Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen fakültesi, 2008 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2002 - 2007
Arş.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 1999 - 2002
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 1989 - 1999
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, H.Torun, "Tuz stresine maruz bırakılan arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinde salisilik asit muamelesinin içsel fitohormonlar düzeyinde fizyolojik ve biyokimyasal etkilerinin araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2012.
Doktora, F.Aydinoğlu, "Mısır (Zea mays L.) bitkisinin büyümesini düzenleyen yeni bir genin tanımlanması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2010.
Yüksek Lisans, A.Kurt, "Farklı olgunlaşma periyodunun Kokuklu Üzüm (Vitis labrusca L.) meyvesinin besin içeriğine olan etkisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2015.
Yüksek Lisans, M.Şirin, "Gümüşhane ilinde doğal olarak yetişen Göbek Elma [Malus sylvestris (L.) Miller]’sının farklı olgunlaşma periyodunun besin içeriğine olan etkisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, M.Topuz, "Türkiye’de yaygın olarak yetiştirilen bazı patlıcan (Solanum melongena L.) çeşitlerine ait meyvelerin besin içeriklerinin karşılaştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, N.Çolak, "İyonize radyasyona maruz bırakılan arpa (Hordeum vulgare L.) kök ve sürgünlerine antioksidan muamelesinin fizyolojik ve biyokimyasal düzeyde etkilerinin araştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, Z.Bak, "Tuz stresine maruz bırakılan iki kabak çeşidinde (Cucurbita pepo L.) salisilik asit uygulamasıyla gelişen fizyolojik ve biyokimyasal değişimler", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, F.Kartal, "Mısır (Zea mays cv. B73) yaprağında soğuk stresi etkileri ve gelişim evrelerinde hücre döngüsü genlerinin transkript analizleri", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2006.
Yüksek Lisans, Ö.Demir, "Muşmula (Mespilus germanica L.) Meyvelerinin Olgunlaşması Sırasındaki Polifenol Oksidazın Karakterizasyonu", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Yüksek Lisans, H.Torun, "Foliar Olarak Ugulanan 24-Epibrassinolidin Ctenanthe setosa (Rosc.) Eichler Bitkisinde Kuraklık Stresi sırasında Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Değişimleri Üzerine Etkisi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi