Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi HAVA İPEK AKBULUT
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm : ORTA ÖĞRETİM FEN-MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ
Ana Bilm Dalı :
Sabit Telefon : +90 462 3777246
Faks : +90 462 2487344
E Posta Adresi : havaipekktu.edu.tr | havaipekgmail.com
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/havaipek/
Ofis : 323
Posta Adresi : KTU Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü A/Blok Oda No:323 Söğütlü/Akçaabat/TRABZON
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi, 2007-2013
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Fen Eğitimi, 2004-2007
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fatih Eğitim, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği, 2000-2004
Yaptığı Tezler
Doktora, "İkili yerleşik öğrenme modeli ile yapılan öğretimin öğrencilerinin bilişsel alandaki başarılarına ve kavramsal değişimlerine etkisinin incelenmesi: Kuvvet ve Hareket", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, "Sekizinci sınıf yaşamımızdaki elektrik ünitesine uygun rehber materyal geliştirilmesi ve etkililiğinin değerlendirilmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Temmuz, 2007.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Erasmus Öğrenci Değişim Programı, Pedagogische Hochschule Heildelberg, 2005
Araştırma Alanları
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Web Of Science Araştırma Alanları
Multidisciplinary Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fatih Eğitim Fakültesi , 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fatih Eğitim Fakültesi , 2013 - 2018
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fatih Eğitim Fakültesi , 2005 - 2013
Verdiği Dersler
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Taasarımı, Lisans, 2017-2018
Öğretmenlik Uygulaması-1, Lisans, 2017-2018
İkili Yerleşik Öğr.Mod.İle Fen Öğr, Yüksek Lisans, 2017-2018
Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, 2017-2018
Genel Fizik Laboratuarı-1, Lisans, 2017-2018
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Alan Eğitiminde Araştırma Projesi, Lisans, 2016-2017
Genel Fizik Laboratuarı-2, Lisans, 2016-2017
Fen Bilgisi laboratuar Uygulamaları-2, Lisans, 2016-2017
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
İpek Akbulut H., Şahin Ç., Çepni S. , "Effect Of Using Different Teaching Methods And Techniques Embedded Within The 5e Instructional Model On Removing Students’ Alternative Conceptions: Fluid Pressure", Energy Education Science and Technology Part B-Social And Educational Studies, vol.4, pp.2403-2414, 2012
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Tatli Z., İpek Akbulut H., "Öğretmen Adaylarının Alanda Teknoloji Kullanımına Yönelik Yeterlilikleri", Ege eğitim dergisi, cilt.18, ss.35-55, 2017 (Link)
Tatli Z., İpek Akbulut H., Altınışık D., "Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Özgüvenlerine Web 2.0 Araçlarının Etkisi", türk bilgisayar ve matematik eğitimi dergisi, cilt.7, ss.659-678, 2016 (Link)
Er Nas S., Şenel Çoruhlu T., İpek Akbulut H., "Topluma hizmet uygulamaları dersinden yansımalar: Özel durum çalışması", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.27-43, 2015 (Link)
Kirman Bilgin A., Er Nas S., İpek Akbulut H., "Öğretmen Adaylarının “Çözünürlük” Konusuna Yönelik Alternatif Kavramlarının Belirlenmesi", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.371-392, 2014
İpek Akbulut H., Şahin Ç., Çepni S., "İkili yerleşik öğrenme modeline göre geliştirilen öğretim materyalinin öğrencilerin bilişsel öğrenme düzeylerine ve kavramsal anlamalarına etkisinin incelenmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.48-76, 2014 (Link)
İpek Akbulut H., Çepni S., "Bir Üniteye Yönelik Başarı Testi Nasıl Geliştirilir?: İlköğretim 7. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesi", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.18-44, 2013 (Link)
İpek Akbulut H., Şahin Ç., Çepni S., "İş ve Enerji Konusu İle İlgili Kavramsal Değişimin İncelenmesi: İkili Yerleşik Öğrenme Modeli Örneği", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.241-268, 2013 (Link)
İpek Akbulut H., Şahin Ç., Çepni S., "Doktora Tez Sürecinde Karşılaşılan Problemlerin Belirlenmesi: Eğitim Fakültesi Örneği", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.50-69, 2013 (Link)
İpek Akbulut H., Tatli Z., "Developing an Attitude Scale for Pre-Service Student Teachers' Material Usage in Classroom Enviroment", İlköğretim Online, cilt.12, ss.903-911, 2013 (Link)
Şahin Ç., İpek Akbulut H., Çepni S., "Teaching of Solid Pressure with Animation, Analogy and Worksheet to Primary 8th Students.", The Journal of Instructional Technologies &Teacher Education, cilt.1, ss.22-51, 2012
Ayvaci H.Ş., İpek Akbulut H., "Elektrik Akımı İle İlgili Kavramların Gelişiminde V-Diyagramlarının Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Pilot Çalışma", Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.109-126, 2012
İpek H., Çimer A., Çepni S., "Science Student Teachers' Views About Their Competency in Teaching", Malaysian Journal of Education, vol.36, pp.1-8, 2011 (Link)
Çepni S., Şenel Çoruhlu T., Er Nas S., İpek Akbulut H., "Determınatıon of science and technology teachers’ views and problems about using alternative measurement and assessment techniques: ACase Study, ", Western Anatolia Journal of Educational Science, vol.1, pp.99-106, 2011
İpek Akbulut H., Şahin Ç., Çepni S. , "Computer supported conceptual change text: Fluid pressure.", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.922-927, 2010 (Link)
İpek Akbulut H., Çepni S. , Özsevgeç T., Cerrah Özsevgeç L., "STUDENTS'AIMS OF INTERNET USAGE: A CROSS-AGE STUDY", NWSA: Education Sciences, cilt.5, ss.1701-1709, 2010 (Link)
İpek Akbulut H., Kala N., Yaman F., Ayas A., "Using POE Strategy to Investigate Student teachers' Understanding About The Effect of Substance Type on Solubility", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.2, pp.648-653, 2010 (Link)
İpek Akbulut H., Şahin Ç., Çepni S. , "Teaching floating and sinking concepts with different methods and techniques based on the 5E instructional model", Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, vol.11, no.5, pp.1-39, 2010 (Link)
Şahin Ç., İpek H., Ayas A., "Students’ understanding of light concepts primary school: A cross- age study", Asia Pasific Forum on Science Learning and Teaching, vol.9, no.7, pp.1-19, 2008 (Link)
İpek H., Çalik M., "Combining different conceptual change methods within four step constructivist teaching: a sample teaching of series and parallel circuits", International Journal of Environmental & Science Education, vol.3, pp.143-153, 2008 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
İpek Akbulut H., "Fen ve Teknoloji Dersinde Laboratuar Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri.", Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2017, pp.251-251 (Link)
Şenel Çoruhlu T., İpek Akbulut H., Er Nas S., "Reflections of primary school teacher candidates' on drawings of their some concepts in the "The World and the Universe" learning area", 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education , AYDIN, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.59-59 (Link)
İpek Akbulut H., Şenel Çoruhlu T., "Science teacher candidates' opinions about global warming", 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, AYDIN, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.66-66 (Link)
Er Nas S., İpek Akbulut H., Çepni S. , Emir M.İ., "Preparing A Science Experiments Guidebook for Secondary School Mainstreaming Students with Learning Disabilities: A Case of "Physical Events" Learning Field. ", 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, AYDIN, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.25-25 (Link)
Tatli Z., İpek Akbulut H., Altınışık D., "Web 2.0 Araçlarının Eğitim Amaçlı Kullanımı Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Teknoloji ve Sınıf Ortamında Materyal Kullanımına Yönelik Tututmlarına Etkisi", VI. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 13-15 Ekim 2016, pp.1-1
İpek Akbulut H., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Öğretim İle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi", ICEMST 2016, MUĞLA, TÜRKIYE, 19-22 Mayıs 2016, pp.6-7
Er Nas S., İpek Akbulut H., "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Görüşleri", ICEMST 2016, MUĞLA, TÜRKIYE, 19-22 Mayıs 2016, ss.1-5
İpek Akbulut H., Er Nas S., "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Bakış Açısından Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı", EJER, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.1-2
İpek Akbulut H., "Creative Teacher Perspectives of Science Teacher Candidates", Education and Research Across Time and Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid), Bitola, MAKEDONYA, 6-7 Eylül 2016, pp.2-2
Şenel Çoruhlu T., Er Nas S., İpek Akbulut H., Kirman Bilgin A., "5E modeline uygun kavram yanılgılarını gidermeye yönelik materyallerin geliştirilmesi: "Erozyon ve heyelanın yer kabuğuna etkisi" örneği", XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, 11-14 Eylül 2014, ss.1-12
İpek Akbulut H., Şahin Ç., Keleş E., "“Yer kabuğu nelerden oluşur?” Ünitesine yönelik beyin temelli öğrenmeye dayalı web destekli Öğretim materyalinin geliştirilmesi", Internatıonal Symposıum On Changes And New Trends In Educatıon, KONYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2013, pp.5-10
İpek Akbulut H., Keleş E., "Science and technology teachers’ views about using web based instructional material in classroom", 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries, KONYA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2008, pp.5-5
İpek Akbulut H., Çimer A., "Science Student Teacher’ views about their sufficiency in professional development. ", 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries, KONYA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2008, pp.56-56
Şahin Ç. , Şenel Çoruhlu T., İpek Akbulut H., "Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi: Çalışma- II", XVI Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, ss.1-1
İpek Akbulut H., Şahin Ç., Çepni S., "Araştırma yöntem ve teknikleri dersinde lisansüstü öğrencilerin düşüncelerinin belirlenmesi", III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Lisansüstü Eğitimde Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2007, pp.4-4
Kitap ve Kitap Bölümleri
İpek Akbulut H., "",
İpek Akbulut H., "Kavram Öğretiminde Web 2.0", Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, ANKARA, 2017 (Link)
İpek Akbulut H., Şahin Ç., "İkili Yerleşik Öğrenme Modeli İle Öğretim Yaklaşımı", Etkinlik Örnekleri İle Güncel Öğretme- Öğrenme Yaklaşımları , Ekici, G., Ed., Pegem A Yayıncılık, ankara, ss.238-264, 2014 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programına Yönelik Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Web Destekli Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2008.116.007, , 2012
"İkili yerleşik öğrenme modeli ile yapılan öğretimin öğrencilerinin bilişsel alandaki başarılarına ve kavramsal değişimlerine etkisinin incelenmesi: Kuvvet ve Hareket", BAP Arastırma Projesi, 1192, Araştırmacı, 2013
"Alternatif Ölçme Değerlendirmeye Yönelik Hizmet İçi Kursunun ve Alternatif Ölçme Değerlendirme Formlarının Etkin Olarak Kullanılmasında Web Tabanlı Yaklaşımın Öğretmen- Öğrenci-Veli Açısından Etkililiğinin değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 109K571, , 2013
"İlköğretim 5. Sınıf 'Yer Kabuğunun Gizemi' Ünitesi Kapsamında 5E Modeline Uygun Geliştirilen Rehber Materyallerin Etkililiğinin Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 12462, Araştırmacı, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi