Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Yapısal Eşitlik Modellemesi, Kayıp Veriler, Madde Tepki Kuramı, Hiyerarşik Lineer Modelleme, R-cran ile İstatistik Analizler
Research Areas:Structural Equation Modeling, Missing Data, Item Response Theory, Hierarchical Linear Modeling, Statistical Analysis with R-cran

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi