Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Farklı Beyaz Çürüklük Mantarları İle Inkübe Edilmiş Lignoselülozik Materyallerden Biyo-Bozunur Malzemelerin Üretilmesi ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 118O145, Yönetici, Devam Ediyor
"Odun Plastik Kompozitlerinin Boyanabilme Özelliklerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 214O683, Araştırmacı, 2016
"Odun Korumada Epoksitlendirilmiş Bitkisel Yağların Kullanılabilirliği ve Borun Yıkanmasına Etkisi", TÜBITAK Projesi, 114O265, Araştırmacı, 2018
"Kurak ve Yarı-Kurak Sahalarda Gerçekleştirilecek Ağaçlandırma Faaliyetlerinde Kullanılabilecek Prototip- Biyokompozit Fidan Tüplerinin Üretimi ve Laboratuar Şartlarında Bozunma Sürelerinin Tespiti", TÜBITAK Projesi, 113O254, Araştırmacı, 2018
"Artvin Yöresinde CCA ile Empreyenli Tel Direklerinden Yıkanan Bakır, Krom ve Arseniğin Toprak ve Su Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi ve Kullanım Süresini Tamamlamış CCA ile Emprenyeli Ağaç Malzemelerden Bakır, Krom ve Arseniğin Uzaklaştırılması.", TÜBITAK Projesi, TOVAG-108O414, Yönetici, 2012
"Borlu Bileşiklerle Emprenye Edilmiş Masif ve Kompozit Odun Ürünlerinde Fiziksel, Kimyasal, Mekanik ve Biyolojik Dayanım Özellikleri ve Endüstriyel Uygulama Olanakları.", TÜBITAK Projesi, TOVAG-105O726, Araştırmacı, 2008
"Improving service life of utility poles and potential recycle options for CCA-treated utility poles", Kalkınma Bakanlığı (DPT), 2003.200.200.04, Araştırmacı, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi