Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Periferal Tetra Sübstitüe Fonksiyonel Gruplar İçeren Metalsiz, Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 115Z712, Yönetici, 2016
"Florlu Kobalt, Demir Ftalosiyaninler ve Bazı Oksidasyon Tepkimeleri Üzerine Katalitik Etkinlikleri", BAP Doktora, 10440, Yönetici, 2016
"Schiff Bazı İçeren Ftalosiyaninlerin ve Kuaternize Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 8202, Yönetici, 2014
"Periferal ve Non-Periferal Tetra Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 8660, Araştırmacı, 2015
"Oktakatyonik Suda Çözünebilen Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Agregasyon Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1237, Araştırmacı, 2012
"Fotodinamik Terapi Amaçlı Yeni Suda Çözünen Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 1015, Araştırmacı, 2012
"Karışık Donörlü Yeni Makrosiklik Bileşiklerin Sentezi Karakterizasyonu ve Alkali, toprak Geçiş Metali Alkali, Ekstraksiyonlarının İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2004.111.002.06, Araştırmacı, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi