Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Bitki Biyolojisi
Sitogenetik
Bitki Çeşitliliği
Bitki Doku Kültürü
Bitki Biyoteknolojisi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Biyoloji
Bitki Sistematiği
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi
Genetik
Ekoloji
Biyo-teknoloji
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Biology
Plant Sciences
Biodiversity Conservation
Genetics & Heredity
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi