Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kalsine Fe-Hidrotalsit (K-FeHT) Kullanarak Sulardan Arseniğin Giderilmesi", TÜBITAK Projesi, 115Z111, Danışman, Devam Ediyor
"MİNERALOJİK ÖZELLİKLERİN VE MİKROÇATLAK YAPILARININ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ", BAP Alt Yapı, FAY-2015-5235, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Refrakter Ag cevherlerinin ince öğütme ile değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 213M539, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Arsenik gideriminde Pirit Külü kullanımı", BAP Arastırma Projesi, ARGEBD-9040, Araştırmacı, 2015
"NaOH Liçi ile Kaolenden Sülfat Uzaklaştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2012-BTAB-9022, Yönetici, Devam Ediyor
"Bolkardağ (Niğde) Cevherinin Mineralojik Karakterizasyonu ve Siyanür Liçi ile Altın-Gümüş Kazanımı", BAP Arastırma Projesi, 2012–ARGEBD-8300, Araştırmacı, 2014
"Refrakter özellikli Au/Ag cevherlerinin karıştırmalı bilyalı değirmenler ile çok ince öğütülebilirliğinin araştırılması ve öğütme parametrelerinin optimizasyonu", BAP Arastırma Projesi, CÜ-BAP-M-435, Araştırmacı, 2015
"Refrakter Au/Ag Cevherlerinde Alkali Bozundurma Mekanizmasının Mikro Analitik Yöntemlerle Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, MAG-111M212, Yönetici, 2012
"Elektronik Atıklardan Metallerin Fiziksel ve Hidrometalurjik Yöntemlerle Geri Kazanımı", TÜBITAK Projesi, MAG 109M111, Araştırmacı, 2012
"Mineral ve Kimyasal Katkı Maddelerinin Sülfürlü Atıklardan Üretilen Macun Dolgunun Kısa ve Uzun Dönemdeki Performansına Etkisinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, MAG 107M183, Araştırmacı, 2010
"Rize ili Sahili Boyunca Deniz Kumlarındaki Doğal Radyoaktivitenin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 107T910(TBAG/HD- 353), Araştırmacı, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi