Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Entrepreneurial Universities, Innovation and the Role of Technology Transfer Offices in Emerging Economies", Diğer Projeler, 1, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Çay Sektörü İnovasyonla Buluşuyor", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2013, , 2013
"The Innovation Will Bring The EU Standards ", AB Destekli Diğer Projeler, TR0135.03-02/036, Danışman, 2013
"Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2012, , 2012
"Yenilik Türlerinin Firma Performansı ve Rekabet Edebilirliği Üzerine Etkisi : Türk KOBİ'leri Örneği ", BAP Diğer, 1172, Yönetici, 2012
"Analitik Ağ Süreci (AAS) Yöntemiyle Trabzon İli İçin Lojistik Merkez Yeri Seçimi", BAP Doktora, 1228, Araştırmacı, 2012
"Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (Çaykura Bağlı Fabrikaların Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi İle Ölçülmesi", BAP Diğer, 2007.115.02.2, Araştırmacı, 2009
"Yeniliği Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Yeniliğin Firma Performansına Etkisinin İncelenmesi: Teknokent/Teknopark Örneği", TÜBITAK Projesi, 108K045, , 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi