Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kronik Hepatitis B Virüsü (HBV) enfeksiyonu olan ve HBV'ye karşı doğal bağışık bireylerde STING ekspresyon düzeylerinin araştırılması", BAP Doktora, TTU-2016-5592, Araştırmacı, 2017
"Erişkin yatan hastalarda nonbakteriyemik ve bakteriyemik üriner sistem enfeksiyonu etkeni olan Escherichia coli suşlarında bazı virulans genlerinin varlıklarının araştırılması ", BAP Doktora, TTU-2016-5605, Yönetici, 2017
"Klinik Örneklerden İzole Edilen Stenotrophomonas maltophilia Kökenlerinde Trimetoprim-Sulfametoksazol (SXT) Antibiyotik Direnç Genlerinin Varlığının Moleküler Yöntemlerle Araştırılması ", BAP Diğer, 9641, Yönetici, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi