Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Grid Search Method for Hypocenter Location in a Homogenous Half-Space, , Kasım 2018
Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Yerel Depremlerin Konumlarının Belirlenmesi,, Afyon, Ekim 2017
Investigation of the Efficiency of the Circle Method in Estimating Epicentral Locations, , Kasım 2017
Enhancements to Earthquake Location with a Fuzzy Logic Approach, Antalya, Kasım 2017
Fuzzy Logic Approach on Seismic Event Location, Sankt Peterburg, Nisan 2012
Three-Dimensional P- and S- Wave Velocity Structure Beneath The Eastern Turkey, Budapest, Ekim 2011
DEPREM KONUMLARININ BELİRLENMESİNDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI, Ankara, Ekim 2011
Fuzzy Logic Approach on Earthquake Location, Budapest, Ekim 2011
Three-Dimensional P- and S-Wave Velocity Structure Beneath The Eastern Turkey, İstanbul, Eylül 2009
Detection of the Delay Times and Waveforms in Interfered Waves by Spectral Technique, , Mayıs 2005
Volkanların Sismik Tomografi Yöntemiyle Görüntülenmesi: Kuvaterner Yaşlı Bir Volkan Üzerinde Yapılan Uygulamalar, Trabzon, Eylül 2005
Doğu Anadolu Bölgesinin Üç Boyutlu P ve S Dalga Hız Yapısının Sismik Tomografi Yöntemiyle İncelenmesi, İzmir, Ekim 2003
3D Crustal Tomography of Erzincan Basin and the surrounding region by inverting of aftershock data of the 1992 Erzincan Earthquake, Turkey, Sofija, Mayıs 2002
Tomographic Imaging of P- and S- wave Velocity Structure of Eatern Turkey, Erzurum, Eylül 2002
Different Approaches in the Local Earthquake Tomography: An application on Alban Hills Volcano (central Italy), , Nice, Nisan 1998
Erzincan Depremi (13 Mart 1992) Artsarsıntılarının Tomografik Ters Çözümünden Erzincan Havzası ve Yakın Çevresinin Tomografik Hız Görüntülerinin Belirlenmesi,, , Ekim 1997
; Deprem Tomografisi Yöntemi ile Erzincan Havzasının Kabuksal Hız Yapısının İncelenmesi, İstanbul, Ekim 1997
Different approcci all’inversione del tempi di arrivo di terremoti locali un applicasione al vulcano dei Colli Albani, Roma, Şubat 1994
Spektral Analiz Yöntemleri ile Dalga Fazlarının Ayrımı, , Eylül 1989
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi