Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Anavatan'a Katılışının 80. Yılında Hatay, Hatay, Nisan 2019
Cumhuriyet Devrinin bir Serhat Vilayeti Hakkari, Hakkari, Mayıs 2019
Mondros Mütârekesi'nin 100. Yılı: I. Dünya Savaşı'nın Sonu - Mütârekeler ve Barış Antlaşmaları,, Kahramanmaraş, Ekim 2018
Gümüşhane Üniversitesi Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke Aliya İzzet Begoviç Sempozyumu, Gümüşhane, Eylül 2018
Türk Tarih Kurumu (TTK); 100. Yılında Uluslararası Haremeyn-i Şerifeyn Medine Müdafaası ve Fahreddin Paşa Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2018
KTÜ IR 2nd Politics and International Relations Congress, Trabzon, Kasım 2018
I. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Ekim 2017
Ekim Devrimi'nin 100. Yılında Mülkiyet Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara, Ekim 2017
Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi, Bitlis, Mayıs 2016
II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Haziran 2016
19-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri, İstanbul, Ocak 2015
Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği, Gazimagusa, Aralık 2014
International Alija Symposium, Sarajevo, Kasım 2013
90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti , Ankara, Kasım 2013
Türk Deniz Ticareti Tarihi Sempozyumu IV, Trabzon, Nisan 2012
1. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, Erzurum, Mayıs 2012
İl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi , Gümüşhane, Mayıs 2010
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Gümüşhane Üniversitesi İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
KAREN, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Journal of History School, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Bilig, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
KTÜ Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
History Studies , Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2014
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi