Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP, 1998 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP, 1992 - 1998
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TIP, 1988 - 1992
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Merkez Müdürü, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Klinik Araştırmalar Merkezi, , 15.05.2018 - Devam Ediyor
Akademik Performans D. Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2015 - Devam Ediyor
Rektör Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 01.03.2002 - 21.06.2004
Dekan, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, , 01.02.2002 - 01.07.2004
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BAŞKANI, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 29.12.2001 - 29.12.2015
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 03.04.2000 - 04.03.2002
Yüksekokul Müdürü, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 19.12.1993 - 14.11.1994
Yüksekokul Müdür Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 20.12.1989 - 06.12.1993
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 01.04.1989 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Sistemik fungal enfeksiyonlar ve antifungal kullanımı, Tıpta Uzmanlık, 2018-2019
Viral hepatitler, Tıpta Uzmanlık, 2018-2019
Antibiyotik grupları ve antibiyotiklerin sistemlere göre kullanımı, Tıpta Uzmanlık, 2018-2019
ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIM PRENSİPLERİ, Tıpta Uzmanlık, 2018-2019
ANTİBİYOTİKLERİN KULLANIM PRENSİPLERİ, Lisans, 2018-2019
Antibiyotik direnç mekanizmaları, Tıpta Uzmanlık, 2018-2019
Antibiyotiklerin etki mekanizması , Tıpta Uzmanlık, 2018-2019
Alt solunum yolu enfeksiyonları, Lisans, 2018-2019
Üst solunum yolu enfeksiyonları, Lisans, 2018-2019
Enfeksiyon hastalıklarında Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarının rolü, Lisans, 2018-2019
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, S.Sönmez Yıldırım, "KRONİK HEPATİT HASTALARINDA HASTA UYUMUNUN TEDAVİ YANITINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2015.
Tıpta Uzmanlık, İ.Yavuz, "Kronik Hepatit B Tedavisinde Yeni Yanıt Göstergelerinin eşliğinde antiviral ilaçlara yanıt oranlarının değerlendirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2012.
Tıpta Uzmanlık, Ş.Erensoy, "ESBL meydana getien bakterilerde risk faktörleri", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2011.
Tıpta Uzmanlık, F.Aksoy, "hematolojik maligniteli Hastalarda enfeksiyon etkenleri", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2010.
Tıpta Uzmanlık, F.Aslan Aksoy, "Hematolojik maligniteli febril nötropenik hastalarda enfeksiyon etkenleri ve antimikrobiyal tedavilerin retrospektif ve prospektif incelemesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Tıpta Uzmanlık, K.Akçay, "Kr. Hepatit B'de Peg-IFN tedavisine erken yanıtın kalıcı virolojik yanıta etkisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2009.
Tıpta Uzmanlık, S.İskender, "KTÜ Tıp Fak. hastanesinde yatan yaşlı hastalarda nozokomiyal infeksiyonlar", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Tıpta Uzmanlık, R.Çaylan, "Kr. Hep B infeksiyonunda IFN cevabının değerlendirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 1998.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik, Sağlık Bilimleri Ünv., Temmuz, 2018
Doçentlik, Doçentlik, Eğitim Araştırma, Mart, 2018
Atama, Profesörlük, Kars Kafkas Ünv., Haziran, 2018
Atama, Profesörlük, Tokat Gaziosmanpaşa, Nisan, 2018
Doçentlik, Doçentlik sınavı, İstanbul Ünv., Ekim, 2015
Tez Savunma, Seval Sönmez Yıldırım'ın Tez tartışması, Karadeniz Teknik Ünv. Tıp fak., Temmuz, 2015
Ödül, AIDS projeleri destekleme , Gilead, Kasım, 2015
Ödül, AIDS PROJELERİNİ DEĞERLENDİRME, Gilead, Kasım, 2014
Tez Savunma, TIPTA UZMANLIK JÜRİSİ, Karadeniz Teknik Ünv. Tıp fak., Eylül, 2014
Atama, CANPOLAT EYİGÜN PROFESÖRLÜK ATAMASI, SANKO, Ekim, 2014
Atama, DİLEK ARMAN KEMERBURGAZ ÜNV. PROFESÖR KADROSUNA ATANMA, KEMER BURGAZ, Ekim, 2014
Atama, EMİNE SÖNMEZ PROFESÖRLÜK JÜRİ ÜYESİ, RİZE R. TAYYİP ERDOĞAN ÜNV., Eylül, 2014
Tez Savunma, TIPTA UZMANLIK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİ, KTÜ TIP FAK. DERMATOLOJİ AD, Ekim, 2014
Doçentlik, Doçentlik sınavı, GAZİ ÜNV., Şubat, 2013
Doçentlik, DOÇENTLİK JÜRİSİ, İSTANBUL ÜNV CERRAHPAŞA TIP FAK., Ekim, 2013
GÖRSEL ETKİNLİKLER
Radyo Programı, Diğer, 30.12.2015 - Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi