Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN, 2011 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, P.İpek, "Birinci Mertebeden Sınırlı Tersinir Pantograf Tipli Gecikmeli Diferensiyel Operatörler ve Spektrum Yapıları", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Doktora, E.Otkun Çevik, "Direkt Toplam Operatörlerinin Bazı Spektral Problemleri", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Doktora, R.Öztürk, "Bir Sınıf Normal Diferensiyel Operatörler ve Bazı Spektral Problemleri", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Doktora, L.Cona, "Direkt Toplam Operatörlerinin Singüler Sayıları", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2014.
Doktora, M.Erol, "Bir Sınıf Normal Diferensiyel Operatörler ve Bazı Spektral Problemleri", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2011.
Doktora, E.Ünlüyol, "Some Spectral Problems of Multipoint Normal Differential Operators For the First-Order", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2011.
Yüksek Lisans, R.Öztürk, "Normal Difference Operators For The First Order", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2009.
Yüksek Lisans, M.Erol, "Normal Operatörlerin Spektrum Yapısı", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, E.Ünlüyol, "Hiponormal Diferensiyel Operatörler", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2005.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi