Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. HAKAN ŞEVKİ AYVACI
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm : ORTA ÖĞRETİM FEN-MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ
Ana Bilm Dalı :
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : hsaktu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/hsa/
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ, 1996-2007
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ, 1992-1996
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ, 1988-1992
Yaptığı Tezler
Doktora, "Bilimin doğasının sınıf öğretmeni adaylarına kütle çekim konusu içerisinde farklı yaklaşımlarla öğretilmesine yönelik bir çalışma / A study toward teaching the nature of science based on different approaches for classroom teachers in gravity content", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ Kasım, 2007.
Yüksek Lisans, "Fizik öğretmen adaylarının profillerinin başarılarına etkisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ Haziran, 1996.
Araştırma Alanları
Eğitim
Fizik Eğitimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı
Alan Eğitimi
Fizik Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Education & Educational Research
Education, Scientific Disciplines
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2011 - 2016
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2007 - 2011
Ögr.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, 2000 - 2007
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, 1997 - 2000
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2012 - 01.01.2015
Verdiği Dersler
Teknolojik Proje Tasarımı, Lisans, 2015-2016
Alan Çalışması, Lisans, 2015-2016
Okul Deneyimi, Lisans, 2015-2016
Fizikte Özel Konular, Lisans, 2015-2016
Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, 2015-2016
Genel Fizik Lab-II, Lisans, 2015-2016
BAĞLAM TEMELLİ ÖĞR. BAZI FİZ. KAV., Doktora, 2015-2016
FEN VE TEK. EĞT. BAZI FİZ.KAV, Doktora, 2015-2016
Genel Fizik Lab-III, Lisans, 2015-2016
Genel Fizik-III, Lisans, 2015-2016
Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi, Lisans, 2015-2016
FEN VE TEKN. MÜFR. TEKN. UYG., Doktora, 2015-2016
Genel Fizik Lab-I, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Doktora, E.Cengiz, "Fen Bilimleri Dersindeki Öğrenci Hataları ve Öğretmenlerin Bu Hatalara Verdikleri Geribildirimlerin incelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Yüksek Lisans, A.Durmuş, "TGA yöntemine dayalı laboratuvar uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının "Isı ve Sıcaklık" konusunu anlamalarına etkisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, Z.Abdüsselam, "Fen öğretiminde çizgi filmlerin etkisi: Kuwveti keşfedelim örneği", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, D.Özbek, "Fen teknoloji toplum dersi kapsamında yapılan uygulamaların öğretmen adaylarının bilimin doğasının unsurlarını algılama düzeylerindeki değişime etkisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, M.Yıldız, "Geometrik optik öğretiminde yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı olarak geliştirilen laboratuar materyallerinin etkililiğinin değerlendirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2012.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ayvaci H.Ş., Devecioglu Y., "Usage of discovery laboratory approach in teaching of science concepts", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.10, pp.125-144, 2016
Ayvaci H.Ş., Bakirci H., Yıldız M., "An Evaluation of the Instruction Carried Out With Printed Laboratory Materials Designed in Accordance With 5E Model: Reflection of Light And Image on a Plane Mirror", EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.11, pp.1677-1695, 2015
Ayvaci H.Ş., Bakirci H. , "Determining The Opinions Of Students From Different Grades About Nuclear Energy", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, pp.1253-1268, 2012
Ayvaci H.Ş., "Investigating The Effectiveness Of Predict-Observe-Explain Strategy On Teaching Photo Electricity Topic", JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.12, pp.548-564, 2012
Ayvaci H.Ş., "Teaching magnetic properties of matter: Discovery labarotary approach", SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, pp.15-29, 2010
Ayvaci H.Ş., Genç H. , Sevim S., "Science Teachers In-Service Needs In The Implementation Of Laboratory Activities", ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.12, pp.37-42, 2004
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Ayvaci H.Ş., Atik A., Ürey M., "Okul Öncesi Çocuklarının Bilim İnsanı Kavramına Yönelik Algıları", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.669-689, 2016 (Link)
Ayvaci H.Ş., Bebek G., Atik A., Keleş C.B., Özdemir N., "Öğrencilerin Sahip Oldukları Zihinsel Modellerin Modelleme Süreci İçerisinde İncelenmesi: Hücre Konusu Örneği ", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.175-188, 2016 (Link)
Ayvaci H.Ş., Yurt Ö., "Çocuk ve Bilim", Çocuk ve Medeniyet Derigisi, cilt.1, ss.15-28, 2016
Ayvaci H.Ş., Durmuş A., "TGA Yöntemine Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının “Isı Ve Sıcaklık” Konusunda Akademik Başarılarına Etkisi", PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.101-118, 2016
Sevim S., Ayvaci H.Ş., "WEB Tabanlı Öğretimin Fen ve Teknoloji Dersi Üzerindeki Etkisi", Baybur Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.1-19, 2016
Ayvaci H.Ş., Er Nas S., Dilber Y., "Bağlam Temelli Rehber Materyallerin Öğrencilerin Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisi: “İletken ve Yalıtkan Maddeler ", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.51-78, 2016
Ayvaci H.Ş., Özbek D., "FEN TEKNOLOJI TOPLUM DERSI KAPSAMINDA YAPILAN UYGULAMALARIN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI ALGILARINA ETKİSİ", Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.131-152, 2015
Ayvaci H.Ş., Bebek G., Durmuş A., "FEN BİLİMLERİ PROGRAMI’NDAKİ MODELLEME KAZANIMLARININ ÖNEMİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.334-350, 2015
Ayvaci H.Ş., Yıldız M., Alev N., "Öğrenme Kazanımlarının Tasarlanma Sürecine İlişkin Lisansüstü Öğrencilerinin Zihinsel Modellerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.23, no.3, ss.1013-1030, 2015
Ayvaci H.Ş., Ürey M., Bebek G., Bülbül S., "Öğretim Yazılımlarının Önemi ve Uygulanabilirliğine İlişkin Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşleri", Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, vol.4, pp.19-26, 2015
Bakirci H., Çepni S., Ayvaci H.Ş., "ORTAK BİLGİ YAPILANDIRMA MODELİ HAKKINDA FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.97-125, 2015
Çepni S., Ayvaci H.Ş., Bakirci H., Kara Y., "Öğretim Elemanları Gözüyle Velilerin Bilgisayar Okuryazarlık Düzeylerinin Web Tabanlı Performans Değerlendirme Programına Yansımaları", Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, cilt.3, ss.1-9, 2014
Ayvaci H.Ş., Bakirci H., Başak M.H., "FATİH PROJESİNİN UYGULAMA SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLARIN İDARECİLER, ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.20-46, 2014
Ayvaci H.Ş., Ünal S., Yıldız M., Bakirci H., "Lisansüstü Öğrencilerinin Zihinlerinde Oluşturdukları Öğretim Modelinin Belirlenmesi", Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.79-94, 2014
Ayvaci H.Ş., Bakirci H., Yıldız M., "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri ve Beklentileri", Amasya Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.357-383, 2014
Ayvaci H.Ş., Çepni S., Şenel Çoruhlu T., Yamak S., "Investigating 9th Physics Textbook?s Accordancy to The Updated 2013 Instruction Program: A Document Analysis Study", Journal of Turkish Science Education, vol.11, pp.143-164, 2014
Ayvaci H.Ş., Özbek D., "Fen Bilimleri Dersi 2013 Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri (Ordu İli Örneği)", Milli Eğitim Dergisi, cilt.204, ss.214-231, 2014
Ayvaci H.Ş., Durmuş A., "Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Mesleklerinin İlk Yıllarında Karşılaştıkları Sorunlar Ve Bu Sorunların Yıllara Göre Değişimi", Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.29-44, 2013
Ayvaci H.Ş., Yıldız M., "5e Modeline Uygun Olarak Tasarlanan Laboratuvar Materyaliyle Gerçekleştirilen Öğretim Sürecinin Etkililiğinin Dğerlendirilmesi: Işığın Kırılması", Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.1-20, 2013
Ayvaci H.Ş., Abdüsselam Z., Abdüsselam M.S., "Animasyon Destekli Çizgi Filmlerin Fen Öğretimine Etkisi: 6. Sınıf Kuvveti Keşfedelim Konusu Örneği", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.182-190, 2012
Ayvaci H.Ş., Bakirci H., Yıldız M., "Kütle, Ağırlık ve Yer Çekimi Kavramlarının Farklı Öğretim Seviyelerindeki Öğrencilerin Anlama Düzeyleri", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.381-397, 2012
Çepni S., Ayvaci H.Ş., Bakirci H., "Veli Rehber Materyalinin Yapılandırmacı Yaklaşım İçinde Fen ve Teknoloji Öğretimine Etkileri Üzerine Bir Ön Çalışma", Milli Eğitim Dergisi , cilt.195, ss.131-145, 2012
Ayvaci H.Ş., Ültay E., Mert Y., "9.Sınıf Fizik Öğretim Programında Yer Alan Teknoloji Tasarım Kazanımlarının Uygulanabilirliğine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Belirlenmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.20-43, 2012
Ayvaci H.Ş., Er Nas S., "Yeni Yapılandırılmış Çoklu Birleştirilmiş Yöntemle Bilimin Doğasının Unsurlarını Öğretmeye Yönelik Pilot Bir Çalışma", ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.25, ss.103-121, 2012
Ayvaci H.Ş., Şenel Çoruhlu T., "Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının bilim ve fen kavramları ile ilgili sahip oldukları görüşlerin araştırılması", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.29-37, 2012
Ayvaci H.Ş., İpek Akbulut H., "Elektrik Akımı İle İlgili Kavramların Gelişiminde V-Diyagramlarının Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Pilot Çalışma", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.109-126, 2012
Ayvaci H.Ş., Bakirci H., "Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Fen Öğretim Süreçleriyle İlgili Görüşlerinin 5E Modeli Açısından İncelenmesi", Türk Fen Eğitimi Dergisi, cilt.9, ss.132-151, 2012
Ayvaci H.Ş., Şenel Çoruhlu T., "İlköğretim 7. Sınıf fen ve teknoloji öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi", Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.25-37, 2012
Ayvaci H.Ş., Devecioglu Y., "Computer Assisted Instruction to Teach Concepts In PreSchool Education", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.2083-2087, 2010
Ayvaci H.Ş., Türkdoğan A., "Analysing Science and Technology Course Exam Questions According to Revised Bloom Taxonomy", Journal of Turkısh Scıence Educatıon, vol.7, pp.13-25, 2010
Ayvaci H.Ş., Er Nas S., "Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Bilimsel Bilginin Epistemolojik Yapısı Hakkındaki Temel Bilgilerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.18, ss.691-704, 2010
Ayvaci H.Ş., Devecioglu Y., "Place Arrangements and Motivation Methods of Preschool Teachers Use in Science and Nature Activities", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.1977-1981, 2010
Ayvaci H.Ş., Şenel Çoruhlu T., "Fen ve Teknoloji Dersi Proje Tabanlı Öğretim Uygulamasında İlköğretim Öğrencilerinin Karşılaştıkları Güçlükler", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.43-59, 2010
Ayvaci H.Ş., Şenel Çoruhlu T., "Öğrencilerin Küresel Çevre Sorunlarına Bakışları Ve Kavram Yanılgılarının Belirlenmesine Yönelik Gelişimsel Bir Araştırma", Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.11-25, 2009
Ayvaci H.Ş., Şahin Ç., "Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Ders Sürecinde ve Yazılı Sınavlarda Sordukları Soruların Bilişsel Seviyelerinin Karşılaştırılması", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.241-255, 2009
Ayvaci H.Ş., Er Nas S., "Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Yapılandırmacı Kurama Göre Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.3, ss.212-225, 2009
Ayvaci H.Ş., Akyildiz S., "Topluma Hizmet Dersinin Bireye ve Topluma Kazandırdıkları ve Toplumun Beklentileri", Milli Eğitim Dergisi, cilt.38, ss.102-118, 2009
Ayvaci H.Ş., Er Nas S., "Fen ve Teknoloji Dersi Konularının Okulda ve Dershanede İşlenişiyle İlgili Durumlarının Belirlenmesi", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.113-124, 2009
Ayvaci H.Ş., Şenel Çoruhlu T., "Fiziksel ve Kimyasal Değişim Konularındaki Kavram Yanılgılarının Düzeltilmesinde Açıklayıcı Hikâye Yönteminin Etkisi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.93-104, 2009
Ayvaci H.Ş., Devecioglu Y., "İlköğretim Öğrencilerinin Fizik Kavramlarını Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.69-79, 2008
Ayvaci H.Ş., Devecioglu Y., "Usage of discovery laboratory approach in teaching of science concepts", Journal Of Educatıonal Scıences And Practıce, vol.5, pp.125-144, 2006
Devecioglu Y., Akdeniz A.R., Ayvaci H.Ş., "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Fen Öğretiminde Rehber Materyal Geliştirme Becerileri Kazandırmak İçin Bir Yaklaşım", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.64-72, 2005
Akdeniz A.R., Ayvaci H.Ş., Devecioglu Y., "Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında Yürütülen Özel Öğretim Yöntemleri-II Dersinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma", Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-19, 2005
Ayvaci H.Ş., Küçük M., "İlköğretim Okulu Müdürlerinin Fen Bilgisi Laboratuarlarının Kullanımı Üzerindeki Etkileri", MİLLİİ EĞİTİM DERGİSİ, cilt.1, ss.1-10, 2005
Gökdere M., Ayvaci H.Ş., Küçük M. , "Üstün Yetenekli Çocukların Karşılaştıkları Temel Problemler", Çağdaş Eğitim Dergisi, cilt.29, ss.23-32, 2004
Ayvaci H.Ş., Özsevgeç T., Aydin M., "Data logger cihazının ohm kanunu üzerindeki pilot uygulaması", The Turkish Online Journal Of Educational Technology, cilt.3, ss.108-115, 2004
Karamustafaoğlu O., Özmen H., Ayvaci H.Ş., "Isı ve Sıcaklık Kavramlarının Öğrencilerin Zihninde Yapılanmasına Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.97-109, 2004
Ayvaci H.Ş., Özsevgeç T., Cerrah Özsevgeç L., "Yıldırım Kavramının Farklı Yaş Grubundaki Öğrencilerde Gelişimi", Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.351-360, 2004
Karamustafaoğlu O., Özmen H., Ayvaci H.Ş., "Isı ve sıcaklık kavramlarının öğrencilerin zihninde yapılanmasına yönelik bir örnek olay incelemesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, cilt.17, ss.97-109, 2004
Gökdere M., Ayvaci H.Ş., "Sınıf Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklar ve Özellikleri İle İlgili Bilgi Seviyelerinin Belirlenmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.17-26, 2004
Çepni S., Küçük M. , Ayvaci H.Ş., "İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Branşlarına Karşı Görüşleri Ve Temel Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri", Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.91-100, 2004
Ayvaci H.Ş., Bacanak A., "The Application Degree of the Interactive Instructional Methods at Teacher Training", Eurasıan Journal Of Educatıonal Research, ss.150-161, 2004
Çepni S., Küçük M. , Ayvaci H.Ş., "İlköğretim Birinci Kademedeki Fen Bilgisi Programının Uygulanması Üzerine Bir Çalışma", Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.131-145, 2003
Çepni S., Ayvaci H.Ş., Keleş E., "Fizik Ders Kitaplarını Değerlendirme Ölçeği Geliştirmek İçin Örnek Bir Çalışma", Milli Eğitim Dergisi, cilt.152, ss.27-33, 2001
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ayvaci H.Ş., "", , TÜRKİYE,
Ayvaci H.Ş., "", , TÜRKİYE,
Ayvaci H.Ş., "", , TÜRKİYE,
Ayvaci H.Ş., "", , TÜRKİYE,
Ayvaci H.Ş., Başak M.H., "FATİH Projesinin Uygulama Sürecinde Hizmet İçi Eğitime Yönelik Yeni Bir Bakış", 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.617-629
Ayvaci H.Ş., Başak M.H., "Fen ve Teknoloji öğretmenleri ile yürütülen FATİH Projesi Uygulama Eğitimi ve Okul Hayatındaki Yansımaları", 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.630-643
Ayvaci H.Ş., Bebek G., "Genel Fizik-II Dersinin Uzaktan Eğitim Yazılımları İle Uygulanmasına YönelikÖğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi", 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.12-16
Ayvaci H.Ş., Bülbül S., Bebek G. , Yamak S., "YGS ve LYS Fizik Sorularının Fizik Dersi Kazanımları ve Bloom Taksonomisi Çerçevesinde Analizi", II. Ulusal Fizik Egitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Eylül 2015, ss.1-1
Özmen H., Ayvaci H.Ş., Bebek G. , Güven O., Bülbül S., "The Effect of the Computer Based Context-Based Teaching Method on Student Achievement: The Case of Friction ", 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.33-33
Ayvaci H.Ş., Özbek D., Bülbül S., Bebek G., Ürey M., "THE VIEWS OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS ON MODELING PROCESS", International Conference on New Horizons in Education, Barcelona, ISPANYA, 10-12 Haziran 2015, vol.3, no.4, pp.22-29
Ayvaci H.Ş., Özbek D., Bebek G. , Yamak S., "2013 YILINDA REVİZE EDİLEN FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: ERZURUM HİZMETİÇİ EĞİTİM ÖRNEĞİ", 3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium , TRABZON, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.33-33
Bakirci H., Çepni S., Ayvaci H.Ş., "Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin Ögretim Ortamında Uygulanabilirligi Konusunda Fen ve Teknoloji Ögretmenlerinin Görüşleri", 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.1-1
Ayvaci H.Ş., Bülbül S., Çepni S., "Temel Eğitimden Ortaöğretime GeçiG Sınavı Sorularına Bir BakıG: Fen ve Teknoloji Dersi", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.373-373
Ayvaci H.Ş., Bülbül S., Özbek D., Yıldız M., "POSTGRADUATE STUDENTS’ OPINIONS ON NEW SCIENCE CURRICULUM", INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY, Barcelona, ISPANYA, 16-18 Mayıs 2014, pp.262-262
Ayvaci H.Ş., Bülbül S., Özbek D., Ünal S., "İlköğretim Öğrencilerinin Uzay Kavramına İlişkin Zihinsel Modelleri", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.951-955
Ayvaci H.Ş., Yıldız M., "2007 Ve 2013 Yılları Fizik Dersi Ögretim Programlarının Ünite Organizasyonları Açısından Karsılastırılması", 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.1-1
Ayvaci H.Ş., Özbek D., Bülbül S., Durmuş A., "INVESTIGATING MASTER THESIS AND DOCTORAL DISSERTATIONS ABOUT NATURE OF SCIENCE: TURKEY SAMPLE", INTERNATIONAL CONFERENCE ONEDUCATION IN MATHEMATICS, SCIENCE & TECHNOLOGY, KONYA, TÜRKIYE, 23-26 Nisan 2014, pp.1-1
Çepni S., Ayvaci H.Ş., Bakirci H., Kara Y., "Velilerin Bilgisayar Okuryazarlık Düzeylerinin Web Destekli Egitim Arastırmalarına Yansımaları", 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 26-28 Haziran 2013, pp.1-1
Ayvaci H.Ş., Özbek D., "Bilimsel Okuryazarlıgın Gelismesi Sürecinde Bilimin Dogasını Anlamaya Yönelik Yeni Bir Yöntem Uygulaması: Çoklu Birlestirilmis Ögretim Yöntemi", 21. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2012, ss.1-1
Abdüsselam Z., Ayvaci H.Ş., Abdüsselam M.S., "The Effect of Animation-Assisted Cartoons in Science Teaching: 6th Grade Force Topic Example", 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2012, pp.1-1
Abdüsselam Z., Ayvaci H.Ş., Abdüsselam M.S., "Animasyon Destekli Çizgi Filmlerin Fen Ögretiminde Kavramsal Anlamaya Etkisi:6.Sınıf Kuvveti Kesfedelim Konusu Örnegi", X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2012, ss.1-1
Ayvaci H.Ş., Genç H. , Bakirci H., "Bilgisayar Dersinin Sınıf Ögretmeni Adaylarının Bilgisayar Okur Yazarlıklarına Etkisi", 10. Ulusal Sınıf Ögretmenligi Egitim Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.1-1
Ayvaci H.Ş., Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., Ürey M., "OKS ve SBSdeki Fen ve Teknoloji soru içeriğinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi", 10. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2010, ss.1-1
Ayvaci H.Ş., Devecioglu Y., "İlköğretim Öğrencilerinin İş-Güç-Enerji Konusunda Sahip Oldukları Yanlış Anlamalar", First International Congress of Educational Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, pp.1-11
Ayvaci H.Ş., Yilmaz B.C., "Investigating the effect of drama activity called "mirrors and their usage" to student succession developed according to elaborating stage of 5e model", World Conference on Educational Sciences, Nicosia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Şubat 2009, vol.1, no.1, pp.2712-2717
Ayvaci H.Ş., Yilmaz B.C., "Investigating the effect of student success using the experimental method for instructing the topic of pressure in pre-school science teaching", World Conference on Educational Sciences, Nicosia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Şubat 2009, vol.1, no.1, pp.2707-2711
Ayvaci H.Ş., Türkdoğan A., "Investigating the Internet Choices of Candidate Teachers", 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2009, pp.1-6
Ayvaci H.Ş., "Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Uygulanabilirliğine Yönelik Görüşleri", Fen, Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, GİRESUN, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2009, ss.1-1
Ayvaci H.Ş., Devecioglu Y., "Yeni Program ve Öğretmenlerin Yenilikçi Bakış Açıları", First International Congress of Educational Research, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2009, pp.1-13
Ayvaci H.Ş., "Fen öğretiminde güncel ve etkili bir yöntem: drama", VIII. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, BOLU, TÜRKIYE, 27-29 Ağustos 2008, ss.1-1
Ayvaci H.Ş., Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., Nas H., "Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Düşünceleri ve Bu Teknolojileri Kullanma Yeterlilikleri", 7th International Educational Technology Conference, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-5 Mayıs 2007, pp.1-7
Ayvaci H.Ş., Şenel Çoruhlu T., Er Nas S., Şahin Ç., Çepni S., "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Bölümler Arası Uygulamada Farklılıklarının Sebeplerinin Belirlenmesi", I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2007, pp.1-15
Çepni S., Ayvaci H.Ş., Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., "Fen Öğretiminde Çalışma Yaprağı ve Bilgisayar Destekli Materyal Kullanımının Öğrencilerin Duyuşsal Öğrenme Alanı Üzerine Etkileri", 7th International Educational Technology Conference, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 3-5 Mayıs 2007, pp.1-6
Ayvaci H.Ş., "Laboratuvar kullanımında yeni bir yaklaşım", 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2006, ss.1-1
Ayvaci H.Ş., "Fen Ve Teknoloji Dersinde Çoklu Zekâ Kuramına Yönelik Geliştirdikleri Örnek Çalışma Yaprakları", 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2006, ss.1-1
Ayvaci H.Ş., "Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Materyallerin Uygulanabilirliklerinin Değerlendirilmesi", XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 28-30 Eylül 2005, ss.1-1
Ayvaci H.Ş., "Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı Kararlarının Eğitim Ve Öğretim Uygulamaları Üzerindeki Yansımaları", XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 6-8 Temmuz 2004, ss.1-1
Çepni S., Küçük M. , Ayvaci H.Ş., "Fen Bilgisi Laborauarı Derslerinin Değerlendirilmesi", I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2002, pp.1-15
Ayvaci H.Ş., Yiğit N., Devecioglu Y., "Okul Öncesi Ögretmenlerinin Fen ve Doga Konularına Yönelik Yeterliliklerinin Belirlenmesi", V. ULUSAL FEN BILIMLERI VE MATEMATIK EGITIMI KONGRESI, ANKARA, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2002, ss.1-1
Yiğit N., Ayvaci H.Ş., Devecioglu Y., "Ilkögretim Fen Bilgisi Ögrencilerinin Fen Kavramlarını Günlük Yasamdaki Olgu ve Olaylarla Iliskilendirme Düzeyleri", V. ULUSAL FEN BILIMLERI VE MATEMATIK EGITIMI KONGRESI, ANKARA, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2002, ss.1-1
Ayvaci H.Ş., Devecioglu Y., "KAVRAM HARITASININ FEN BILGISI BASARISINA ETKISI", V. ULUSAL FEN BILIMLERI VE MATEMATIK EGITIMI KONGRESI, ANKARA, TÜRKIYE, 16-18 Eylül 2002, ss.1-1
Çepni S., Küçük M. , Ayvaci H.Ş., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Branşlarına Karşı Tutumlarının ve Temel Fen Kavramlarını Anlama Düzeylerinin Yıllara Göre Değişimi", 10. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu, BOLU, TÜRKIYE, 7-9 Haziran 2001, ss.1-9
Çepni S., Ayvaci H.Ş., Keleş E., "Okullarda ve Lise Giriş Sınavlarında Sorulan fen Bilgisi Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması", Yeni Bin Yılın Başında Türkiye'de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-8 Eylül 2001, ss.144-150
Çepni S., Ayvaci H.Ş., Keleş E., "Sertifika Öğrencilerinin Fizik Kavramlarını Anlama Düzeyleri", 10. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu, BOLU, TÜRKIYE, 6-8 Eylül 2000, ss.1-7
Akdeniz A.R., Çepni S., Yiğit N., Ayvaci H.Ş., "Fizik Öğretmen Adaylarının Alan Bilgilerini Uygulamaları Üzerine Bir Yaklaşım", 18. Fizik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 1999, ss.1-4
Çepni S., Keleş E., Ayvaci H.Ş., "ÖSS'de Sorulan Fizik Soruları ile Liselerde Sorulan Fizik Sınav Sorularının Karşılaştırılmas", 18. Fizik Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 1999, ss.1-4
Ayvaci H.Ş., Çepni S., Akdeniz A.R., "Fizik Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi", III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 1998, ss.129-136
Çepni S., Ayvaci H.Ş., "Fizik Öğretmen Adaylarının Profillerinin Başarılarına Etkisi", II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 1996, ss.1-12
Çepni S., Aydın A. , Ayvaci H.Ş., "Dört ve Beşinci Sınıflarda Fen Bilgisi Programındaki Fizik Kavramlarının Öğrenciler Tarafından Anlaşılma Düzeyleri", IV. Fen Bilimleri Eğitim Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 6 Eylül 2000 - 8 Eylül 200, ss.135-140
Kitap ve Kitap Bölümleri
Ayvaci H.Ş., "Okul Öncesi Dönemde Bilimin Doğasının Öğretimi", Örnek Uygulamalarla Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Doç. Dr. Mustafa Metin, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.51-74, 2014
Ayvaci H.Ş., "9. Sınıf Fizik Ders Kitabı", Miili Eğitim Kitabevi, ANKARA, 2014
Ayvaci H.Ş., "Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları 7. Sınıf", Pegem A Yayıncılık, ANKARA, 2012
Ayvaci H.Ş., "Optik", Genel Fizik ve Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Orbay M., Öner F., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.321-394, 2012
Ayvaci H.Ş., "Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları 8. Sınıf", Pegem A Yayıncılık, ANKARA, 2012
Ayvaci H.Ş., "Teknolojik Proje Tasarımı", Pegem A Yayıncılık, ANKARA, 2012
Ayvaci H.Ş., "Fen ve Teknoloji Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme", Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, Çepni S., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.198-322, 2012
Ayvaci H.Ş., "Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları 6. Sınıf", Pegem A Yayıncılık, ANKARA, 2012
Ayvaci H.Ş., "Genel Fizik ve Teknolojinin Bilimsel İlkeleri Problem Çözümleri", Pegem A Yayıncılık, ANKARA, 2012
Ayvaci H.Ş., "Kuvvet ve Hareket", Genel Fizik I, Taşar M.F., Orbay M., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.154-192, 2011
Ayvaci H.Ş., "Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-II", celepler matbaacılık, TRABZON, 2011
Ayvaci H.Ş., "Manyetik Alan ve Etkileri", Genel Fizik 2, Taşar M.F., Orbay M., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.184-227, 2010
Ayvaci H.Ş., "Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları-I", celepler matbaacılık, TRABZON, 2010
Ayvaci H.Ş., "Bilim Teknoloji Toplum ve Sosyal Değişim", celepler matbaacılık, TRABZON, 2009
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Bilimsel Okuryazarlık Düzeyini Artırmaya Yönelik Yapılan Uygulamaların Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasının Unsurlarını Algılama Düzeylerindeki Değişime Etkisinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 1225, Yönetici, 2013
"Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İkili Yerleşik Öğrenme Modeline Göre Geliştirdikleri Materyallerin Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarına ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 1192, Yönetici, 2013
"Okulöncesi Öğretmenlerinin Bilimin Doğası ve Bilimsel Bilginin Öğretilmesi Sürecinde Etkinlik Tasarlama ve Uygulama Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-2229, Koordinatör, 2010
"Okulöncesi Öğretmenlerinin Bilimin Doğası ve Bilimsel Bilginin Öğretilmesi Sürecinde Etkinlik Tasarlama ve Uygulama Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-2229, Koordinatör, 2011
"Genç Bilim İnsanları Yaparak-Yaşayarak ve Eğlenerek Bilime Dokunuyor", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-4004, Uzman, 2011
"Halk Eğitim Merkezlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, .., Uzman, 2007
"Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Yönelik Hizmetiçi Kursunun ve Alternatif Ölçme Değerlendirme Formlarının Etkin Olarak Kullanılmasında Web Tabanlı Yaklaşımın Öğretmen-Öğrenci-Veli Açısından Etkililiğinin Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 1001, Uzman, 2013
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
TURKISH JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, Yayin Kurul Üyesi, 01.09.2015 - Devam Ediyor
II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.06.2015 - 26.09.2015
Journal of Turkish Science Education, Yardimci Editör, 01.01.2015 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
TÜBA II. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu, Erzurum, Ağustos 2015
Tübitak Bideb 2229 - Fem bilgisi öğretmenliği lisans öğrencilerine proje danışmanlığı eğitimi çalıştayı - 3, , Aralık 2015
Tübitak Bideb 2229 - Fem bilgisi öğretmenliği lisans öğrencilerine proje danışmanlığı eğitimi çalıştayı - 2, , Eylül 2015
Tübitak Bideb 2229 - Fem bilgisi öğretmenliği lisans öğrencilerine proje danışmanlığı eğitimi çalıştayı - 1, Rize, Kasım 2014
Bilimsel Hakemlikler
Eğitim ve Bilim, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Eğitim ve Bilim, Dergide Hakemlik, Eylül 2015
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Temmuz 2015
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2015
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Haziran 2015
Eğitim ve Bilim, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Journal of Computer and Education Research, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Etkinlik Organizasyonu
Fen ve Teknoloji Proje Sergisi - 8, Organizatör, , TÜRKIYE, Mayıs 2015
Fen ve Teknoloji Proje Sergisi - 7, Organizatör, , TÜRKIYE, Mayıs 2014
Fen ve Teknoloji Proje Sergisi - 6, Organizatör, , TÜRKIYE, Mayıs 2013
Fen ve Teknoloji Proje Sergisi - 5, Organizatör, , TÜRKIYE, Mayıs 2012
Fen ve Teknoloji Proje Sergisi - 4, Organizatör, , TÜRKIYE, Mayıs 2011
Fen ve Teknoloji Proje Sergisi - 3, Organizatör, , TÜRKIYE, Mayıs 2010
Fen ve Teknoloji Proje Sergisi - 2, Organizatör, , TÜRKIYE, Mayıs 2009
Fen ve Teknoloji Proje Sergisi - 1, Organizatör, , TÜRKIYE, Mayıs 2008
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 86
Web Of Science H İndeksi : 1
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 3
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 692
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi