Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Türkiyedeki Darevskia parvula Lantz ve Cyren 1913 popülasyonları arasındaki filogenetik ilişkilerin incelenmesi ", BAP Doktora, FDK-2017-6779 , Yönetici, Devam Ediyor
"Türkiyedeki Darevskia rudis (Bedriaga, 1886) ve Darevskia bithynica (Mehely, 1909) Türlerinin Sistematiğinin Bazı Mikrosatellit ve Mitokondriyal DNA Bölgelerinin Sekansları Üzerine Bir Araştırma ", BAP Doktora, FDK-2017-6794, Yönetici, Devam Ediyor
"Türkiye’deki Darevskia rudis ve Darevskia bithynica Komplekslerinin Sistematiği 13282 ", BAP Y.Lisans, 13282, Yönetici, 2015
"monyun nitrat suni gübresinin Rana macrocnemis larvalarının gelişimi üzerine morfolojik ve histolojik özellikleri", BAP Doktora, 2013.102.03.11, Araştırmacı, 2015
"Farklı rakımlarda yaşayan Pelodytes caucasicus (Kafkas kurbağası)'nın yaş ve büyüme özellikleri", BAP Doktora, 8961, Yönetici, 2017
" Türkiye’deki Hyla arborea ve Hyla savignyi türlerinin mitokondriyal genler kullanılarak moleküler düzeyde karşılaştırılması .", BAP Doktora, 2009.111.004.1 , Yönetici, 2010
"Türkiye’deki Gece Kurbağası (Bufo viridis) Türünün Filogenisi", TÜBITAK Projesi, 107T936, Araştırmacı, 2009
"Amonyum Nitrat’ın Rana ridibunda türünün farklı populasyonlarının genetik yapısı üzerine etkisi ", BAP Doktora, 2007.111.004 5, Yönetici, 2010
"Türkiye’deki Triturus cinsi semenderlerin 16SrRNA ve cytb genlerinin baz dizilişi ve iskelet kaslarındaki proteinlere göre alttür durumunun incelenmesi", BAP Doktora, 111.004.3, Yönetici, 2009
"Su Kurbağası (Rana ridibunda)’nın İki Farklı Populasyonda Beslenme Biyolojisinin Araştırılması", BAP Doktora, 111. 004.7, , Yönetici, 2008
"Su kurbağası (Rana ridibunda) Populasyonlarının Farklı Yoğunlukta Amonyum Nitrat Toleransının Karşılaştırılması", BAP Y.Lisans, 2003.111.4.7 , Yönetici, 2004
"Karadeniz’in Trabzon kıyılarında sedimantasyon yapan materyalin bazı ağır metal, radyonukleid, organik korbon ve klorofil –a düzeylerinin değişimi ve birikim hızının mevsimsel olarak belirlenmesi, ", BAP Doktora, 2001.111.4.10, Yönetici, 2004
"Trabzon ‘daki Su Kurbağası( Rana ridibunda) Populasyonunda Yaş ve Büyümenin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 20.111.004.6, , Yönetici, 2003
" Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kuyruksuz Kurbağaların 16 S Ribbozomal RNA ve Sitokrom b genlerinin Araştırılmas,", BAP Doktora, 111.4.7 , Yönetici, 2003
"Trabzon’ın Bazı Resmi ve Özel Hastahanelerinde Yaşayan Hamam böceklerinin Sistematik ve Populasyon Yoğunluğu Bakımdan Araştırılması", BAP Y.Lisans, 98. 111.004.3, Yönetici, 2000
"Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşayan Reptilia ve Amfibia Türlerinin Sistematik ve Serolojik Yönden Araştırılması, ", BAP Arastırma Projesi, 98.111.004.9, Yönetici, 2001
"Trabzon Yöresindeki Tatlısu Balıklarının Sistematik ve Zoocoğrafik Dağılımları ve Biyo-ekolojik Özellikleri", BAP Doktora, 91.111.004.1, Araştırmacı, 1992
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi