Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Güneydoğu Karadeniz'de Metagenom Analizi ile Su Kütlesi Yoğunluk Tabakalarına ve Mevsime Bağlı Prokaryotik Çeşitliliğin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 117Y381, Yönetici, Devam Ediyor
"Anadolu'da Dağılım Gösteren Bazı Kahverengi Alabalık (Salmo trutta labrax, S. t. fario ve S. t. abanticus) Hibritlerinin Büyüme, Gelişme Özellikleri ve Mikrosatellit DNA Belirteçlerine Dayalı Parental Analizi", TÜBITAK Projesi, 214O595, Yönetici, 2018
"Kuzey Fırat Populasyonuna Ait Dere Alası (Salmo trutta )'nın Kültüre Alınabilirliğinin Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2009.103.02.3,, Araştırmacı, 2013
"İstavrit larvalarının (Trachurus mediterranus) beslenme, büyüme, yaşama ve kritik açlık değerinin nükleik asit yöntemiyle belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 1, Yönetici, 2011
"Önce gençlerin sonra balıkların kültürü artsın", AB Destekli Diğer Projeler, TR08 H1.01-01/477, Proje Ekibinde Üye, 2010
"aroA ve aroC mutant Yersinia ruckeri ve Vibrio anguillarum’un canlı aşı olarak kullanılması", TÜBITAK Projesi, 1001, Yönetici, 2014
"PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus g arvieae ’nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HS/10/09/02/179, Danışman, 2012
"Triploid Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) Üretimi ve Büyüme Potansiyeli ve Et Kalitesinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2009.117.001.5, Araştırmacı, 2013
"Doğu Karadeniz Bölgesi’nde İstavrit Balığı (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) Yetiştiriciliği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Araştırmacı, 2011
"Balıklarda hastalık yapan Flavobacterium psycrophylum Lactococuus garvieae Pisricketsia salmonis ve Pseudomonas flluorescens’ın multiplex PCR ile teşhisi", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 2008
"Pulsed- Field Jel Elektroforezis Tekniği kullanılarak Lactococcus garvieae’nin genetik çeşitliliğinin ve yayılımının belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 2008
"Pestisitlerin Kronik Toksititelerinin Gökkuşağı Alabalıklarındaki (Oncorhynchus mykiss ) Enzim Aktiviteleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 2007
"Akdeniz midyesi, Mytilus galloprovincialis, populasyonlarının genetik yapısının belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 2006
"Metiyokarb ve Endosülfan aktif maddelerini içeren pestisitlerin gökkuşağı alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) üzerine akut toksik etkilerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1, Araştırmacı, 2005
"Pulsed-Field Jel Elektroforesiz (PFGE) tekniği ile yersiniyöz hastalığı etmeni Yersinia ruckeri'nin genetik çeşitliliğinin ve yayılımının belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 2006
"Alabalıklarda görülen yersiniyöz hastalığının kontrolünde probiyotiklerin kullanılması", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 2005
"Balıklarda görülen bakteriyel hastalıklarının çoklu PCR metoduyla teşhis edilmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 1, Yönetici, 2006
"Alabalıklarda (Onchorhynchus mykiss) görülen viral balık patojenlerinin taraması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 1, Araştırmacı, 2004
"Detection of largemouth bass virus", Diğer Projeler, 1, Araştırmacı, 2001
"Fish-pathogen interaction", Diğer Projeler, 1, Araştırmacı, 1998
"Determination of osmoregulatory capabilities of juvenile Gulf of Mexico sturgeon", Diğer Projeler, 1, Araştırmacı, 1996
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Altinok İ, "Bakteriyel balık patojenlerine karşı mutant aşılar", TÜRKIYE, Patent, 201308653, Ekim 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi