Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Öğretmenler Yaratıcı Modeller Tasarlıyor-II", TÜBITAK Projesi, 118B199, , 2018
"Karacaören II Baraj Gölü Sedimet, Balık ve Su Örneklerinde Metal Kirliliği ile Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 115Y768, Yönetici, 2018
"Öğretmenler Yaratıcı Modeller Tasarlıyor", TÜBITAK Projesi, 116B415, , 2016
"Doğu Karadeniz Bölgesi denizel ortamın ağır metal kirliliğinin tespiti ve midye türünde bazı ağır metallerin adsorbsiyon kapasitelerinin ortaya konması", TÜBITAK Projesi, 113Y148, Araştırmacı, 2015
"Platin bileşik ve komplekslerine ait X-ışını floresans parametrelerinin EDXRF tekniği ile incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2008.111.001.7, Yönetici, 2011
"Iğdır ili liken ve karayosunu florası ile ekolojisi", TÜBITAK Projesi, 108T566, Araştırmacı, 2012
"Köyceğiz Gölü Lagün Sisteminde Metal Kirliliği Kaynaklarının, Organizmalardaki Kalıntı Miktarlarının Belirlenmesi ve Metal Kirliliği Denetimi (MEKİD) için Bir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 108Y261, Araştırmacı, 2011
"Nb, Zr, Ir, Au, Tl,Ga, Sb Se ve Te elementlerine ait bileşiklerin X-ışını parametreleri üzerine kimyasal etkilerin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2008.111.001.5, Danışman, 2011
"Zr, Os, Ir, Pt, Au ve Tl Elementlerine Ait Bileşiklerin X-ışını Parametreleri Üzerine Kimyasal Etkilerin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2007.111.001.2, Danışman, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi