Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ulusoy E., Kolayli S., "PHENOLIC COMPOSITION AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF ANZER BEE POLLEN", JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY, vol.38, pp.73-82, 2014 (Link)
Aliyazicioğlu R., Şahin H., Ulusoy E., Ertürk Ö., Kolayli S., "Properties of the phenolic composition and biological activity of the propolis from Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES, vol.16, pp.277-287, 2013 (Link)
Kolayli S., Kara M., Tezcan F., Erim F.B., Şahin H., Ulusoy E., et al.,"Comparative Study of Chemical and Biochemical Properties of Different Melon Cultivars: Standard, Hybrid, and Grafted Melons", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, vol.58, pp.9764-9769, 2010
Ulusoy E., Kolayli S., Sarikaya A.O., "ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF DIFFERENT FLORAL ORIGIN HONEYS FROM TURKIYE", JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY, vol.34, pp.321-335, 2010 (Link)
Sarikaya A.O., Ulusoy E., Ozturk N., Tuncel M., Kolayli S., "ANTIOXIDANT ACTIVITY AND PHENOLIC ACID CONSTITUENTS OF CHESTNUT (CASTANIA SATIVA MILL.) HONEY AND PROPOLIS", JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY, vol.33, pp.470-481, 2009 (Link)
Küçük M., Kolayli S., Karaoglu S., Ulusoy E., Baltaci C., Candan F., "Biological activities and chemical composition of three honeys of different types from Anatolia", FOOD CHEMISTRY, vol.100, pp.526-534, 2007 (Link)
Yaylaci F., Kolayli S., Küçük M., Karaoglu S.A., Ulusoy E., "Biological activities of trunk bark extracts of five tree species from Anatolia, Turkey", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.19, pp.2241-2256, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kolayli S., Aliyazicioğlu R., Ulusoy E., Karaoglu S., "Antioxidant and Antimicrobial Activities of Selected Turkish Honeys", Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.36, ss.163-172, 2008
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şahin H., Ulusoy E., Kahriman N., Kolayli S., "Senecio nemorensis ve Senecio othonnae Bitkilerinin Yaprak ve Gövdesinin HPLC İle Fenolik Bileşenlerinin İncelenmesi", Kromatografi 2009, TRABZON, TÜRKIYE, 26-29 Eylül 2009, ss.28-28
Ocak M., Küçük M., Kolayli S., Yayli N., Yaşar A., Ulusoy E., et al.,"Ağaç Kabuğu Örneklerinde Uçucu Yağlarının Kimyasal Bileşimi ve Biyolojik Aktiviteleri", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 1-4 Ocak 2005, ss.BKP92-BKP92
Küçük M., Kolayli S., Ulusoy E., Yayli N., Şenöz C., Yaşar A., et al.,"Monomerik ve Dimerik Kalkanoidlerin Antioksidan Özellikleri", 18. Ulusal Biyokimya Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2004, ss.P-162-P-162
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi