Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Köse İ., "I. Dünya Savaşı’nın İlk Gizli Anlaşması: İstanbul ve Boğazlar’ın Rus Çarlığı’na Bırakılması (Mart-Nisan 1915)", BILIG, pp.1-27, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Köse İ., "The Lloyd George Government of the UK: Balfour Declaration the Promise for a National Home to Jews (1916-1920)", BELLETEN, vol.82, pp.272-754, 2018 (Link) (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Köse İ., "İklim Değişikliği Müzakereleri ve Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı İmza Süreci", Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, vol.9, pp.55-81, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Köse İ., "Turkey’s New Foreign Policy Concept: The Challenges, Advantages Disadvantages Tested by Mavi Marmara Take-Over Raid", Codrul Cosminului, vol.24, pp.409-430, 2018 (Link) (Abstract)
Köse İ., "Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Uİ) Bölümü Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Beklentileri", The Journal of International Scientific Researches, cilt.3, ss.132-147, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Köse İ., "The Premier of the Post-Cold War Crisis in Balkans: CIA Documents on the Disintegration of Former Yugoslavia (1989-1992)", Codrul Cosminului, vol.23, pp.423-442, 2017 (Link) (Özet)
Köse İ., "İngiltere’nin Arap İsyanı Tertibi (1914-1918): İsyanın Cumhuriyet Dönemi Hükümet Programlarındaki Dış Politika Yansımaları", Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.18-38, 2017 (Link) (Özet)
Köse İ., Öksüz H., "Amerikan Arşiv Vesikalarında Büyük Taarruz", İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, cilt.27, ss.207-238, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Köse İ., "Boraltan Faciası: Türk Kökenli Sovyet Vatandaşı Mültecilerin Sovyetler Birliği'ne İadesi (1945)", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.XXXI, ss.1-18, 2016
Köse İ., "Avrupa Birliği'nin Mülteci Açmazı ve Türkiye-Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması", Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, vol.7, pp.1-27, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Öksüz H., Köse İ., "Türkiye’nin Amerikalı Dostları Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri* ", Gazi Akademik Bakış Dergisi, vol.10, pp.1-31, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Köse İ., "Boraltan Faciası: Türk Kökenli Sovyet Vatandaşı Mültecilerin Sovyetler Birliği’ne İadesi (1945) ", ATATÜRK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ DERGİSİ, cilt.32, ss.149-187, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Köse İ., "RUSSIA’S NEW IRREDENTIST FOREIGN POLICY APPROACH & ENERGY CARD", Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.1, pp.42-63, 2016 (Link) (Abstract)
Köse İ., "RUSSIA’S NEW IRREDENTIST FOREIGN POLICY APPROACH & ENERGY CARD", Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.1, pp.42-63, 2016 (Link) (Abstract)
Köse İ., "P ORT DIRECTIVE OF 1878 FOR MERCHANT SHIPS OPERATING IN THE OTTOMAN CAPITAL (DERSAADET) ISTANBUL SEAPORTS*", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.BAHAR, pp.25-43, 2016 (Link) (Abstract)
Köse İ., "Challenges to Nato’s Fifth Enlargement Round: Turkey’s Attitude Towards Romania’s Admission", Codrul Cosminului, vol.21, pp.299-312, 2015 (Link) (Abstract)
Köse İ., "Yalta ve Potsdam Konferansları: Sovyetler Birliği’nin Türk Boğazlarında Egemenlik Paylaşım Talepleri", Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, cilt.10, no.1, ss.241-276, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Köse İ., " Osmanlı’da Eğitimin Modernleşme Hareketleri: Dönemin Çocuk Mecmualarında Eğlence ve Eğitim Yaklaşımları (1869-1922) ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.18, ss.137-163, 2015 (Link)
Köse İ., "Woodrow Wilson'un Ermeni Hamiliği Teşebbüsü ve Ermenistan Görevine Giden General Harbord Askeri Kurulu ", Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.108, ss.53-88, 2014 (Özet) (Abstract)
Köse İ., "ABD Yüksek Komiseri Amiral Mark Lambert Bristol'un 1919 Yılı Haziran Ayında Ermenistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Vekili Alexander Hatisyan ile Yaptığı Görüşme ", Yeni Türkiye, cilt.2, no.20, ss.1115-1128, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Köse İ., "Paris Barış Konferansı Tutanakları ve Başkan Woodrow Wilson’un Türk Algısı ", History Studies, cilt.6, ss.217-238, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Köse İ., Demcuic V.M., "VAZELON (ST. JOHN) MONASTERY OF MAÇKA TREBIZOND", Codrul Cosminului, vol.18, pp.259-272, 2014 (Link) (Abstract)
Köse İ., "ABD Yüksek Komiseri Amiral Mark Lambert Bristol'un 1919 Yılı Haziran Ayında Ermenistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Vekili", Yeni Türkiye, cilt.2, no.20, ss.1115-1128, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Köse İ., "GENERAL MOSELEY’İN AMERİKAN MANDASI VE ANADOLU’DA KURULMASI PLANLANAN ERMENİ DEVLETİ İLE İLGİLİ RAPORU ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TARİH DERGİSİ, cilt.59, no.4906, ss.211-242, 2014 (Özet) (Abstract)
Köse İ., "Uluslararası İlişkiler’de (Uİ) Siyasi Tarih Öğretimi: Türkiye Örneği", İNSAN VE TOPLUM, cilt.4, ss.109-135, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Köse İ., "ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYAT, PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİ ve PROPAGANDA GÖRSELLERİ (1950-2011)", İletişim ve Diplomasi, no.2, ss.154-192, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Köse İ., "ABD’de Türk-Amerikan Lozan Antlaşması’nın (6 Ağustos 1923) Onay Tartışmaları ve Onay Taraftarlarının Yayınlamış Olduğu Kitapçık", ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, ss.131-155, 2014 (Özet) (Abstract)
Köse İ., "Ancient Trade Routes Passing Through Sumela Monastery and Altındere Valley", Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, cilt.7, ss.19-40, 2013 (Özet) (Abstract)
Köse İ., "Amerika'nın İstanbul Büyükelçisi H. Morgenthau'nun Türk Algısı", İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi , cilt.56, ss.55-86, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Köse İ., "KIBRIS: ULUSAL DAVA, ULUSLARARASI ÇIKMAZ ", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, cilt.16, ss.37-112, 2013 (Özet) (Abstract)
Köse İ., "1917 Yılı Ortalarında Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan Çekilmesinin Sağlanması Teşebbüsü", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi , cilt.15, ss.1-13, 2013 (Özet) (Abstract)
Köse İ., "The Monastery of Soumela and Ancient Trade Routes Connected to it ", CODRUL COSMINULUI , vol.28, pp.7-28, 2012 (Link) (Abstract)
Köse İ., "16. ve 17. Yüzyıllarda Osmanlı Hukuk Sistemi ve Osmanlı Vatandaşı Kadınların Hukuki Durumu ", Mor Taka, cilt.10, ss.45-50, 2012
Köse İ., "HAGHIA SOPHIA IN TRABZON", Codrul Cosminului, vol.18, pp.169-180, 2012 (Link) (Abstract)
Köse İ., "Kıbrıs: Çok Bilinmeyenli Denklem", Mostar, cilt.10, ss.20-24, 2012
Köse İ., "İngiliz Seyyaharın Günlüklerinde Gümüşhane Çevresi ve Trabzon Lİmanı'na Ulaşan Ticaret Yolları 1840-1900", History Studies, cilt.4, ss.359-371, 2012 (Özet) (Abstract)
Köse İ., "Amerikan arşiv belgelerinde Türk-Amerikan ilişkilerinin başlaması, 1830 tarihli ticaret ve Seyrüsefayin antlaşması", Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.97, ss.145-188, 2012 (Link) (Özet) (Abstract)
Köse İ., "Manastir Sümela Anticki Trgovacki Putevi", ARHIV FEDERACIJE ANALI BOSNA HERZEGOVINA, cilt.3, ss.114-147, 2012
Köse İ., "Gizli Belgelerde Kurtuluş Savaşı Dönemi'nde Trabzon ve Etrafındaki Gelişmeler-I", Mor Taka , cilt.2, ss.48-56, 2011 (Özet)
Köse İ., "Paris Barış Konferansı Tutanaklarında Beyaz Ordu Liderleri ve Bölşevikler", Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, cilt.10, ss.125-149, 2011 (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Köse İ., "Bristol Raporları Işığında Taşnakçı Ermenilerin Mağlubiyeti (Eylül-Kasım 1920)ve Gümrü Antlaşması (3 Aralık 1920)", GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, BAYBURT, TÜRKIYE, 14-15 Mayıs 2015, pp.1-15 (Özet) (Abstract)
Öksüz H., Köse İ., "AMİRAL BRİSTOL’UN SAVAŞ GÜNLÜKLERİ VE MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ’NDE KLİKYA HAVALİSİNDEKİ ERMENİ FAALİYETLERİ ", 19-20. YÜZYILDA TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİ KAYNAŞMA-KIRGINLIK AYRILIK-YENİ ARAYIŞLAR, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Ocak 2015, vol.II, pp.884-921 (Özet) (Abstract)
Köse İ., "AMİRAL BRİSTOL’UN SAVAŞ GÜNLÜKLERİ VE MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ’NDE KİLİKYA HAVALİSİNDEKİ ERMENİ FAALİYETLERİ", 19.-20. YÜZYILLARDA TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Ocak 2015, ss.1-15 (Özet) (Abstract)
Köse İ., "GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ’NİN AB ÜYELİK SÜRECİ VE KIBRIS SORUNUNDA ÇÖZÜMSÜZLÜK MODELİ", ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA KIBRIS MESELESİ VE GELECEĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, MAGOSA, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 11-13 Aralık 2014, pp.1-25 (Özet) (Abstract)
Köse İ., "CIA BELGELERİ IŞIĞINDA YUGOSLAVYA’NIN DAĞILMASI VE BOSNA SAVAŞI’NIN İLK İKİ YILI", INTERNATIONAL ALIJA SYMPOSIUM, SARAY BOSNA, BOSNA HERSEK, 23-24 Kasım 2013, ss.8-8 (Özet) (Abstract)
Köse İ., "AMİRAL BRİSTOL’UN GÜNLÜK VE RAPORLARINDA İLK TUR LOZAN MÜZAKERELERİ", LOZAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, ANKARA, TÜRKIYE, 13-15 Kasım 2013, ss.1-20 (Özet) (Abstract)
Köse İ., "Milli Mücadele Döneminde ABD Yüksek Komiseri Amiral Bristol'un Günlük ve Raporlarında Ermeniler (1919-1922)", I. Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 2-3 Mayıs 2012, pp.573-596
Köse İ., "Milli Mücadele Döneminde Karadeniz'deki Amerikan Savaş Gemileri (1919-1922)", KTÜ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ TÜRK DENİZ TİCARETİ SEMPOZYUMU , TRABZON, TÜRKIYE, 16-18 Nisan 2012, ss.130-145 (Özet) (Abstract)
Köse İ., "İngiliz Seyyahların Günlüklerinde Gümüşhane ve Trabzon Limanı'na ulaşan Ticaret Yolları ", Gümüşhane Üniversitesi Tarihte Gümüşhane Sempozyumu , GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2011, ss.1-12 (Özet) (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Köse İ., Bayraktar Y., Sürmen Y., "REC.ORD KEEPING CULTURE IN THE EASTERN ROMAN EMPIRE (BYZANTIUM) (330 - 1453 AD)", in: History of Middle East Accounting (3000 BC- 2000 AD) , Muhsin Arslan, Eds., Sayıştay Başkanlığı, Ankara, pp.285-353, 2019 (Abstract)
Sürmen Y., Köse İ., Bayraktar Y., Yaz D.A. , "Doğu Roma İmparatorluğu'nda (Bizans) Kayıt Kültürü", ORTA DOĞU MUHASEBE TARİHİ (M.Ö.3000-M.S.2000), Aslan M., Köterin, H.Ç., Ed., T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI, ANKARA, ss.285-352, 2018
Aksoy M. , Köse İ., "20. Yüzyılda Jeopolitik Düşünce Oluşumu", Karadeniz Jeopolitği, Hasret Çomak vd. , Ed., Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul , ss.37-42, 2018 (Link)
Köse İ., "BÜYÜK OYUN'UN KÜÇÜK AKTÖRÜ ŞERİF HÜSEYİN", KRONİK YAYINEVİ, İSTANBUL, 2018 (Link) (Özet)
Köse İ., Aksoy M. , "Karadeniz'in Statüsü ve Boğazlar Geçiş Rejimiyle İlgili Cok Taraflı Antlaşmalar Süreci", Karadeniz Jeopolitiği, Hasret Çomak vd. , Ed., Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul , ss.959-976, 2018
Sürmen Y., Köse İ., Bayraktar Y., Yaz D.A., "RECORD KEEPING CULTURE IN THE EASTERN ROMAN EMPIRE (BYZANTIUM)(330 - 1453 AD)", HISTORY OF MIDDLE EAST ACCOUNTING, Aslan M., Köterin, H.Ç., Ed., T.C. Sayıştay Başkanlığı, ANKARA, ss.297-370, 2018
Öksüz H., Köse İ., "Bolşeviklerin İngiltere'yi Uzlaşmaya Zorlama Teşebbüsü: Doğu Halkları Kurultayı", Zamanın İzleri , Öztürk, T., Ed., Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.45-57, 2017 (Link)
Köse İ., "İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası: 1939-1950 Yılları Arası Dönemde Türk Dış Politikası", Türk Dış Politikası, Sertif Demir, Poyraz Gürson, Ayça Eminoğlu, Ed., Barış Yayınları, Ankara, ss.82-118, 2017 (Link) (Özet)
Köse İ., "TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN ŞEKİLLENMESİNDE AMİRAL MARK L. BRISTOL’UN ROLÜ (1919-1927)", Türk Tarih Kurumu Yayınları, ANKARA, 2016
Köse İ., "TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN ŞEKİLLENMESİNDE AMİRAL MARK L. BRISTOL’UN ROLÜ (1919-1927)", TÜRK TARİH Türk Tarih Kurumu Yayınları, ANKARA, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Öksüz H., Köse İ., "ABD Yüksek Komiseri Amiral Bristol'un Rapor ve Savaş Günlüklerinde Ermeni Meselesi (1919-1927)", Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, TRABZON, 2015 (Link)
Köse İ., "İngiliz Arşiv Belgelerinde Hicaz İsyanı", Selis Kitaplar, İSTANBUL, 2014 (Link) (Özet)
Köse İ., "Sumela'nın Bilinmeyen Freskleri / The Unknown Frescoes of Soumela", Akademi Kitabevi Yayınları, TRABZON, 2014 (Özet)
Köse İ., "Ermeni Nüfusu ve Kilisesi Misyonerlik", Tarihte Türkler ve Ermeniler, Çiçek, K; Hülagü, M. , Ed., Türk Tarih Kurumu Yayınları, ANKARA, ss.145-172, 2014 (Link) (Özet) (Abstract)
Köse İ., "Sekiz İklim Sekiz Şehir Karadeniz", Akademi Kitabevi Yayınları, TRABZON, 2013
Köse İ., "4.000 Yıllık Mirasın Kutsal İzleri-Trabzon", Akademi Kitabevi Yayınları, TRABZON, 2012
Köse İ., "The Monastery Hidden Above Clouds-Soumela", Akademi Kitabevi Yayınları, TRABZON, 2010 (Link)
Köse İ., "Bulutların Ötesinde Saklı Manastır Sumele", Akademi Kitabevi Yayınları, TRABZON, 2010 (Link)
Köse İ., "Pratik Anadolu Rehberi", Detay Turizm Bakanlığı Yayınları, İSTANBUL, 2007 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Köse İ., "A NEW & FASCINATING WORK ON TRABZON MONUMENTS: “TRAPEZUNT”", Diger, pp.151-155, 2016 (Link) (Abstract)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi