Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kurtuldu H.S., "Yetkili Servislerde Verilen Satıs Sonrası Hizmetlerin, Müsteri Memnuniyetine Etkisi: Istanbul Ili Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama", Çankırı Karatekin Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi,, cilt.5, ss.569-589, 2015
Kurtuldu H.S., "A Mathematical Model For Identifying The Influential Factors on Brand Knowledge.", DAV International Journal of Science, 2(1),, cilt.2, ss.35-48, 2013
Kurtuldu H.S., "The Impact of Social Factors Affecting Consumer Behavior on Selecting Characterictistics of Irankhodro Cars.", Journal of Basic and Applied Scintific Research, vol.1, pp.1397-1405, 2011
Kurtuldu H.S., "Gerçek ve Ideal Öz Kimlik Uyumunun Marka Sadakati Üzerine Etkisi.", Atatürk Üniversitesi IIBF. Dergisi, vol.10, no.2, pp.247-263, 2009
Kurtuldu H.S., "Bankacılıkta Pazarlama Etiği ve Etik Değerlerin Kuruma Yönelik Olumlu Tutum Oluşumuna Etkileri", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.1, ss.83-96, 2009
Kurtuldu H.S., "Mobilya Seçiminde Sosyal ve Kültürel Degerler ve Bu Degerlerin Tüketime Etkisi.", Besikdüzü MYO. dergisi, cilt.1, ss.83-83, 2008
Kurtuldu H.S., "Perakende Fiyatlandırmada göz önünde Bulundurulan Faktörlerle Ilgili Firmalararası Algı Faklılıkları.", Atatürk Ün. Sos.Bil.Enst. Dergisi, cilt.1, ss.409-419, 2006
Kurtuldu H.S., "Politik Parti ve Politik Lider Reklamları", Dokuz Eylül Sos.Bil. Enst.Dergisi, cilt.1, no.1, ss.292-301, 2006
Kurtuldu H.S., "Joint Venture' e Istekli Olan Isletmelerin Bu Ortaklık Türüne Hazır Olma Düzeyleri.", Gazi Ün. IIBF. Dergisi, cilt.3, ss.95-110, 2006
Kurtuldu H.S., "Marka Sermayesinin Hesaplanmasında Kullanılan Finansal Yaklasımlara Yönelik Kavramsal Bir Perspektif.", Isletme ve Finans, cilt.20, ss.122-131, 2005
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kurtuldu H.S., "Factors Affecting Electronic Service Brand Equity", in: Transcultural Marketing for Incremental and Radical Innovation, Bryan Christiansen, Eds., An Imprint of IGI Global, Viyana, pp.435-495, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi