Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Yenilik (İnovasyon), Teknoloji Yönetimi, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Veri Zarflama Analizi Uygulamaları.
Research Areas:Innovation, Technology Management, Intellectual Property Rights, Government-University-Industry Collaboration, Logistics and Supply Chain Management, Applications of Data Envelopment Analysis.
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar : KOBİ'lerde Yenilik Faaliyetleri ve Fikri Mülkiyet Hakkı Uygulamaları, Sosyal Yenilik, Yenilik ve Ar-Ge Desteklerinin Etki Analizi. 
Current Research Activities :

Innovation Activities and Intellectual Property Rights Application in SMEs, Social Innovation, Impact Analysis of Innovation and R&D Support. 

TEMEL ESERLER
Peker İ., Ar İ.M., Baki B., "Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Gelişmesinin Önündeki Engellerin Aas Yöntemiyle Belirlenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.28, ss.107-126, 2014
Ar İ.M., "Yenilik Türlerinin Firma Performansı Ve Rekabet Edebilirliği Üzerine Etkisi", XIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu , SAKARYA, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2013, ss.657-665
Ar İ.M., Genç M.C., "The Relationship Between R&D And Patent: A Panel Data Analysis", International Research Journal of Finance and Economics, no.105, pp.38-46, 2013
Ar İ.M., "The Impact Of Green Product Innovation On Firm Performance And Competitive Capability:The Moderating Role Of Environmental Concern", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.62, pp.854-864, 2012
Ar İ.M., Baki B., "Çaykur'A Bağlı Fabrikaların Etkinlik Analizi: Malmquist-Tfv Endeksi Uygulaması", İktisat İşletme ve Finans Dergisi, vol.24, pp.77-108, 2009

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi