Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
İstatistik Analiz ve Uygulamaları
Yapısal Eşitlik Modellemesi
Kayıp Veriler
Madde Tepki Kuramı
Hiyerarşik Lineer Modelleme
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Education & Educational Research
Psychology, Educational
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi