Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. SADETTİN KORKMAZ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : GENEL JEOLOJİ
Sabit Telefon : +90 462 3772745
+90 462 3773546
Faks : +90 462 3257405
E Posta Adresi : korkmazktu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/korkmaz/
Ofis : Jeoloji Müh. Bölümü Kat 1, Oda No : 215
Posta Adresi : KTÜ MF Jeoloji Müh. Bölümü, Kanuni Kampüsü, 61080 Trabzon
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, 1979-1984
Yüksek Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, İdari Bilimler Enstitüsü (AİTİA), Kamu Yönetimi, 1978-1980
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 1977-1978
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Yer Bilimleri Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 1972-1976
Yaptığı Tezler
Doktora, "Boyabat (Sinop) Kuzeydoğusunun Petrol Yönünden Jeolojik ve Jeokimyasal İncelemesi,", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği (Petrol Jeolojisi), 194 s., Kasım, 1984.
Yüksek Lisans, "Kamu Yönetiminde Yöneylem Araştırması ve Uygulama Alanları,", GAZİ ÜNİVERSİTESİ İdari Bilimler Enstitüsü (AİTİA) Kamu Yönetimi Eylül, 1980.
Yüksek Lisans, " Isparta N24 a2,a3,b1,b4 Paftalarının Jeolojisi ve Petrol Olanakları", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Ekim, 1978.
Araştırma Alanları
Petrol Jeolojisi
Kömür Jeolojisi
Sedimantoloji
Çevre Jeolojisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz
Kömür
Genel Jeoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Geosciences, Multidisciplinary
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2002 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1996 - 2002
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1987 - 1996
Yrd.Doç.Dr., SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1986 - 1987
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Jeoloji Mühendisliği, , 02.10.2017 - Devam Ediyor
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 21.10.2016 - Devam Ediyor
Enstitü Müdürü, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri, , 25.12.2010 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Jeoloji Mühendisliği, , 25.09.2008 - 25.09.2014
Bölüm Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Jeoloji Mühendisliği, , 22.09.2008 - 03.03.2014
Genel Sekreter, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 15.08.2001 - 09.08.2004
Dr. Yük. Müh., Başmühendis, Kamp Şefi, MTA Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü-Trabzon, , 20.09.1983 - 10.03.1986
Jeoloji Yük. Mühendisi, MTA Enstitüsü Petrol ve Jeotermal Enerji Dairesi-Ankara, , 28.12.1976 - 19.09.1983
Verdiği Dersler
Türkiyenin Çevre Sorunları, Yüksek Lisans, 2014-2015
Enerji ve Çevre, Yüksek Lisans, 2014-2015
Sondaj Tekniği, Lisans, 2014-2015
Yakıtlar Jeolojisi, Lisans, 2013-2014
Yeraltı Jeolojisi, Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Doktora, F.Hoş Çebi, "Kuzey Anadolu’daki Eosen yaşlı linyit kömürlerinin jeokimyasal özellikleri ve çökelme ortamları, 175 s.,", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2007.
Doktora, R.Kara Gülbay, "Batı Anadolu bölgesindeki bitümlü şeyl yataklarının organik jeokimyasal özellikleri ve petrol potansiyelinin araştırılması, 209 s.,", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2004.
Doktora, Ç.Saydam, "Doğu Pontidlerde Geç Kretase yaşlı kırıntılı çökellerin sedimantolojik ve organik jeokimyasal özellikleri, 320 s.,", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2002.
Doktora, A.Özkan, "Konya Batısı Neojen çökellerinin stratigrafisi ve sedimantolojisi, 209 s.,", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği, Mayıs, 1998.
Yüksek Lisans, T. Khoitiyn , "Alpagut-Dodurga (Çorum) Bitümlü Şeyl İstifinin Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Çökelme Ortamı ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Yüksek Lisans, M.Erdoğan, "Ereğli-Bor (Konya-Niğde) havzası Yeniköy sondajlarında kesilen bitümlü şeyl istifinin organik jeokimyasal özellikleri.", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Yüksek Lisans, Y.Eyüboğlu, "Tirebolu-Doğankent (Giresun) arasının jeolojisi ve jeokimyasal özellikleri.", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2000.
Yüksek Lisans, F.Hoş, " Doğu Pontidler’de Jura yaşlı kömürlerin iz elemet jeokimyası", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1998.
Yüksek Lisans, R.Kara, "Maçka-Zigana Dağı (Trabzon) arasındaki Üst Kretase yaşlı volkani-klastik kayaçların sedimantolojik ve organik jeokimyasal özellikleri.", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1998.
Yüksek Lisans, R.Kandemir, " Tortum Gölü (Erzurum) kuzeyinin stratigrafik ve sedimantolojik özellikleri,", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1997.
Yüksek Lisans, F.Ayaz, "Üst Kretase yaşlı Şahinkaya Kireçtaşı’nın (Düzköy-Trabzon) mikrofasiyes incelemesi, ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1995.
Yüksek Lisans, Ç.Saydam, " Maden (Bayburt) yöresi Eosen kumtaşlarının sedimanter petrografik özellikleri ve çökelme ortamı,", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1995.
Yüksek Lisans, N.Bulguroğlu, "Düzköy-Çayırbağ (Trabzon) yöresinin jeolojik incelemesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1991.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kara Gülbay R., Korkmaz S., Yaylali Abanuz G., Erdoğan M.S., "Organic Geochemistry and Depositional Environment of the Oltu Gemstone (Coal) in the Erzurum Area, NE Anatolia, Turkey", ENERGY & FUELS, vol.32, pp.1451-1463, 2018
Korkmaz S., Kara Gülbay R., "Distributions of environmentally hazardous elements in the Tertiary oil shale deposits from NW Anatolia, Turkey: A statistical analysis ", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.38, pp. 1269- 1278, 2016
Hos-Cebi F., Korkmaz S., "Organic Geochemistry of Agacbasi Yayla Peat Deposits, Koprubasi/Trabzon, NE Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, vol.146, pp.155-165, 2015
Kara Gülbay R., Şen Ö. , Korkmaz S., Demirel İ.H., "Lower Carboniferous Shales In The Eastern Tauride Belt, Southern Turkey: Source Rock Characteristics", JOURNAL OF PETROLEUM GEOLOGY, vol.37, pp.25-41, 2014
Şengüler İ., Kara Gülbay R., Korkmaz S., "Organic Geochemical Charactersitics Of Miocene Oil Shale Deposits In The Eskişehir Basin, Western Anatolia, Turkey", OIL SHALE, vol.31, no.4, pp.315-336, 2014
Eyüboğlu Y., Santosh M., Yi K., Tüysüz N. , Korkmaz S., Akaryalı E., Dudas F.O., Bektaş O., "The Eastern Black Sea-Type Volcanogenic Massive Sulfide Deposits: Geochemistry, Zircon U-Pb Geochronology And An Overview Of The Geodynamics Of Ore Genesis", ORE GEOLOGY REVIEWS, vol.49, pp.29-54, 2014
Kara Gülbay R., Korkmaz S., "Organic Geochemistry Of The Asphaltite Occurrences In The Gumushacikoy (Amasya) Area, Northern Turkey", FUEL, vol.107, pp.74-83, 2013
Hoş Çebi F., Korkmaz S., "Organic Geochemistry And Depositional Environments Of Eocene Coals In Northern Anatolia, Turkey", FUEL, vol.113, pp.481-496, 2013
Korkmaz S., Kara Gülbay R., İztan Y.H., "Organic Geochemistry Of The Lower Cretaceous Black Shales And Oil Seep In The Sinop Basin, Northern Turkey: An Oil-Source Rock Correlation Study", MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY, vol.43, pp.272-283, 2013
Kara Gülbay R., Korkmaz S., "Occurrences And Origin Of Oils And Asphaltites From South East Anatolia (Turkey): Implications From Organic Geochemistry", JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, vol.90-91, pp.145-158, 2012
Kara Gülbay R., Kırmaacı M.Z. , Korkmaz S., "Organic Geochemistry And Depositional Environment Of The Aptian Bituminous Limestone In The Kale Gumushane Area (Ne-Turkey): An Example Of Lacustrine Deposits On The Platform Carbonate Sequence", ORGANIC GEOCHEMISTRY, vol.49, pp.6-17, 2012
Saydam Eker Ç., Korkmaz S., "Mineralogy And Whole Rock Geochemistry Of Late Cretaceous Sandstones From The Eastern Pontides (Ne Turkey)", NEUES JAHRBUCH FUR MINERALOGIE-ABHANDLUNGEN, vol.188, pp.235-256, 2011
Hoş Çebi F., Korkmaz S., "The Environmentally Significant Element Contents Of Eocene Coals In North Anatolia, Turkey", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.33, pp.1532-1545, 2011
Kara Gülbay R., Yurtsever T.Ş., Korkmaz S., Demirel İ.H., "Source Rock Potential And Organic Geochemistry Of Cenomanian-Turonian Black Shales, Western Taurus, Sw Turkey", JOURNAL OF PETROLEUM GEOLOGY, vol.33, pp.355-369, 2010
Hoş Çebi F., Korkmaz S., Akçay M., "Trace Element Geochemistry Of Jurassic Coals From Eastern Black Sea Region, Ne-Turkey", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.31, pp.664-670, 2009
Kara Gülbay R., Korkmaz S., "Trace Element Geochemistry Of The Jurassic Coals In The Feke And Kozan (Adana) Areas, Eastern Taurides, Turkey", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.31, pp.1315-1328, 2009
Saydam Eker Ç., Korkmaz S., "Source Rock Characteristics And Hydrocarbon Potential Of The Late Cretaceous Deposits In The Eastern Black Sea Region, Ne Turkey", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.30, pp.1141-1151, 2008
Korkmaz S., Kara Gülbay R., Demirel İ.H., "Source Rock Characteristics, Organic Maturity, And Hydrocarbon Potential Of The Lower Paleozoic Sequences In The Taurus Belt Of Turkey", PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.21, pp.1869-1886, 2008
Korkmaz S., Kara Gülbay R., Turan M., "Fossil Fuel Potential Of Turkey: A Statistical Evaluation Of Reserves, Production, And Consumption", ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, vol.3, pp.296-304, 2008
Kara Gülbay R., Korkmaz S., "Organic Geochemistry, Depositional Environment And Hydrocarbon Potential Of The Tertiary Oil Shale Deposits In Nw Anatolia, Turkey", OIL SHALE, vol.25, pp.444-464, 2008
Kara Gülbay R., Korkmaz S., "Source Rock Characteristics, Organic Maturity, Thermal History And Oil Generation Of The Upper Cretaceous Island Arc Sequences From Northeastern Turkey", PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.26, pp.1632-1647, 2008
Kara Gülbay R., Korkmaz S., "Element Contents And Organic Matter-Element Relationship Of The Tertiary Oil Shale Deposits In Northwest Anatolia, Turkey", ENERGY & FUELS, vol.22, pp.3164-3173, 2008
Korkmaz S., Kara Gülbay R., "Organic Geochemical Characteristics And Depositional Environments Of The Jurassic Coals In The Eastern Taurus Of Southern Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, vol.70, pp.292-304, 2007
Kandemir R., Korkmaz S., "Depositional Systems In The Eastern Pontides Back-Arc Basin: An Example From Ne- Turke", ZENTRALBLATT FUR GEOLOGIE UND PALAENTOLOGIE, vol.1, pp.1495-1504, 1999
Yılmaz C., Korkmaz S., "Basin Development In Th Eastern Pontides, Jurassic To Cretaceous", ZENTRALBLATT FUR GEOLOGIE UND PALAENTOLOGIE, vol.1, pp.1485-1494, 1998
Mann U., Korkmaz S., Boreham C.J., Radke M., Wilkes H., "Regional Geology, Depositional Environment And Maturity Of Organic Matter Of Early To Middle Jurassic Coals, Coaly Shales, Shales And Claystones From The Eastern Pontides, Ne Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, vol.37, pp.257-286, 1998
Arslan M., Tüysüz N. , Korkmaz S., Kurt H., "Geochemistry And Petrogenesis Of The Eastern Pontide Volcanic Rocks, Northeast Turkey", CHEMIE DER ERDE-GEOCHEMISTRY, vol.57, pp.157-187, 1997
Korkmaz S., Yılmaz C., " Evolution Of The Pontide-Carbonate Platform During Dogger-Lower Cretaceous, N-Turkey", GEOLOGIE MEDITERRANEENNE, vol.11, pp.101-103, 1994
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Korkmaz S., "KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 50. Yılı", Korkmaz S., Ed., "50. Yıl Etkinlikler, Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, no.Özel Sayı, ss.3-8, 2016
Hos-Cebi F., Korkmaz S., "Doğu Karadeniz Bölgesi Jura Yaşlı Kömür Oluşukları", Korkmaz S., Ed., "50. Yıl Etkinlikler, Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, no.Özel Sayı, ss.187-190, 2016
Korkmaz S., Van A., "Trabzon Kıyı Bölgesinin Stratigrafisi", Korkmaz S., Ed., "50. Yıl Etkinlikler, Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, no.Özel Sayı, ss.61-73, 2016
Korkmaz S., " Doğu Karadeniz Bölgesinin Fosil Yakıt Potansiyeli", Doğu Karadeniz Bölgesi Enerji Formu, cilt.., ss.101-106, 2007
Hoş Çebi F., Korkmaz S., " Kuzey Anadolu Bölgesindeki Eosen Yaşlı Kömürlerin Çevresel Element Dağılımları, K-Türkiye", Kapadokya Yöresinin Jeolojisi , cilt.., ss.114-120, 2007
Saydam Eker Ç., Korkmaz S., " Doğu Karadeniz Bölgesinde Geç Kretase Yaşlı Kırıntılı Çökellerin Sedimantolojik Ve Sedimanter Petrografik Özellikleri", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.41, ss.25-48, 2006
Kara Gülbay R., Korkmaz S., "Kuzeybatı Anadolu'Daki Bitümlü Şeyllerin Organik Jeokimyasal Özellikleri Ve Çökelme Ortamları.", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.48, ss.21-41, 2005
Saydam Eker Ç., Korkmaz S., " Pirahmet (Gümüşhane) Yöresindeki Geç Kretase Yaşlı Kırıntılı Çökellerin Organik Jeokimyasal Özellikleri", Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Semp., cilt.., ss.356-364, 2002
Matsumaru K., Meriç E., Özkar İ., Arakawa Y., Korkmaz S., " Preliminary Note Of The K/T Boundary Sediments In Gölköy Areas, Black Sea Region, In Turkey", Journal of Saitama University, Faculty of Education (Mathematics and Natural Sciences), vol.47, pp.41-47, 1998
Kandemir R., Korkmaz S., "Tortum Gölü (Erzurum) Kuzeyindeki Üst Kretase Kumtaşlarının Sedimanter Petrografik Ve Dokusal Özellikleri", Fırat Üniv. Jeoloji Müh. 20. Yılı Semp., cilt.., ss.79-89, 1998
Ayaz F., Korkmaz S., Yılmaz C., "Yay-Içi Havzalardaki Resifal Karbonat Birikimlerine Bir Örnek; Sahinkaya Kireçtaşı (Üst Kretase), Düzköy-Trabzon", 30. Yıl Semp., cilt.II, ss.610-623, 1996
Saydam Eker Ç., Korkmaz S., " Maden (Bayburt) Yöresi Eosen Kumtaşlarının Sedimanter Petrografik Özellikleri Ve Çökelme Ortamı", 30. Yıl Semp., cilt.II, ss.624-635, 1996
Meriç E., Tansel İ., Şengüler İ., Korkmaz S., "Pseudosiderolites Vidali (Douville)'Nin Doğu Pontid’Lerdeki (G Trabzon) Stratigrafik Konumu", YERBİLİMLERİ/GEOSOUND, cilt.26, ss.123-129, 1995
Korkmaz S., "Trabzon Alt Bölgesi Maden Potansiyeli Ve Madenciliğin Bölge Ekonomisi Açısından Önemi", Bölgesel Kalkınma Semp., cilt.., ss.320-333, 1994
Korkmaz S., "Tonya-Düzköy (Gb Trabzon) Yöresinin Stratigrafisi", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.36, ss.151-158, 1993
Korkmaz S., "Tartışma", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.42, ss.146-147, 1993
Korkmaz S., Sadıklar M.B. , Van A., Tüysüz N., Ercan T., "Üst Kretase Yaşlı Saraftepe (Trabzon) Bazanitinin Jeokimyasal Özellikleri Ve Jeotektonik Anlamı", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.36, ss.37-44, 1993
Gedik A., Ercan T. , Korkmaz S., Karataş S., "Rize-Fındıklı-Çamlıhemşin Arasında (Doğu Karadeniz) Yer Alan Mağmatik Kayaçların Petrolojisi Ve Doğu Pontid’Lerdeki Bölgesel Yayılımları. ", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.35, ss.15-38, 1992
Korkmaz S., Gedik A., Pelin S., "Türkiye’Deki Bazı Tortul Havzalara Petrol Potansiyeli Açısından Bir Bakış", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.39, ss.5-14, 1992
Korkmaz S., "Sinop Havzasında Kaynak Kaya Fasiyesi, Organik Olgunlaşma Ve Petrol Oluşumuna Volkanizma Ve Çökelme Ortamı Açısından Yeni Bir Yaklaşım", TPJD Bülteni , cilt.4, ss.35-45, 1992
Korkmaz S., "Doğal Kaynaklar Açısından Yeni Türk Devletleri", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.40, ss.20-24, 1992
Korkmaz S., "Sivas Havzasında Ana Kaya Fasiyesi Ve Petrol Oluşumunun Organik Jeokimyasal Yöntemlerle Araştırılması", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.36, ss.61-68, 1990
Korkmaz S., Gedik A., " Mut-Ermenek-Silifke (Konya-Mersin) Havzasında Ana Kaya Fasiyesi Ve Petrol Oluşumunun Organik Jeokimyasal Yöntemlerle Incelenmesi", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.31, ss.29-37, 1990
Korkmaz S., Gedik A., "Rize-Fındıklı-Çamlıhemşin Arasında Kalan Bölgenin Jeolojisi Ve Petrol Oluşumları", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.32-33, ss.5-15, 1988
Korkmaz S., " Bozova (Korkuteli) Kuzeyinin Jeolojisi", Selçuk Üniv. MMF Dergisi, cilt.2, ss.28-36, 1987
Bektaş O. , Pelin S., Korkmaz S., " Doğu Pontid Yay Gerisi Havzasında Manto Yükselimi Ve Polijenetik Ofiyolit Olgusu.", TJK Ketin Semp., cilt.., ss.175-188, 1984
Gedik A., Ercan T. , Korkmaz S., " Orta Karadeniz (Samsun-Sinop) Havzasının Jeolojisi Ve Volkanik Kayaçların Petrolojisi", Maden Tetkik ve Arama Dergisi, cilt.99-100, ss.34-50, 1984
Gedik A., Korkmaz S., " Sinop Havzasının Jeolojisi Ve Petrol Olanakları", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.19, ss.53-79, 1984
Korkmaz S., Baki Z., " Demirözü (Bayburt) Güneyinin Stratigrafisi", Türkiye Jeoloji Bülteni, cilt.5, ss.107-115, 1984
Yüksel V., Korkmaz S., "Mitoloji, Jeoloji Ve Turizm: Olimpos'Un Sönmeyen Alevi", Yeryuvarı ve İnsan, cilt.7, ss.3-4, 1982
Pelin S., Korkmaz S., "Karadeniz 'In Petrol Potansiyeli", KTÜ Yerbilimleri Dergisi, cilt.1, ss.145-157, 1981
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Gedik A., Korkmaz S., "Rize-Fındıklı-Çamlıhemşin arasında kalan bölgenin jelojisi ve petrol sızıntılarının kökeni,", Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.36-
Meriç E., Tansel İ., Şengüler İ., Korkmaz S., "Pseudosiderolites vidali (Donville)'nin Doğu Pontidlerdeki (G Trabzon) stratigrafik konumu", 8. Mühendislik Haftası,, ISPARTA, TÜRKIYE, - , ss.28-
Kara Gülbay R., Vardaloğlu H., Yaylali Abanuz G., Korkmaz S., Erdoğan M.S., "n-Alkane Characterization of Marine, Lacustrine and Terrestrial Environments: A Statistical Application on the Selected Fields from Turkey", Goldshmidt 2017, Paris, FRANSA, 13 Ağustos - 18 Eylül 2017, pp.1934-1934
Hoş Çebi F., Korkmaz S., Kara Gülbay R., Yaylali Abanuz G., Erdoğan M.S., Çevik S., " Rock-Eval Pyrolysis Characteristics of Westphalian Aged Coal Beds in Kozlu, Zonguldak/Turkey", Goldshmidt 2017, Paris, FRANSA, 13-18 Ağustos 2017, pp.1070-1070
Korkmaz S., "Boyabat HavzasıGeç Eosen-Erken Oligosen Yaşlı Akarsu Çökellerinin Sedimantolojik Özellikleri", Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştayı: Karasal Çökelme Sistemleri, RİZE, TÜRKIYE, 14-17 Eylül 2017, ss.52-53
Şengüler İ., Kara Gülbay R., Korkmaz S., "Geological and organic geochemical investigation of newly discovered Eskisehir-Alpu Basin (Turkey) bituminous marls", 35. Oil Shale Symposium, Salt Lake City, ABD, 5-9 Ekim 2015, pp.45-45
Kara Gülbay R., Korkmaz S., Demirel İ.H., Şen Günaydın Ö., " Organic Geochemistry Of Upper Devonian-Lower Carboniferous Black Shales In The Taurus Belt, Southern Turkey. ", European Geosciences Union, Geophysical Research, Viyana, AVUSTURYA, 15-20 Nisan 2013, pp.9141-9141
Korkmaz S., Erdoğan M.S., Kadınkız G., Kara Gülbay R., "Some Organic Geochemical Characteristics Of Oil Shale Deposits In The Ereğli-Bor Basin, (Konya-Niğde), Central Turkey., Abstracts P.1045, August 25-30, Floransa", Goldschmidt Conference, Floraansa, ITALYA, 25-30 Ağustos 2013, pp.1045-1045
Kara Gülbay R., Korkmaz S., Yaylalı Abanuz G., "Organic Geochemistry Of Oltu Gemstone Coal, Erzurum (Ne Turkey). , Abstracts Egu2012-14397-1, ", European Geosciences Union, Geophysical Research, Viyana, AVUSTURYA, 13-18 Nisan 2012, pp.14397-1-14397-1
Kara Gülbay R., Korkmaz S., " Source Rock-Oil Correlation In The Sinop Basin (Northern Turkey). ", Goldschmidt Conference, Prag, CEK CUM., 14-19 Ağustos 2011, pp.1148-1148
Kara Gülbay R., Korkmaz S., "Gümüşhacıköy (Amasya) Yöresi Asfaltit Oluşuklarının Organik Jeokimyasal Özellikleri.", Selçuk Üniv. Jeoloji Müh. 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2010, ss.109-110
Korkmaz S., Kara Gülbay R., Kırmacı M.Z., " Organic Geochemical Characteristics Of The Aptian Aged Lacustrine Bituminous Limestone In The Kale (Gümüşhane) Area, Ne Turkey. , Abstracts P. A512, June 13-18, , Tennessee.", Goldschmidt Conference, Knoxville, ABD, 13-18 Haziran 2010, pp.A 512-A 512
Kara Gülbay R., Kırmacı M.Z., Korkmaz S., "Kale (Gümüşhane) yöresindeki Apsiyen yaşlı gölsel bitümlü kireçtaşlarının organik jeokimyasal özellikleri", 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2010, ss.177-178
Kara Gülbay R., Yurtsever T.Ş., Korkmaz S., Demirel İ.H., "Batı Toroslardaki Senomaniyen-Turoniyen yaşlı siyah şeyllerin organik jeokimyasal özellikleri", 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 5-9 Nisan 2010, ss.158-159
Kara Gülbay R., Korkmaz S., "Sinop havzasındaki Alt Kretase yaşlı Çağlayan formasyonunun kaynak kaya özellikleri ve petrol-kaynak kaya korelasyonu", 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı,, ANKARA, TÜRKIYE, 5 Nisan - 9 Mayıs 2010, ss.161-162
Hoş Çebi F., Korkmaz S., "Ağaçbaşı Yayla turbasının organik jeokimyasal özellikleri ve çökelme ortamı, Köprübaşı/Trabzon, KD Türkiye", 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu,, TRABZON, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2010, ss.182-183
Kara Gülbay R., Korkmaz S., Demirel İ.H., Urtsever T.Ş., "Organic Geochemical Characteristics Of Cenomanian-Turonian Black Shales In Western Taurus, Turkey. ", European Geosciences Union, Geophysical Research , Viyana, AVUSTURYA, 13-18 Nisan 2009, pp.634-3-634-3
Korkmaz S., Kara Gülbay R., " Organic Geochemistry Of Asphaltite Occurences In Southeast Anatolia, Turkey. ", European Geosciences Union, Geophysical Research, Viyana, AVUSTURYA, 12-17 Nisan 2009, pp.637-1-637-1
Korkmaz S., Kara Gülbay R., "Distribution Of Environmentally Significant Trace Elements Of The Tertiary Bituminous Shale Deposits In Nw Anatolia, Turkey, ", Goldschmidt Conference, , Köln, ALMANYA, 15-20 Mayıs 2007, pp.A512-A512
Hoş Çebi F., Korkmaz S., " Environmentally Hazardous Trace Elements Of Eocene Coal Deposits In The North Anatolia, Turkey,", Goldschmidt Conference,, Köln, ALMANYA, 15-20 Mayıs 2007, pp.A418-A418
Kara Gülbay R., Korkmaz S., "Trace Element Contents Of Jurassic Coals From Eastern Taurides, Turkey, ", Goldschmidt Conference,, Köln, ALMANYA, 15-20 Mayıs 2007, pp.A463-A463
Korkmaz S., Kara Gülbay R., Demirel İ.H., "Toroslardaki Alt Paleozoyik yaşlı istiflerin organik jeokimyasal özellikleri ve kaynak kaya potansiyeli, G-Türkiye", 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 20-23 Eylül 2006, ss.45-46
Hoş Çebi F., Korkmaz S., "Kuzey Anadolu’daki Eosen yaşlı linyit kömürlerinin organik jeokimyasal özellikleri/K-Türkiye,", SÜ 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 20-23 Eylül 2006, ss.110-110
Kara Gülbay R., Korkmaz S., "Kuzeybatı Anadolu’daki bitümlü şeyllerin organik jeokimyasal özellikleri", 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-17 Nisan 2005, ss.150-151
Korkmaz S., Kara Gülbay R., "Doğu Toroslar’daki Jura kömürlerinin organik jeokimyasal özellikleri ve çökelme ortamları", 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu,, TRABZON, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2005, ss.25-26
Saydam Eker Ç., Korkmaz S., " Organic Geochemical Properties Of Marls Late Cretaceous Aged In The South Zones Of Eastern Pontid (Ne Turkey). ", EMPG Int. Symposium on Experimental Mineralogy, Petrology and Geochemistry,, Frankfurt/Main, ALMANYA, 4-7 Nisan 2004, pp.73-73
Saydam Eker Ç., Korkmaz S., "Organic Geochemical Properties Of Detritics Sediments Of Late Cretaceous Aged In Yağlıdere And Musalla (Gümüşhane/Ne Turkey)", Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy, , Bochum, ALMANYA, 22-25 Eylül 2003, vol.15, pp.167-167
Saydam Eker Ç., Korkmaz S., " Doğu Karadeniz’de Geç Kretase yaşlı kırıntılı çökellerin sedimantolojik ve sedimanter petrografik özellikleri", Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2003, ss.14-15
Saydam Eker Ç., Korkmaz S., "Doğu Pontidlerde Geç Kretase yaşlı kumtaşlarının kaynak alanının belirlenmesi", MÜ 10. Yıl Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2003, ss.24-24
Saydam Eker Ç., Korkmaz S., "Doğu Karadeniz’de Geç Kretase yaşlı kırıntılı çökellerin 0rganik jeokimyasal özellikler", Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2003, ss.16-17
Korkmaz S., "Doğu Karadeniz Bölgesinin doğal kaynak potansiyeli ve ekonomik önemine bir bakış. ", Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli Sempozyumu,, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2003, ss.79-80
Korkmaz S., Saydam Eker Ç., "Pirahmet (Gümüşhane) yöresindeki Geç Kretase yaşlı kırıntılı çökellerin organik jeokimyasal özellikleri", Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2002, ss.47-47
Eyüboğlu Y., Korkmaz S., Tüysüz N. , " Geological, Geochemical Properties And Geotectonic Setting Of The Mesozoic-Cenozoic Magmatic Rokcs, Tirebolu-Doğankent (Giresun), Ne-Turkey, ", Fourth International Turkish Geology Symposium (ITGS), , ADANA, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2001, pp.126-126
Eyüboğlu Y., Korkmaz S., Tüysüz N., "Geochemical Properties And Geotectonic Setting Of The Upper Cretaceous Volcani-Clastic Rocks, Tirebolu-Doğankent (Giresun), Ne-Turkey,", Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy, , Heidelberg, ALMANYA, 24-29 Eylül 2000, vol.12, pp.103-103
Korkmaz S., Akçay M., Hoş Çebi F., "Trace Element Geochemistry Of Jurassic Coals From Eastern Pontides, Ne-Turkey,", MinWien’99, Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Viyana, AVUSTURYA, 28 Ağustos - 1 Eylül 1999, vol.11, pp.133-133
Kandemir R., Şen C., Korkmaz S., "The Provenance Of Upper Cretaceous Sandstones In Ne-Turkey, An Approach Petrographic And Geochemistry. V. 11, Abstracts P. 118, August28-Sept. 1, Viyana. ", MinWien’99, Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Viyana, AVUSTURYA, 28 Ağustos - 1 Eylül 1999, vol.11, pp.118-118
Kandemir R., Korkmaz S., " Tortum Gölü (Erzurum) kuzeyindeki Üst Kretase yaşlı kumtaşlarının sedimanter petrografik ve dokusal özellikleri", FÜ 20. Yıl Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 1998, ss.63-63
Korkmaz S., Kara Gülbay R., "Organic Geochemical Charecteristics Of Upper Cretaceous Volcani-Clastics Sediments, Eastern Pontides, Ne Turkey. ", Sediment’98, Erlangen, ALMANYA, 15 Eylül - 20 Mayıs 1998, pp.45-45
Mann U., Korkmaz S., Hertle M., Radke M., Wilkes H., "Jurassic Coals Of The Eastern Pontides, Ne-Turkey: Implications On Their Depositional Environment And Rank Of Organic Matter,", European Coal Conference’97, İZMİR, TÜRKIYE, 5-10 Mayıs 1997, pp.86-87
Kara Gülbay R., Korkmaz S., "Doğu Pontidlerde (G-Trabzon) Üst Kretase yaşlı volkani-klastiklerin petrol kaynak kayası açısından incelenmesi,", SÜ 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 13-16 Mayıs 1997, ss.134-134
Kandemir R., Korkmaz S., "Depositional Systems In The Eastern Pontides Back-Arc Basin; An Example From South Of Artvin, Ne-Turkey. ", Sediment’97,, Köln, ALMANYA, 21-24 Mayıs 1997, pp.93-93
Yılmaz C., Korkmaz S., "Sedimentary Facies Changes And Their Implications During Jurassic-Cretaceous Between Trabzon And Gumushane In The Eastern Pontides, Ne-Turkey,", Sediment’97,, Köln, ALMANYA, 21-24 Mayıs 1997, pp.110-110
Kandemir R., Korkmaz S., "Tortum Gölü (Erzurum) kuzeyinin stratigrafik ve sedimantolojik özellikleri", SÜ 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 12-16 Mayıs 1997, ss.122-122
Yılmaz C., Korkmaz S., " Sedimentary And Paleotectonic Evolutions Of Pelagic Carbonate Platform In The Eastern Pontides, ", 2nd Intern. Sympos. on Petroleum Geology and Hydrocarbon Potential of the Black Sea Area,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 1996, pp.66-66
Korkmaz S., Mann U., Hertle M., Radke M., "Doğu Pontidler’de Jura yaşlı kömürlerin organik jeokimyasal ve petrografik özellikleri", 30.Yıl Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 16-20 Ekim 1995, ss.124-124
Korkmaz S., Van A., " Trabzon kıyı bölgesinin stratigrafisi", 30. Yıl Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 16-20 Ekim 1995, ss.107-107
Ayaz F., Korkmaz S., Yılmaz C., " Yay-içi havzalardaki resifal karbonat birikimlerine bir örnek; Sahinkaya Kireçtaşı (Üst Kretase), Düzköy-Trabzon", 30.Yıl Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 16-20 Ekim 1995, ss.93-93
Saydam Eker Ç., Korkmaz S., "Maden (Bayburt) yöresi Eosen kumtaşlarının sedimanter petrografik özellikleri ve çökelme ortamı", 30. Yıl Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 16-20 Ekim 1995, ss.98-98
Korkmaz S., Yılmaz C., "Evolution Of The Pontide-Carbonate Platform During Dogger-Lower Cretacous, N-Turkey. ", Perimediterranean Carbonate Platforms, First Int. Meeting,, Marsilya, FRANSA, 5-10 Eylül 1994, pp.91-92
Korkmaz S., Tüysüz N. , Kurt H., Arslan M., "Geochemistry And Evolution Of The Volcanism In The Eastern Pontides, Ne-Turkey. Mineralogical Magazine, 58a, ", Int. VM Goldschmidt Conference,, Edniburg, INGILTERE, 5-10 Eylül 1994, pp.58 A-493-58A-493
Korkmaz S., Sadıklar M.B., Van A., Tüysüz N., Kulu H., " Geochemical Characteristics Of The Upper Cretaceous Saraf Tepe Basanites (Trabzon) And Their Geotectonic Implication, Ne-Turke, ", Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Tübingen, ALMANYA, 12-20 Eylül 1992, vol.4, no.1, pp.152-152
Korkmaz S., Er M., Van A., Musaoğlu A. , Keskin İ., Tüysüz N., " Stratigraphy Of The Eastern Pontides,", Intern. Symp. on the Geology of the Black Sea Region,, ANKARA, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 1992, pp.17-17
Gedik A., Korkmaz S., "Importance Of Black Sea Belt From The Point Of Petroleum. ", Intern. Symp. on the Geology of the Black Sea Region, , ANKARA, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 1992, pp.76-76
Korkmaz S., "Jurassic Coal Occurrences And Their Depositional Environments In The Eastern Pontides, Ne-Turkey,", Intern. Symp. on the Geology of the Black Sea Region,, ANKARA, TÜRKIYE, 7-11 Eylül 1992, pp.85-85
Korkmaz S., Ercan T., Gedik A., Sadıklar M.B., "Petrochemical Characteristics Of Upper Cretaceous Volcanic Rocks In The Eastern Black Sea Region (Ne-Turkey) And A New Approach From Geotectonic Point Of View, ", Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Salzburg, AVUSTURYA, 5-15 Eylül 1991, vol.3, no.1, pp.151-151
Korkmaz S., Gedik A., Ercan T. , Sadıklar M.B., " Petrologische Eigenschaften Und Eine Neue Deutung Der Geotektonischen Stellung Der Obersenon-Unterpaleozanen Plutone Im Ostschwarzmeergebiet Der Türkei. Vol. 3, No.1, 152, 5-15 Sept., Salzburg.", Berichte der DMG, European Journal of Mineralogy,, Salzburg, AVUSTURYA, 5-15 Eylül 1991, vol.3, no.1, pp.152-152
Gedik A., Ercan T., Korkmaz S., Karataş S., " Rize-Fındıklı-Çamlıhemşin arasında (Doğu Karadeniz) yer alan magmatik kayaçların petrolojisi ve Doğu Pontid'lerdeki bölgesel yayılımları", Ahmet Acar Jeoloji Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 1989, ss.61-61
Bektaş O. , Pelin S., Korkmaz S., "Doğu Pontid yay gerisi havzasında manto yükselimi ve polijenetik ofiyolit olgusu,", TJK 38. Bilimsel ve Teknik Kurultayı,, ANKARA, TÜRKIYE, 20-24 Şubat 1984, ss.34-35
Gedik A., Özbudak N. , Korkmaz S., Ağrıdağ D.S., İztan Y.H., " Sinop havzasının jeolojisi ve petrol olanakları ile ilgili ön sonuçlar", TJK 35. Bilimsel ve Teknik Kurultayı,, ANKARA, TÜRKIYE, 9-13 Mart 1981, ss.10-10
Kitap ve Kitap Bölümleri
Korkmaz S., Ed., "50. Yıl, Geçmişten Günümüze KTÜ Jeoloji Mühendisliği (1965-2015)", KTÜ Basımevi, 237 s., TRABZON, 2017
Korkmaz S., Ed., "50. Yıl Etkinlikler, Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, ", KTÜ Basımevi, 246 s.,, TRABZON, 2016
Korkmaz S., Ed., "Jeoloji Mühendisliği Mezunlar Albümü (1970-2004)", KTÜ Basımevi, 56 s., TRABZON, 2005
Korkmaz S., Ed., " Karadeniz Teknik Üniversitesi / Kuruluşu Ve İlkleri", Karadeniz Teknik Eğitim Vakfı (KATEV), 80 s., TRABZON, 2004
Korkmaz S., Aktürk Y., Ed., " Trabzon’Da 35 Vakfa Ait Notlar (M.Burnaz)", Karadeniz Teknik Eğitim Vakfı (KATEV), 47 s.,, TRABZON, 2003
Korkmaz S., Akçay M., Ed., "Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt I, 447 s. ", KTÜ Müh.-Mim. Fakültesi, TRABZON, 1996
Korkmaz S., Akçay M., Ed., "Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt II, 303 s.", KTÜ Müh.-Mim. Fakültesi, TRABZON, 1996
Korkmaz S., Ed., "Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30.Yıl Kataloğu", KTÜ Yayını, TRABZON, 1995
Korkmaz S., "Coal Occurrence In Ancient Sedimentary Environments", in: COAL, Kural O.,, Eds., Özel, İstanbul, pp.17-27-, 1994
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Denizel, gölsel ve karasal organik maddelerin biyomarker ve C izotop karakteristiklerinin istatistiksel değerlendirilmesi: Petrol aramalarına uygulanması", TÜBITAK Projesi, 114Y631, Araştırmacı, 2018
"Toroslar'daki Alt Paleozoik yaşlı istiflerin organik jeokimyasal özelliklerinin araştırılması .", BAP Arastırma Projesi, 96, Yönetici, 2009
"Kuzey Anadolu Bölgesindeki Eosen yaşlı linyit kömürlerinin jeokimyasal özelliklerinin araştırılması ", BAP Doktora, 191, Yönetici, 2007
"Doğu Toroslar'da Jura yaşlı kömürlerin organik jeokimyasal özelliklerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2001.112.005.7, Yönetici, 2005
"Batı Anadolu ve Orta Anadolu'da yeni bulunan bitümlü şeyl yatakları ile Kuzey Anadolu'da yüzeyleyen şeyl istiflerinin organik ve inorganik jeokimyasal özelliklerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 8740, Yönetici, 2016
"Ağaçbaşı Yayla (Trabzon) turbalığının organik jeokimyasal özellikleri ve çökelme ortamının araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2008.112.005.11, Araştırmacı, 2011
"Kuzeybatı Anadolu Bölgesindeki bitümlü şeyllerin inorganik jeokimyasal özelliklerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 341, Yönetici, 2009
"Gümüşhacıköy (Amasya) yöresindeki asfaltitlerinin organik jeokimyasal özelliklerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 633, Yönetici, 2011
"Denizel, gölsel ve karasal petrol kaynak kayalarının C izotop sistematiği: Türkiye'den seçilmiş örnek sahalar üzerinde uygulamalı bir araştırma", BAP Arastırma Projesi, 10840, Araştırmacı, 2017
"Tortum-Oltu (Erzurum) havzasındaki istiflerin kaynak kaya özellikleri ve hidrokarbon potansiyelinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2008.112.005.7, Araştırmacı, 2013
"Kuzeybatı Anadolu Bölgesindeki bitümlü şeyllerin organik jeokimyasal özellikleri ve hidrokarbon potansiyelinin araştırılması", BAP Doktora, 99.112.005.1, Yönetici, 2004
"Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan kaynak kaya ve petrollerin C izotop ve biyomarker verileri ile korelasyonu", BAP Doktora, 7669, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Kızılay, , Üye, 20.11.2015 - Devam Ediyor
Sedimantoloji Çalışma Grubu , , Üye, 15.04.2010 - Devam Ediyor
Trabzonspor, , Üye, 15.09.2001 - Devam Ediyor
Demirciler Köyü Kalkındırma Derneği, , Üye, 10.05.2001 - Devam Ediyor
Türkiye Petrol Jeologları Derneği, , Üye, 15.05.1978 - Devam Ediyor
Jeoloji Mühendisleri Odası, , Üye, 05.02.1977 - Devam Ediyor
Etkinlik Organizasyonu
8. Jeokimya Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2018
Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2017
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, , TÜRKIYE, Nisan 2017
7. Jeokimya Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
MÜHJEO'2015 Ulusal Mühendislik Jeolojisi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2015
From Melt to Igneous Rock: An International Workshop..., Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2015
International Workshop on Convergent Margins, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, TRABZON, TÜRKIYE, Mayıs 2014
Ophiolites and Related Ore and Industrial Minerals, Düzenleme Kurulu Üyesi, TRABZON, TÜRKIYE, Mayıs 2012
45. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, TRABZON, TÜRKIYE, Ekim 2010
Türkiye 63. Jeoloji Kurultayı, Bilim Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Nisan 2010
14. Ulusal Kil Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, TRABZON, TÜRKIYE, Ekim 2009
40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, TRABZON, TÜRKIYE, Eylül 2005
Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Maden Potansiyeli, Düzenleme Kurulu Başkanı, TRABZON, TÜRKIYE, Ekim 2003
30. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, TRABZON, TÜRKIYE, Ekim 1995
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Petrol Jeolojisi, Kömür Jeolojisi, Sedimantoloji, Çevre Jeolojisi
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Petroleum Geology, Coal Geology, Sedimentology, Environmental Geology
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi