Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, 2006 - 2011
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, 2003 - 2006
Arş.Gör.Dr., Auburn University, Fisheries and Allied Aquaculture, 2001 - 2003
Arş.Gör., Auburn University, Fisheries and Allied Aquaculture, 1998 - 2001
Arş.Gör., University of Florida, Fisheries and Aquatic Sciences, 1996 - 1997
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Fakülte SOCRATES/ERASMUS Koordinatörü, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, , 02.10.2005 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 01.09.2005 - 01.09.2010
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Deniz Ekolojisi, , 01.09.2004 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 01.09.2003 - 01.09.2005
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Y.Özkan, "Artemia salina’da TiO2, Ag TiO2 ve ZnOTiO2 Nanopartiküllerinin Sulu Süspansiyonlarının Toksisitesi, Birikimi ve Agregasyonunun Belirlenmesi ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Doktora, H.Boran, "Nanopartiküllerin Zebra Balığı (Danio rerio) Larvaları Üzerine Olan Etkilerinin Gen Ekspresyon Yöntemiyle Belirlenmesi.", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Doktora, İ.Yandi, "Hamsi (Engraulis encrasicolus) ve İstavrit larvalarının (Trachurus mediterranus) beslenme, büyüme, yaşama ve kritik açlık değerinin nükleik asit yöntemiyle belirlenmesi.", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Doktora, İ.Aydin, "Diploid (2N) ve triploid (3N) Karadeniz kalkan balıklarında (Psetta maxima) erken dönem yetiştiricilik performanslarının karşılaştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Doktora, Ş.Atasaral Şahin, "Akdeniz midyesi, Mytilus galloprovincialis, popülasyonlarının genetik yapısının belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2011.
Doktora, Ş.Kayiş, "Trabzon ve Rize İllerinde Bulunan Bazı Balık İşletmelerinde Görülen Bakteriyel Hastalıkların Tespiti ve Bazı Etkenlerinin Çoklu PCR ile Teşhisi.", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, S.Özdemir, "Balıklardan izole edilen bakterilerin antibiyotik direnç geni profillerinin belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Yüksek Lisans, M.Fidan, "Lactococcus garvieae'nın antijenik proteinlerinin western blot yöntemiyle belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Yüksek Lisans, G.Akyildiz, "Yersinia ruckeri’nin Lipopolisakkarit ve Dış Membran Protein Profillerinin Belirlenmesi.", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2013.
Yüksek Lisans, Ü.Kahraman, "Yersiniosis hastalığından korunmanın yeni yolu: canlı aşı.", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2013.
Yüksek Lisans, Ş.Firidin, "Türkiye Sularındaki İşkine (Sciaena umbra) ve Kötek (Umbrina cirrosa) Balıklarının Populasyonlarının Genetik Analizi. ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Yüksek Lisans, M.Türe, "Lactococcus garvieae’nin Fenotipik ve Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi.", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, H.Boran, ". Maneb ve Karbaril Aktif Maddelerini İçeren Pestisitlerin Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) Üzerine Olan Histopatolojik Etkilerinin Belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Yüksek Lisans, T.Özçelep, "Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Bazı Ekonomik Balık Türlerinde Görülen Parazitler ve Türkiye’deki Durum", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi