Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Ekmeklik Buğday Çeşidinde Triticum aestivum L cv Ceyhan99 Ağır Metal Stresi ve Nasetilsisteinin Ağır Metal Toksisitesine Karşı Koruyucu Etkisi", BAP Diğer, FBA-2016-5424, Yönetici, Devam Ediyor
"Kokulu Üzüm (Vitis labrusca L)ün Antosiyanin ve Resveratrol İçeriği ile Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi", BAP Diğer, FHD-2016-5304, Yönetici, 2017
"Erzincan Karaerik Üzümü (Vitis vinifera cv. Karaerik)'nün antosiyanin ve ve resveratrol içeriği ile antioksidan kapasitesinin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 115Z365, Yönetici, 2016
"Gümüşhane “Göbek” elmasından polifenol oksidaz enziminin saflaştırılması, meyvenin besin içeriğinin belirlenmesi ve fenolik bileşenlerinin aydınlatılması", BAP Arastırma Projesi, 2010.111.002.9, Araştırmacı, 2013
"Yerli patlıcan (Solanum melongena L. cv. ‘Kadife’) meyvesinin polifenol oksidaz (PFO) enzimi ve fenolik madde içeriğinin meyve olgunlaşması boyunca karakterizasyonu", BAP Arastırma Projesi, 2008.111.004.4, Yönetici, 2012
"Türkiye Matricaria L. ve Tripleurospermum Sch. Bip. Cinslerinin Revizyonu", TÜBITAK Projesi, TBAG, 106T162, Araştırmacı, 2007
"Karadeniz Bölgesinde Yayılış Gösteren Ayıüzümü (Vaccinium L.) meyvelerinin Fenoliklerinin Kromatografik Ayrımı, Tanımlanması ve Antioksidant Özelliklerinin Belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 2005.111.004.02, Yönetici, 2009
"Ctenanthe setosa’da brassinosteroid ve yüksek sıcaklık uygulamasının yaprak kıvrılması ile ilişkisinin protein, enzim ve hormon düzeyinde incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2004.111.004.6., Yönetici, 2015
"Su Eksikliği Stresinde Ctenanthe setosa’da Yaprak Kıvrılmasının Hormonal Kontrolu ve Moleküler Mekanizması", TÜBITAK Projesi, TBAG, 103T152, Yönetici, 2007
"Muşmula (Mespilus germanica L.) Meyvasının Hızlı Olgunlaşma Döneminde Polifenoloksidaz, Peroksidaz Aktivitesi Değişimi ile Fenolik Madde İçeriği Arasındaki İlişki", BAP Arastırma Projesi, 2003.111.004.5, Yönetici, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi