Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :-Baz ve değerli metallerin hidrometalurjisi; Liç, Çözelti saflaştırma -Altın/gmüş cevherlerinin siyanür, tiyosülfat, tiyoüre liçi -Refrakter altın/gümüş cevherlerinden metal kazanımı -Refrakter altın/gümüş cevherlerinin ince öğütülmesi -Endüstriyel ve metalurjik atıklardan metallerin geri kazanımı -Atık sulardan siyanürün uzaklaştırılması; adsorpsiyon, kimyasal oksidasyon, çöktürme -E-atıklardan metallerin fiziksel ve hidrometalurjik süreçlerle geri kazanımı -Fotoğrafik atıklardan (atık çözelti ve filmler) gümüşün kazanımı: Liç, çöktürme, sementasyon
Research Areas:-Hydrometallurgy of Base and Precious Metals; Leaching, Solution Purification -Leaching of gold/silver ores in cyanide, thiosulphate, thiourea solutions -Treatment of refractory gold/silver ores -Ultra-fine grinding of refractory gold/silver ores -Recycling/Recovery of Metals from Industrial and Metallurgical Wastes -Treatment of Cyanide Effluents; Adsorption, Chemical Oxidation, Precipitation -Recycling of E-waste (WEEE); Recovery of metals by physical and hydrometallurgical processes -Recovery of Silver from Photographic Wastes (films, effluents); Leaching, Precipitation, Cementation

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi