Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. İLHAN ALTINOK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : DENİZ EKOLOJİSİ
Sabit Telefon : +90 462 3778083
+90 462 3778025
Faks : +90 462 7522158
E Posta Adresi : ialtinokktu.edu.tr | ialtinokalumni.ufl.edu
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/ialtinok/
Eğitim Bilgileri
Post Doktora, Mississippi State University, College of Veterinary Medicine, , ABD, 2011-2011
Post Doktora, Auburn University, College of Agriculture, , ABD, 2001-2002
Doktora, Auburn University, Fisheries and Allied Aquaculture, , ABD, 1997-2001
Yüksek Lisans, University of Florida, Fisheries and Aquatic Sciences, , ABD, 1994-1997
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri, 1989-1993
Araştırma Alanları
Su Hayvanları Hastalıkları
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Su Ürünleri
Bakteriyoloji
Akuatik Toksikoloji
Genetik
Su Ürünleri Sağlığı ve Hastalıkları
Viroloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Environmental Sciences
Biotechnology & Applied Microbiology
Toxicology
Infectious Diseases
Biochemistry & Molecular Biology
Marine & Freshwater Biology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, 2006 - 2011
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, 2003 - 2006
Arş.Gör.Dr., Auburn University, Fisheries and Allied Aquaculture, 2001 - 2003
Arş.Gör., Auburn University, Fisheries and Allied Aquaculture, 1998 - 2001
Arş.Gör., University of Florida, Fisheries and Aquatic Sciences, 1996 - 1997
Mesleki ve İdari Deneyimler
Fakülte SOCRATES/ERASMUS Koordinatörü, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, , 02.10.2005 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 01.09.2005 - 01.09.2010
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Deniz Ekolojisi, , 01.09.2004 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 01.09.2003 - 01.09.2005
Yönetilen Tezler
Doktora, Y.Özkan, "Artemia salina’da TiO2, Ag TiO2 ve ZnOTiO2 Nanopartiküllerinin Sulu Süspansiyonlarının Toksisitesi, Birikimi ve Agregasyonunun Belirlenmesi ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Doktora, H.Boran, "Nanopartiküllerin Zebra Balığı (Danio rerio) Larvaları Üzerine Olan Etkilerinin Gen Ekspresyon Yöntemiyle Belirlenmesi.", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2012.
Doktora, İ.Yandi, "Hamsi (Engraulis encrasicolus) ve İstavrit larvalarının (Trachurus mediterranus) beslenme, büyüme, yaşama ve kritik açlık değerinin nükleik asit yöntemiyle belirlenmesi.", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Doktora, İ.Aydin, "Diploid (2N) ve triploid (3N) Karadeniz kalkan balıklarında (Psetta maxima) erken dönem yetiştiricilik performanslarının karşılaştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Doktora, Ş.Atasaral Şahin, "Akdeniz midyesi, Mytilus galloprovincialis, popülasyonlarının genetik yapısının belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2011.
Doktora, Ş.Kayiş, "Trabzon ve Rize İllerinde Bulunan Bazı Balık İşletmelerinde Görülen Bakteriyel Hastalıkların Tespiti ve Bazı Etkenlerinin Çoklu PCR ile Teşhisi.", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, S.Özdemir, "Balıklardan izole edilen bakterilerin antibiyotik direnç geni profillerinin belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Yüksek Lisans, M.Fidan, "Lactococcus garvieae'nın antijenik proteinlerinin western blot yöntemiyle belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Yüksek Lisans, G.Akyildiz, "Yersinia ruckeri’nin Lipopolisakkarit ve Dış Membran Protein Profillerinin Belirlenmesi.", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2013.
Yüksek Lisans, Ü.Kahraman, "Yersiniosis hastalığından korunmanın yeni yolu: canlı aşı.", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2013.
Yüksek Lisans, Ş.Firidin, "Türkiye Sularındaki İşkine (Sciaena umbra) ve Kötek (Umbrina cirrosa) Balıklarının Populasyonlarının Genetik Analizi. ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Yüksek Lisans, M.Türe, "Lactococcus garvieae’nin Fenotipik ve Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi.", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, H.Boran, ". Maneb ve Karbaril Aktif Maddelerini İçeren Pestisitlerin Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) Üzerine Olan Histopatolojik Etkilerinin Belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2009.
Yüksek Lisans, T.Özçelep, "Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Bazı Ekonomik Balık Türlerinde Görülen Parazitler ve Türkiye’deki Durum", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kalaycı G., Öztürk R.Ç., Çapkin E., Altinok İ., "Genetic and molecular evidence that brown trout Salmo truttabelonging to the Danubian lineage are a single biologicalspecies", JOURNAL OF FISH BIOLOGY, vol.93, pp.792-804, 2018
Yandı İ., Altinok İ., "Irreversible starvation using RNA/DNA on lab-grown larval anchovy, Engraulis encrasicolus, and evaluating starvation in the field-caught larval cohort", Fisheries Research, vol.201, pp.32-37, 2018 (Link)
Çapkin E., Özçelep T., Kayış Ş., Altinok İ., "Antimicrobial agents, triclosan, chloroxylenol, methylisothiazolinone and borax, used in cleaning had genotoxic and histopathologic effects on rainbow trout", CHEMOSPHERE, vol.182, pp.720-729, 2017
Çapkin E., Özdemir S., Öztürk R.Ç., Altinok İ., "Determination and transferability of plasmid mediated antibiotic resistance genes of the bacteria isolated from rainbow trout", AQUACULTURE RESEARCH, vol.10, pp.1-15, 2017 (Link)
Ture M., Altinok İ., "Detection of putative virulence genes of Lactococcus garvieae", DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS, vol.119, pp.59-66, 2016
Özkan Y., Altinok İ., Ilhan H., Sökmen M., "Determination of TiO2 and AgTiO2 Nanoparticles in Artemia salina: Toxicity, Morphological Changes, Uptake and Depuration", BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.96, pp.36-42, 2016
Altinok İ., Çapkin E., Boran H., "Comparison of molecular and biochemical heterogeneity of Yersinia ruckeri strains isolated from Turkey and the USA", AQUACULTURE, vol.450, pp.80-88, 2016
Altinok İ., Ozturk R.C., Kahraman U.C., Çapkin E., "Protection of rainbow trout against yersiniosis by lpxD mutant Yersinia ruckeri", FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY, vol.55, pp.21-27, 2016
Boran H., Boran H., Boran H., Boyle D., Altinok İ., Patsiou D., et al., "Aqueous Hg2+ associates with TiO2 nanoparticles according to particle size, changes particle agglomeration, and becomes less bioavailable to zebrafish", AQUATIC TOXICOLOGY, vol.174, pp.242-246, 2016
Firidin S., Eroğlu O., Altinok İ., "Genetic characterization of brown meagre (Sciaena umbra) and Shi Drum (Umbrina cirrosa) populations", BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY, vol.68, pp.200-209, 2016
Altinok İ., Öztürk R.Ç., Kahraman U.C., Çapkin E., "Protection of rainbow trout against yersiniosis by lpxD mutant Yersinia ruckeri", FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY, vol.55, pp.21-27, 2016
Türe M., Altinok İ., Çapkin E., "Comparison of PFGE and ERIC-PCR and biochemical tests to characterize Lactococcus garvieae", JOURNAL OF FISH DISEASES, vol.15, pp.27-35, 2015
Altinok İ., Çapkin E., Karşı A., "Succinate dehydrogenase mutant of Listonella anguillarum protects rainbow trout against vibriosis", VACCINE, vol.33, pp.5572-5577, 2015
Çapkin E., Terzi E., Altinok İ., "Occurrence of antibiotic resistance genes in culturable bacteria isolated from Turkish trout farms and their local aquatic environment", DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS, vol.114, pp.127-137, 2015
Yandi I., Altinok İ., "Defining The Starvation Potential And The Influence On Rna/Dna Ratios In Horse Mackerel (Trachurus Mediterraneus) Larvae", HELGOLAND MARINE RESEARCH , vol.69, pp.25-35, 2015 (Link)
Çapkin E., Boran H., Altinok İ., "Response Of Acetylcholinesterase (Ache) In The Erythrocyte And Liver Of Rainbow Trout Exposed To Carbosulfan", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Science, vol.4, pp.10-15, 2014
Boran H., Altinok İ., "Impacts of chloramine-T treatment on antioxidant enzyme activities and genotoxicity in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum)", JOURNAL OF FISH DISEASES, vol.37, pp.431-441, 2014
Öztürk R.Ç., Altinok İ., "Bacterial and Viral Fish Diseases in Turkey", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.14, pp.275-297, 2014
Çapkin E., Altinok İ., "Effects Of Chronic Carbosulfan Exposure On Liver Antioxidant Enzyme Activities In Rainbow Trout", ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, vol.36, pp.80-87, 2013
Ture M., Altinok İ., Çapkin E., "Comparison Of Pulsed-Field Gel Electrophoresis And Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus Pcr And Biochemical Tests To Characterize Lactococcus Garvieae", Journal of Fish Diseases, vol.10, pp.102-106, 2013
Boran H., Terzi E., Altinok İ., Çapkin E., Başçinar N., "Bacterial Diseases Of Cultured Mediterranean Horse Mackerel (Trachurus Mediterraneus) In Sea Cages", AQUACULTURE, vol.396, pp.8-13, 2013
Altinok İ., Çapkin E., Boran H., "Mutagenic, Genotoxic And Enzyme Inhibitory Effects Of Carbosulfan In Rainbow Trout Oncorhynchus Mykiss", Pesticide Biochemistry and Physiology, vol.102, pp.61-67, 2012
Boran H., Çapkin E., Altinok İ., Terzi E., "Assessment Of Acute Toxicity And Histopathology Of The Fungicide Captan In Rainbow Trout", Exp Toxicol Pathol , vol.64, pp.175-179, 2012
Yandi I., Altinok İ., "Prevention of surface death of horse mackerel (Trachurus mediterraneus) larvae by the addition of egg white and camphor grain to rearing water", AQUACULTURE RESEARCH, vol.43, pp.1065-1070, 2012
Altinok İ., Çapkin E., Boran H., "Influence Of Bioassay Volume, Water Column Height, And Octanol-Water Partition Coefficient On The Toxicity Of Pesticides To Rainbow Trout", Bull Environ Contam Toxicol , vol.86, pp.596-600, 2011
Altinok İ., "Multiplex PCR assay for detection of four major bacterial pathogens causing rainbow trout disease", DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS, vol.93, pp.199-206, 2011
Kayış S., Yandı İ., Altinok İ., Çapkin E., "Treatment By Vinegar Of Philasterides Dicentrarchi (Ciliophora: Scuticociliatida) Infestation In Cultured Juvenile Turbot (Psetta Maxima)", The Israeli Journal of Aquaculture , vol.63, pp.1-5, 2011
Kayis S., Altinok İ., Balta F., Imre H.B., "First Report Of Tristomella Laevis (Monogenea, Capsalidae) From Aegean Sea In Turkey", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, pp.0-0, 2010
Kayis S., Altinok İ., Balta F., "First reported case of Chironomid midge larva infestations in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) eggs", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.34, pp.215-218, 2010
Boran H., Çapkin E., Altinok İ., "Histopathological Changes Induced By Maneb And Carbaryl On Some Tissues Of Rainbow Trout, Oncorhynchus Mykiss", Tissue and Cell, vol.42, pp.158-164, 2010
Çapkin E., Kayış S., Boran H., Altinok İ., "Acute Toxicity Of Some Agriculture Fertilizers To Rainbow Trout", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , vol.10, pp.19-25, 2010
Çapkin E., Terzi E., Boran H., Yandi I., Altinok İ., "Effects of some pesticides on the vital organs of juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", TISSUE, vol.42, pp.376-382, 2010
Boran M., Altinok İ., "A Review Of Heavy Metals In Water, Sediment And Living Organisms In The Black Sea", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.10, pp.565-572, 2010
Capkin E., Altinok İ., "Effects of dietary probiotic supplementations on prevention/treatment of yersiniosis disease", JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY, vol.106, pp.1147-1153, 2009
Çapkin E., Birincioglu S., Altinok İ., "Histopathological Changes In Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) After Exposure To Sublethal Composite Nitrogen Fertilizers", ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, vol.72, pp.1999-2004, 2009
Kayış Ş., Özçelep T., Çapkin E., Altinok İ., "Protozoan And Metazoan Parasites Of Cultured Fish In Turkey And Their Applied Treatments", The Israeli Journal of Aquaculture, vol.61, pp.93-102, 2009
Kayış Ş., Çapkin E., Balta F., Altinok İ., "Bacteria In Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) In The Southern Black Sea Region Of Turkey - A Survey", The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh, vol.61, pp.339-344, 2009
Altinok İ., Çapkin E., Kayış S., "Development of multiplex PCR assay for simultaneous detection of five bacterial fish pathogens", Veterinary Microbiology , vol.131, pp.332-338, 2008
Balta F., Altinok İ., Kayis S., "External Protozoan Parasites In Three Trout Species In The Eastern Black Sea Region Of The Turkey: Intensity, Seasonality, And Their Treatments", BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, vol.28, pp.157-162, 2008
Boran M., Altinok İ., Çapkin E., Karaçam H., Biçer V., "Acute toxicity of carbaryl, methiocarb, and carbosulfan to the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and guppy (Poecilia reticulata)", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , vol.31, pp.39-45, 2007
Altinok İ., Çapkin E., "Histopathology of rainbow trout exposed to sublethal concentrations of methiocarb or endosulfan", Toxicologic Pathology , vol.35, pp.405-410, 2007
Altinok İ., Balta F., Çapkin E., Kayış S., "Disease of rainbow trout caused by Pseudomonas luteola", Aquaculture, vol.273, pp.393-397, 2007
Savas H., Altinok İ., Cakmak E., Firidin S., "Isolation of Renibacterium salmoninarum from cultured Black Sea salmon (Salmo trutta labrax): first report in Turkey", BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, vol.26, pp.238-246, 2006
Capkin E., Altinok İ., Karahan S., "Water quality and fish size affect toxicity of endosulfan, an organochlorine pesticide, to rainbow trout", CHEMOSPHERE, vol.64, pp.1793-1800, 2006
Altinok İ., Çapkin E., Karahan S., Boran M., "Effects of water quality and fish size on toxicity of methiocarb, a carbamate pesticide, to rainbow trout", ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, vol.22, pp.20-26, 2006
Altinok İ., Kayis S., Çapkin E., "Pseudomonas putida infection in rainbow trout", AQUACULTURE, vol.261, pp.850-855, 2006
Altinok İ., Grizzle J., "Excretion of ammonia and urea by phylogenetically diverse fish species in low salinities", AQUACULTURE, vol.238, pp.499-507, 2004
Altinok İ., "Toxicity and therapeutic effects of chloramine-T for treating Flavobacterium columnare infection of goldfish", AQUACULTURE, vol.239, pp.47-56, 2004
Altinok İ., "The infectious route of Yersinia ruckeri is affected by salinity", BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, vol.24, pp.253-259, 2004
Altinok İ., Yildiz İ., "Moleculer Diagnosis of Fish Diseases: a Review", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.3, pp.131-138, 2004 (Link)
Altinok İ., Grizzle J., Noyes A., "Pcr Method For Detection Of Largemouth Bass Virus", DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS, vol.54, pp.29-33, 2003
Grizzle J., Henry T., Altinok İ., "Lack of effect of electroshock on the susceptibility of rainbow trout to enteric redmouth disease", JOURNAL OF AQUATIC ANIMAL HEALTH, vol.15, pp.87-91, 2003
Altinok İ., Grizzle J., "Effects of low salinities on oxygen consumption of selected euryhaline and stenohaline freshwater fish", JOURNAL OF THE WORLD AQUACULTURE SOCIETY, vol.34, pp.113-117, 2003
Grizzle J., Altinok İ., Fraser W., Francis-Floyd R., "First isolation of largemouth bass virus", DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS, vol.50, pp.233-235, 2002
Altinok İ., Grizzle J., "Effects of low salinities on Flavobacterium columnare infection of euryhaline and freshwater stenohaline fish", JOURNAL OF FISH DISEASES, vol.24, pp.361-367, 2001
Altinok İ., Grizzle J., Liu Z., "Detection of Yersinia ruckeri in rainbow trout blood by use of the polymerase chain reaction", DISEASES OF AQUATIC ORGANISMS, vol.44, pp.29-34, 2001
Altinok İ., Grizzle J., "Effects of salinity on Yersinia ruckeri infection of rainbow trout and brown trout", JOURNAL OF AQUATIC ANIMAL HEALTH, vol.13, pp.334-339, 2001
Altinok İ., "Effects of salinity on Yersinia ruckeri infection of rainbow trout and brown trout", JOURNAL OF AQUATIC ANIMAL HEALTH, vol.13, pp.334-339, 2001
Altinok İ., Grizzle J., "Effects of brackish water on growth, feed conversion and energy absorption efficiency by juvenile euryhaline and freshwater stenohaline fishes", JOURNAL OF FISH BIOLOGY, vol.59, pp.1142-1152, 2001
Altinok İ., Galli S., Chapman F., "Ionic and osmotic regulation capabilities of juvenile Gulf of Mexico sturgeon, Acipenser oxyrinchus de sotoi", COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR PHYSIOLOGY, vol.120, pp.609-616, 1998
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Öztürk R.Ç., Altinok İ., "Analysis of Microsatellite Data for Population Genetics of Aquatic Organisms", Genetics of Aquatic Organisms, vol.1, pp.61-69, 2017 (Link)
Altinok İ., Öztürk R.Ç., "Adverse Effects of Mariculture Activities and Practices on Marine Environment ", Fisheries and Oceanography Open Access Journal, no.1, pp.1-9, 2017 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çapkin E., Karami E. , Öztürk R.Ç., Altinok İ., "Multiple Antimicrobial Resistance of Escherichia coli Isolated From Fish Farms", International Ecology Symposium, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2018, pp.506-506
Öztürk R.Ç., Kalaycı G. , Çapkin E., Altinok İ., "Growth Performance of Brown Trouts and Their Hybrids", 1'th International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2017, pp.2-2
Çapkin E., Öztürk R.Ç., Altinok İ., "Toxicological Evaluation of Antimicrobial Agents in Rainbow Trout", 1'th International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2017, pp.1-1
Alemdağ M. , Altinok İ., Atasaral Şahin Ş., Öztürk R.Ç., Çapkin E., Kalaycı G., "Determination of Chromosome Number and Structure of Brown Trout (Salmo trutta labrax, S. T. caspius, S. T. abanticus) and Their Hybrids Distributed in Anatolia", Ekoloji, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.100-100
Altinok İ., Çetindemir D. , Çapkin E., Öztürk R.Ç., Kalaycı G., "Determination of Brown Trout Resistance Against Some of The Bacterial Fish Diseases", 52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, Dubrovnik, HIRVATISTAN, 12-17 Şubat 2017, pp.171-171
Altinok İ., Kalaycı G., Öztürk R.Ç., Çapkin E., "Brown Trout: Are They a Single Biologic Species?", International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.16-16
Kalaycı G., Öztürk R.Ç., Altinok İ., Çapkin E., "Comparison of Hatching Performances of Salmo trutta labrax, Salmo trutta abanticus and Salmo trutta fario hybrids", International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.323-323
Öztürk R.Ç., Altinok İ., "Fish Fauna of Çamburnu", International Symposium on Fisheries and Aquatic Science, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.238-238
Kalaycı G., Öztürk R.Ç., Altinok İ., Çapkın E., "A Prelimniary Study of Hatching Performances of Salmo trutta labrax and Salmo macrostigma Hybrids", VII Internationaş Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, pp.1015-1015
Atasaral Şahin Ş., Altinok İ., Eroğlu O., Şahin A., "Determination Genetic Structure of Mediterranean Mussels (Mytilus galloprovincialis, L.,1819) Populations", MACODESU2015, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2015, pp.61-61
Çapkin E., Öztürk R.Ç., Altinok İ., Özdemir S., "Balıklardan İzole Edilen Bakterilerin Antibiyotik Direnç Profillerinin Belirlenmesi", Sinop Ekoloji Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, ss.11-12
Atasaral Şahin Ş., Altinok İ., Eroğlu O., Şahin A., "Determination of genetic structure of Mediterranian mussels (Mytilus galloprovincialis, L. 1819) populations", MACODESU 2015 Marine Costal Development and Sustainability, Trabzon, Turkey, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2015, pp.61-61
Boran H. , Altinok İ., "Calcium Hardness And Edta Effects On Cu2+ And Cu Nanoparticles Toxicity To Zebrafish (Danio Rerio) Larvae By Assessment Of Mt2 Gene Expression.", FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.1-1
Çapkin E., Altinok İ., "Assessment Of The Toxic Potential Of Carbosulfan On Acetylcholinesterase (Ache) In Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) During Subchronic Treatment. ", FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.10-10
Özkan Y., Altinok İ., "Determination Accumulation And Acute Toxic Of Ag-Tio2 Nanoparticleson Artemia Salina (Brine Shrimp).", FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.10-10
Altinok İ., Çapkin E., Karşı A., "Live Attenuated Yersinia Ruckeri Vaccine For Prevention Of Yersiniosis", FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.175-176
Altinok İ., Çapkin E., Kahraman Ü. , Boran H., Terzi E., "The 5th Congress Of European Microbiologists ", Vaccination of rainbow trout with the aroa and aroc mutant Listonella anguillarum, Leipzig, ALMANYA, 21-25 Temmuz 2014, pp.2-2
Öztürk R.Ç., Çapkin E., Altinok İ., "Bacterial And Parasitic Diseases Of Salmonids", 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, ss.116-116
Çapkin E., Altinok İ., Abdulganioğlu S., "Antimikrobiyal Maddelerin Gökkuşağı Alabalığı Ve Bakteriler Üzerine Toksik Etkilerinin Belirlenmesi", V. Doğu Anadolu Bölgeleri Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, ss.5-5
Öztürk R.Ç., Çapkin E., Altinok İ., "Salmonidlerin Bakteriyel Ve Parazitik Hastalıkları", V. Doğu Anadolu Bölgeleri Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 2 Haziran 2014, ss.12-12
Özkan Y., Altinok İ., İlhan H., Münevver S., "Effects Of Aqueous Suspensions Of Zno-Tio Composite On Artemia Salina: Determinant Of Acute Toxic Effects, Comparison Of Accumulation Dependent To Concentration And Change Of The Size", 10 th Nanoscience and Nanotechnology Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-21 Haziran 2014, ss.143-144
Özkan Y., Altinok İ., İlhan H., "Artemia Salina’Da Ag-Tio2 Nanopartikülünün Akut Toksik Etkisi (Lc50) Ve Canlıdaki Morfolojik Değişimlerinin Belirlenmesi", 22. Ulusal Biyoloji kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.15-16
Özkan Y., Altinok İ., İlhan H., "Artemia Salina’Da Zno-Tio2 Nanopartiküllerinin Konsantrasyonlara Göre Vücutta Birikim Ve Atımının Karşılaştırılması", VI. Ulusal limnoloji sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 25-28 Ağustos 2014, ss.153-154
Terzi E., Çapkin E., Altinok İ., "Balık Çiftliklerinden Izole Edilen Enterobacteriaceae Grubu Bakterilerde Tetrasiklin Direnç Genlerinin Dağılımı", İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.1-1
Öztürk R.Ç., Altinok İ., "Türkiyede Görülen Bakteriyel Ve Viral Balık Hastalıkları", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.110-111
Altinok İ., Kahraman Ü., Çapkin E., Boran H., Öztürk R.Ç., "Development Of Live Vaccines From Yersinia Ruckeri By Aroa And Aroc Gene Mutations.", VI International Conference Water and Fish. , Belgrade, SIRBISTAN, 12-14 Haziran 2013, pp.20-30
Çapkin E., Terzi E., Boran H., Altinok İ., Başçinar N., "Bacterial Disease Screening Of Cultured Horse Mackerel (Trachurus Mediterraneus) In Sea-Cages In Southern Black Sea Region Of Turkey.", VI International Conference Water and Fish., Belgrade, SIRBISTAN, 12-14 Haziran 2013, pp.4-4
Boran H., Altinok İ., Henry T.D., "Titanyum Dioksit (Tio2) Nanopartiküllerin Cıva Ile Su Ortamındaki Etkileşiminin Zebra Balıklarında (Danio Rerio) Gen Ekspresyon Yöntemiyle Belirlenmesi", XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.14-15
Özkan Y., İlhan Y., Sokmen M., Talha İ., Altinok İ., "Artemia Salina (Naupli)’Nin Tio2 (10-44 Nm) Nanopartiküllerinin Akut Maruziyetinin (96 Saat) Ölüm Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi.", 1.Ulusal Zooloji Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-31 Ağustos 2013, ss.14-15
Altinok İ., Çapkin E., Boran H., Terzi E., "Vaccination Of Rainbow Trout With The Aroa And Aroc Mutant Listonella Anguillarum", The 5th Congress of European Microbiologists (FEMS 2013), , Leipzig, ALMANYA, 21-25 Mayıs 2013, pp.10-12
Altinok İ., Çapkin E., Öztürk R.Ç., "Bakteriyal Balık Hastalıklarından Korunmanın Yeni Yolu: Canlı Aşı. İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.3-3
Öztürk R.Ç., Altinok İ., Çapkin E., "Bakteriyel Balık Hastalıklarından Korunmanın Yeni Yolu: Canlı Aşı", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.116-116
Terzi E., Çapkin E., Altinok İ., "Rize Ve Trabzon Illerindeki Bazı Alabalık Çiftliklerinin Balık Parazitlerinin Incelenmesi", Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, III. Ulusal Alabalık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2013, ss.23-23
Özkan Y., Altinok İ., "Artemia Salina (Naupli)’Nin Tio2 (10-44 Nm) Nanopartiküllerinin Akut Maruziyetinin (96 Saat) Ölüm Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi.", 1. Ulusal Zooloji Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 28-31 Ağustos 2013, ss.3-3
Terzi E., Çapkin E., Altinok İ., " Distribution Of Sulfonamide Resistance Genes In Bacteria Isolated From Rainbow Trout In Turkey. Vi International Conference Water And Fish. Faculty Of Agriculture", VI International Conference Water and Fish., Belgrade, SIRBISTAN, 12-14 Haziran 2013, pp.1-1
Boran H., Boyle D., Handy R.D., Altinok İ., Henry T.B., "Development Of A Test Chamber To Enable Homogenous Aqueous Phase Dispersions Of Nanoparticles For Testing Nanoparticle Toxicity In Fish", .6th SETAC World Congress, Berlin, ALMANYA, 20-24 Mayıs 2012, pp.99-101
Çapkin E., Altinok İ., Terzi E., "Effects Of Carbosulfan On Some Enzyme Activity In Blood Of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss).", International Conference Aquaculture and Fishery, Belgrade, SIRBISTAN, 1-3 Haziran 2011, pp.4-4
Altinok İ., Çapkin E., Boran H., "Potential Use Of Auxotrophic Aroa And Aroc Mutant Yersinia Ruckeri As A Live Attenuated Vaccine", International Conference Aquaculture and Fishery, Belgrade, SIRBISTAN, 1-3 Mayıs 2011, pp.20-22
Altinok İ., Çapkin E., Kayış Ş., "Kızıl Ağız Hastalığından Korunmak Için Probiyotik Kullanılması", 15. Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.20-20
Kayış Ş., Altinok İ., Çapkin E., Boran H., "Doğu Karadeniz Bölgesi’Nde Bulunan Alabalık Işletmelerinin Balık Sağlığı Yönetimine Bakışı", 15. Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.31-31
Çapkin E., Kayış Ş., Altinok İ., Cılız S., "Amonyum Sülfat, Kalsiyum Amonyum Nitrat Ve Kompozit Gübrelerin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss) Üzerine Akut Toksik Etkileri", 15. Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.20-21
Boran H., Altinok İ., Çapkin E., "Maneb Ve Karbaril Aktif Maddelerini Içeren Pestisitlerin Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus Mykiss) Üzerine Olan Histopatolojik Etkilerinin Belirlenmesi", 15. Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.40-40
Altinok İ., Çapkin E., Kayış Ş., "Bakteriyel Balık Hastalıklarının Multipleks Pcr Ile Teşhisi. Rize Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi", 15. Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.30-30
Altinok İ., Çapkin E., Birincioğlu S., "Histopathological Changes Of Rainbow Trout (Onchorhynchus Mykiss) After Exposing Sublethal Composite Nitrogen Fertilizers", Proceedins of the 2009 International Symposium on Environmental Science and Technology, Shanghai, ÇIN HALK CUM., 2-7 Temmuz 2009, pp.50-52
Çapkin E., Altinok İ., "Trabzon İlinde Bulunan Alabalık Çiftliklerin Profili", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.10-10
Altinok İ., Savaş H., Çapkin E., Kayış Ş. , "Bakteriyel Böbrek Hastalığı Türkiyede Ne Zaman Ortaya Çıktı?", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.20-20
Çapkin E., Altinok İ., "Trabzon İlinde Bulunan Alabalık Çiftliklerin Profili", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.18-18
Balta F., Kayiş Ş., Altinok İ., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Alabalıkların Dış Yüzeyine Yerleşen Protozoan Parazitlerin Mevsimsel Dağılımları", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 1-3 Mart 2007, ss.1-2
Altinok İ., Çapkin E., Boran M., "Effects Of Water Quality And Fish Size On Toxicity Of Methiocarb, A Carbamate Pesticide, To Rainbow Trou", European Association of Fish Pathologists. 12th International Conference Diseases of Fish and Schelfish, Copenhagen, DANIMARKA, 11-16 Ekim 2005, pp.10-12
Altinok İ., Grizzle J.M., "Largemouth Bass Virüsünün Izolasyonu", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 2-3 Nisan 2003, ss.11-12
Altinok İ., Noyes A.D., Grizzle J.M., "Polimeraz Zincir Reaksiyonu (Pcr) Metodu Ile Largemouth Bass Virüsünün Varlığının Saptanması", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 4-6 Şubat 2003, ss.1543-1544
Altinok İ., Noyes A.D., Grizzle J.M., "Development Of A Polymerase Chain Reaction Assay For Detection Of Largemouth Bass Virus", 19th Annual meeting of Alabama Fisheries Association, Alabama, ABD, 5-7 Haziran 2002, pp.5-10
Altinok İ., Grizzle J.M., "“Effects Of Salinity On Flavobacterium Columnare Infection Of Channel Catfish, Goldfish, Striped Bass, And Gulf Sturgeon”.", 18th Annual meeting of Alabama Fisheries Association, Alabama, ABD, 5-9 Temmuz 2001, pp.9-10
Altinok İ., Grizzle J.M., Lui Z., "Detection Of Yersinia Ruckeri In Rainbow Trout Blood By Use Of Polymerase Chain Reaction", 4th Annual Meeting of the Southern Conference of Researchers in Aquatic Diseases, Georgia, ABD, 2-4 Şubat 2000, pp.142-143
Altinok İ., Grizzle J.M., "Effects Of Salinity On Yersinia Ruckeri Infection Of Rainbow Trout And Brown Trout", Annaul Meeting of American Fisheries Society/Fish Health Section, Florida, ABD, 7-8 Eylül 2000, pp.123-124
Galli S.M., Chapman F.A., Altinok İ., "Angiotensin And Atrial Natriuretic Peptide In Sturgeon (Acipenser Oxyrinchus Desotoi) Osmoregulation", Experimental Biology meeting, Alabama, ABD, 6-9 Ağustos 1997, pp.153-154
Kitap ve Kitap Bölümleri
Altinok İ., "Denizlerde Marikültürün Çevreye Olan Negatif Etkileri", Kıyısal Ekosistem, Seyhan, K., Başusta,N., Ed., Nobel Yayın dağıtım,, Ankara, ss.123-147-, 2008
Diğer Yayınlar
Çapkin E., Öztürk R.Ç., Altinok İ., Özdemir S. , "Gökkuşağı alabalıklarından izole edilen bakterilerin antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi", Diger, ss.144, 2015
Desteklenen Projeler
"Alabalıklarda (Onchorhynchus mykiss) görülen viral balık patojenlerinin taraması", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 1, Araştırmacı, 2004
"Pestisitlerin Kronik Toksititelerinin Gökkuşağı Alabalıklarındaki (Oncorhynchus mykiss ) Enzim Aktiviteleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 2007
"Pulsed- Field Jel Elektroforezis Tekniği kullanılarak Lactococcus garvieae’nin genetik çeşitliliğinin ve yayılımının belirlenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 2008
"İstavrit larvalarının (Trachurus mediterranus) beslenme, büyüme, yaşama ve kritik açlık değerinin nükleik asit yöntemiyle belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 1, Yönetici, 2011
"Detection of largemouth bass virus", Diğer Projeler, 1, Araştırmacı, 2001
"Metiyokarb ve Endosülfan aktif maddelerini içeren pestisitlerin gökkuşağı alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) üzerine akut toksik etkilerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1, Araştırmacı, 2005
"Balıklarda hastalık yapan Flavobacterium psycrophylum Lactococuus garvieae Pisricketsia salmonis ve Pseudomonas flluorescens’ın multiplex PCR ile teşhisi", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 2008
"Akdeniz midyesi, Mytilus galloprovincialis, populasyonlarının genetik yapısının belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 2006
"Doğu Karadeniz Bölgesi’nde İstavrit Balığı (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) Yetiştiriciliği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Araştırmacı, 2011
"aroA ve aroC mutant Yersinia ruckeri ve Vibrio anguillarum’un canlı aşı olarak kullanılması", TÜBITAK Projesi, 1001, Yönetici, 2014
"Determination of osmoregulatory capabilities of juvenile Gulf of Mexico sturgeon", Diğer Projeler, 1, Araştırmacı, 1996
"Alabalıklarda görülen yersiniyöz hastalığının kontrolünde probiyotiklerin kullanılması", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 2005
"Balıklarda görülen bakteriyel hastalıklarının çoklu PCR metoduyla teşhis edilmesi", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 1, Yönetici, 2006
"Pulsed-Field Jel Elektroforesiz (PFGE) tekniği ile yersiniyöz hastalığı etmeni Yersinia ruckeri'nin genetik çeşitliliğinin ve yayılımının belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1, Yönetici, 2006
"Fish-pathogen interaction", Diğer Projeler, 1, Araştırmacı, 1998
"PFGE METODU KULLANILARAK Lactococcus g arvieae ’nin GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN ve YAYILIMININ BELİRLENMESİ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HS/10/09/02/179, Danışman, 2012
"Triploid Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811) Üretimi ve Büyüme Potansiyeli ve Et Kalitesinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2009.117.001.5, Araştırmacı, 2013
"Önce gençlerin sonra balıkların kültürü artsın", AB Destekli Diğer Projeler, TR08 H1.01-01/477, Proje Ekibinde Üye, 2010
"Kuzey Fırat Populasyonuna Ait Dere Alası (Salmo trutta )'nın Kültüre Alınabilirliğinin Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2009.103.02.3,, Araştırmacı, 2013
"Anadolu'da Dağılım Gösteren Bazı Kahverengi Alabalık (Salmo trutta labrax, S. t. fario ve S. t. abanticus) Hibritlerinin Büyüme, Gelişme Özellikleri ve Mikrosatellit DNA Belirteçlerine Dayalı Parental Analizi", TÜBITAK Projesi, 214O595, Yönetici, 2018
"Güneydoğu Karadeniz'de Metagenom Analizi ile Su Kütlesi Yoğunluk Tabakalarına ve Mevsime Bağlı Prokaryotik Çeşitliliğin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 117Y381, Yönetici, Devam Ediyor
Patetnt, Faydalı Model ve Tescil Belgeleri
Altinok İ, "Bakteriyel balık patojenlerine karşı mutant aşılar", TÜRKIYE, Patent, 201308653, Ekim 2017
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Aquaculture Studies, Editörler Kurulu Üyesi, 07.01.2018 - Devam Ediyor
Genetics of Aquatic Organisms , Editörler Kurulu Üyesi, 08.01.2017 - Devam Ediyor
Marine Molecular Biology and Ecology, Yardimci Editör, 24.04.2014 - Devam Ediyor
Journal of Applied Aquaculture, Editör, 05.02.2008 - Devam Ediyor
Turkkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Editör, 04.09.2006 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
European Association of Fish Pathologists, , Üye, 01.09.2003 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Eylül 2014
V. Doğu Anadolu Bölgeleri Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Mayıs 2014
17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Trabzon, Eylül 2013
VI International Conference Water and Fish, Belgrad, Haziran 2013
The 5th Congress of European Microbiologists (FEMS 2013, Leipzig, Mayıs 2013
15. Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Temmuz 2009
International Symposium on Environmental Science and Technology, Shanghai, ÇIN HALK CUM., 2-7 Temmuz 2, Shanghai, Temmuz 2009
XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Eylül 2007
XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Eylül 2003
19th Annual meeting of Alabama Fisheries Association, Alabama, ABD, Alabama, Haziran 2002
4th Annual Meeting of the Southern Conference of Researchers in Aquatic Diseases, Georgia, Şubat 2000
Annaul Meeting of American Fisheries Society/Fish Health Section, Florida, Eylül 2000
Etkinlik Organizasyonu
FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Bilim Kurulu Üyesi, TRABZON, TÜRKIYE, Eylül 2014
Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, Mayıs 2014
17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Eylül 2013
ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, Bilim Kurulu Üyesi, TRABZON, TÜRKIYE, Eylül 2005
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 1700
Web Of Science H İndeksi : 24
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1005
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 411
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi