Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. GÜZİN ULUTAŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : BİLGİSAYAR YAZILIMI
Sabit Telefon : +90 462 3773622
E Posta Adresi : gulutasktu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/gulutas/
Ofis : 202-2
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, mühendislik, bilgisayar mühendisliği, 2007-2012
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, mühendislik, bilgisayar mühendisliği, 2002-2004
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik, Bilgisayar Mühendisliği, 1998-2002
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Bilgi Gizleme
Kriptoloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Bilgisayar-Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği
Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji (Information Security and Criptolo
Web Of Science Araştırma Alanları
Diğer
Computer Science, Information Systems
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2012 - 2018
Ögr.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2009 - 2012
Arş.Gör., ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2005 - 2009
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2002 - 2004
Mesleki ve İdari Deneyimler
Bölüm Başkan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, , 10.01.2012 - 10.01.2015
Yönetilen Tezler
Doktora, A.Üstübioğlu, "TIBBİ GÖRÜNTÜLERDE KIRILGAN DAMGALAMAYA DAYALI DEĞİŞİKLİK YER TESPİTİ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2018.
Yüksek Lisans, I.Bozkurt, "Videolarda çerçeve kopyala yapıştır sahteciliği tespiti", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, İ.Kayıkçıoğlu, "Kalp krizinin erken teşhisi için EKG'deki ST segmenti değişimlerinin zaman-frekans dönüşümleriyle tespiti", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, Y.Şahin, "İlişkisel veritabanlarının bütünlüğünün sağlanması için yeni bir sıfır damgalama şeması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, G.Muzaffer, "Anahtar noktası tabanlı kopyala yapıştır sahteciliği tespiti", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Üstübioğlu A., Ulutaş G., Üstübioğlu B., "IWT-MDE based reversible thermal image watermarking enhanced with secret sharing mechanism", MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, vol.1, no.1, pp.1-31, 2019
Görmüş S., Aydin H., Ulutaş G., "Nesnelerin İnterneti Teknolojisi İçin Güvenlik: Var Olan Mekanizmalar, Protokoller Ve Yaşanılan Zorlukların Araştırılması", JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.2018, pp.1-40, 2018 (Link)
Bozkurt I., Bozkurt M.H., Ulutaş G., "A new video forgery detection approach based on forgery line", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.25, pp.4558-4574, 2017
Ulutaş G., Üstübioğlu B., Ulutaş M., Nabiyev V., "Frame duplication/mirroring detection method with binary features", IET IMAGE PROCESSING, vol.11, pp.333-342, 2017
Ulutaş G., Üstübioğlu B., Ulutaş M., Nabiyev V., "Frame Duplication Detection based on BoW Model", MULTIMEDIA SYSTEMS, vol.1, no.1, pp.1-19, 2017 (Link)
Üstübioğlu A., Ulutaş G., "A New Medical Image Watermarking Technique with Finer Tamper Localization", JOURNAL OF DIGITAL IMAGING, vol.1, pp.1-15, 2017
Imamoglu M.B., Ulutaş M., Ulutaş G., "A New Reversible Database Watermarking Approach with Firefly Optimization Algorithm", MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2017
Nabiyev V., Yilmaz S., Günay A., Muzaffer G., Ulutaş G., "Shredded banknotes reconstruction using AKAZE points", FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, vol.278, pp.280-295, 2017 (Link)
Ulutaş G., Üstübioğlu A., Üstübioğlu B., Nabiyev V., Ulutaş M., "Medical Image Tamper Detection based on Passive Image Authentication", JOURNAL OF DIGITAL IMAGING, vol.1, pp.1-15, 2017
Üstübioğlu B., Ulutaş G., Ulutaş M., Nabiyev V.V., "A new copy move forgery detection technique with automatic threshold determination", AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS, vol.70, pp.1076-1087, 2016
Ulutaş G., Muzaffer G., "A New Copy Move Forgery Detection Method Resistant to Object Removal with Uniform Background Forgery", MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, vol.1, pp.1-19, 2016
Ustubioglu B., Ulutaş G., Ulutas M., Nabiyev V.V., "Improved copy-move forgery detection based on the CLDs and colour moments", IMAGING SCIENCE JOURNAL, vol.64, pp.215-225, 2016
Ulutaş G., Ulutaş M., Nabiyev V.V., "Secret image sharing scheme with adaptive authentication strength", PATTERN RECOGNITION LETTERS, vol.34, pp.283-291, 2013
Ulutaş M., Ulutaş G., Nabiyev V.V., "Invertible secret image sharing for gray level and dithered cover images", JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE, vol.86, pp.485-500, 2013
Ulutas M., Ulutaş G., Nabiyev V.V., "Secret image sharing with enhanced visual quality and authentication mechanism", IMAGING SCIENCE JOURNAL, vol.59, pp.154-165, 2011
Ulutaş M., Ulutaş G., Nabiyev V.V., "Medical image security and EPR hiding using Shamir's secret sharing scheme", JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE, vol.84, pp.341-353, 2011
Ulutaş M., Nabiyev V.V., Ulutaş G., "Improvements in Geometry-Based Secret Image Sharing Approach with Steganography", MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2009
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kayikçioğlu İ., Ulutaş G., Akdeniz F., Kayikçioğlu T., "ST Değişiminin Wigner-Ville Dağılım Esaslı Erken Tespiti", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.1-8, 2018
Şahin Y., Ulutaş G., İmamoğlu M.B., "İlişkisel veritabanlarının bütünlük kontrolü için ayrık kosinüs dönüşümü tabanlı kırılgan sıfır damgalama şeması", Pamukkale Ãœniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1-12, 2018 (Link)
Ulutaş G., "G-SURF ve AKAZE tabanlı yeni bir kopyala-yapıştır sahteciliği tespit yöntemi", Dicle Ãœniversitesi Mühendislik Fakültesi, cilt.8, ss.781-795, 2017
Üstübioğlu B., Baykal E., Muzaffer G., Ulutaş G., "Blur Invariant Image Forgery Detection Method Using Local Phase Quantization ", Journal of Energy and Power Engineering, vol.10, pp.358-363, 2016
Ulutaş G., Ulutaş M., Nabiyev V., "Secret image sharing with reversible capabilities", International Journal of Internet Technology and Secured Transactions, vol.4, pp.1-11, 2012
Nabiyev V., Ulutaş M., Ulutaş G., "Morley’in Teoremine Dayalı Gizli Görüntü Paylaşım Şeması", TBV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.5, no.1, ss.1-10, 2012
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yıldırım E., Ulutaş G., "DWT Domen Genişletilmiş Markov Özellikleri ile Görüntü Birleştirme Sahteciliği Tespiti", SIU 2018, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-4
Üstübioğlu B., Ulutaş G., Nabiyev V., Ulutaş M., Üstübioğlu A., "Using correlation matrix to detect frame duplication forgery in videos", Sinyal İşlemle Uygulamaları Kurultayı, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-4
Üstübioğlu A., Ulutaş G., Üstübioğlu B., "Tıbbi Görüntülerin TADD-HWHD ile Damgalanması", SIU 2018, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-4
Muzaffer G., Erdöl S., Ulutaş G., "Kopyala Yapıştır Sahteciliği Tespitinde LIOP ve Yama Eşleşmesi Tabanlı Bir Yaklaşım", SIU 2018, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-4
Aydın Y., Muzaffer G., Ulutaş G., "SIFT ve SURF Tabanlı Sayısal Görüntü Sahteciliği Tespiti Yöntemi", SIU 2018, İZMİR, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2018, pp.1-4
Muzaffer G., Ulutaş G., Gedikli E., "PSO and SURF based Digital Image Forgery Detection", UBMK 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-8 Ekim 2017, pp.1-4
Muzaffer G., Ulutaş G., "A Fast and Effective Digital Image Copy Move Forgery Detection with Binarized SIFT", 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Barcelona, ISPANYA, 5-7 Temmuz 2017, pp.595-598
Muzaffer G., Karaağaçlı E.S., Ulutaş G., "Recent Keypoint Based Copy Move Forgery Detection Techniques", IDAP 2017, MALATYA, TÜRKIYE, 16-17 Eylül 2017, pp.1-4
Aymaz Ş., Ulutaş G., "Detection of Copy-Move Forgery Using Local Intensity Order Pattern", IATS 2017, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, pp.1-4
Üstübioğlu B., Ulutaş G., Nabiyev V., Ulutaş M., Üstübioğlu A., "A fast detection method for frame duplication forgery based on correlation", SIU 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, pp.1-4
Üstübioğlu A., Ulutaş G., Üstübioğlu B., "Tamper localization of the medical images based on fragile watermarking", SIU 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, pp.1-4
Kayikctoglu I., Ulutaş G., Kayikçioğlu T., "Time-Frequency Analysis Based Detection of ECG ST Segment Change Using Large Feature Set", 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, pp.1-4
Baykal E., Üstübioğlu B., Ulutaş G., "Image forgery detection based on SIFT and k-means++", 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Viyana, AVUSTURYA, 27-29 Haziran 2016, pp.474-477
Üstübioğlu B., Üstübioğlu A., Ulutaş G., Ulutaş M., Nabiyev V., "FRAME DUPLICATION FORGERY DETECTION BY USING DCT", 9. ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KRİPTOLOJİ KONFERANSI, ANKARA, TÜRKIYE, 25 Ekim - 26 Aralık 2016, pp.141-144
Şahin Y., Ulutaş G., İmamoğlu M.B., "An effective database watermarking method based on histogram of pairs", 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), ZONGULDAK, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2016, ss.353-356 (Link)
Aymaz S., Aymaz Ş., Ulutaş G., "Legendre Momentleri Yardımıyla Kopyala Taşı Sahteciliğinin Tespiti", 24. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU2016), ZONGULDAK, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2016, ss.1-5
Muzaffer G., Ulutaş G., "MSER ve SURF Tabanlı Sayısal Kopyala Yapıştır Sahteciliği Tespiti", International Conference on Information Security & Cryptology,ISCTurkey 2016, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Ekim 2016, pp.177-181
Üstübioğlu A., Ulutaş G., "TIBBİ GÖRÜNTÜLERDE BÜTÜNLÜK KONTROLÜ VE DAYANIKLILIK SAĞLAYAN YENİ BİR DAMGALAMA ALGORİTMASI", 9. ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KRİPTOLOJİ KONFERANSI BİLDİRİ KİTABI, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Ekim 2016, pp.98-102
Muzaffer G., Makul Ö., Üstübioğlu B., Ulutaş G., "Copy Move Forgery Detection Using Gabor Filter and ORB", INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE PROCESSING, PRODUCTION AND COMPUTER SCIENCE, Londra, INGILTERE, 26-27 Mart 2016, pp.23-30
Bozkurt I., Ulutaş G., Üstübioğlu B., Nabiyev V., "COLOR LAYOUT DESCRIPTOR BASED VIDEO FORGERY DETECTION", 9. ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KRİPTOLOJİ KONFERANSI, ANKARA, TÜRKIYE, 25-26 Ekim 2016, pp.178-182
Üstübioğlu A., Ulutaş G., Ulutaş M., "DCT Based Image Watermarking Method with Dynamic Gain", 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Prague, CEK CUM., 9-11 Temmuz 2015, pp.550-554
Gürbüz E., Ulutaş G., Ulutaş M., "Rotation Invariant Copy Move Forgery Detection Method", ELECO 2015, BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 2015, pp.1-5
Üstübioğlu B., Ayas S., Doğan H., Ulutaş G., "Image forgery detection based on Colour SIFT", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, MALATYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.1741-1744
Üstübioğlu B., Ulutaş G., Nabiyev V., "LBP-DCT Based Copy Move Forgery Detection Algorithm", 30th International Symposium on Computer and Information Sciences, Londra, INGILTERE, 23-25 Eylül 2015, pp.127-136
Üstübioğlu B., Ulutaş G., Nabiyev V., Ulutaş M., "Image forgery detection based on energy probability", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, MALATYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.919-922 (Link)
Üstübioğlu A., Ulutaş G., Ulutaş M., "A new watermark algorithm resistance to geometric transformations", IEEE 23. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, MALATYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.1525-1528
Imamoğlu M.B., Ulutaş M., Ulutaş G., "A watermarking technique for relational databases based on partitioning", SIU 2015, MALATYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.2094-2097
Türk S., Bingöl Ö., Ulutaş G., "Detection of copy move forgery using dog code", Siu 2015, MALATYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.2366-2369
Üstübioğlu B., Muzaffer G., Ulutaş G., Nabiyev V., Ulutaş M., "A Novel Keypoint Based Forgery Detection Method Based on LPQ and SIFT", "International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2015", BURSA, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 2015, pp.xx-xx
Üstübioğlu B., Nabiyev V., Ulutaş G., Ulutaş M., "Image Forgery Detection Using Colour Moments", 2015 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), , Praq, CEK CUM., 9-11 Temmuz 2015, pp.xx-xx
Ketenci S., Ulutaş G., "Replication regions detection in images based on frequency analysis of blocks", Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2014 22nd, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Nisan 2014, ss.461-464
Üstübioğlu B., Nabiyev V., Ulutaş G., Ulutaş M., "A hybrid image authentication method robust to JPEG attacks", IEEE 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, TRABZON, TÜRKIYE, 23-25 Nisan 2014, ss.1596-1599
Ketenci S., Ulutaş G., Ulutaş M., "Detection of duplicated regions in images using 1D-Fourier transform", Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2014 International Conference on, Dubrovnik, HIRVATISTAN, 12-15 Mayıs 2014, pp.171-174
Gürbüz E., Ulutaş G., Ulutaş M., "Renk Tutarlılık Vektörü Kullanılarak Jpeg Görüntüler Üzerinde Sahtecilik Tespiti Yapılması", ELECO 2014, BURSA, TÜRKIYE, 11-11 Kasım 2014, ss.1-4
Ketenci S., Ulutaş G., "Copy-move forgery detection in images via 2D-Fourier transform", Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2013 36th International Conference on, Roma, ITALYA, 2-4 Temmuz 2013, pp.813-816
Ulutaş G., Ulutaş M., "IMAGE FORGERY DETECTION USING COLOR COHERENCE VECTOR", 10th International Conference on Electronics, Computer and Computation (ICECCO), BURSA, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2013, pp.107-110
Imamoğlu M.B., Ulutaş G., Ulutaş M., "Detection of Copy-Move Forgery Using Krawtchouk Moment", 8th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO), BURSA, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2013, pp.311-314
Ulutaş G., Ulutaş M., Nabiyev V., "YİÖ Tabanlı Kopyala Taşı Sahteciliğinin Tespiti", SIU 2013, Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Nisan 2013, pp.1-4
Ulutaş G., Ulutaş M., Nabiyev V., "Yeni bir Kaskad Gizli Görüntü Paylaşım Şeması", SIU 2012, MUĞLA, TÜRKIYE, 18-20 Nisan 2012, pp.1-4
Ulutaş G., Ulutaş M., Nabiyev V., "Gizli Görüntü Paylaşımında Kullanılan Eşik Şemalarının Performans Değerlendirilmesi", ISCTURKEY 2012, ANKARA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs 2012, pp.1-5
Ulutaş G., Ulutaş M., Nabiyev V., "(3, 3) Secret Image Sharing Scheme Based on Morley’s Theorem", WCIT 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-27 Kasım 2011, pp.1-5
Ulutaş G., Ulutaş M., Nabiyev V., "Mignotte’nin Şemasına Dayanan Gizli Görüntü Paylaşma Şeması", SIU 2011, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2011, pp.1-4
Ulutaş G., Ulutaş M., Nabiyev V., "Improved Secret Image Sharing Method By Encoding Shared Values With Authentication Bits", 26th Annual International Symposium on Computer and Information Science, London, INGILTERE, 26-28 Eylül 2011, pp.331-335
Ulutaş G., Ulutaş M., Nabiyev V., "Distortion free geometry based secret image sharing", 1st World Conference on Information Technology (WCIT), Istanbul, TÜRKIYE, 6-10 Ekim 2010, vol.3
Ulutaş G., Ulutaş M., Nabiyev V.V., "Reversible secret image sharing scheme with enhanced stego image visual quality", 2010 International Conference on Information Society, i-Society 2010, Londra, INGILTERE, 28-30 Haziran 2010, pp.157-161
Nabiyev V., Ulutaş M., Ulutaş G., "Medikal Görüntü Güvenliğinin Sır Paylaşma Şeması ile Sağlanması", SIU 2010, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 22-24 Nisan 2010, pp.1-4
Ulutaş G., Ulutaş M., Nabiyev V., "Asmuth-Bloom Yönteminin Steganografi ile Beraber Gizli Görüntü Paylaşımında Kullanımı", ISCTURKEY 2010, ANKARA, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2010, pp.1-6
Ulutaş G., Nabiyev V.V., Ulutaş M., "Polynomial Approach in a Secret Image Sharing Using Quadratic Residue", 24th International Symposium on Computer and Information Sciences, Guzelyurt, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 14-16 Eylül 2009, pp.584-587
Ulutaş M., Nabiyev V.V., Ulutaş G., "A PVSS Scheme Based on Boolean Operations with Improved Contrast", International Conference on Network and Service Security, Paris, FRANSA, 24-26 Haziran 2009, pp.24-27
Ulutaş M., Nabiyev V.V., Ulutaş G., "A New Secret Image Sharing Technique Based On Asmuth Bloom’s Scheme", AICT 2009, Bakü, AZERBAYCAN, 14-16 Ekim 2009, pp.1-4
Nabiyev V., Ulutaş M., Ulutaş G., "HS-TS Geometrik Yöntemini Kullanan Gizli Görüntü Paylaşma Yöntemi", SIU 2009, ANTALYA, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2009, pp.1-4
Nabiyev V., Ulutaş M., Ulutaş G., "Doğruluk Oranı İyileştirilmiş (2, n) Olasılıklı Görsel Sır Paylaşma Şeması", ISCTUKEY 2008, ANKARA, TÜRKIYE, 25-27 Aralık 2008, pp.1-6
Ulutaş G., Yazici R., Nabiyev V.V., Ulutaş M., "(2,2)-Secret Sharing Scheme with Improved Share Randomness", 23rd International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Ekim 2008, pp.23-26
Ulutaş M., Nabiyev V., Ulutaş G., "Azaltılmış Dinamik Aralıklı Alt Görüntü Parlaklık Değişimine Dayalı Steganografi", SIU 2008, MUĞLA, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2008, ss.1-4
Nabiyev V., Ulutaş M., Ulutaş G., "Estimation Of Image Complexity For Steganography and Watermarking", PCI 2008, Bakü, AZERBAYCAN, 27-30 Ağustos 2008, pp.1-4
Ulutaş M., Nabiyev V., Ulutaş G., "Sayısal Görüntülerdeki Yerel Parlaklık Değişimine Dayalı Adaptif Steganografi", ISCTURKEY 2007, ANKARA, TÜRKIYE, 13-14 Aralık 2007, ss.1-5
Ulutaş M., Ulutaş G., "AODV-YY (Yedek Yol) Protokolünün Tasarsız Ağlardaki Başarım Değerlendirmesi", ELECO 2006, BURSA, TÜRKIYE, 6-10 Aralık 2006, ss.1-5
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Pasif Video Doğrulama Sistemi", TÜBITAK Projesi, 115E214, Yönetici, 2017
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
BMO, , Üye, 10.05.2009 - Devam Ediyor
IEEE, , Üye, 02.05.2002 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES, Dergide Hakemlik, Aralık 2018
Expert Systems with Applications, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Journal of Information Security and Applications, Dergide Hakemlik, Aralık 2014
Journal of Visual Communication and Image Representation, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Computer Standarts and Interfaces, Dergide Hakemlik, Ocak 2011
journal of systems and software, Dergide Hakemlik, Ocak 2010
Etkinlik Organizasyonu
Bilgisayar Olimpiyatları, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2018
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 107
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Ulutaş G, "Alper Atalay İkincilik Ödülü, SIU 2012, Mayıs 2012
Katalog Bilgileri
Biyografi
Biyografi (TR) :1980 yılında Trabzonda doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Cudibey İlkokulu ve Kanuni Ortaokulunda tamamladıktan sonra, Fatih Süper Lisesine girmeye hak kazandım. 1998 yılında KTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Programına ÖSS/ÖYS merkezi sınavı ile yerleştirildim. Hazırlık programını atlamış olmam sebebi ile 2002 yılında Lisans Eğitimimi, 3.07 diploma notu ile (Bölüm üçüncüsü olarak) tamamladım. 2002-2004 yıllarında aynı bölümde yüksek lisans programını tamamladıktan sonra, 2005-2009 yılları arasında OMÜ Müh Fak Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştım. 2009 yılında tekrar KTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne Öğr. Gör. kadrosunda atandım. 2012 yılında aynı bölümde doktora programını tamamladıktan sonra Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaya başladım.  2006 ve 2013 yıllarında doğmuş olan Ayşe ve Aylin adında iki kızım var :)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi