Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2006 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2000 - 2006
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1998 - 2006
Uzman, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1996 - 1998
Arş.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1993 - 1996
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Dahili Tıp Bilimleri, , 01.01.1998 - 01.04.2013
VERDİĞİ DERSLER
EPİDEMİYOLOJİ, Yüksek Lisans, 2015-2016
TEMEL HALK SAĞLIĞI, Yüksek Lisans, 2015-2016
İŞ HİJYENİ, Doktora, 2015-2016
İş Sağlığı ve Güvenliği, Doktora, 2014-2015
Biyoistatistik, Yüksek Lisans, 2013-2014
Temel Epidemiyoloji, Yüksek Lisans, 2013-2014
Halk Sağlığı, Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, A.Yavuzyılmaz, "Trabzon İlinde 40 yaş ve üzeri erişkinlerin tetanoz antitoksin düzeyleri ve etkileyen faktörler", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2010.
Tıpta Uzmanlık, M.Kapucu, "Trabzon’daki bazı liselerde adolesanların üreme sağlığı hakkındaki bilgi ve tutumları", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2003.
Yüksek Lisans, M.Aydın, "KTÜ Tıp Fakültesi ile Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlıkta Dönüşüm Programı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Ve Düşünceleri", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2010.
Yüksek Lisans, N.Ağbaş, "KTÜ Farabi Hastanesi Büro Çalışanlarının İş Ortamına Antropometrik Uygunluğunun ve Mevcut Kas İskelet Şikayetlerinin Çalışma Ortamıyla İlişkisinin Araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2008.
Yüksek Lisans, A.Gümüşler, "Rize İli Çayeli İlçesindeki Lise Öğrencilerinde Obezite Sıklığı ve Beslenme Alışkanlıkları", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2006.
Yüksek Lisans, E.Küçük, "Giresun 1 nolu (Şehit Er Tekin Çınar ) Sağlık Ocağı Bölgesinde kadınların doğum öncesi, doğum ve doğum sonu balkım alma sıklığı ve bunu etkileyen faktörler", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2004.
Yüksek Lisans, M.Kızıl, "Trabzon il merkezinde Enürezis prevalansı ve risk faktörlerinin belirlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2002.
Yüksek Lisans, C.Demirbağ, "İdrar yolu enfeksiyonu tanısı konmuş kadınlarda hijyenik alışkanlıkların incelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1998.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Jürisi, Hacettepe Üniversitesi, Nisan, 2013
Doçentlik, Doçentlik Jürisi, Hacettepe Üniversitesi, Nisan, 2011
Doçentlik, Doçentlik Jürisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nisan, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi