Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çeliktaş M.M., "Sanskrit Dili ve Ak Hunlarda Kullanımı", Gazi Türkiyat Dergisi, pp.37-46, 2019 (Link)
Çeliktaş M.M., " Hint Tarih Yazıcılığı ve Türk Tarihine Katkıları", Türk Dünyası Araştırmaları, vol.120, no.0255-0644, pp.77-90, 2018
Çeliktaş M.M., Gömeç S.Y. , "Eski Türk Devlet Teşkilatında Dış İlişkiler", Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, vol.61, pp.56-58, 2017 (Link)
Çeliktaş M.M., Gömeç S.Y. , "Basmılların Türk Tarihindeki Önemi", Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.112, no.0255-0644, ss.35-44, 2016
Çeliktaş M.M., Gömeç S.Y. , "Anadolu Selçuklu Çağında Bir Uçuş Denemesi", Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, no.ISSN 1300-4689, ss.1-3, 2016
Çeliktaş M.M., "Sanskrit Eser Racatarangini'de Ak Hun Hükümdarı Mihirakula ile ilgili Satırlar", Gazi Türkiyat, Türkoloji Araştırmaları Dergisi, no.1307-914x, pp.163-170, 2016
Çeliktaş M.M., "Ak Hun Kültürü Üzerine", Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.69-77, 2015
Çeliktaş M.M., "Hinduizm'in Ak Hunlar Üzerindeki Yansımaları", Ankara Üniversitesi Dil ve Tar,h-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.xxxıv, ss.89-97, 2015
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çeliktaş M.M., "Ak Hun Kitabeleri", 18. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2018, pp.947-947
Gömeç P.D.S.Y. , Çeliktaş M.M., "Divan-ı Lügat-it Türk'e Göre Türklerde Eğlence ve Oyun", III. ULUSLARARASI TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOR OYUNLARI SEMPOZYUMU, Bişkek, KIRGIZISTAN, 22-23 Kasım 2018, pp.44-44
Çeliktaş M.M., "The Living Heritage of Rich Baburs Culture: Bags and Gardens", IV. International Symposium on Asian Languages and Literatures, HOUSTON, ABD, 23-26 Mart 2017, pp.0-0
Çeliktaş M.M., "Eski Hint Toplumunda Aile ve Onun Türk Toplumu ile Kiyaslanip Değerlendirilmesi", International Altay Communities Symposium, , İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-26 Temmuz 2017, pp.0-0
Çeliktaş M.M., "A Turkish Woman in The Indian Geography: Razia Begum", International Conference on Humanities and Educational Research, Washinton, ABD, 25-28 Şubat 2016, pp.317-331 (Link)
Çeliktaş M.M., "V. Yüzyıl AK Hun-Sasani Mücadelelerine Genel Bir Bakış", 21. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 7-9 Mayıs 2016, pp.323-333
Çeliktaş M.M., "Ak Hunların Hindistan'daki Faaliyetleri", Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri, YENİ DELHİ, HINDISTAN, 26-27 Mart 2015, pp.1-14
Çeliktaş M.M., "Hinduizm ve Hunlar", International Altay Communities, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Temmuz 2015, pp.1-11
Çeliktaş M.M., "Ak Hunlarda Devlet Yönetimi", I. Türk Devlet Yönetimi Geleneği, Biskek, KIRGIZISTAN, 3-4 Nisan 2014, pp.1-10
Çeliktaş M.M., "Orta Asya Türk Tarihi", III. International Symposium on Asian Languages and Literatures, KAYSERİ, TÜRKIYE, 8-9 Mayıs 2014, pp.1-11
Çeliktaş M.M., "Kaynaklarda Ak Hunlar", xvıı. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 15-17 Eylül 2014, pp.1-15
Çeliktaş M.M., "Ak Hunlarda kültür ve Medeniyet", Türk Devletleri Tarih, Kültür ve Medeniyet, KOCAELİ, TÜRKIYE, 4-10 Nisan 2014, ss.1-9
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çeliktaş M.M., "Gupta Tarihi ve Kültürü", Türk Tarih Kurumu Yayınları, ANKARA, 2019 (Link)
Çeliktaş M.M., "Ak Hunlar", in: Ortak Türk Tarihi, Bilgehan Atsız Gökdağ, Saadettin Yağmur Gömeç, Osman Karatay, Eds., Yeni Türkiye, Ankara, pp.409-422, 2019
Çeliktaş M.M., Gömeç P.D.S.Y. , "Hindistan'da Türkler", Berikan, Ankara, 2019 (Link)
Çeliktaş M.M., Ed., "Azerbaycan Türk Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. yılında Er Kişi Ebulfez Elçibey'e Armağan", Berikan, ANKARA, 2018 (Link)
Çeliktaş M.M., "Nadir Şah'ın Dehli Harekatı ve Bu Olayın Türk Tarihindeki Önemi", Azerbaycan Türk Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Ebulfez Elçibey'e Armağan, Saadettin Yağmur Gömeç, Tülay Yürekli, Müslüme Melis ÇELİKTAŞ, Veysel Gökberk Manga, Ed., Berikan, Ankara, ss.361-372, 2018 (Link)
Çeliktaş M.M., "Hint Tarih Yazıcılığı ve Türk Tarihine Katkıları", ATSIZ ARMAĞANI, Saadettin Yağmur GÖMEÇ, Ed., ALTINORDU, Ankara, ss.233-252, 2017
Çeliktaş M.M., "Eski Türk ve Hint Toplumlarında Kadının Yeri ve Değerlendirilmesi", Dede Korkut'un İzinde 30 Yıl Prof. Dr. Üçler BULDUK'a Armağan, Demir A., Ed., Gece Kitağlığı, Ankara, ss.733-744, 2017
Çeliktaş M.M., "Genel Hatları İle Hint Coğrafyasında Sakalar", in: KERKÜK ÇOK IRAK DEĞİL PROF. DR. EŞREF BUHARALI’YA ARMAĞAN TÜRK TARİHİNE DAİR YAZILAR II, Demir A., Kalkan T., Erdoğan E., Eds., Gece kİTAPLIĞI, Ankara, pp.25-32, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi