Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen fakültesi, Biyoloji, 10.04.2011 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Hayvan Coğrafyası, Lisans, 2014-2015
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi, Lisans, 2014-2015
Populasyon Ekolojisi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Hayvanlarda türleşme, Yüksek Lisans, 2014-2015
Taksonomik revizyon ve filogeni, Yüksek Lisans, 2014-2015
Herpetoloji, Yüksek Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Gül, "Türkiye’deki Hyla arborea ve Hyla savignyi türlerinin mitokondriyal genler kullanılarak moleküler düzeyde karşılaştırılması, ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2012.
Doktora, H.Onay, "Amonyum Nitrat’ın Pledytes caucasicus Türünün Farklı Populasyonlarının Genetik Yapısı Üzerindeki Etkileri, ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Doktora, Z.Çolak, "Ekolojik Faktörlerin (Rakım, Sıcaklık, Rekabet gibi) Rana ridibunda’nın Beslenme Davranışına Etkisinin Araştırılması ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
Doktora, U.Bülbül, "Türkiye Semenderlerinin 16S RNA Genleri ve İskelet Kas Fibrillerinin Farklılıklarına Göre Moleküler Sistematiğinin Yapılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2007.
Doktora, N.Yilmaz, "Siğilli Kurbağası (Bufo bufo)’nın Morfolojik ve Moleküler Açıdan İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Doktora, A.Ergül, "Karadeniz ‘in Trabzon Yöresinde Oksik Zon’da Sedimantasyon Yapan Materyalin Bazı Ağır Metal, Radyonukleid, Organik Korbon ve Klorofil –a Düzeyinin Araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2005.
Doktora, E.Çakir, "Kafkas kurbağası (Mertensiella caucasica)’nın 3 farklı rakımlardaki populasyonlarında yaş ve büyüme", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, F.Afan, "Türkiye’deki Kahverengi Alabalık (Salmo trutta) Populasyonlarının Genetik Yapısının Mikrosatellit Yöntemi ile Belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, H.Koç, "Türkiye’deki Darevskia rudis ve Darevskia bithynica Komplekslerinin Sistematiği", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, M.Kurnaz, "Artvin Kertenkelesi (Darevskia Derjugini, Nikolsky, 1898)'Nin Türkiye'de Yayılış Gösreten İki Alttürne Ait Morfolojik Varyasyonların İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, Ş.Söğüt, "Farklı rakımlarda yaşayan Pelodytes caucasicus (Kaskas kurbağası)'nın yaş ve büyüme özellikleri.", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Yüksek Lisans, H.Erata, "Kafkas semenderi, mertensiella caucasica, waga 1876 (urodela: salamandrıdae)'nın beslenme biyolojisinin araştırılması ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, E.Çakir, "Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşayan Rana macrocnemis (Uludağ Kurbağası) Populasyonlarının Yaş Yapısı ve Bazı Büyüme Parametreleri Üzerine Yüksekliğin Etkisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2005.
Yüksek Lisans, Z.Çolak, "Ova kurbağası, Rana ridibunda PALLAS, 1771 (Anura : Ranidae)’nın Beslenme Biyolojisinin Araştırılmasi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2005.
Yüksek Lisans, H.Onay, "Rana ridibunda (Ova kurbağası) Türüne Ait Larvaların Gelişimi ve Metamorfozu Üzerine Amonyum Nitratın Akut ve kronik Etkileri”, ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2004.
Yüksek Lisans, U.Bülbül, "Trabzon’daki Farklı Rakımlardaki iki Triturus vittatus ophryticus Populasyonunun Yaş Yapısının ve Bazı Büyüme Parametrelerinin İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, N.Yilmaz, "Yıldızlı Deresi (Trabzon) Rana ridibunda (Su Kurbağası) Populasyonunda Yaş Tayini ve Bazı Büyüme Parametrelerinin İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2001.
Yüksek Lisans, B.Ergül, "Murgul (Artvin) İlçesinin Herpeto-Faunasının Araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2000.
Yüksek Lisans, .Topaloğlu,, "Trabzon’daki Hastanelerde Hamamböceklerinin Türlerinin ve Dağılımlarının Araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 1999.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Profesörlük, Profesörlük--Doç. Dr. Z. Ulya NURULLAHOĞLU, Ocak, 2015
Doçentlik, Doçentlik, Ümit KEBAPÇI, Aralık, 2014
Tez Savunma, tez savunması-doktora, Doktora--Yeşim Özkan (Balıkçılık Teknolojisi Müh) , Ocak, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Y. lisans---Pınar Güngör (–Fen Fak. Biyoloji.) , Mayıs, 2014
Doçentlik, Doçentlik, Yunus ESEN’, Aralık, 2014
Tez Savunma, tez savunması-doktora, Doktora--Abdullah Altınışık, (Rize Üniv. Fen Ed. Fak.) , Aralık, 2014
Doçentlik, Doçentlik, Çiğdem GÜL, Aralık, 2014
Tez Savunma, tez savunması-doktora, Doktora--Funda Acar- (Fen Fak. Biyoloji1.) , Mayıs, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Y. Lisans--Abdullah KOÇ (Balikçilik Teknolojisi): Başak Esensoy, Aralık, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Y. Lisans Mucahit ÇAKMAK, Haziran, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Y. lisans---ŞADIMAN SÖĞÜT (–Fen Fak. Biyoloji.) , Haziran, 2013
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Doktora--Nazzlı Kaspoğlu (Balıkçılık Teknolojisi Müh). , Şubat, 2013
Doçentlik, Doçentlik, Şükran YILDIZ, Mart, 2012
Doçentlik, Doçentlik, Figen Esin, Mart, 2012
Doçentlik, Doçentlik, Kerim Çiçek, Mayıs, 2012
Doçentlik, Doçentlik, Ahmet kasapoğlu, Mayıs, 2012
Doçentlik, Doçentlik, Şula Baran, Mayıs, 2012
Doçentlik, Doçentlik, Ayşe Tuluk, Mayıs, 2012
Doçentlik, Doçentlik, Muhitdin YILMAZ, Mart, 2012
Doçentlik, Doçentlik, Mustafa AKİNER, Mart, 2012
Doçentlik, Doçentlik, Mustafa AKİNER, Mart, 2012
Doçentlik, Doçentlik, Mehmet Zülfü YILMAZ, Mart, 2012
Tez Savunma, tez savunması-doktora, Zeliha Çolak, doktora -(Fen Fak. Biyoloji ) , Ağustos, 2011
Tez Savunma, yüksek lisans tez savunması, Abdullah Altunışık, yüksek lisans (Rize Üniv. Fen Ed. Fak Biyoloji) , Temmuz, 2010
Tez Savunma, Nejla Özcan, (Fen Fak. Biyoloji.) , Nejla Özcan, Yüksek lisans (Fen Fak. Biyoloji.) , Mayıs, 2010
Tez Savunma, İlknur Yıldız, (Balıkçılık Teknolojisi Müh. ) , İlknur Yıldız, Doktora (Balıkçılık Teknolojisi Müh. , Ağustos, 2010
Tez Savunma, . Handan Karaoğlu, -(Fen Fak. Biyoloji ) , Handan Karaoğlu, Doktora -(Fen Fak. Biyoloji ) , Ağustos, 2010
Tez Savunma, Halis Boran, (Balıkçılık Teknolojisi Böl ) , Halis Boran, Yüksek lisans (Balıkçılık Teknolojisi Böl ) , Haziran, 2009
Tez Savunma, Tuna Özcelep (Balıkçılık Teknolojisi Böl ) , Yüksek lisans---Tuna Özcelep (Balıkçılık Teknolojisi Böl ) , Temmuz, 2009
Tez Savunma, Habib Al, (Balıkçılık Teknolojisi Böl ) , Habib Al, Yüksek lisans (Balıkçılık Teknolojisi Böl ) , Haziran, 2009
Tez Savunma, Mehmet Kocabaş, (Balıkçılık Teknolojisi Müh. , Doktora --Mehmet Kocabaş, (Balıkçılık Teknolojisi Müh. , Şubat, 2009
Tez Savunma, Çiçek AYDIN. (Fen Fak. Biyoloji.) , Y. Lisans---Çiçek AYDIN. (Fen Fak. Biyoloji.) , Haziran, 2008
Tez Savunma, Oğuzhan Eroğlu (Balıkçılık Teknolojisi Böl ) , Y.lisans --Oğuzhan Eroğlu (Balıkçılık Teknolojisi Böl ) , Mayıs, 2008
Tez Savunma, Emine Şentürk, ( Mühendislik Fak. Jeoloji Böl. ), Y. Lisans--Emine Şentürk, ( Mühendislik Fak. Jeoloji Böl. ), Ağustos, 2008
Tez Savunma, Yusuf BEKTAŞ Rize Su Ürünleri Fak , Doktora--Yusuf BEKTAŞ Rize Su Ürünleri Fak , Temmuz, 2008
Tez Savunma, Berran FERİDİN, (Giresun Üniv. Fen Ed. Fak.) , Doktora- Berran FERİDİN, (Giresun Üniv. Fen Ed. Fak.) , Ağustos, 2008
Tez Savunma, Onur TOSUN ( Fen Fak. Biyoloji.) , Y. lisans--Onur TOSUN ( Fen Fak. Biyoloji.) , Ağustos, 2008
Tez Savunma, Ufuk BÜLBÜL, (Fen Ede. Fak ) , Doktora--Ufuk BÜLBÜL, (Fen Ede. Fak ) , Ağustos, 2007
Tez Savunma, Berran FERİDİN, (Giresun Üniv. Fen Ed. Fak.) , Doktora--Berran FERİDİN, (Giresun Üniv. Fen Ed. Fak.) , Ağustos, 2007
Tez Savunma, Hazan ALKAN (Orman Fak. ) , Doktora--Hazan ALKAN (Orman Fak. ) , Ağustos, 2006
Tez Savunma, Aytekin Ergül- (Fen Fak. Biyoloji1.) , Doktora--Aytekin Ergül- (Fen Fak. Biyoloji1.) , Temmuz, 2005
Tez Savunma, Ramazan Serezli. (Balıkçılık Teknolojisi Müh. ) , Doktora--Ramazan Serezli. (Balıkçılık Teknolojisi Müh. ) , Ağustos, 2005
Tez Savunma, Nurhayat Yılmaz-(Fen Fak. Biyoloji ) , Doktora--Nurhayat Yılmaz-(Fen Fak. Biyoloji ) , Aralık, 2005
Tez Savunma, Selda GENÇ (Balıkçılık Teknolojisi Böl ) , Y. Lisans--Selda GENÇ (Balıkçılık Teknolojisi Böl ) , Mayıs, 2005
Tez Savunma, Emel Çakır (–Fen Fak. Biyoloji.) , Y. lisans---Emel Çakır (–Fen Fak. Biyoloji.) , Aralık, 2005
Tez Savunma, Cem Ertanay (Balıkçılık Teknolojisi Müh). , Doktora--Cem Ertanay (Balıkçılık Teknolojisi Müh). , Ağustos, 2004
Tez Savunma, Ersan Başar (Balıkçılık Teknolojisi Müh) , Doktora--Ersan Başar (Balıkçılık Teknolojisi Müh) , Aralık, 2004
Tez Savunma, Kazım Sezen ( Fen Fak . Biyoloji Böl.) , Doktora--Kazım Sezen ( Fen Fak . Biyoloji Böl.) , Temmuz, 2004
Tez Savunma, Sefa Ayhan 8 Balıkçılık Teknolojisi Müh.) , Doktora--Sefa Ayhan 8 Balıkçılık Teknolojisi Müh.) , Temmuz, 2004
Tez Savunma, Semih Engin, (Balikçilik Teknolojisi) , Y. Lisans--Semih Engin, (Balikçilik Teknolojisi) , Temmuz, 2003
Tez Savunma, Zeliha Çolak (-Fen Fak Biyoloj) , Y. Lİsans--Zeliha Çolak (-Fen Fak Biyoloj) , Ağustos, 2003
Tez Savunma, Nurgül Şen –(Balıkçılık Tek. Böl.) , Y. Lisans--Nurgül Şen –(Balıkçılık Tek. Böl.) , Kasım, 2003
Tez Savunma, Ayşe Gümüş (Balikçilik Teknolojisi) , Y. Lisans--Ayşe Gümüş (Balikçilik Teknolojisi) , Temmuz, 2003
Tez Savunma, Handan onay (Fen Fak. Biyoloji Böl.) , Y. Lisans--Handan onay (Fen Fak. Biyoloji Böl.) , Aralık, 2003
Tez Savunma, Hacer Emiral Sağlam (Balıkçılık Teknolojisi Müh) , Doktora--Hacer Emiral Sağlam (Balıkçılık Teknolojisi Müh) , Temmuz, 2003
Tez Savunma, Savaş Kılıç (Balikçilik Teknolojisi) , Y. Lisans--Savaş Kılıç (Balikçilik Teknolojisi) , Haziran, 2003
Tez Savunma, Serpil Yasan, (Balikçilik Teknolojisi) , Y. Lİsans--Serpil Yasan, (Balikçilik Teknolojisi) , Temmuz, 2003
Tez Savunma, İlknur KURT (Balıkçlık Teknolojisi) , İlknur KURT (Balıkçlık Teknolojisi) , Kasım, 2002
Tez Savunma, Abdullah KOÇ (Balikçilik Teknolojisi): , Y. Lisans--Abdullah KOÇ (Balikçilik Teknolojisi): , Temmuz, 2002
Tez Savunma, Gonca Ece ÖZCAN (Orman Fak.): , Y. Lisans--Gonca Ece ÖZCAN (Orman Fak.): , Mayıs, 2002
Tez Savunma, Selda ÖZTÜRK(Balikçilik Teknolojisi): , Y. Lisans--Selda ÖZTÜRK(Balikçilik Teknolojisi): , Ağustos, 2002
Tez Savunma, Ufuk Bülbül (Fen Ed. Fak. Biyoloji) , Y. Lisans--Ufuk Bülbül (Fen Ed. Fak. Biyoloji) , Temmuz, 2002
Tez Savunma, Nurhayat Yılmaz (Biyoloji), Y. Lisans--Nurhayat Yılmaz (Biyoloji), Temmuz, 2001
Tez Savunma, Hazan Alkan (Orman Fak) , Y. Lisans--Hazan Alkan (Orman Fak) , Haziran, 2000
Tez Savunma, Berna Ergül (Fen Fak. Biyoloji) , Yüksek lisans tez savunma, Temmuz, 2000
Tez Savunma, Nurcan Balta (Balıkçlık Teknolojisi) , Y. Lisans--Nurcan Balta (Balıkçlık Teknolojisi) , Haziran, 2000
Tez Savunma, Sonay Bilgili (Balıkçlık Teknolojisi) , Y. Lisans--Sonay Bilgili (Balıkçlık Teknolojisi) , Haziran, 2000
Tez Savunma, Zekiye Topaloğlu , Y. Lisans--Zekiye Topaloğlu , Temmuz, 1999
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi,, Tez Savunma Jürisi, Fatma onay , Temmuz, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi