Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Doğu Pontidlerin Yükseliminin Fizyon İzi ve U-Th/He Yöntemleri ile Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 118Y386, Danışman, Devam Ediyor
"Petrogenesis and Continental Crustal Formation in Collision Zones; Grant Number: B18048", Diğer Projeler, Ministry of Education (China), Araştırmacı, Devam Ediyor
"Doğu Karadeniz Dağ Kuşağı Amfibolitlerinin Kökeni ve Jeodinamik Ortamı", TÜBITAK Projesi, 118Y111, Yönetici, Devam Ediyor
"Evolution of the Eastern Black Sea Mountain Belt Lithosphere", Diğer Projeler, China Univ. of Geosciences, Open Research Project, Yönetici, Devam Ediyor
"Doğu Pontid Orojenik Kuşağı'nda Okyanus Adası Bazaltı-Tip Alkalen Gabroların Keşfi ve Onların Jeodinamik Önemi", TÜBITAK Projesi, 116Y018, Yönetici, 2018
"Karacaören İl Baraj Gölü Sediment, Balık ve Su Örneklerinde Metal Kirliliği ile Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 115Y768, Danışman, 2018
"Convergent Margins (International Workshop)", TÜBITAK Projesi, xxx, Yönetici, 2014
"KTÜ'de Araştırma Projesi Üretme Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Eğitim Etkinliği", TÜBITAK Projesi, 114K501, Araştırmacı, 2016
"Doğu Pontid Orojenik Kuşağı Güney Zonu'ndaki Geç Kretase istifi içindeki felsik tüflerin petrolojisi ve zirkon U-Pb kronolojisi", TÜBITAK Projesi, 113Y329, Yönetici, 2014
"Doğu Pontid Kuzey Zonu'nda yüzeyleyen granitik ve gabroyik kayaçların jeolojisi, petrolojisi ve yerleşim zamanı", TÜBITAK Projesi, 112Y358, Yönetici, 2016
"Continental construction of the Altaids (Central Asian Orogenic Belt) compared to actualistic examples from Western Pasific", Diğer Projeler, UNESCO, IGCP-592, Araştırmacı, 2016
"Doğu Pontid Güney Zonu'nda yüzeyleyen adakitik ve şoşonitik kayaçların jeolojisi, petrolojisi ve yerleşim zamanı", TÜBITAK Projesi, 108Y309, Yönetici, 2012
"Filogopit-hornblend içeren sulu, ark tipi mafik-ultramafik magmaların petrolojisi, jeodinamik ortamı ve yerleşim zamanı: Doğu Pontidler'in (KD Türkiye): Doğu Pontidler'in (KD Türkiye) jeodinamik evrimine yeni bir yaklaşım", TÜBITAK Projesi, 105Y066, Araştırmacı, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi