Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. İSMAİL DEMİR
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ
Ana Bilm Dalı : GENEL BİYOLOJİ
Sabit Telefon : +90 462 3773560
+90 462 3773731
E Posta Adresi : idemirktu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/idemir/
Ofis : 101
Posta Adresi : Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 61080 TRABZON
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ, , 1998-2004
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ, , 1994-1998
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, , 1990-1994
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "Malacosoma neustria Nükleopolihedrovirüs (ManeNPV)’ün Malacosoma disstria Hücre Kültüründe In Vitro Replikasyonu ve Konak Spektrumunun Araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Temmuz, 2008.
Yabancı Diller
İngilizce, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2010
Araştırma Alanları
Bakteriyoloji
Mikoloji
Viroloji
Orman Koruma
Böceklerle Mücadele
Mikrobiyal Biyoteknoloji
Biyolojik Mücadele, Entomopatojen organizmalar, Biyopreparat üretimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Biyoloji
Bakteriyoloji
Biyo-teknoloji
Endüstriyel Mikrobiyoloji
Mikoloji
Viroloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Microbiology
Biotechnology & Applied Microbiology
Ecology
Agriculture, Multidisciplinary
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2010 - 2015
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2010
Arş.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2004 - 2005
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1994 - 2004
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 25.04.2014 - Devam Ediyor
Enstitü Müdür Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 13.01.2011 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, Biyoloji, 15.09.2010 - 06.01.2011
Verdiği Dersler
Genel Mikrobiyoloji, Lisans, 2014-2015
Hücre Biyolojisi Laboratuarı, Lisans, 2014-2015
Hücre Biyolojisi, Lisans, 2014-2015
Hücre Kültürü, Lisans, 2014-2015
Ekonomik Entomoloji, Yüksek Lisans, 2014-2015
Mikrofunguslar, Doktora, 2014-2015
Genel Mikrobiyoloji Laboratuarı, Lisans, 2014-2015
Çevre Biyoteknolojisi, Doktora, 2013-2014
Hücre Kültürü ve Viroloji Teknikleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Böcek Biyolojisi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Virolojik Tanı, Doktora, 2011-2012
Tıbbi Mikrobiyoloji, Lisans, 2009-2010
Genel Biyoloji, Lisans, 2007-2008
Genel Biyoloji Laboratuarı, Lisans, 2007-2008
Mikoloji, Yüksek Lisans, 2007-2008
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, E.Küçük, "Chilo Iridescent Virus’e Ait 337L ve 295L Genlerinin İfadesi ve Proteinlerinin Birbirleriyle Etkileşimi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Yüksek Lisans, A.Eski, "Mısır Koçan Kurdu (Sesamia nonagrioides Lef. Lepidoptera: Noctuidea)’nun Bakteriyal Mücadele Etmeninin Araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, D.Toy, "Cydia pomonella Granülozisvirüs (CpGV)’ün Cydia molesta’da Transkriptomal Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.
Yüksek Lisans, E.Sönmez, "Gryllotalpa gryllotalpa’dan Entomopatojenik Fungusların İzolasyonu ve Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, S.Kocaçevik, "Dendroctonus micans (Kugelann)’tan izole edilen Beauveria bassiana (Balsamo)’nın Bazı Kabuk Böceklerinin Biyolojik Mücadelesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2012.
Yüksek Lisans, Z.Erbaş, "Trabzon Yöresinden Entomopatojen Nematodların İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Melolontha melolontha Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2012.
Yüksek Lisans, H.Bayraktar, "Arılardaki Protozoon Parazitlerin Belirlenmesinde Moleküler Tekniklerin Optimizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Yüksek Lisans, E.Tanyeli Esmer, "Dendroctonus micans’tan Entomopatojenik Fungusların İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Mikrobiyal Mücadele Potansiyelinin Araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, F.Özkan, "Spodoptera littoralis’in Kültüre Edilebilir Bakteriyal Florasının Belirlenmesi ve Bakteriyal Mücadele Etmeninin Araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, E.Eryüzlü, "Malacosoma neustria Orjinli Bacillus thuringiensis’e ait cry2ab Geninin Karakterizasyonu, Ekspresyonu ve İnsektisidal Aktivitesinin Araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, E.Seçil, "Ostrinia nubilalis’in Kültürü Edilebilir Bakteriyal Florasının Belirlenmesi ve Mikrobiyal Mücadele Etmeninin Araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, N.Gürel, "Malacosoma neustria Nükleopolihedrovirüs (ManeNPV)’ün Malacosoma disstria Hücre Kültüründe In Vitro Replikasyonu ve Konak Spektrumunun Araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2008.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Eski A., Demirbağ Z., Demir İ., "Improvement of delta-endotoxin production from local Bacillus thuringiensis Se13 using Taguchi's orthogonal array methodology", TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TÜRK BIYOKIMYA DERGISI, vol.43, pp.662-670, 2018
Eski A., Demir İ., Gullu M., Demirbağ Z., "Biodiversity and pathogenicity of bacteria associated with the gut microbiota of beet armyworm, Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: Noctuidae)", MICROBIAL PATHOGENESIS, vol.121, pp.350-358, 2018
Eroglu G.B., Demir İ., Demirbağ Z., "A novel alphabaculovirus isolated from the cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae): characterization and pathogenicity", BIOLOGIA, vol.73, pp.545-551, 2018
Gencer D., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., Demir İ., "Complete genome sequence analysis of the Malacosoma neustria nucleopolyhedrovirus from Turkey", VIRUS GENES, vol.54, pp.706-718, 2018
Gencer D., Bayramoğlu Z., Nalçacioğlu R., Kleespies R.G., Demirbağ Z., Demir İ., "Characterisation of three Alphabaculovirus isolates from the gypsy moth, Lymantria dispar dispar (Lepidoptera: Erebidae), in Turkey", BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.28, pp.107-121, 2018
Bayramoğlu Z., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., Demir İ., "Characterization of a Betabaculovirus from the fall webworm, Hyphantria cunea Drury. (Lepidoptera: Erebidae), in Turkey", BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.28, pp.1178-1190, 2018
Bayramoğlu Z., Demir İ., İnan C., Demirbağ Z., "Efficacy of native entomopathogenic nematodes from Turkey against the alder leaf beetle, Agelastica alni L. (Coleoptera: Chrysomelidae), under laboratory conditions", EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL, vol.28, 2018
Yücel B., Gozuacik C., Gencer D., Demir İ., Demirbağ Z., "Determination of fungal pathogens of Hypera postica (Gyllenhall) (Coleoptera: Curculionidae): isolation, characterization, and susceptibility", EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL, vol.28, 2018
Bayramoğlu Z., Gencer D., Muratoğlu H., Efe D., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., et al., "Characterization of a nucleopolyhedrovirus variant of the gypsy moth, Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae) in Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF PEST MANAGEMENT, vol.64, pp.119-127, 2018
Eski A., Demir İ., Sezen K., Demirbağ Z., "A new biopesticide from a local Bacillus thuringiensis var. tenebrionis (Xd3) against alder leaf beetle (Coleoptera: Chrysomelidae)", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, vol.33, 2017
Mohammad Gholizad L., Demir İ., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., "Microbial control of some entomopathogeneic agents against the European grapevine moth, Lobesia botrana Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae)", EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL, vol.27, pp.35-39, 2017
Sonmez E., Demir İ., Bull J.C., Butt T.M., Demirbağ Z., "Pine processionary moth (Thaumetopoea pityocampa, Lepidoptera: Thaumetopoeidae) larvae are highly susceptible to the entomopathogenic fungi Metarhizium brunneum and Beauveria bassiana", BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.27, pp.1168-1179, 2017
Yanar O., Gomec S., Topkara E.F., Solmaz G., Demir İ., "THE EFFECT OF PLANT QUALITY ON SURVIVAL OF LYMANTRIA DISPAR (LEPIDOPTERA: LYMANTRIIDAE) LARVAE INFECTED BY BACILLUS THURINGIENSIS BERLINER SUBSP KURSTAKI", APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.15, pp.837-847, 2017
Yanar O., Gomec S., Topkara E.F., Demir İ., Demirbağ Z., "The Effect of Plant Quality on Survival of Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae) Larvae Infected by Nucleopolyhedrovirus", JOURNAL OF THE ENTOMOLOGICAL RESEARCH SOCIETY, vol.19, pp.39-50, 2017
Sonmez E., Kocaçevik S., Sevim A., Demirbağ Z., Demir İ., "Efficacy of Entomopathogenic Fungi against the Alder Leaf Beetle Agelastica alni (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae)", ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, vol.69, pp.575-581, 2017
Kocaçevik S., Sevim A., Eroğlu M., Demirbağ Z., Demir İ., "Virulence and horizontal transmission of Beauveria pseudobassiana SA Rehner & Humber in Ips sexdentatus and Ips typographus (Coleoptera: Curculionidae)", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.40, pp.241-248, 2016
Sonmez E., Sevim A., Demirbağ Z., Demir İ., "Isolation, characterization and virulence of entomopathogenic fungi from Gryllotalpa gryllotalpa (Orthoptera: Gryllotalpidae)", APPLIED ENTOMOLOGY AND ZOOLOGY, vol.51, pp.213-223, 2016
Sonmez E., Demirbağ Z., Demir İ., "Pathogenicity of selected entomopathogenic fungal isolates against the oak lace bug, Corythucha arcuata Say. (Hemiptera: Tingidae), under controlled conditions", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.40, pp.715-722, 2016
Eski A., Cakici F.O., Gullu M., Muratoğlu H., Demirbağ Z., Demir İ., "Identification and pathogenicity of bacteria in the Mediterranean corn borer Sesamia nonagrioides Lefebvre (Lepidoptera: Noctuidae)", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.39, pp.31-48, 2015
Kocacevik S., Sevim A., Eroglu M., Demirbag Z., Demir İ., "Molecular characterization, virulence and horizontal transmission of Beauveria pseudobassiana from Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Curculionidae)", JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY, vol.139, pp.381-389, 2015
Gökçe C., Erbaş Z., Yilmaz H., Demirbağ Z., Demir İ., "A new entomopathogenic nematode species from Turkey, Steinernema websteri (Rhabditida: Steinernematidae), and its virulence", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.39, pp.167-174, 2015
Cakici F.O., Özgen İ., Bolu H., Erbaş Z., Demirbağ Z., Demir İ., "Highly effective bacterial agents against Cimbex quadrimaculatus (Hymenoptera: Cimbicidae): isolation of bacteria and their insecticidal activities", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, vol.31, pp.59-67, 2015
Danişmazoğlu M., Demir İ., Sezen K., Muratoğlu H., Nalçacioğlu R., "Cloning And Expression Of Chitinase A, B And C (Chia, Chib, Chic) Genes From Serratia Marcescens Originating From Helicoverpa Armigera And Determining Their Activities", Turkish Journal of Biology, vol.39, pp.78-87, 2015
Kocaçevik S., Sevim A., Eroğlu M., Demirbağ Z., Demir İ., "Molecular characterization, virulence and horizontal transmission of Beauveria pseudobassiana from Dendroctonus micans (Kug.) (Coleoptera: Curculionidae)", JOURNAL OF APPLIED ENTOMOLOGY, vol.139, pp.381-389, 2015 (Link)
Özşahin E., Sezen K., Demir İ., Demirbağ Z., "Bacterial Isolates From Palomena Prasina (Hemiptera: Pentatomidae) Include Potential Microbial Control Agents", BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.24, pp.1039-1051, 2014
Demir İ., Nalçacioğlu R., Mohammad Gholizad L., Demirbağ Z., "A Highly Effective Nucleopolyhedrovirus Against Malacosoma Spp. (Lepidoptera: Lasiocampidae) From Turkey: Isolation, Characterization, Phylogeny, And Virulence", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.38, pp.462-470, 2014
Erbaş Z., Gökçe C., Hazir S., Demirbağ Z., Demir İ., "Isolation And Identification Of Entomopathogenic Nematodes (Nematoda: Rhabditida) From The Eastern Black Sea Region And Their Biocontrol Potential Against Melolontha Melolontha (Coleoptera: Scarabaeidae) Larvae", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.38, pp.187-197, 2014
Özkan Çakici F., Sevim A., Demirbağ Z., Demir İ., "Investigating Internal Bacteria Of Spodoptera Littoralis (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae) Larvae And Some Bacillus Strains As Biocontrol Agents", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.38, pp.99-110, 2014
Gökçe C., Yilmaz H., Erbaş Z., Demirbağ Z., Demir İ., "First Record Of Steinernema Kraussei (Rhabditida: Steinernematidae) From Turkey And Its Virulence Against Agrotis Segetum (Lepidoptera: Noctuidae)", JOURNAL OF NEMATOLOGY, vol.45, pp.253-259, 2013
Sevim A., Demir İ., Sönmez E. , Kocaçevik S. , Demirbağ Z., "Evaluation Of Entomopathogenic Fungi Against The Sycamore Lace Bug, Corythucha Ciliata (Say) (Hemiptera: Tingidae)", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.37, pp.595-603, 2013
Özgen A., Sezen K., Demir İ., Demirbağ Z., Nalçacioğlu R., "Molecular Characterization Of Chitinase Genes From A Local Isolate Of Serratia Marcescens And Their Contribution To The Insecticidal Activity Of Bacillus Thuringiensis Strains", CURRENT MICROBIOLOGY, vol.67, pp.499-504, 2013
Demir İ., Nalçacioğlu R., Mohammad Gholizad L., Demirbağ Z., "Characterization Of A New Isolate Of Malacosoma Neustria Nucleopolyhedrovirus (Manenpv) From Turkey", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.37, pp.385-391, 2013
Demir İ., Kocaçevik S. , Sönmez E. , Demirbağ Z., Sevim A., "Virulance Of Entomopathogenic Fungi Against Plagiodera Versicolora (Laicharting, 1781) (Coleoptera: Chrysomelidae)", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.8, pp.2016-2021, 2012
Sevim A., Eryüzlü E., Demirbağ Z., Demir İ., "A Novel Cry2ab Gene From The Indigenous Isolate Bacillus Thuringiensis Subsp Kurstaki", JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, vol.22, pp.133-140, 2012
Demir İ., Eryüzlü E., Demirbağ Z., "A Study On The Characterization And Pathogenicity Of Bacteria From Lymantria Dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae)", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.36, pp.459-468, 2012
Danişmazoğlu M., Demir İ., Sevim A., Demirbağ Z., Nalçacioğlu R., "An Investigation On The Bacterial Flora Of Agriotes Lineatus (Coleoptera: Elateridae) And Pathogenicity Of The Flora Members", CROP PROTECTION , vol.40, pp.1-7, 2012
Demirci M., Sevim E., Demir İ., Sevim A., "Culturable Bacterial Microbiota Of Plagiodera Versicolora (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae) And Virulence Of The Isolated Strains", FOLIA MICROBIOLOGICA, vol.58, pp.201-210, 2012
Seçil E.S., Sevim A., Demirbağ Z., Demir İ., "Isolation, Characterization And Virulence Of Bacteria From Ostrinia Nubilalis (Lepidoptera: Pyralidae)", BIOLOGIA, vol.67, pp.767-776, 2012
Demir İ., Sevim A., Tanyeli E., Demirbağ Z., "Isolation And Virulence Of Entomopathogenic Fungi Against The Great Spruce Bark Beetle, Dendroctonus Micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)", BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.20, pp.695-701, 2010
Gökçe C., Sevim A., Demirbağ Z., Demir İ., "Isolation, Characterization And Pathogenicity Of Bacteria From Rhynchites Bacchus (Coleoptera: Rhynchitidae)", BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.20, pp.973-982, 2010
Sandalli C., Çanakçi S., Demir İ., Modak M.J., Beldüz A.O., "Comparison Of Dig-11-Dutp Utilization By Geobacillus Caldoxylosilyticus Tk4, Mycobacterium Tuberculosis And Escherichia Coli Dna Polymerases", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY, vol.26, pp.459-464, 2010
Sevim A., Demir İ., Demirbağ Z., "Molecular Characterization And Virulence Of Beauveria Spp. From The Pine Processionary Moth, Thaumetopoea Pityocampa (Lepidoptera: Thaumetopoeidae)", MYCOPATHOLOGIA, vol.170, pp.269-277, 2010
Kati H., İnce İ.A. , Demir İ., Demirbağ Z., "Brevibacterium Pityocampae Sp Nov., Isolated From Caterpillars Of Thaumetopoea Pityocampa (Lepidoptera, Thaumetopoeidae)", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, vol.60, pp.312-316, 2010
Tanyeli E., Sevim A., Demirbağ Z., Eroğlu M., Demir İ., "Isolation And Virulence Of Entomopathogenic Fungi Against The Great Spruce Bark Beetle, Dendroctonus Micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)", BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.20, pp.695-701, 2010
Sevim A., Demir İ., Hofte M., Humber R.A., Demirbağ Z., "Isolation And Characterization Of Entomopathogenic Fungi From Hazelnut-Growing Region Of Turkey", BIOCONTROL, vol.55, pp.279-297, 2010
Sevim A., Demir İ., Tanyeli E., Demirbağ Z., "Screening Of Entomopathogenic Fungi Against The European Spruce Bark Beetle, Dendroctonus Micans (Coleoptera: Scolytidae)", BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.20, pp.3-11, 2010
Sevim A., Demirbağ Z., Demir İ., "A New Study On The Bacteria Of Agrotis Segetum Schiff. (Lepidoptera: Noctuidae) And Their Insecticidal Activities", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.34, pp.333-342, 2010
Sandalli C., Singh K., Modak M.J., Ketkar A., Çanakçi S., Demir İ., Beldüz A.O., "A New Dna Polymerase I From Geobacillus Caldoxylosilyticus Tk4: Cloning, Characterization, And Mutational Analysis Of Two Aromatic Residues", APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, vol.84, pp.105-117, 2009
Yilmaz H., Waeyenberge L., Demir İ., Moens M., Demirbağ Z., "A New Entomopathogenic Nematode Species For Turkey, Heterorhabditis Megidis Poinar, Jackson & Klein 1987 (Rhabditida: Heterorhabditidae)", TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.33, pp.385-391, 2009
Demir İ., Gürel N., Nalçacioğlu R., İnce İ.A. , Demirbağ Z., "Productive Replication Of Malacosoma Neustria Nucleopolyhedrovirus (Manenpv) In Md203 Cell Line", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.33, pp.239-248, 2009
Demir İ., Gürel N., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., "Comparative Susceptibilities Of Six Insect Cell Lines To Infection By Malacosoma Neustria Nucleopolyhedrovirus (Manenpv)", TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, vol.33, pp.259-273, 2009
İnce İ.A. , Kati H., Yilmaz H., Demir İ., Demirbağ Z., "Isolation And Identification Of Bacteria From Thaumetopoea Pityocampa Den. And Schiff. (Lep., Thaumetopoeidae) And Determination Of Their Biocontrol Potential", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, vol.24, pp.3005-3015, 2008
Demir İ., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., "The Significance Of Insect Viruses In Biotechnology", TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.14, pp.193-201, 2008
Sezen K., Demir İ., Demirbağ Z., "Identification And Pathogenicity Of Entomopathogenic Bacteria From Common Cockchafer, Melolontha Melolontha (Coleoptera : Scarabaeidae)", NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE, vol.35, pp.79-85, 2007
İnce İ.A. , Demir İ., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., "A Cytoplasmic Polyhedrosis Virus Isolated From The Pine Processionary Caterpillar, Thaumetopoea Pityocampa", JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, vol.17, pp.632-637, 2007
Demir İ., Demirbağ Z., "A Productive Replication Of Hyphantria Cunea Nucleopolyhedrovirus In Lymantria Dispar Cell Line", JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, vol.16, pp.1485-1490, 2006
Sezen K., Demir İ., Kati H., Demirbağ Z., "Investigations On The Bacteria As Potential Biological Control Agent Of Summer Chafer, Amphimallon Solstitiale L. (Coleoptera: Scarabaeidae)", JOURNAL OF MICROBIOLOGY, vol.43, pp.463-468, 2005
Sezen K., Demir İ., Demirbağ Z., "Studies Of The Bacterial Flora As A Biological Control Agent Of The Agelastica Alni L. (Coleoptera: Chrysomelidae)", BIOLOGIA, vol.59, pp.327-331, 2004
Demir İ., Sezen K., Demirbağ Z., "The First Study On Bacterial Flora And Biological Control Agent Of Anoplus Roboris (Sufr., Coleoptera)", JOURNAL OF MICROBIOLOGY, vol.40, pp.104-108, 2002
Nalçacioğlu R., Demir İ., Demirbağ Z., Kiliç A.O., "Expression Of The Fusolin Gene Of Choristoneura Fumiferana Entomopoxvirus In The Baculovirus Insect Cell System", BIOLOGIA, vol.56, pp.637-642, 2001
Demir İ., Demirbağ Z., Beldüz A.O., "Isolation And Characterization Of Phenanthrene Decomposing Pseudomonas Sp", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.9, pp.9-16, 2000
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Erbaş Z. , Demir İ., Demirbağ Z., "Isolation and characterization of a parasitic nematode, Oscheius myriophila (Nematoda: Rhabditida), associated with European mole cricket, Gryllotalpa gryllotalpa (Orthoptera: Gryllotalpidae)", Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, vol.45, pp.197-203, 2017
Demir İ., Seçil E.S., Demirbağ Z., Sevim A., "Molecular Characterization And Virulence Of The Entomopathogenic Fungus Beauveria Bassiana From Ostrinia Nubilalis (Hubner) (Lepidoptera: Pyralidae)", TURKISH BULLETIN OF ENTOMOLOGY, vol.2, pp.23-30, 2012
Demir İ., Nalçacioğlu R., Gürel N., Demirbağ Z., "Baculovirus’Lerin Biyolojisi Ve Replikasyonu", TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, cilt.32, ss.295-303, 2008
Demir İ., Ertürk Ö., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., "Insecticidal Effects Of Some Biological Agents On The Gypsonoma Dealbana (Lepidoptera) And Hyphantria Cunea (Lepidoptera)", Pakistan Journal of Biological Sciences , vol.3, pp.552-554, 2000
Demir İ., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., Kiliç A.O., Beldüz A.O., "Demir I., Nalçacioglu, R. Demirbag Z., Kiliç, A.O., Beldüz A.O., Expression Of Cryiva And Cryivd Genes Of Bacillus Thuringiensis In Baculovirus Expression Vector System", Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes, IOBC wprs Bulletin, vol.23, pp.267-274, 2000 (Link)
Demir İ., Demirbağ Z., "Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Biyolojik Olarak Parçalanması", Turkish Journal of Biology, cilt.23, ss.293-302, 1999
Demirbağ Z., Beldüz A.O., Demir İ., "Baculovirüs'Ün Ekspresyon Vektörü Olarak Biyoteknolojide Kullanılması", Turkish Journal of Biology, cilt.22, ss.249-262, 1998 (Link)
Demirbağ Z., Beldüz A.O., Erturk O., Demir İ., "Autographa Californica Nuclear Polyhedrosis Virus'Ün Böcek Hücre Kültürlerinde Karşılaştırmalı Replikasyonu", Turkish Journal of Biology, cilt.21, ss.63-70, 1997 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Sezen K., Demir İ., Demirbağ Z., "An effective biopesticide production from a local Bacillus thuringiensis var. tenebrionis against Agelastica alni (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae)", 5th Entomopathogens and Microbial Control Congress, ANKARA, TÜRKIYE, - , pp.26-
Demir İ., "Production of granular formulation from local fungal strains", International Ecology 2018 Symposium, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2018, pp.204-204
Eski A., Demir İ., "Bacterial biopesticide in agricultural pest managenet", International Ecology 2018 Symposium, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2018, pp.247-247
Nalçacioğlu R., Bayramoğlu Z., Muratoğlu H., Demirbağ Z., Demir İ., "Characterization of a granulovirus from the fall webworm, Hyphantria cunea (Drury) (Lepidoptera: Arctiidea)", 10th International Virology Summit and 4th International Conference on Influenza and Zoonotic Diseases, Vienna, AVUSTURYA, 2-4 Temmuz 2018, pp.80-80
Eski A., Demirbağ Z., Demir İ., "Application of Taguchi method for optimizing the delta-endotoxin production from the indigenous isolate of Bacillus thuringiensis Se13", International Ecology 2018 Symposium, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2018, pp.810-810
Biryol S., Demirbağ Z., Demir İ., "Isolation, characterization and pathogenicity of an effective entomopathogenic fungi from white grubs (Coleoptera: Scarabaeidae) in Turkey", International Ecology 2018 Symposium, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2018, pp.779-779
Demir İ., Eroğlu N., Kocaçevik S. , Ekmekçi M. , "Evaluation of zeolite formulations in combination with Beauveria bassiana and Trichoderma asperellum against Tribolium confusum on stored wheat", Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emission Reductions, Florida, ABD, 8-10 Kasım 2016, pp.37-37
Erbaş Z., Demirbağ Z., Demir İ., "Entomopatojen nematodların Agelastica alni L. (Coleoptera: Chrysomelidae) üzerindeki virülansı", Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.101-101
Gencer D. , Nalçacioğlu R., Gözüaçik C., Demirbağ Z., Demir İ., "Karaağaç yaprak böceği, Pyrrhalta luteola (Coleoptera: Chrysomelidae)’da yeni bir böcek Iridovirüsünün tanımlanması", Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.302-302
Gencer D. , Demir İ., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., "Two highly effective local nucleopolihedrovirus isolates against Malacosoma neustria", 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS), GİRESUN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, pp.64-64
Demir İ., Demirbağ Z., Sevim A., "Fungal pathogens of the pine processionary moth, Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) in Turkey", Symposium on EuroAsian Biodiversity, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.215-215
Demir İ., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., "New nucleopolyhedroviruses from Malacosoma spp. (Lepidoptera: Lasiocampidae) in Turkey: Isolation, characterization, phylogeny, and virulance", Symposium on EuroAsian Biodiversity, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.214-214
Demir İ., Sönmez E. , Sevim A., Demirbağ Z., "Çam kese böceği (Thaumetopoea pityocampa, Lepidoptera: Thaumetopoeidae)’nin fungal patojenlerinin biyolojik mücadele etmeninin araştırılması", Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.68-68
Eski A., Demir İ., Sezen K., Demirbağ Z., "Bacillus thuringiensis tenebrionis’in ıslanabilir toz formülasyonunun hazırlanması", Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 5-8 Eylül 2016, pp.105-105
Demir İ., Demirbağ Z., Erbaş Z., "New entomopathogenic nematodes in the Eastern Black Sea Region of Turkey: Isolation, characterization, phylogeny, and virulance", Symposium on EuroAsian Biodiversity, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.216-216
Sönmez E. , Kocaçevik S. , Demirbağ Z., Demir İ., "Efficacy of the entomopathogenic fungi on Leptinotarsa decemlineata Say. (Coleoptera: Crysomelidae) under laboratory conditions", 5th Entomopatogens and Microbial Control Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.33-33
Sönmez E. , Demirbağ Z., Demir İ., "Effect of successive sub-culturing on stability of local strains of Metarhizium", 5th Entomopatogens and Microbial Control Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.75-75
Gencer D. , Erbaş Z. , Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., Demir İ., "Identification of four nuclear polyhedrosis viruses from the gypsy moth, Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantridae) in Turkey: variations in their virulence", New Challenges for Biological Control, 15th Meeting of the IOBC/WPRS WG, Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests, RİGA, LETONYA, 7-11 Haziran 2015, pp.85-85
Kocaçevik S. , Sönmez E. , Demirbağ Z., Demir İ., "Isolation, characterization and virulence of highly promising entomopathogenic fungi from Amphimallon solstitiale (Coleoptera: Scarabaeidae)", 5th Entomopatogens and Microbial Control Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.48-48
Eroğlu N., Kocaçevik S. , Demir İ., Ekmekçi M. , "Efficacy of Bacillus thuringiensis alone and combination with the novel zeolite formulations to control adults of Tribolium confusum on stored wheat", 5th Entomopatogens and Microbial Control Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.60-60
Yücel B., Demirbağ Z., Gözüaçik C., Demir İ., "Entomopathogenic fungi from the alfalfa weevil, Hypera postica (Gyllenhal) (Coleoptera: Curculionidae)", 5th Entomopatogens and Microbial Control Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.76-76
Sönmez E. , Butt T.M., Demirbağ Z., Bull J.C., Demir İ., "A highly effective entomopathogenic fungus against the pine processionary month (Thaumetopoea pityocampa Deniz & Schiffermüller)", 5th Entomopatogens and Microbial Control Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.49-49
Demir İ., Eski A., Sezen K., Demirbağ Z., "An effective biopesticide production from a local Bacillus thuringiensis var. tenebrionis against Agelastica alni (L.) (Coleoptera: Crysomelidae)", 5th Entomopatogens and Microbial Control Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.26-26
Gencer D. , Erbaş Z. , Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., Demir İ., "Determination of new Lymantria dispar nucleoplyhedroviruses (LdNPVs) from Turkey: Characterization, phylogeny and virulance", 5th Entomopatogens and Microbial Control Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.23-23
Danişmazoğlu M., Demir İ., Sezen K., Muratoğlu H., Nalçacioğlu R., "Cloning and expression of chitinase A, B and C genes from Serratia marcescens originating from Helicoverpa armigera and determining their activities", New Challenges for Biological Control, 15th Meeting of the IOBC/WPRS WG, Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests, RİGA, LETONYA, 7-11 Haziran 2015, pp.95-95
Gencer D. , Nalçacioğlu R., Gözüaçik C., Demirbağ Z., Demir İ., "Detection of a new insect iridescent virus in the elm leaf beetle, Pyrrhalta luteola (Coleoptera: Chrysomelidae) population", New Challenges for Biological Control, 15th Meeting of the IOBC/WPRS WG, Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests, RİGA, LETONYA, 7-11 Haziran 2015, pp.87-87
Sezen K., Nalçacioğlu R., Demir İ., Tepe H. , Yildiz İ., Demirbağ Z., "Lokal Bir Biyoinsektisid: Geliştirilmesi, Optimizasyonu, Toksisitesi, Ve Etkinliğinin Belirlenmesi", II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2014, ss.253-253
Eski A., Demirbağ Z., Demir İ., "Bazı Entomopatojen Bakterilerin Laboratuvar Ortamında Leptinotarsa Decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)’Ya Karşı Değerlendirilmesi", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.1482-1482
Demir İ., Kocaçevik S. , Sevim A., Eroğlu M., Demirbağ Z., "Dendroctonus Micans Kugel. (Coleoptera: Curcunlionidae)’Tan Izole Edilen Beauveria Pseudobassiana’Nın Kabuk Böceklerine Karşı Patojenitesi Ve Rhizophagus Grandis Gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae) Üzerindeki Etkisi", II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2014, ss.454-454
Sönmez E. , Demirbağ Z., Demir İ., "Fungal Izolatların Corythucha Arcuata Say. (Hemiptera: Tingidae)’Ya Karşı Mücadele Etmeni Olarak Araştırılması", II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2014, ss.759-759
Demir İ., Eski A., Erbaş Z., Sönmez E. , Demirbağ Z., "Bazı Entomopatojenlerin Laboratuar Ortamında Leptinotarsa Decemlineata Say. (Coleoptera: Chrysomelidae)’Ya Karşı Değerlendirilmesi", Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2014, ss.356-356
Erbaş Z., Demir İ., Demirbağ Z., "Entomopatojen Nematod Türlerinin Farklı Konsantrasyon Ve Sıcaklıkta Laboratuar Ortamında Agelastica Alni (Coleopreta: Chrysomelidae)’Ye Karşı Etkinliği", II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2014, ss.523-523
Eski A., Demirbağ Z., Demir İ., "Yeni Bir Entomopatojen Bakteri, Bacillus Safensis: İzolasyon, Karakterizasyon Ve Patojenite", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.339-339
Sönmez E. , Demirbağ Z., Demir İ., "Agelastica Alni (L.) (Coleoptera: Chrysomelidae) Üzerinde Oldukça Etki Bir Entomopatojenik Fungus, Beauveria Bassiana", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.348-348
Demir İ., "Organik Tarımda Entomopatojen Fungusların Önemi", 8. Moleküler Biyoteknoloji Bahar Okulu, TRABZON, TÜRKIYE, 19-22 Nisan 2013, ss.1-1
Demir İ., Kocaçevik S. , Sevim A., Eroğlu M., Demirbağ Z., "Entomopathogenic Fungi: A Promising Biological Control Agent Against Bark Beetles", 4th International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2013, pp.34-34
Sönmez E. , Sevim A., Demirbağ Z., Demir İ., "Metarhizium Anisopliae: A Promising Fungal Agent Against Gryllotalpa Gryllotalpa L. (Orthoptera: Gryllotalpidae)", 4th International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2013, pp.88-88
Sönmez E. , Sevim A., Demirbağ Z., Demir İ., "A New Entomopathogenic Fungus: Myriodontium Keratinophilum (Ascomycota: Myriodontium) From Gryllotalpa Gryllotalpa L. (Orthoptera: Gryllotalpidae)", 4th International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2013, pp.74-74
Eski A., Demirbağ Z., Demir İ., "Virulance Of Some Entomopathogenic Bacteria Against Chrysomelidae, Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa Decemlineata L.) And Alder Leaf Beetle Agelastica Alni L.)", 4th International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2013, pp.87-87
Sezen K., Nalçacioğlu R., Demir İ., Tepe H. , Yildiz İ., Demirbağ Z., "Development Of A New Bio-Insecticide For Controlling Lepidopteran Pests", 14th Meeting of the IOBC/WPRS Working Group, Insect Pathogens and Entomoparasitic Nematodes, ZAGREB, HIRVATISTAN, 16-20 Haziran 2013, pp.331-331
Demir İ., Kocaçevik S. , Sevim A., Eroğlu M., Demirbağ Z., "Highly Effective Beauveria Pseudobassiana Atrain (Dm-5) Against The Great Spruce Bark Beetle, Dendroctonus Micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)", 14th Meeting of the IOBC/WPRS Working Group, Insect Pathogens and Entomoparasitic Nematodes, ZAGREB, HIRVATISTAN, 16-20 Haziran 2013, pp.102-102
Sezen K., Nalçacioğlu R., Demir İ., Tepe H. , Yildiz İ., Demirbağ Z., "Development Of A New Bio-Insecticide For Controlling Lepidopteran Pests", 4th International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2013, pp.47-47
Erbaş Z., Demirbağ Z., Demir İ., "Isolation And Characterization Of A Parasitic Nematode, Oscheius Myriophila (Nematoda: Rhabditida), Associated With European Mole Cricket, Gryllotalpa Gryllotalpa (Orthoptera: Gryllotalpidae)", 4th International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2013, pp.51-51
Erbaş Z., Demirbağ Z., Demir İ., "Entomopathogenic Nematodes (Steinernematidae And Heterorhabditidae): Efficacy Against Leptinotarsa Decemlineata L. (Coleoptera: Chrysomelidae) And Agelastica Alni L. (Coleoptera: Chrysomelidae)", 4th International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2013, pp.54-54
Demir İ., Güllü M. , Sönmez E. , Kocaçevik S. , Demirbağ Z., "Screening Of Entomopathogeniz Fungi Against The Grey Corn Weevil, Tanymecus Dilaticollis Gyll. (Coleoptera: Curculionidae)", 4th International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2013, pp.55-55
Demir İ., Özkan Çakici F., Bolu H. , Özgen İ., Erbaş Z., Demirbağ Z., "Highly Effective Bacterial Agents Against Cimbex Quadrimaculatus (Hymenoptera: Cimbicidae): Isolation Of Bacteria And Their Insecticidal Activities", 4th International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2013, pp.56-56
Kocaçevik S. , Sevim A., Demirbağ Z., Eroğlu M., Demir İ., "Pathogenicity Of Beauveria Pseudobassiana From Dendroctonus Micans Kugel. (Coleoptera: Scolytidae) Against Rhizophagus Grandis Gyll. (Coleoptera: Rhizophagidae)", 4th International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2013, pp.58-58
Çavdar S., Yanar O. , Topkara E.F., Demir İ., "The Effect Of Plant Quality On Survival Of Lymantria Dispar (Lepidoptera: Lymantriidae) Larvae Infected By A Nucleopolyhedrovirus", 4th International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2013, pp.62-62
Eski A., Güllü M. , Özkan Çakici F., Demirbağ Z., Demir İ., "Investigations On Bacteria As A Potential Biological Control Agent Of Summer Chafer, Amphimallon Solstitiale L. (Coleoptera : Scarabaeidae)", 4th International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, ARTVİN, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2013, pp.463-468
Erbaş Z., Gökçe C., Hazir S., Demirbağ Z., Demir İ., "Doğu Karadeniz Bölgesi Tarım Alanlarından Entomopatojenik Nematodların (Steinernematidae Ve Heterorhabditidae) Izolasyonu, Tanımlanması Ve Infektivitelerinin Araştırılması", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.200-200
Özkan Çakici F., Sevim A., Demirbağ Z., Demir İ., "Spodoptera Littoralis (Lepidoptera: Noctuidae)’Nin Bakteriyal Mücadele Etmeninin Araştırılması", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.269-269
Sönmez E. , Sevim A., Demirbağ Z., Demir İ., "Böcek Orjinli Entomopatojenik Fungusların Izolasyonu, Karakterizasyonu Ve Virulanslarının Belirlenmesi", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.278-278
Demir İ., Kocaçevik S. , Tanyeli E., Sevim A., Eroğlu M., Demirbağ Z., "Dendroctonus Micans (Coleoptera: Scolytidae)’Tan Entomopatojenik Funguslar", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.1202-1202
Eski A., Özkan Çakici F., Güllü M. , Demirbağ Z., Demir İ., "Sesamia Nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae)’In Bakteriyal Mücadele Etmeninin Araştırılması", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.1220-1220
Kocaçevik S. , Sevim A., Eroğlu M., Demirbağ Z., Demir İ., "Dendroctonus Micans (Kugel.) (Coleoptera: Scolytidae)’Tan Izole Beauveria Bassiana’Nın Zararlı Üzerindeki Etkisi Ve Horizontal Yayılımı", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.1252-1252
Sevim A., Demir İ., Sönmez E. , Kocaçevik S. , Demirbağ Z., "Corythucha Ciliata (Hemiptera: Tingidae)’Ye Karşı Çeşitli Entomopathogenik Fungusların Etkilerinin Belirlenmesi", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-7 Eylül 2012, ss.1281-1281
Demir İ., Kocaçevik S. , Sevim A., Eroğlu M., Demirbağ Z., "Isolation, Characterization And Virulance Of Entomopathogenic Fungi From Dendroctonus Micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)", The First International Biology Congress in Kyrgyzstan, BISHKEK, KIRGIZISTAN, 24-27 Eylül 2012, pp.105-105
Gökçe C., Erbaş Z., Yilmaz H., Demir İ., Demirbağ Z., "A Highly Pathogenic Steinernema Websteri Isolated For The First Time In Agrotis Segetum In Turkey", Insect Pathogens and Entomopathogenic Nematodes, IOBC/wprs Bulletin, INNSBRUCK, AVUSTURYA, 19-23 Haziran 2011, pp.371-371
Demir İ., "1, 2'-Diazaflavon Bileşiğinin Mikrodalga Yöntemi Ile Sentezi, N, N'-Dialkil Türevlerinin Eldesi Ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Tayini", 25. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 27 Haziran - 2 Temmuz 2011, ss.315-315
Erbaş Z., Gökçe C., Demirbağ Z., Demir İ., "Trabzon Yöresi Tarım Alanlarından Entomopatojen Nematod Taraması", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.472-472
Demir İ., Seçil E.S., Sevim A., Demirbağ Z., "Ostrinia Nubilalis (Lepidoptera: Pyralidae)’Ten Entomopatojen Fungus Beauveria Bassiana’Nın Izolasyonu Ve Virulansı", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.463-463
Özkan Çakici F., Demirbağ Z., Demir İ., "A Potential Bacterial Control Agent Against Cotton Leaf Worm (Spodoptera Littoralis, Lepidoptera: Noctuidae)", 44th Annual Meeting of Society for Invertebrate Pathology, HALIFAX, KANADA, 11-15 Ağustos 2011, pp.23-23
Gökçe C., Erbaş Z., Yilmaz H., Demir İ., Demirbağ Z., "Etkili Bir Patojen Nematode Olan Steinernema Websteri’Nin Türkiye’De Agrotis Segetum (Lepidoptera: Noctuidae)’Den Ilk Izolasyonu", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.102-102
Özkan Çakici F., Demirbağ Z., Demir İ., "Bakterilerin Spodoptera Littoralis (Lep.: Noctuidae)’E Karşı Mikrobiyal Mücadele Etmeni Olarak Araştırılması", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.462-462
Özkan Çakici F., Demirbağ Z., Demir İ., "Isolation Of Bacteria From Cimbex Quadrimaculatus (Hym.: Cimbicidae) Cadavres And Its Insecticidal Activities", III. International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-22 Eylül 2011, pp.37-37
Demir İ., Tanyeli E., Sevim A., Kocaçevik S. , Eroğlu M., Demirbağ Z., "Dendroctonus Micans (Kugelann) (Col.: Scolytidea)’Tan Entomopatojen Fungusların Izolasyonu, Karakterizasyonu Ve Zararlı Üzerindeki Etkileri", Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2011, ss.158-158
Demir İ., Gökçe C., Erbaş Z., Özkan Çakici F., Sevim A., Demirbağ Z., "Ips Sexdentatus (Boerner) (Coleoptera: Scolytidae)’Tan Bakterilerin Izolasyonu Tanımlanması Ve Zararlı Üzerindeki Etkileri", Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-25 Kasım 2011, ss.216-216
Demir İ., Özkan Çakici F., Özgen İ., Demirbağ Z., Bolu H. , "Efficacy Of Steinernema Feltiae (Rhabditida: Steinernematidae) And Heterorhabditis Bacteriophora (Rhabditida: Heterorhabditidae) Against Common Cockchafer (Melolontha Melolontha [L.], Coleoptera: Scarabaeidae)", III. International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-22 Eylül 2011, pp.53-53
Erbaş Z., Demirbağ Z., Gökçe C., Demir İ., "A Highly Pathogenic Strain Of Bacillus Thuringiensis On Cotton Leafworm (Spodoptera Littoralis, Lepidoptera: Noctuidae)", III. International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-22 Eylül 2011, pp.54-54
Seçil E.S., Sevim A., Demirbağ Z., Demir İ., "Ostrinia Nubilalis (Lepidoptera: Pyralidae)’Ten Entomopatojen Bakterilerin Izolasyonu Ve Karakterizasyonu", Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 28-30 Haziran 2011, ss.141-141
Gökçe C., Yilmaz H., Demir İ., Demirbağ Z., "A Survey Study On Entomopathogenic Nematods In East Black Sea Region Of Turkey", 43th Annual Meeting of Society for Invertebrate Pathology, TRABZON, TÜRKIYE, 11-15 Temmuz 2010, pp.60-60
Gökçe C., Yilmaz H., Demir İ., Demirbağ Z., "Laboratory Screening Of The Pathogenicity Of Some Local Entomopathogenic Nematode Isolates Against The European Cockchafer, Melolontha Melolontha (Col.: Scarabaeidae)", 43th Annual Meeting of Society for Invertebrate Pathology, TRABZON, TÜRKIYE, 11-15 Temmuz 2010, pp.61-61
Danişmazoğlu M., Aktürk Dizman Y., Sezen K., Demir İ., Demirbağ Z., Nalçacioğlu R., "Clonning, Characterization And Expression Of Chitinase A, B And C Genes Isolated From Serratia Marcescens Originating From Helicoverpa Armigera And Determining Their Insecticidal Activity", 43th Annual Meeting of Society for Invertebrate Pathology, TRABZON, TÜRKIYE, 11-15 Temmuz 2010, pp.111-111
Demir İ., Sevim A., Demirbağ Z., "Molecular Characterization And Virulence Of Beauveria Spp. From The Pine Processionary Moth, Thaumetopoea Pityocampa (Lepidoptera: Thaumetopoeidae)", 43th Annual Meeting of Society for Invertebrate Pathology, TRABZON, TÜRKIYE, 11-15 Temmuz 2010, pp.269-277
Tanyeli E., Sevim A., Demirbağ Z., Eroğlu M., Demir İ., "Virulence Of The Entomopathogenic Fungi Isolated From The Great Spruce Bark Beetle, Dendroctonus Micans (Kugelann) (Coleoptera: Scolytidae)", 43th Annual Meeting of Society for Invertebrate Pathology, TRABZON, TÜRKIYE, 11-15 Temmuz 2010, pp.135-135
Sevim A., Demir İ., Tanyeli E., Demirbağ Z., "Entomopathogenic Fungi As Potential Microbial Control Agents Against Hazelnut And Forest Pests In The Black Sea Region Of Turkey", 43th Annual Meeting of Society for Invertebrate Pathology, TRABZON, TÜRKIYE, 11-15 Temmuz 2010, pp.32-42
Seçil E.S., Demirbağ Z., Demir İ., "Characterization Of Culturable Bacteria From Ostrinia Nubilalis (Lepidoptera: Crambidae) And Their Insecticidal Effects On The Pest", 43th Annual Meeting of Society for Invertebrate Pathology, TRABZON, TÜRKIYE, 11-15 Temmuz 2010, pp.51-51
Demir İ., Sevim A., Yilmaz H., Danişmazoğlu M., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., "Agriotes Spp. (Coleoptera: Elateridae)’Nın Mikrobiyal Mücadele Etmeninin Belirlenmesi", Second International Participated Entomopathogen and Microbial Control Symposium, MUĞLA, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2009, pp.17-17
Gökçe C., Sevim A., Demirbağ Z., Demir İ., "Rhynchites Bacchus L., (Col.: Rhynchitidae)’Dan Izole Edilen Bakterilerin Tanımlanması Ve Zararlı Üzerindeki Etkileri", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.342-342
Eryüzlü E., Demirbağ Z., Demir İ., "Yerel Bir Bacillus Thuringiensis’E Ait Cry2ab Geninin Klonlanması, Karakterizasyonu, Ekspresyonu Ve Insektisidal Aktivitesinin Belirlenmesi", Second International Participated Entomopathogen and Microbial Control Symposium, MUĞLA, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2009, pp.65-65
Sevim A., Demir İ., Tanyeli E., Demirbağ Z., "Avrupa Ladin Kabuk Böceği (Dendroctonus Micans, Coleoptera: Scolytidae)’Yle Mücadelede Etkili Yeni Bir Beauveria Cf. Bassiana Izolatı", Second International Participated Entomopathogen and Microbial Control Symposium, MUĞLA, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2009, pp.69-69
Demirbağ Z., İnce İ.A. , Sevim A., Yilmaz H., Kati H., Demir İ., Nalçacioğlu R., Sezen K., "Çam Kese Böceğinin (Thaumetopoea Pityocampa) Mikrobiyal Mücadelesi", Second International Participated Entomopathogen and Microbial Control Symposium, MUĞLA, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2009, pp.45-45
Yilmaz H., Demir İ., Güçlü B., Hazir S., Demirbağ Z., "Entomopatojenik Nematodlar: Türkiye’Deki Ve Dünyadaki Tür Çeşitliliği", Second International Participated Entomopathogen and Microbial Control Symposium, MUĞLA, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2009, pp.31-31
Danişmazoğlu M., Sezen K., Demir İ., Demirbağ Z., Nalçacioğlu R., "Helicoverpa Armigera’Dan Izole Edilen Serratia Marcescens Bakterinse Ait Kitinaz A, B Ve C Genlerinin Klonlanması, Karakterizasyonu, Ekspresyonu Ve Insektisidal Aktivitelerinin Belirlenmesi", Second International Participated Entomopathogen and Microbial Control Symposium, MUĞLA, TÜRKIYE, 24-27 Eylül 2009, pp.102-102
Eryüzlü E., Demirbağ Z., Demir İ., "Lymantria Dispar L. (Lep.: Lymantriidae)’Dan Izole Edilen Bakterilerin Zararlı Üzerindeki Insektisidal Aktivitelerinin Araştırılması", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.346-346
Demirbağ Z., Danişmazoğlu M., Nalçacioğlu R., Demir İ., "Isolation Of Bacteria Pathogenic On Wireworm Larvae Agriotes Spp. (Coleoptera: Elateridae)", 12th European Meeting of the IOBC/WPRS Working Group, Pamplona, ISPANYA, 22-25 Haziran 2009, pp.430-430
Danişmazoğlu M., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., Demir İ., "Agriotes Lineatus (Coleoptera: Elateridae)’Un Bakteriyal Florasının Belirlenmesi Ve Tanımlanan Izolatların Zararlı Üzerindeki Insektisidal Etkileri", Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 15-18 Temmuz 2009, ss.312-312
Yilmaz H., Demir İ., Moens M., Demirbağ Z., "Entomopatojenik Nematodların (Rhabditida: Steinernematidae, Heterorhabditidae) Doğu Karadeniz Bölgesindeki Yayılışı", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.104-104
Gürel N., Demir İ., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., "Malacosoma Nesustria Nükleopolihedrovirüs (Manenpv)’Ünün In Vitro Replikasyonu Ve Konak Spektrumu", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.126-126
Demir İ., Özcan K., Muratoğlu H., İnce İ.A. , Demirbağ Z., "Lymantria Dispar (Lepidoptera: Lymantriidae)’Dan Elde Edilen Bakterilerin Identifikasyonu", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.261-262
Sevim A., Demir İ., Demirbağ Z., "Agrotis Segetum Schiff. (Lepidoptera: Noctuidae)’Dan Bakteri Izolasyonu Ve Karakterizasyonu", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.262-262
Kati H., İnce İ.A. , Demir İ., Demirbağ Z., "Thaumetopoea Pityocampa Schiff., (Lepidoptera: Thaumetopoeidae)’Dan İzole Edilen Yeni Bir Brevibacterium Türünün Tanımlanması", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.262-262
Yilmaz H., Waeyenberge L., Demir İ., Demirbağ Z., Moens M., "Distribution Of Entomopathogenic Nematodes (Rhabditida: Steinernematidae And Heterorhabditidae) From The Eastern Black Sea Region Of Turkey", 60th International Symposium on Crop Protection, Gent, BELÇIKA, 20-20 Mayıs 2008, pp.199-199
Sandalli C., Singh K., Modak M.J., Çanakçi S., Demir İ., Beldüz A.O., "Tk4 Dna Polimeraz I Enzimin Zincir Uzaklaştırma Aktivitesi Ve Ddntp’Ye İlgisinin Mutasyonel Analizi", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.278-278
Sandalli C., Singh K., Modak M.J., Çanakçi S., Demir İ., Beldüz A.O., "Gca Tk4 Dna Polimeraz I: Kinetik Özellikleri, Fidelity Ve Dig-Dutp Kullanabilirliği", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.124-124
Nalçacioğlu R., Demir İ., Gürel N., İnce İ.A. , Demirbağ Z., "Productive Replication Of Malacosoma Neustria Nucleopolyhedrovirus (Manenpv) In Md203 Cell Line", XIV. International Congress of Virology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-15 Ağustos 2008, pp.239-248
Nalçacioğlu R., Gürel N., İnce İ.A. , Demir İ., Demirbağ Z., "Malacosoma Neustria Nucleopolyhedrovirus (Manenpv): Replication In Md203 Cell Line And Host Range In Cell Culture", 41st Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology & 9th ICBt Conference, Coventry, INGILTERE, 3-7 Ağustos 2008, pp.102-102
Sevim A., Demirbağ Z., Demir İ., Hofte M., "Distribution And Occurrence Of Entomopathogenic Fungi In The Eastern Black Sea Region Of Turkey", 60th International Symposium on Crop Protection, Gent, BELÇIKA, 20-20 Mayıs 2008, pp.177-177
Demir İ., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., "Nükleopolihedrovirüslerin Tespiti, Izolasyonu, Karakterizasyonu Ve Hücre Kültürüne Uyarlanması", Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2007, ss.15-15
Demir İ., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., "Malacosoma Nesustria Nükleopolihedrovirüs (Manenpv)’Ünün Genetik Karakterizasyonu Ve Mikrobiyal Mücadelepotansiyeli", Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2007, ss.39-39
Sevim A., Demir İ., Demirbağ Z., "Doğu Karadeniz Bölgesi’Nde Entomopatojenik Fungusların Dağılımı Üzerine Ön Çalışmalar", XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-31 Ekim 2007, ss.20-20
Demir İ., Gürel N., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., "Malacosoma Nesustria Nükleopolihedrovirüs (Manenpv)’Ünün In Vitro Replikasyonu", XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 28-31 Ekim 2007, ss.458-461
Demir İ., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., "Malacosoma Americanum Nükleopolihedrovirüs (Manpv)’Nün Genom Analizi, Genetik Karakterizasyonu Ve Flogenetik Analizi", XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 26-30 Haziran 2006, ss.49-49
İnce İ.A. , Nalçacioğlu R., Demir İ., Demirbağ Z., "A Cytoplasmic Polyhedrosis Virus Isolated From The Pine Processionary Caterpillar, Thaumetopoea Pityocampa", 9th ICIPMC, 39th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology & 8th ICBt Conference, WUHAN, ÇIN HALK CUM., 27 Ağustos - 1 Eylül 2006, pp.632-637
Muratoğlu H., Sezen K., Kati H., Nalçacioğlu R., Demir İ., Demirbağ Z., "Fındık Zararlısı Xyleborus Dispar’Dan Izole Edilen Bakterilerin Tanımlanması", XIV. Biyoteknoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 2 Eylül 2005, ss.512-512
Demir İ., Nalçacioğlu R., Jakubowska A., Demirbağ Z., "Malacosoma Nesustria Nükleopolihedrovirüs (Manenpv)’Ünün Genetik Karakterizasyonu: Pif-2 Ve Polh Genlerine Göre Virüsün Filogenetik Analizi", . XIV. Biyoteknoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 2 Eylül 2005, ss.257-257
Demir İ., Demirbağ Z., "Hyphantia Cunea Nükleer Polihedrozis Virüs (Hcnpv) Ile Lymantria Dispar (Iplb-Ldelta) Hücre Kültürünün Enfeksiyonu", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2004, ss.94-94
Demir İ., Demirbağ Z., "Hyphantia Cunea Nükleer Polihedrozis Virüs (Hcnpv)’Ün Böcek Hücre Kültüründe Replikasyonu", XIII. Biyoteknoloji Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 25-29 Ağustos 2003, ss.34-34
Sezen K., Demir İ., Demirbağ Z., "Melolontha Melolontha L. (Coleoptera: Scarabaeidae)’Ya Karşı Entomopatojenlerin Belirlenmesi", Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2002, ss.19-19
Demir İ., Sezen K., Beldüz A.O., Demirbağ Z., "Current Study On The Bacterial Isolates Of Two Hazelnut Pests,Proceedings Of Ecomb 2001,", 1st Eurasian Congress on Molecular Biotechnology, TRABZON, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2001, vol.1, pp.109-112
Sezen K., Demir İ., Demirbağ Z., "Identification And Insecticidal Effects Of Bacteria Isolated From Pests Of Hazelnut", Proceeding of 1st Eurasian Congress on Molecular Biotechnology, TRABZON, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2001, pp.245-248
Demir İ., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., Kiliç A.O., Beldüz A.O., "Expression Of Cryiva And Cryivd Genes Of Baculovirus Expression Vector System", 7th. European Meeting in the IOBC/WPRS Working Group "Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes" together with COST 819 "Entomopathogenic Nematodes", Vienna, AVUSTURYA, 22-26 Mart 1999, pp.1-1
Nalçacioğlu R., Demir İ., Demirbağ Z., "Entomopoxvirus Fus Geninin Baculovirus Vektör Sisteminde Ekspresyonu", XI. KÜKEM-Biyoteknoloji Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 1999, ss.105-105
Demir İ., Nalçacioğlu R., Demirbağ Z., Kiliç A.O., "Choristoneura Fumiferana Entomopoxvirus Fus Geninin Baculovirus Ekspresyon Vektör Sisteminde Ifadesi", III. Ulusal Biyoteknoloji Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 1998, ss.3-3
Demir İ., Demirbağ Z., Beyazoğlu O. , "Decontamination Of The Environment From Hydrocarbons", Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East Region, KONYA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 1998, pp.237-244
Nalçacioğlu R., Demir İ., Demirbağ Z., Kiliç A.O., "Bacillus Thuringiensis Cryiva Ve Cryivd Genlerinin Baculovirus Ekspresyon Vektör Sisteminde Ifadeleri", III. Ulusal Biyoteknoloji Sempozyumu, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 1998, ss.4-4
Demir İ., "The Methods For Controlling The Pests Of Coryllus Sp. And Their Influences To Environment", International Eurasion Congress on Environ. and Peace, GİRESUN, TÜRKIYE, 4-9 Ağustos 1997, pp.1-1
Demir İ., Demirbağ Z., Beldüz A.O., "Fuel Oil Ile Kirlenmiş Topraklardaki Bazı Pseudomonas Türlerinin İzolasyonu Ve Karakterizasyonu", 10. KÜKEM Kongresi, İÇEL, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 1997, ss.136-136
Demirbağ Z., Beldüz A.O., Ertürk Ö., Demir İ., "Autographa Californica Nüklear Polihedrosis Virüsüs,Ün Böcek Hücre Kültüründe Karşılaştırmalı Replikasyonu", 9. KÜKEM Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 1995, ss.144-144
Kitap ve Kitap Bölümleri
Demirbağ Z., Demir İ., "Genel Mikrobiyoloji Laboratuarı ", Esen Ofset Matbaacılık, TRABZON, 2011
Demirbağ Z., Nalçacioğlu R., Kati H., Demir İ., Sezen K., Erturk O., "1. Entomopatojenler Ve Biyolojik Mücadele", Esen Ofset Matbaacılık, TRABZON, 2008
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis’in biyopestisit olarak üretilmesi", TÜBITAK Projesi, 113Z904, Yönetici, 2015
"Dendroctonus micans’tan Entomopatojenik Fungusların İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Mikrobiyal Mücadele Potansiyellerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 110O165, Yönetici, 2013
"Telkurdu (Agriotes spp., Coleotera: Elaterinae)’nun Entomopatojenlerinin Araştırılması ve İnsektisidal Aktivitelerinin Belirlenmesi", BAP Diğer, 2008.111.004.7, Yönetici, 2011
"Cimbex quadrimaculata (Hymenoptera: Cimbicidae)’nın Entomopatojenlerinin Tespiti ve Etkinliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar", BAP Diğer, 2004.200.200.1, Araştırmacı, 2012
"Termofilik Geobacillus caldoxylosilyticus TK4 DNA Polimeraz I Enziminin Ekspresyonu ve Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 105T216, Yönetici, 2008
"Bacillus thuringiensis tenebrionis, Mm2 İzolatının Coleopteran Zararlılara Karşı Biyopestisit Olarak Geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 12/ARGE/32, Araştırmacı, 2014
"Bacillus thuringiensis cryIVA ve cryIVD Genlerinin Baculovirus Ekspresyon Vektör Sisteminde Birlikte İfadeleri", TÜBITAK Projesi, TBAG 1725, Araştırmacı, 2000
"Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaygın Olan Önemli Orman Zararlılarının Mikrobiyal Floraları ve Biyolojik Kontrolleri", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2004.200.200.1, Araştırmacı, 2007
"Mısır Koçan Kurdu (Sesamia nonagrioides Lef. Lepidoptera: Noctuidea)’nun Bakteriyal Mücadele Etmeninin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 8761, Yönetici, 2013
"Malacosoma neustria Orjinli Bacillus thuringiensis’ten Elde Edilen cry2ab Geninin Karakterizasyonu, Ekspresyonu ve İnsektisidal Aktivitesinin Araştırılması", BAP Y.Lisans, 2009.111.004.3, Yönetici, 2011
"Dendroctonus micans’tan Entomopatojenik Fungusların İzolasyonu ve Virulansları", BAP Y.Lisans, 2009.111.004.2, Yönetici, 2011
"Malacosoma neustrıa Nükleopolihedrovirüs (ManeMNPV)’ünün Genom Analizi, Çeşitli Genlerinin Karakterizasyonu ve Filogenetik Çalışmaları", BAP Diğer, 2005.111.4.5, Yönetici, 2008
"Lepidoptera Takımına Ait Fındık Zararlıları Virüslerinin Hücre Kültürlerinde Replikasyonları", BAP Y.Lisans, 2002.111.4.6, Araştırmacı, 2005
"Entemopoxvirus fus Geninin Baculovirus Ekspresyon Vektör Sisteminde İfadesi", BAP Diğer, 96.111.4.7, Yönetici, 1997
"Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantridae)’dan İzole Edilen Baculovirus’ün Moleküler Karakterizasyonu ve Filogenetik Analizi", BAP Diğer, 9549, Yönetici, 2015
"Danaburnu (Gryllotalpa gryllotalpa, Orthoptera: Gryllotalpidae)’ndan Entomopatojen Fungusların İzolasyonu, Karakterizasyon ve Virulansları", BAP Y.Lisans, 8625, Yönetici, 2013
"Malacosoma neustria Nükleopolihedrovirüs (ManeNPV)’ünün In Vitro Replikasyonal Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2007.111.004.11, Yönetici, 2009
"Ricania simulans (Hemiptera: Ricaniidae) ile Mücadelede Prototip Mikoinsektisit Üretilmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), TAGEM-17/AR-GE/06, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
The Society of Invertebrate Pathology, , Üye, 01.06.2007 - Devam Ediyor
Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği, , Üye, 01.06.2007 - Devam Ediyor
Türkiye Entomoloji Derneği, , Üye, 01.06.2007 - Devam Ediyor
Biyoteknoloji Derneği, , Üye, 01.06.2006 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Symposium on EuroAsian Biodiversity, Antalya, Mayıs 2016
Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Eylül 2016
New Challenges for Biological Control, 15th Meeting of the IOBC/WPRS WG, Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests, Rîga, Haziran 2015
5th Entomopatogens and Microbial Control Congress, Ankara, Eylül 2015
22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Haziran 2014
International conference on biopesticides, Antalya, Ekim 2014
Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Şubat 2014
Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, Nisan 2014
14th Meeting of the IOBC/WPRS Working Group, Insect Pathogens and Entomoparasitic Nematodes, Zagreb, Temmuz 2013
4th International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, Artvin, Eylül 2013
8. Moleküler Biyoteknoloji Bahar Okulu, Trabzon, Nisan 2013
The First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Bishkek, Eylül 2012
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Eylül 2012
Türkiye I. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Antalya, Kasım 2011
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, K.Maraş, Haziran 2011
III. International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, İstanbul, Eylül 2011
43th Annual Meeting of Society for Invertebrate Pathology, Trabzon, Temmuz 2010
Second International Participated Entomopathogen and Microbial Control Symposium, Muğla, Eylül 2009
Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, Van, Temmuz 2009
19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Haziran 2008
XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2007
Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, Trabzon, Haziran 2007
Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, Isparta, Ağustos 2007
XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, Haziran 2006
XIV. Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, Eylül 2005
XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, Haziran 2004
XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Çanakkale, Ağustos 2003
Türkiye 5. Biyolojik Mücadele Kongresi, Erzurum, Eylül 2002
1st Eurasian Congress on Molecular Biotechnology, Trabzon, Ekim 2001
XI. KÜKEM-Biyoteknoloji Kongresi, Isparta, Eylül 1999
7th European Meeting of the IOBC/WPRS Working Group, Wien, Mart 1999
III. Ulusal Biyoteknoloji Sempozyumu, Eskişehir, Kasım 1998
Proceeding of 1st International Workshop on "Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East Region", Konya, Ekim 1998
10. KÜKEM Kongresi, Mersin, Eylül 1997
9. KÜKEM Kongresi, Denizli, Eylül 1995
Bilimsel Danışmanlıklar
T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Pristiphora abietina Christ. (Ladin küçük yaprak arısı, Hym.: Tenthredinidae)’nın Fungal Mücadele Etmenlerinin Araştırılması, Proje No: 03.4413/2015-2018, Proje Danışmanlığı, Mayıs 2015 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Dergide Hakemlik, Kasım 2016
Journal of Applied Entomology, Dergide Hakemlik, Haziran 2016
Turkish Journal of Zoology, Dergide Hakemlik, Mart 2016
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Nisan 2015
Turkish Journal of Biologial Control, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
Turkish Journal of Biology , Dergide Hakemlik, Ocak 2015
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Kasım 2014
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Kasım 2014
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Dergide Hakemlik, Ağustos 2014
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Temmuz 2014
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Mayıs 2014
Biochemical Systematics and Ecology, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Nisan 2014
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
Bitki Koruma Bülteni, Dergide Hakemlik, Mart 2014
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Ocak 2014
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Aralık 2013
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Aralık 2013
ORDU ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Kasım 2013
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Dergide Hakemlik, Kasım 2013
Turkish Journal of Biologial Control, Dergide Hakemlik, Ekim 2013
Turkish Journal of Biologial Control, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Turkish Journal of Biologial Control, Dergide Hakemlik, Mart 2013
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Eylül 2012
Journal of Applied Microbiology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
BioControl, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
African Journal of Biotechnology , Dergide Hakemlik, Temmuz 2011
African Journal of Biotechnology , Dergide Hakemlik, Temmuz 2011
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2011
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Dergide Hakemlik, Şubat 2011
Turkish Journal of Biology , Dergide Hakemlik, Eylül 2010
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Nisan 2010
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2010
Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Dergide Hakemlik, Mart 2010
African Journal of Biotechnology , Dergide Hakemlik, Mayıs 2009
Turkish Journal of Biologial Control, Dergide Hakemlik, Nisan 2009
African Journal of Biotechnology , Dergide Hakemlik, Şubat 2009
TÜBİTAK, Proje Hakemliği, Aralık 2008
Etkinlik Organizasyonu
5th Entomopathogenes and Microbial Control Congress , Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2015
22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2014
Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2011
43rd Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology , Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Temmuz 2010
19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2008
1. Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu , Genel Sekreter, , TÜRKIYE, Haziran 2007
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2014
4th International Entomopathogens and Microbial Control Symposium, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2013
8. Moleküler Biyoteknoloji Bahar Okulu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2013
The First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Oturum Başkanı, , KIRGIZISTAN, 2012
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 95
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi