Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.1-250, 1996
Diğer Yayınlar
Öksüz A.M., "Trabzon'da Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Kentsel Gelişme", Sunum, ss.7, 2017 (Link)
Desteklenen Projeler
"KORUMA ODAKLI KIRSAL ALAN PLANLAMASI: BİR MODEL ÖNERİSİ", TÜBITAK Projesi, 108G173, Yönetici, 2015
"KORUMA ODAKLI KIRSAL ALAN PLANLAMASI: BİR MODEL ÖNERİSİ-İDA 4.1 KIRSAL YERLEŞME PLANLAMASI, PLANLAMA EL KİTABININ HAZIRLANMASI", TÜBITAK Projesi, 108 G 173, Araştırmacı, 2015
"KORUMA ODAKLI KIRSAL ALAN PLANLAMASI:BİR MODEL ÖNERİSİ-İDA 2.2 KIRSAL ALAN TİPOLOJİLERİ", TÜBITAK Projesi, 108 G 173, Yönetici, 2015
Etkinlik Organizasyonu
KOKAP-İDA 4.1. Kırsal yerleşme planlaması iş paketi-Planlama süreci: sistem/uygulama/araçlar ve Normlar Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Şubat 2014
KOKAP PROJESİ-İDA 2.1. Kaynak değeri ve duyarlılık analizi, İDA 2.2. Kırsal alan tipolojileri ve İDA 3.0. Kırsal geliŞme çerçeve politikaları Çalıştayı, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Nisan 2013
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi