Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Taysi E., Orçan F., "The conceptualisation of forgiveness among Turkish children and adolescents", INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, vol.52, pp.473-481, 2017 (Link)
Taysi E., Curun F., Orçan F., "Hope, Anger, And Depression As Mediators For Forgiveness And Social Behavior In Turkish Children", JOURNAL OF PSYCHOLOGY: Interdisciplinary and Applied, vol.00, pp.1-16, 2014 (Abstract)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Pereira M.G., Taysi E., Orçan F., Fincham F., "Attachment, Infidelity, And Loneliness In College Students Involved In A Romantic Relationship: The Role Of Relationship Satisfaction, Morbidity, And Prayer For Partner", Contemporary Family Therapy, vol.36, pp.333-350, 2014 (Link) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Orçan F., Koçyiğit E., "Analysis Of An Original Research Hypothesis And Data: An Application Of Growth Mixture Modeling Using Math Achievement Data From A Large-Scale Assessment.", Florida Educational Research Association, ABD, - , pp.*-
Koçyiğit E., Orçan F., "An Application Of Growth Mixture Modeling Using Math Achievement Data From A Large-Scale Assessment", National Council on Measurement in Education (NCME), ABD, - , pp.*-
Unsalan M., Orçan F., "Attractiveness Of Shopping Malls In Turkey", LCBR European Marketing, ALMANYA, - , pp.*-
Orçan F., Yang Y., "Exploring Optimal Procedure For Creating Parcels In Structural Equation Modeling", American Educational Research Association (AERA), KANADA, - , pp.1-
Bektaş F., Kural B., Orçan F., "Doğaya Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*", 5.ULUSLARARASI BİLİM KÜLTÜR VE SPOR KONGRESİ , TÜRKİSTAN, KAZAKISTAN, 13-15 Nisan 2016, pp.119-119 (Link)
Çelik R., Orçan F., "Eğitim Felsefesi Dersinin Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançlarına Etkisinin İncelenmesi", International Eurasian Educational Research Congress, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.1-1
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi