Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ranga M., Temel S., Ar İ.M., Yesilay R.B. , Sukan F.V., "Building Technology Transfer Capacity in Turkish Universities: A Critical Analysis", EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION, vol.51, pp.90-106, 2016
Peker İ., Baki B., Tanyaş P. , Ar İ.M., "Logistics Center Site Selection by ANP/BOCR Analysis: A Case Study of Turkey", JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, vol.30, pp.2383-2396, 2016
Baki B., Ar İ.M., "Efficiency Analysis Of Caykur Factories: The Application Of Malmquist-Tfp Index", IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.24, pp.77-108, 2009
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ofluoğlu A., Baki B., Ar İ.M., "Multi-criteria Decision Analysis Model for Warehouse Location in Disaster Logistics", Journal of Management, Marketing and Logistics, vol.4, pp.89-106, 2017
Peker İ., Ar İ.M., Yilmaz E., "Borsa Istanbul’da (BIST) İşlem Gören Lojistik Firmaların Teknolojik Yenilik Düzeylerinin Belirlenmesi ", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.47-67, 2016
Ar İ.M., Ofluoğlu A., Baki B., "Karadeniz Bölgesinde Bulunan İllerin Eğitim Etkinliklerinin Ortaöğretim Düzeyinde İncelenmesi: Malmquıst-TFV Endeksi Uygulaması", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.87-107, 2016
Güneysu Y., Er B., Ar İ.M., "Türkiye’deki Ticari Bankaların Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri İle İncelenmesi", KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.71-93, 2015
Ağaç G., Baki B., Peker İ. , Ar İ.M., "Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Serbest Bölge Yer Seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.79-113, 2015
Özdemir F. , Ar İ.M., "Sosyal Yenilik Üzerine Bir Alan Araştırması", Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, cilt.4, ss.17-43, 2015
Yeşilay R.B., Ar İ.M., Temel S., "The Relationship Between Direct Government Support for R&D and Patents in Emerging Economies: A Turkish Case Study", International Journal of Innovation and Technology Management, vol.12, pp.1-20, 2015 (Link)
Ar İ.M., Gökşen H., Tuncer M.A. , "Kablo Sektöründe Tedarikçi Seçimi İçin Bütünleşik Dematel-Aas-Vikor Yönteminin Kullanılması", Ege Akademik Bakış, cilt.15, ss.285-300, 2015
Ar İ.M., Baki B., Özdemir F., "Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık Ahs-Vikor Yaklaşımının Kullanımı: Otel Sektöründe Bir Uygulama", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.13, ss.93-114, 2014
Ar İ.M., Ağaç G., Peker İ., Baki B., "PTT İşletmelerinin Etkinlik Düzeylerindeki Değişimin İncelenmesi: 2006-2010 Dönemi İçin Malmquist-TFV Endeksi Uygulaması", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.5, ss.171-191, 2014
Ar İ.M., Gergin R.E., Baki B., "İllerin Toplam Faktör Verimliliğinin Kamu Müzeleri Açısından Ölçülmesi: Malmquist-TFV Endeksi Uygulaması", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, cilt.23, ss.127-145, 2014
Peker İ., Ar İ.M., Baki B., "Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Gelişmesinin Önündeki Engellerin Aas Yöntemiyle Belirlenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.28, ss.107-126, 2014
Ar İ.M., Özdemir F., Baki B., "Öncelikli Sektörlerin Belirlenmesinde Ahs-Topsis Ve Ahs-Vikor Yaklaşımlarının Kullanımı: Rize Organize Sanayi Bölgesi Örneği", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, cilt.9, ss.6159-6174, 2014
Ar İ.M., Kurtaran A., "Evaluating The Relative Efficiency Of Commercial Banks In Turkey: An Integrated Ahp/Dea Approach", International Business Research, vol.6, pp.129-146, 2013
Ar İ.M., Hamzaçebi C., Baki B., "Business School Ranking With Grey Relational Analyis: The Case Of Turkey", Grey Systems: Theory and Application, vol.3, pp.76-94, 2013
Ar İ.M., Genç M.C., "The Relationship Between R&D And Patent: A Panel Data Analysis", International Research Journal of Finance and Economics, no.105, pp.38-46, 2013
Ar İ.M., "Türkiye'Deki Havalimanlarının Etkinliklerindeki Değişimin İncelenmesi: 2007-2011 Dönemi İçin Malmquist-Tfv Endeksi Uygulaması", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.26, ss.143-160, 2012
Ar İ.M., "The Impact Of Green Product Innovation On Firm Performance And Competitive Capability: The Moderating Role Of Managerial Environmental Concern", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.62, pp.854-864, 2012
Ar İ.M., Baki B., "Antecedents And Performance Impacts Of Product Versus Process Innovation: Empirical Evidence From Smes Located In Turkish Science And Technology Parks", European Journal of Innovation Management, vol.14, pp.172-206, 2011
Baki B., Şahin Başfırıncı Ç. , Çilingir Z., Ar İ.M., "An Application Of Integrating Servqual And Kano’S Model Into Qfd For Logistics Services: A Case Study From Turkey", Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, vol.21, pp.106-126, 2009
Baki B., Ar İ.M., "A Comparative Analysis Of 3pl Applications In The Manufacturing Firms From Seven Countries", Supply Chain Forum: An International Journal, vol.10, pp.16-30, 2009
Ar İ.M., Baki B., "Measuring And Evaluating Efficiency Of A Glass Company Through Data Envelopment Analysis", Problems and Perspectives in Management, vol.5, pp.72-81, 2007
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Er B., Ar İ.M., Güneysu Y., "Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının Performans Ölçümü İçin Bir Kriter Seti Önerisi: Delphi Yöntemi Uygulaması", 8 th International Congress on Entrepreneurship, BALIKESİR, TÜRKIYE, 14-16 Temmuz 2017, pp.263-283
Ofluoğlu A., Baki B., Ar İ.M., "Entropi Ve Topsis Yaklaşımlarıyla Afet Depo Yeri Seçimi: Trabzon İli Örneği", VI.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-19 Mayıs 2017, ss.1-1
Özdemir F., Ar İ.M., Baki B., "Projelerin Sosyal Yenilik Potansiyelinin Değerlendirilmesi İçin Bir Ölçek Önerisi", Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2016, pp.891-895
Peker İ., Ar İ.M., Yilmaz E. , "Borsa İstanbul’Da (Bist) İşlem Gören Lojistik Firmaların Teknolojik Yenilik Düzeylerinin Belirlenmesi", IV.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, ss.118-128
Peker İ., Ar İ.M., Baki B., Korucuk S. , "İllerin Sinai Mülkiyet Hakları Açısından Sıralanması: Birleştirilmiş AHS-GİA Yöntemi Uygulaması", 15. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2015, cilt.1, no.1, ss.133-141
Ar İ.M., Ağaç G., Peker İ., Baki B., "Ptt İşletmelerinin Etkinlik Düzeylerindeki Değişimin İncelenmesi: 2006-2010 Dönemi İçin Malmquist-Tfv Endeksi Uygulaması", III.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 15 Mayıs - 17 Nisan 2014, ss.555-565
Ar İ.M., Peker İ., Baki B., "Türkiye’De Yenilik Üzerine Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma", 14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2014, ss.199-206
Ar İ.M., Peker İ., Baki B., Korucuk S., "Ranking The Turkish Cities By Logistics Center Potential", XII.International Logistics and Supply Chain Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30-31 Ekim 2014, pp.519-528
Ar İ.M., "Yenilik Türlerinin Firma Performansı Ve Rekabet Edebilirliği Üzerine Etkisi", XIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu , SAKARYA, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2013, ss.657-665
Ar İ.M., "Trabzon İli İçin Kentsel Lojistik Stratejisi Seçimi: Birleştirilmiş Swot Analizi-Analitik Ağ Süreci Yöntemi Uygulaması", II.Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongres, AKSARAY, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2013, ss.100-100
Ar İ.M., Alemdar Ö.F., Katirci B. , Çelik A., "Üniversite-Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Trabzon’Daki Organize Sanayi Bölgeleri Üzerine Bir Araştırma", IV. Ulusal Verimlilik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Aralık 2013, ss.100-100
Ar İ.M., Genç M.C., "The Relationship Between R&D And Patent: A Panel Data Analysis", WEI International Eurasian Academic Conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-16 Ocak 2013, pp.130-135
Ar İ.M., Özdemir F., "Çay Sektöründe Üniversite-Sanayi İşbirliği: Mevcut Durum Ve Gelecek İçin Öneriler", II.Rize Kalkınma Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2013, ss.100-100
Ar İ.M., Baki B., Peker İ., "Uygulama/Araştırma Merkezleri Ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışmaları: Türkiye’De Üniversiteler Üzerine Bir Değerlendirme", 12. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 26-27 Eylül 2012, ss.91-105
Peker İ., Ar İ.M., Baki B., "Determining The Decision Criteria Affecting The Logistics Center Type: An Application Of Delphi Method", X. International Logistics&Supply Chain Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 2012, pp.559-567
Peker İ., Ar İ.M., Baki B., "Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Gelişmesinin Önündeki Engellerin Aas Yöntemiyle Belirlenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği", 32. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Haziran 2012, ss.100-100
Ar İ.M., Tanyaş P. , "Lojistik Merkez Kurulma Öncelikleri Açısından İllerin Sıralanması", Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2012, ss.322-330
Sevim U., Ar İ.M., Baki B., "Yeniliği Engelleyen Finansal Faktörlerin Dematel Yöntemi İle Değerlendirilmesi", XI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-24 Haziran 2011, ss.215-223
Peker İ., Baki B., Ar İ.M., Tanyaş P. , "Türkiye Ve Avrupa Lojistik Köylerinin Karşılaştırmalı Analizi", XI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-24 Haziran 2011, ss.526-535
Arslantürk D., Baki B., Ar İ.M., "Dematel Yöntemi İle Ticari Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi", 31. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi , SAKARYA, TÜRKIYE, 5-7 Temmuz 2011, ss.53-63
Ar İ.M., Tanyaş P. , "Kentsel Lojistik Ve Trabzon İçin Bir Durum Analizi", Trabzon Kent Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, ss.100-100
Baki B., Ar İ.M., "İşletme Vizyon Ve Misyon İfadelerinde Rekabet Önceliklerinin Yeri: Iso 500 Örneği", XI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-24 Haziran 2011, ss.652-659
Baki B., Ar İ.M., "Measuring The Innovation Performance Of Turkish Science&Technology Parks: An Application Of Data Envelopment Analysis", 6th International Strategic Management Conference, Petersburg, RUSYA, 8-10 Temmuz 2010, pp.657-664
Baki B., Peker İ., Ar İ.M., "Kalite Fonksiyon Göçerimi Ve Bir Sivil Toplum Kuruluşu Uygulaması", VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-25 Ekim 2008, ss.483-492
Ar İ.M., Baki B., "Multiple Criteria Decision-Making Approach For The Evaluation Of It Investments In Crm Projects", 4th International Conference on Business, Management and Economics, , İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Haziran 2008, pp.63-72
Çakar K., Baki B., Ar İ.M., "Critical Success Factors In Erp Implementations: The Case Of Turkish Manufacturing Companies", 14th International Annual EurOMA Conference: Managing Operations in an Expending Europe, ANKARA, TÜRKIYE, 17-20 Haziran 2007, pp.37-37
Ar İ.M., Baki B., Ustasüleyman T., "A Comparative Analysis Of European Countries By Innovation Performance And Turkey Status", 14th International Annual EurOMA Conference: Managing Operations in an Expending Europe, ANKARA, TÜRKIYE, 17-20 Haziran 2007, pp.34-34
Ar İ.M., Baki B., "Türk Teknoparklarının Mevcut Durumu Ve Dünya Teknoparkları İle Karşılaştırılması", VII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2007, ss.45-45
Turhan N., Baki B., Ar İ.M., "Tekstil Sektöründe Uygulanan İmalat Stratejilerinin Belirlenmesi Ve İşletme Performansına Etkisinin İncelenmesi", VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Eylül 2006, ss.477-490
Baki B., Ar İ.M., "3pl Hizmetlerin Kullanımının İmalatçı Ve Ticari Kobi’Lerde Karşılaştırılmalı Analizi: Trabzon İli Örneği", 2. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-3 Aralık 2006, ss.569-574
Baki B., Ar İ.M., "Third-Party Logistics Service Providers Perspectives On 3pl Industry: A Literature Review Of Empirical Studies", 9th International Research/Expert Conference: Trends in the Development of Machinery and Associated Technology , ANTALYA, TÜRKIYE, 26-30 Eylül 2005, pp.359-363
Ar İ.M., Baki B., "Kobi’Lerin Üçüncü Parti Lojistik Hizmetleri Kullanımına İlişkin Bir Saha Araştırması: Trabzon Örneği", V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Kasım 2005, ss.323-328
Baki B., Ar İ.M., "Trabzon İlindeki Ticari Kobi'Lerin Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı", Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 13-14 Ekim 2005, ss.100-100
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ar İ.M., Gökşen H., Tuncer M.A. , "Yurtdışı Uçuşlarda Firma Seçimi: Almanya İçin Bir Çok Kriterli Karar Verme Uygulaması", Sn. Prof.Dr.Halil SARIASLAN’a Armağan Kitabı, Karacabey, A. , Ed., Siyasal Kitapevi Yayınları, Ankara, ss.149-171, 2015
Er B., Ar İ.M., "TR90 Düzey 2 Bölgesi Alternatif Finansman Kaynakları Raporu", Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, TRABZON, 2014
Ar İ.M., Baki B., "Uluslararası Fabrika Yeri Seçiminde Analitik Hiyerarşi Yöntemi (Ahy) Ve Hedef Programlama (Hp) Kullanılması: Gıda Sektöründe Bir Uygulama", Sıtkı Gözlü'ye Armağan, Prof.Dr.Demet BAYRAKTAR-Doç.Dr.Ferhan ÇEBİ-Doç.Dr.Hür Bersam BOLAT, Ed., Çağlayan Yayınevi, İstanbul, ss.23-36-, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi