Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Havai Fotogrametri
Lazer Tarama
Yersel Fotogrametri
Görüntü İşleme
Lazer tarama
Lidar
3B-Modelleme
Çevresel Bilgi Sistemleri
Çok Ölçütlü Karar Verme Analizi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Mühendislik Temel Alanı
Harita Mühendisliği
Fotogrametri
Uzaktan Algılama
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Jeodezi ve Ölçme Teknikleri
Uydu Teknolojileri
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Remote Sensing
Meteorology & Atmospheric Sciences
Engineering, Environmental
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi