Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler, 2014 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme, , 02.01.2011 - 01.01.2012
VERDİĞİ DERSLER
Sayısal Yöntemler, Lisans, 2013-2014
Matematiksel Programlama, Doktora, 2013-2014
Üretimde Optimizasyon Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2013-2014
Üretim Yönetimi II, Lisans, 2013-2014
Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Yenilik Yönetimi, Yüksek Lisans, 2013-2014
İşletmelerde Yenilik Yönetimi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Teknoloji Yönetimi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Yöneylem Araştırması, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, F.Özdemir, "Sosyal Yenilik Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Ölçek Geliştirme ve Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Model Önerisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2017.
Doktora, N.Eryiğit, "İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Yenilik Performansına Etkisi: ISO 1000 Örneği", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2013.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi