Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2007 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1997 - 2007
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1994 - 1997
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1986 - 1994
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Akademik Performans D. Kurulu Üyesi, MÜDEK - Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği , , 08.09.2013 - Devam Ediyor
IEEE PES - Power Engineering Sciety Üyeliği, IEEE PES , , 05.12.2012 - Devam Ediyor
IEEE Power Electronics Society Üyeliği, IEEE , , 11.12.2011 - Devam Ediyor
IEEE Computational Intelligence Society Üyeliği, IEEE , , 27.09.2011 - Devam Ediyor
IEEE Industrial Electronics Society Üyelilği, IEEE , , 15.09.2011 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, , 10.10.2010 - Devam Ediyor
IEEE Control Systems Society Üyeliği, IEEE , , 20.09.2010 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik - Elektronik Mühendisliği, , 01.12.2009 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 13.09.2009 - Devam Ediyor
IEEE Systems Man and Cybernetics Society Üyeliği, IEEE , , 08.09.2009 - Devam Ediyor
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers , , 05.11.2008 - Devam Ediyor
IEEE Senior Member, IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers , , 04.09.2008 - Devam Ediyor
MYO Müdürü, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KTÜ Abdullah Kanca MYO Müdürü, , 15.11.2007 - 18.09.2013
IEEE Teknik Komite Üyeliği, IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers , , 12.09.2007 - Devam Ediyor
IEEE Working Group, IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers , , 11.06.2006 - Devam Ediyor
Misafir Öğretim Üyesi, University of New Brunswick: Fredericton Campus Mühendislik Fakülyesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 05.06.2006 - 31.07.2007
Yönetim Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 16.09.2004 - 15.11.2006
Enstitü Müdür Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 20.06.2004 - 20.09.2006
Akademik Performans D. Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KTÜ-TEKNOKENT Denetleme Kurulu, KTÜ-TEKNOKENT, 11.10.2003 - 09.11.2006
Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü ERASMUS Temsilcisi , KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 12.09.2002 - 22.09.2006
Yönetim Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, , 18.09.2000 - 13.09.2005
Bölüm Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik - Elektronik Mühendisliği, , 12.09.2000 - 19.09.2001
IAESTE Karadeniz Teknik Üniversitesi Temsilcisi , KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ IAESTE KTÜ Temsilciliği, , 08.10.1998 - 20.09.2001
Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi 2. Başkanı, Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi , , 16.09.1998 - 21.09.2009
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, 15.09.1998 - 11.09.2001
Akademik Performans D. Kurulu Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KTÜ-KOSGEB Denetleme Kurulu, KTÜ - KOSGEB, 09.10.1997 - 16.09.2003
Üye, EMO - Elektrik Mühendisleri Odası , , 17.09.1995 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik - Elektronik Mühendisliği, , 12.09.1995 - 24.09.1998
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Özkop, "An Intellıgent Controlled Novel Power Condıtıonıng For Wave Energy Converter Systems", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, O.Mengi, "Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Süreklilik İçin Akıllı Bir Enerji Yönetim Sistemi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Doktora, M.Eker, "Senkron Generatör Uyarma Devresinin Bulanık Mantıkla Denetimi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2005.
Doktora, K.Erentürk, "Güç Sistemleri için Akıllı bir Koruma Rölesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Doktora, E.Şahin, "Dalga Enerji Sistemlerinde Elektrik Gücü üzerindeki Düzensiz Dalga Etkilerinin Akıllı Kompanzasyon Yöntemleriyle Gidrilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, K.Yanmaz, "Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinlerinde Yeni Ve Akıllı Bir Statcom Tasarımı Ve Uygulaması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, S.Duman, "Fotovoltaik Günej Enerji Sistemleri Uygulamalarınde Kontrol ve Optimizasyon", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Elektrik Mühendisliği, Devam Ediyor.
Doktora, R.Çakmak, "Fotovoltaik Bağlantılı Akıllı Şebekelerde Güç Kalitesi ve Enerji Yönetimi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, M.Ayas, "Paralel Mekanizmalı Bir Rehabilitasyon Robotunun Tasarımı ve İnsan-Makine Etkileşimli Denetimi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, H.Ufacık, "Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Güç Sistemi İçin Pso Tabanlı Aktif Güç Filtresi Kullanılarak Sabit DA Gerilimi Eldesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, R.Mirzapour, "Elektrik Güç Sistemlerinde Bulanık Mantık Tabanlı Yük Frekans Denetimi ve Bir Sayısal Mesafe Rölesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, O.Alıç, "Senkron Motor Güç Katsayısının Bulanık Mantık ile Denetimi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, Y.Danayiyen, "Model Öngörülü Kontrol Yönteminin Örneklerle Karşılaştırmalı İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, A.Hajisalem, "Rüzgar/FV Güneş Enerji Sistemleri İçin PID Kontrol Parametrelerinin GA ve PSO İle Optimizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.
Yüksek Lisans, G.Görel, "Şebeke Bağlantısız FV-YP Birleşik Sistemleri İçin Anahtarlamalı Bir Güç ve Gerilim Düzenleyici", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, R.Çakmak, "Fotovoltaik Güç Üretim Sistemleri İçin Bulanık Mantık Tabanlı Maksimum Güç Noktası Takip Sistemi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, M.Ayas, "Sistem Simülasyonu Ve Kontrolü İçin İnteraktif Sanal Laboratuvar", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2012.
Yüksek Lisans, K.Yanmaz, "Bulanık Sonuçlandırma Tabanlı Bir Güç Filtresi ve Dinamik Gerilim Regülatörünün Bir Fazlı Mikro Rüzgar Güç Üretim Sistemlerine Uygulaması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Yüksek Lisans, M.Esen, "Bulanık Mantık Destekli Güç Akış Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Yüksek Lisans, O.Mengi, "Hareketli Nesne İzleme Ve Konum Denetimi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2004.
Yüksek Lisans, A.Güven, "PWM işaretlerinin bilgisyarlarla üretilip denetlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2004.
Yüksek Lisans, M.Gürler, "Güç Dağıtım Hatları İçin Rf Tabanlı Diferansiyel Koruma", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2004.
Yüksek Lisans, E.Uçar, "Güç Sistemlerinin Optimizasyonunda Genetik Algoritmaların Kullanılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2003.
Yüksek Lisans, B.Uzun, "Güç Sistemlerinde Kararlılık Problemi İçin Bulanık Mantık Yaklaşımı", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2001.
Yüksek Lisans, M.Eker, "Elektrik Güç Sistemlerinde Bulanık Mantık Tabanlı Yük Frekans Denetimi ve Bir Sayısal Mesafe Rölesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1997.
Yüksek Lisans, E.Kılıç, "Senkron Motor Güç Katsayısının Bulanık Mantık ile Denetimi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1996.
Yüksek Lisans, E.Gülay, "Elektrik Güç Sistemlerinde Reaktif Gücün Bulanık Mantık Denetimli Statik Var Sistemlerinden Karşılaştırma", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1996.
Yüksek Lisans, Y.Baysal, "Elektrik Güç Sistemlerinde Reaktif Gücün Bulanık Mantık Denetimli Statik Var Sistemlerinden Karşılaştırma", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi