Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. FATMA GÜLTEKİN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Ana Bilm Dalı : UYGULAMALI JEOLOJİ
Sabit Telefon : +90 462 3773507
E Posta Adresi : fatmaktu.edu.tr
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/fatma/
Ofis : Jeoloji Müh. Böl- 306
Posta Adresi : KTÜ Jeoloji Müh Böl
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ , 1992-1999
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ , 1988-1991
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ , 1983-1987
Yaptığı Tezler
Doktora, "Gümüşhane ve Bayburt Yöresi Mineralli Su Kaynaklarının Hidrokimyası ve İzotopik Özellikleri", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ Ocak, 1999.
Yüksek Lisans, "Ayder (Çamlıhemşin-Rize) ve Çevresinin Jeotermal Enerji Yönünden İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Şubat, 1991.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Hidrojeoloji ve Hidroloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Yer Bilimleri ve Mühendisliği
Hidrojeoloji
Jeotermal
Su Kalitesi ve Su kirliliği
Web Of Science Araştırma Alanları
Geology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK, 2013 - 2018
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK, 2001 - 2013
Arş.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK, 1999 - 2001
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK, 1990 - 1999
Verdiği Dersler
YERALTISULARININ İŞLETİLMESİ, Lisans, 2014-2015
HİDROJEOLOJİ, Lisans, 2014-2015
Yönetilen Tezler
Doktora, E.Hatipoğlu Temizel, "Pasinler (Erzurum) Jeotermal Sisteminde Akışkan Akımının Modellenmesi ve Jeotermal Suların Hidrojeokimyası", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2014.
Doktora, A.Firat Ersoy, "Gümüşhacıköy (Amasya) Akiferinin Yeraltısuyu Akım Modeli", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, E.Tahmasebzadeh Bastam, "Değirmendere (Trabzon) Havzası Kaynak Sularında Su-Kayaç Etkileşimi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, S.Celep, "Trabzon İli Yeraltı ve Yerüstü Sularının Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal İncelemesi ve Su Kalitesinin İzlenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2009.
Yüksek Lisans, E.Hatipoğlu, "Hamamayağı (Ladik- Samsun) Sıcak Su Kaynağının Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelenmesi ", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Jüri Üyelikleri
Doçentlik, Doçenlik Eser İnceleme Jüriliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Temmuz, 2018
Tez Savunma, Yüksek lisans Tez Savunma Jürisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mayıs, 2018
Doçentlik, Doçenlik Eser İnceleme Jüriliği, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ağustos, 2018
Tez Savunma, Yüksek lisans Tez Savunma Jürisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Haziran, 2017
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Hatipoğlu Temizel E., Gültekin F., "Hydrochemical, isotopic, and reservoir characterization of the Pasinler (Erzurum) geothermal field, eastern Turkey", ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, vol.11, pp.---, 2017
Gültekin F., Ersoy A.F., Hatipoglu E., Celep S., "Quality assessment of surface and groundwater in SolaklA +/- Basin (Trabzon, Turkey)", BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.72, pp.213-224, 2013 (Link)
Ersoy A.F., Gültekin F., "DRASTIC-based methodology for assessing groundwater vulnerability in the Gumushacikoy and Merzifon basin (Amasya, Turkey)", EARTH SCIENCES RESEARCH JOURNAL, vol.17, pp.33-40, 2013
Pasvanoglu S., Guner A., Gültekin F., "Environmental problems at the Nevsehir (Kozakli) geothermal field, central Turkey", ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.66, pp.549-560, 2012
Pasvanoglu S., Gültekin F., "Hydrogeochemical study of the Terme and Karakurt thermal and mineralized waters from Kirsehir Area, central Turkey", ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.66, pp.169-182, 2012
Gültekin F., Firat Ersoy A., Hatipoglu E., Celep S., "Determination of Water Quality Parameters in Wet Season of Surface Water in Trabzon", EKOLOJI, vol.21, pp.77-88, 2012
Gültekin F., Ersoy A.F., Hatipoglu E., Celep S., "Determination of Water Quality Parameters in Wet Season of Surface Water in Trabzon", EKOLOJI, vol.21, pp.77-88, 2012
Gültekin F., Hatipoglu E., Ersoy A.F., "Hydrogeochemistry, environmental isotopes and the origin of the Hamamayagi-Ladik thermal spring (Samsun, Turkey)", ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.62, pp.1351-1360, 2011
Ersoy A.F., Gültekin F., "Modeling groundwater flow in the agricultural area of Gumushacikoy (Amasya, Turkey)", BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.67, pp.529-535, 2008
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Tahmasebzadeh Bastam E., Gültekin F., "Değirmendere (Trabzon) Havzası Kaynak Sularında Su-Kayaç Etkileşimi", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.41, ss.59-77, 2017 (Link)
Gültekin F., Ersoy A.F., Hatipoglu E., "Ladik-Hamamayağı (Samsun) sıcak ve soğuk su kaynaklarının hidrojeokimyası ve kökensel yorumu", Yerbilimleri, cilt.31, ss.111-126, 2010
Gültekin F., Ersoy A.F., Ersoy H., "Trabzon Mineralli Suları ile Ayder (Çamlıhemşin, Rize) ve Ilıcaköy (İkizdere, Rize) Sıcak Su Kaynaklarının Hidrokimyasal ve İzotopik Açıdan İncelenmesi", Yerbilimleri Geosound, cilt.50, ss.11-15, 2007
Gültekin F., "“Nitrate, Nitrite and Ammonia Contamination in Groundwater: A Case Study from Gümüşhacıköy Plain, Turkey", Asian Journal of Water, Environment and Pollution, vol.4, pp.107-118, 2006
Gültekin F., Dilek R., "Gümüşhane Yöresi Mineralli Su Kaynaklarının İz Element ve Radyoaktivite İçerikleri", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.29, ss.36-43, 2005
Gültekin F., Ersoy A.F., Dilek R., "Aşağı Değirmendere (Trabzon) Havzasındaki Suların Kalitesi", Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.29, ss.21-35, 2005
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Gültekin F., Firat Ersoy A., Hatipoğlu Temizel E., "Determination of Reservoir Temperature of Sarmaşık (Fatsa-Ordu) Thermal Spring", 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2018, pp.48-58
Gültekin F., Hatipoğlu Temizel E., Subaşi B.M., Firat Ersoy A., Kirmaci M.Z., "Ilıca (Şavşat-Artvin) Jeotermal Sularında Hidrokimyasal Süreçler Hydrochemical Processes in the Ilıca (Şavşat-Artvin) Geothermal Waters ", VIII. JEOKİMYA SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Mayıs 2018, ss.1-1
Gültekin F., Babacan A.E., Hatipoğlu Temizel E., Subaşi B.M., Firat Ersoy A., "ILICA (ŞAVŞAT-ARTVİN) JEOTERMAL SAHASINDA ELEKTRİK ÖZDİRENÇ YÖNTEMİNİN UYGULANMASI", IV. Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 21-24 Şubat 2018, ss.99-100
Hatipoğlu Temizel E., Gültekin F., Firat Ersoy A., "AYDER VE İKİZDERE (RİZE, KD TÜRKİYE) JEOTERMAL SAHALARINDAKİ SULARIN NADİR TOPRAK ELEMENT JEOKİMYASI", VIII. JEOKİMYA SEMPOZYUMU, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Mayıs 2018, ss.1-1
Hatipoğlu Temizel E., Gültekin F., Firat Ersoy A., "AYDER (ÇAMLIHEMŞİN-RİZE) SAHASINDA JEOTERMAL SULARIN BESLENİM ALANININ DOĞAL (18O, 2H, 3H ve 13C) İZOTOPLARLA BELİRLENMESİ ", IV. Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Sempozyumu, AFYON, TÜRKIYE, 21-24 Şubat 2018, ss.7-7
Gültekin F., Hatipoğlu Temizel E., Firat Ersoy A., "Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Suların İz Element İçerikleri: Doğu Karadeniz Sahaları Örneği", HİDRO 2018, ANKARA, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2018, ss.181-188 (Link)
Hatipoğlu Temizel E., Gültekin F., Firat Ersoy A., "Investigation of Water-Rock Interaction in Şavşat Geothermal Field Using Rare Earth Elements, Major and Trace Elements Compositions", 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2018, pp.213-224
Gültekin F., Subaşi B.M., Hatipoğlu Temizel E., Firat Ersoy A., Kirmaci M.Z., "Estimation of The Reservoir Temperature of Geothermal Field in Ilica-Savsat (Artvin), Turkey", III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), Budapeşte, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, pp.601-601
Firat Ersoy A., Gültekin F., Hatipoğlu Temizel E., Kirmaci M.Z., "Isotopic Properties of Thermal Waters in Ikizdere (Rize) Geothermal Field, Turkey", III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), Budapeşte, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, pp.631-631
Gültekin F., Hatipoğlu Temizel E., Firat Ersoy A., Temizel İ., "Water-Rock Interaction in the Sarmaşık (Fatsa-Ordu) Thermal Springwater, NE Turkey", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.3346-3359
Hatipoğlu Temizel E., Gültekin F., Firat Ersoy A., Kirmaci M.Z., "Hydrochemistry of the Waters in Ayder (Camlihemsin-Rize) Geothermal Field, Turkey", III. Internatıonal Conference On Engineering And Natural Sciences (Icens), BUDAPEŞTE, MACARISTAN, 3-7 Mayıs 2017, pp.613-613
Hatipoğlu Temizel E., Gültekin F., Firat Ersoy A., "Application of chemical geothermometers to estimation of reservoir temperature in the low-enthalpy geothermal area: Ikizdere- Ayder (Rize), Turkey", Goldschmidt-2017, PARİS, FRANSA, 13-18 Ağustos 2017, pp.79-79 (Link)
Gültekin F., Subaşi B.M., Hatipoğlu Temizel E., Firat Ersoy A., "A multi-isotope investigation to understand the origin of thermal water in the Şavsat (Artvin) geothermal area, Turkey", Goldschmidt-2017, PARİS, FRANSA, 13-18 Ağustos 2017, pp.79-79 (Link)
Ersoy A.F., Gültekin F., Hatipoglu E., "Ilıca (Erzurum) Jeotermal Sisteminin İzotop Özellikleri", 4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 2015, ss.143-156
Gültekin F., Hatipoglu E., Ersoy A.F., Temizel İ., "Sarmaşık (Fatsa- Ordu) Jeotermal Sularının Hidrojeokimyası", 3. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2015, ss.168-180
Gültekin F., Hatipoglu E., "İklim Değişikliği Etkileri: Trabzon Örneği", 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 6-9 Nisan 2015, ss.224-224
Ekmekçi M., Gültekin F., "Doğu Karadeniz Bölümü Suları Çevresel Duraylı İzotop İçeriğinin Değerlendirilmesi", Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu (MÜHJEO 2015), TRABZON, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2015, ss.459-466
Hatipoglu E., Gültekin F., Ersoy A.F., "Pasinler (Erzurum) Havzasında’ki Sıcak Sularda Jeotermometre Uygulamaları", 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2015, ss.256-256
Ersoy A.F., Gültekin F., Hatipoglu E., "Ilıca (Erzurum) Sıcak Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri", Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu (MÜHJEO 2015), TRABZON, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2015, ss.482-489
Hatipoglu E., Gültekin F., Ersoy A.F., "Pasinler (Erzurum) Jeotermal Sisteminin Akım Modelinin Oluşturulması", Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu (MÜHJEO 2015), TRABZON, TÜRKIYE, 3-5 Eylül 2015, ss.497-504
Hatipoglu E., Gültekin F., Ersoy A.F., "Pasinler (Erzurum) Jeotermal Alanında İzotopik ve Hidrojeokimyasal Çalışmalar", 4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-9 Ekim 2015, ss.27-42
Ersoy A.F., Gültekin F., "Evolution of Hydrochemical Problems in Merzifon (Amasya, Turkey) Aquifer with GIS", Goldschmidt, 2013, Florence, ITALYA, 25-30 Ağustos 2013, pp.1087-1087
Gültekin F., Hatipoğlu Temizel E., Firat Ersoy A., "Water Geochemistry of the Thermal Waters in the Eastern Black Sea Section (Ordu, Rize and Artvin), Turkey", Goldschmidt-2013, Florence, ITALYA, 25-30 Ağustos 2013, ss.1231-1231 (Link)
Hatipoğlu Temizel E., Sünnetci M.O., Gültekin F., "Hydrogeochemical and Isotopic Composition of Pasinler Geothermal Water (Erzurum, Turkey)", American Geophysical Union (AGU) Annual Meeting , San Francisco, ABD, 9-13 Aralık 2013, pp.ED13A-0762.-ED13A-0762. (Link)
Sünnetci M.O., Hatipoğlu Temizel E., Firat Ersoy A., Gültekin F., "Determining the Pollution Parameters of Degirmendere Stream (Trabzon, NE TURKEY)", American Geophysical Union (AGU) Annual Meeting , San Francisco, ABD, 9-13 Aralık 2013, pp.ED13A-0763.-ED13A-0763. (Link)
Gültekin F., Firat Ersoy A., Hatipoğlu Temizel E., "Şişelenmiş Sular ve Trabzon'da Satılan Şişe Sularının Hidrokimyası", Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, AKSARAY, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2013, ss.64-64
Hatipoğlu Temizel E., Gültekin F., Firat Ersoy A., "Hydrogeochemical Assesment of Pasinler (Erzurum- Turkey) Geothermal Fluids.", Goldschmidt-2013, Florence, ITALYA, 25-30 Ağustos 2013, pp.1271-1271 (Link)
Gültekin F., Ersoy A.F., Hatipoglu E., "Water Geochemistry of the Thermal Waters in the Eastern Black Sea Section (Ordu, Rize and Artvin), Turkey", Goldschmidt, 2013, Florence, ITALYA, 25-30 Ağustos 2013, pp.1231-1231
Hatipoğlu Temizel E., Firat Ersoy A., Celep S., Gültekin F., "GIS Based Spatial Distrubution Mapping for Surface Waters in Solaklı Basin (Trabzon, Turkey)", Goldschmidt-2011, Prag, CEK CUM., 14-19 Ağustos 2011, pp.848-848 (Link)
Firat Ersoy A., Hatipoğlu Temizel E., Gültekin F., "Integrating Multivariate Statistical Analysis for Geochemical Assessment of Groundwater Quality in Gümüşhacıköy Plain (Amasya, Turkey)", Goldschmidt-2011, Prag, CEK CUM., 14-19 Ağustos 2011, pp.849-849 (Link)
Gültekin F., Firat Ersoy A., Hatipoğlu Temizel E., ") Hydrochemical Properties of Thermal Waters in the Eastern Black Sea Section", Goldschmidt-2011, Prag, CEK CUM., 14-19 Ağustos 2011, pp.956-956 (Link)
Ersoy A.F., Gültekin F., Hatipoglu E., "Integrating Multivariate Statistical Analysis for Geochemical Assessment of Groundwater Quality in Gümüşhacıköy Plain (Amasya, Turkey)", Goldschmidt 2011, Praque, CEK CUM., 14-19 Ağustos 2011, pp.849-849
Gültekin F., Firat Ersoy A., Hatipoğlu Temizel E., "Orta ve Doğu Karadeniz termal Sularının Hidrojeokimyasal Özellikleri", 35. yıl Jeoloji sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 4-7 Ekim 2010, ss.136-136
Gültekin F., Celep S., Firat Ersoy A., Hatipoğlu Temizel E., "Trabzon İli Yüzey ve Yeraltı sularının Kalitesi", 63.Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 5-9 Nisan 2010, ss.227-228
Hatipoğlu Temizel E., Gültekin F., "Hamamayağı (Ladik-Samsun) Sıcak Su Kaynağı’nın Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelenmesi", 45. Yıl Jeoloji Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 13-17 Ekim 2010, ss.96-97
Gültekin F., Firat Ersoy A., Hatipoğlu Temizel E., "Trabzon İli CO2’ ce zengin kaynak sularında su-kayaç ilişkisi.", IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu , ELAZIĞ, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2010, ss.113-114
Hatipoğlu Temizel E., Gültekin F., "Isotopic investigation of Hamamayağı hot water spring (Samsun, Turkey)", Goldschmidt-2009, Davos, ISVIÇRE, 21-26 Haziran 2009, pp.A501-A501 (Link)
Hatipoglu E., Gültekin F., Ersoy A.F., Ersoy H., "Hot Water Resource Management in Black Sea Region, NE Turkey", The Role of Hydrology in Water Resources Management, Napoli, ITALYA, 14-16 Ekim 2008, pp.1000-1000
Pasvanoglu S., Gültekin F., "Nevşehir (Kozaklı) Sıcak ve Mineralli Sularının Kökeninin İzotoplarla İncelenmesi", III. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-17 Ekim 2008, ss.133-150
Pasvanoglu S., Gültekin F., "Evaluation of Origin of the (Kozaklı) Nevşehir Geothermal Waters with Environmental Isotopes", IAHR International Groundwater Symposium Flow and Transport in Heterogeneous Subsurface Formations: Theory, Modelling & Applications , İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2008, pp.1044-1051
Hatipoğlu Temizel E., Gültekin F., Firat Ersoy A., "Hot Water Resource Management in Black Sea Region, NE Turkey. The Role of Hydrology in Water Resources Management", The Role of Hydrology in Water Resources Management, Kapri, ITALYA, 14-16 Ekim 2008, pp.1-1
Hatipoğlu Temizel E., Gültekin F., "Hatipoğlu, E. and Gültekin, F. (2008) Geothermometer applications used for estimation of the reservoir temperature in Ladik (Samsun) Hot Water Spring, Turkey. 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway.", 33rd International Geological Congress, Oslo, NORVEÇ, 6-14 Ağustos 2008, pp.1-1 (Link)
Gültekin F., Ersoy A.F., Ersoy H., "Isotopic Assessment of Trabzon Mineral Springs and Ayder (Çamlıhemşin-Rize)-Ilıcaköy (İkizdere-Rize) Hot Springs, ", International Symposium on Advances in Isotope Hydrology and its Role in Sustainable Water Resources Management, Vienna, AVUSTURYA, 21-25 Mayıs 2007, vol.2, pp.567-577
Hatipoğlu Temizel E., Gültekin F., Firat Ersoy A., "Hatipoğlu, E., Fırat-Ersoy., A. and Gültekin, F. (2007) Hydrochemical Properties of Ladik Hot Water Spring (Samsun-Turkey). 17th Goldschmidt Conference, Cologne, Germany, 217 pp.", 17th Goldschmidt Conference, COLOGNE, ALMANYA, 19-24 Ağustos 2007, pp.217-217 (Link)
Pasvanoglu S., Gültekin F., "Hydrogeochemical and Isotopic Evaluation of Thermal and Mineralized waters of Terme-(Kırşehir) and Kozaklı (Nevşehir), Areas, Turkey", International Symposium on Advances in Isotope Hydrology and its Role in Sustainable Water Resources Management, Vienna, AVUSTURYA, 20-25 Mayıs 2007, vol.2, pp.609-620
Ersoy H., Dilek R., Gültekin F., Ersoy A.F., "Relationship Between Karstic Structures and Fault Systems in Kalecik (Torul-Gümüşhane)", 1. International Symposium on Travertine, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Eylül 2005, pp.116-119
Gültekin F., Ersoy A.F., Ersoy H., Dilek R., "Değirmendere Havzasının (Trabzon) Hidrolojisi", 1. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 22-26 Eylül 2003, ss.803-813
Gültekin F., Dilek R., "Trabzon yakın çevresindeki mineralli su kaynaklarının hidrokimyası", Yeraltı Suları ve Çevre Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 21-23 Mart 2001, ss.331-338
Gültekin F., Dilek R., "Gümüşhane yöresi mineralli su kaynaklarının hidrokimyasal, izotopik ve radyoaktivite özellikleri (KD Türkiye)", 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 1999, ss.95-102
Gültekin F., Dilek R., "Ayder (Çamlıhemşin- Rize) ve çevresinin jeotermal enerji yönünden incelenmesi", 46.Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 20-25 Şubat 1993, no.8, ss.129-134
Kitap ve Kitap Bölümleri
Gültekin F., "Doğu Karadeniz Bölümü Yeraltı Suyu Kaynakları", Jeoloji Mühendisliği Bölümünün 50. Kuruluş Yılı Etkinlikler, Konferanslar ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Korkmaz, S., Ed., Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, ss.81-92, 2016
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Merzifon-Gümüşhacıköy (Amasya) Havzasının Hidrojeolojik Açıdan Matematiksel Modellemesi ", BAP Arastırma Projesi, 2003.112.5.3, Yönetici, 2007
"Trabzon ve Yakın Çevresinin Mineralli Su kaynaklarının Araştırılması ve İşletmeye Uygunluklarının Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2002.112.5.3, Yönetici, 2005
"Ladik (Samsun) Sıcak Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelemesi ", BAP Y.Lisans, 2006.112.5.4, Yönetici, 2008
"Trabzon Yöresi CO2’ce Zengin Kaynak Sularının Hidrojeokimyası ", BAP Arastırma Projesi, 803, Yönetici, 2011
"Terme (Kırşehir) ve Kozaklı (Nevşehir) Sıcak ve Mineralli Sularının Karşılaştırmalı İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 104 Y167, Araştırmacı, 2008
"Trabzon İli Yeraltı ve Yerüstü Sularının Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal İncelemesi ve Su Kalitesinin İzlenmesi ", BAP Y.Lisans, 2007.112.5.2, Yönetici, 2011
"Pasinler (Erzurum) Jeotermal Sisteminin Akım Modellinin Oluşturulması ", BAP Doktora, 1063, Yönetici, 2014
"Doğu Karadeniz Bölümü (Ordu, Rize, Artvin) Sıcak Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal ve Hidroklimatolojik Özellikleri, Sağlık ve Jeotermal Enerji Olanakları", TÜBITAK Projesi, 115Y142, Yönetici, Devam Ediyor
"Fatsa-Sarmaşık (Ordu) Sıcak Su Kaynağının Hidrojeolojik, Hidrojeokimyasal ve İzotopik İncelemesi ", BAP Diğer, 10340, Yönetici, 2014
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Budapest, Mayıs 2017
2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, Nevşehir, Mayıs 2017
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Nisan 2017
3. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu, Ankara, Kasım 2015
4. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İstanbul, Ekim 2015
Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu (MÜHJEO 2015), Trabzon, Eylül 2015
68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Nisan 2015
Goldschmidt, 2013, Firenze, Ağustos 2013
66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Nisan 2013
Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, Aksaray, Ekim 2013
Goldschmidt 2011, Praha, Ağustos 2011
45. Yıl Jeoloji Sempozyumu , Trabzon, Ekim 2010
35. yıl Jeoloji sempozyumu, Konya, Ekim 2010
63. Jeoloji Kurultayı, Ankara, Nisan 2010
IV. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, Elazığ, Mayıs 2010
III. Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu, İstanbul, Ekim 2008
Su Enerji Sağlık (SES’08) Sempozyumu, Aksaray, Ekim 2008
The Role of Hydrology in Water Resources Management, Napoli, Ekim 2008
IAHR International Groundwater Symposium Flow and Transport in Heterogeneous Subsurface Formations: Theory, Modelling & Applications , İstanbul, Haziran 2008
International Symposium on Advances in Isotope Hydrology and its Role in Sustainable Water Resources Management, Wien, Mayıs 2007
17th Goldschmidt Conference, Frankfurt, Ağustos 2007
Int. Symposium on Travertine, Denizli, Haziran 2005
40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Eylül 2005
Süleyman Demirel Üniv. 20.Yıl Sempozyumu, Isparta, Mayıs 2003
56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Nisan 2003
1. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Eylül 2003
1st International Symposium of İstanbul Technical University, İstanbul, Mayıs 2002
Yeraltı Suları ve Çevre Sempozyumu, İzmir, Mart 2001
52. TJK Kurultayı, Ankara, Şubat 1999
46. TJK Kurultayı , Ankara, Şubat 1993
Bilimsel Hakemlikler
Geothermics, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Arabian Journal of Geosciences, Dergide Hakemlik, Nisan 2017
Environmental Earth Sciences, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi , Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi , Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Environmental Earth Sciences, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Pamukkale Universitesi Muhendislik Bilimleri Dergisi , Dergide Hakemlik, Mart 2015
Environmental Monitoring and Assessment, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
Environmental Earth Sciences, Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
Environmental Monitoring and Assessment, Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
Environmental Earth Sciences, Dergide Hakemlik, Mart 2014
Environmental Earth Sciences, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Environmental Earth Sciences, Dergide Hakemlik, Şubat 2013
Environmental Earth Sciences, Dergide Hakemlik, Aralık 2012
Environmental Earth Sciences, Dergide Hakemlik, Mayıs 2012
Environmental Earth Sciences, Dergide Hakemlik, Kasım 2011
Environmental Earth Sciences, Dergide Hakemlik, Nisan 2011
Environmental Monitoring and Assessment, Dergide Hakemlik, Mart 2009
Etkinlik Organizasyonu
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2017
7.Jeokimya Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
MÜHJEO2015, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2015
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 38
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi