Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Atıklardan Metallerin Geri Kazanımı", TÜBITAK Projesi, 116M703, Araştırmacı, Devam Ediyor
"(Altın hidrometalurjisi ile ilgili )", TÜBITAK Projesi, 217M252, Yönetici, Devam Ediyor
"Refrakter Cevherlerden Altın Kazanımında Liç Performansının Arttırılması", BAP Y.Lisans, FYL-2016-5583, Yönetici, Devam Ediyor
"Elektronik Atıklardan Metallerin Gravite Ayırma Yöntemleri ile Geri Kazanımı", BAP Diğer, FBB-2015-5393, Yönetici, Devam Ediyor
"Altın Yüklü Liç Çözeltilerinin Saflaştırılması, Metallerin Uzaklaştırılması Ve Siyanürün Geri Kazanımı İçin Yeni Bir Yöntemin Geliştirilmesi (Development of a Novel Process for Solution Purification, Removal of Metals and Recovery of Cyanide from Gold-Laden Pregnant Leach Solutions)", TÜBITAK Projesi, 213M492, Araştırmacı, 2017
"Refrakter Cevher ve Tesis Atıklarından İnce Öğütme Sonrası Siyanür ve Tiyosülfat Liçi İle Gümüşün Kazanımı (Silver recovery by thiosulphate and ultra-fine grinding from refractory ore and plant tailings)", TÜBITAK Projesi, 213M539, Araştırmacı, 2016
"Biotechnological Approach For Recovery Of Rare Earth Elements And Precious Metals From E-Waste – (BIOREEs)", Diğer Projeler, 113Y011, Araştırmacı, 2018
"Refrakter gümüş cevherlerinden ince öğütme sonrasında siyanür liçiyle gümüş kazanımı (Silver recovery by cyanidation after ultra-fine grinding from refractory silver ores)", BAP Arastırma Projesi, 9200, Araştırmacı, 2016
"Atık TV Devre Kartlarından Bakırın Biyo/hidrometalurjikYöntemler ile Geri Kazanımı (Recovery of copper from scrap TV boards by bio/hydrometallurgical methods)", BAP Arastırma Projesi, 8647, Araştırmacı, 2015
"Atık Baskılı Devre Kartlarından Metallerin Geri Kazanımı (Recovery of Metals from Waste Printed Circuit Boards)", BAP Arastırma Projesi, 889, Araştırmacı, 2013
"Elektronik Atıklardan Metallerin Fiziksel Ve Hidrometalurjik Yöntemlerle Geri Kazanımı (Recycling and Recovery of Metals from Electronic Wastes using Physical Separation and Hydrometallurgical Processes)", TÜBITAK Projesi, 109M111, , 2012
"Radyografi Film Atıklarından Gümüşün Kazanımı (Recovery of Silver from Photographic Wastes)", BAP Arastırma Projesi, 2006.112.008.1, Araştırmacı, 2010
"Atık Sulardan Siyanürün Hidrojen Peroksit, Aktif Karbon ve Ultrasonik ile Uzaklaştırılması (Removal of cyanide from effluents using hydrogen peroxide, activated carbon and ultrasonic waves)", BAP Arastırma Projesi, 2002.112.008.3, Diğer, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi