Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. ERTAN DÜZGÜNEŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : ORMAN FAKÜLTESİ
Bölüm : PEYZAJ MİMARLIĞI
Ana Bilm Dalı : PEYZAJ TEKNİKLERİ
Sabit Telefon : +90 462 3774080
E Posta Adresi : ertan.duzgunesktu.edu.tr | ertanduzgunesgmail.com
Web Adresi : http://aves.ktu.edu.tr/ertan.duzgunes/
Ofis : Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kat 1, Oda No: 108
Posta Adresi : K.T.Ü Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 61080 Trabzon
Eğitim Bilgileri
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi /Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı/Peyzaj Teknikleri, 2009-2015
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Orman, Peyzaj Mimarlığı , 2005-2009
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Orman, Peyzaj Mimarlığı , 2001-2005
Yaptığı Tezler
Doktora, "Milli Park Planlamalarında Ziyaretçi Yönetimine İlişkin Yeni Bir Model Önerisi: Altındere Vadisi Milli Parkı (Maçka/Trabzon) Örneği", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Eylül, 2015.
Yüksek Lisans, "Altındere Vadisi Milli Parkı (Trabzon)'nda Koruma Değeri İle Turizm Potansiyelinin Saptanmasına Yönelik Bir Yöntem Yaklaşımı", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı/Peyzaj Teknikleri Temmuz, 2009.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
TUBİTAK ULAKBİM Editör ve Yazar 6. Eğitim Semineri, TÜBİTAK, 2015
Temel ve Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, KTÜ, 2014
TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, TÜBİTAK, 2013
Katılımcı Planlama Semineri, KTÜ, 2007
Araştırma Alanları
Korunan Alan Yönetimi
Rekreasyonel Alan Yönetimi
Rekreasyon
Katılımcı Yaklaşım
Görsel Peyzaj Değerlendirme
Kırsal Peyzaj Planlama
Kıyısal Alan Planlama
Korunan Alanlar
Peyzaj Karakter Değerlendirmesi
Rekreasyon Alanları
Peyzaj Mimarisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık Temel Alanı
Tasarım/Planlama /Proje/Uygulama
Peyzaj Planlama
Peyzaj Tasarımı
Web Of Science Araştırma Alanları
Environmental Sciences
Biodiversity Conservation
Environmental Studies
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Orman , 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Orman , 2016 - 2018
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Orman , 2007 - 2015
Verdiği Dersler
Peyzaj Mühendisliği ve Uygulamaları, Lisans, 2017-2018
Planlamada Katılım, Lisans, 2017-2018
Sürdürülebilir Rekreasyonel Kullanım Planlaması, Lisans, 2017-2018
Milli Park Yönetimi, Lisans, 2017-2018
Korunan Alan Planlamasında Ziyaretçi Yönetimi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Çevre Tasarım Proje V-VI, Lisans, 2017-2018
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Lisans, 2017-2018
Çevre Tasarım Proje I-II, Lisans, 2017-2018
Çevre Tasarım Proje III-IV, Lisans, 2017-2018
Urban Recreation Planning, Yüksek Lisans, 2017-2018
Urban Recreation Planning, Yüksek Lisans, 2017-2018
Sürdürülebilir Rekreasyonel Kullanım Planlaması, Lisans, 2017-2018
Milli Park Yönetimi, Lisans, 2017-2018
Çevre Tasarım Proje I-II, Lisans, 2017-2018
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Lisans, 2017-2018
Planlamada Katılım, Lisans, 2016-2017
Çevre Tasarım Proje III-IV, Lisans, 2016-2017
Çevre Tasarım Proje III, Lisans, 2016-2017
Korunan Alan Planlamasında Ziyaretçi Yönetimi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Peyzaj Mühendisliği ve Uygulamaları, Lisans, 2016-2017
Sürdürülebilir Rekreasyon Kullanım Planlaması, Lisans, 2016-2017
Çevre Tasarım Proje II, Lisans, 2016-2017
Çevre Tasarım Proje I, Lisans, 2016-2017
Bitirme Çalışması, Lisans, 2016-2017
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Düzgüneş E., Saraç E., "Evaluation of urban transformation areas in terms of user satisfaction: the case study of Zağnos Valley (Trabzon/Turkey)", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.190, pp.1-10, 2018
Düzgüneş E., Bayramoğlu E., Duran M., "Evaluation of Sera Lake Nature Park (Trabzon/Turkey) in Respect to Ecological and Socio-economic Structure", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.18, pp.225-234, 2017
Kurt S.S., Düzgüneş E., Kurdoğlu B.Ç., Demirel Ö., "Example Study About Meryemana Valley (Trabzon/Turkey) for Determining the Potential Campground in the Scope of Nature Tourism", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.17, no.2, pp.576-583, 2016
Düzgüneş E., Demirel Ö., "Importance of Visitor Mangement In National Park Planning", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.17, pp.675-680, 2016
Düzgüneş E., Demirel Ö., "Evaluation of rural areas ın terms of landscape quality: Salacık Village (Trabzon/Turkey) example", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.187, pp.310-310, 2015
Düzgüneş E., Demirel Ö., "Determining the tourism potential of the Altndere Valley National Park (Trabzon/Turkey) with respect to its conservation value", INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND WORLD ECOLOGY, vol.20, pp.358-368, 2013
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Bayramoğlu E., Düzgüneş E., Cindik Akinci Y., "ASSESMENT OF THE PICNIC AREA OF BOZTEPE AS URBAN FOREST", The Journal of International Social Research, vol.11, pp.895-899, 2018
Aksu Ö.V. , Kiliç C., Düzgüneş E., Araz N. , Öztürk K. , "Altındere Vadisi Milli Parkı Kullanıcılarının Rekreasyonel Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", Ormancılık Araştırma Dergisi, no.1, ss.30-45, 2017 (Özet) (Abstract)
Düzgüneş E., "Kent Parklarının Yaşam Kalitesi Üzerindeki Rolü ", Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, cilt.7, ss.52-55, 2017
Düzgüneş E., "Milli Parklarda Ziyaretçi Yönetimi", Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, cilt.7, ss.68-74, 2017
Düzgüneş E., Demirel Ö., "Milli parkların koruma yapısının ekolojik duyarlılık analizi ile ortaya konması: Altındere Vadisi Milli Parkı (Trabzon/Türkiye) örneği", Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.135-146, 2016
Manoiu V.M. , Arslan R., Madani A. , Düzgüneş E., "Environmental Education in the Holy Quran", Lucrarile Seminarului Geografic “Dimitrie Cantemir", vol.42, pp.157-164, 2016
Manoiu V.M. , Düzgüneş E., Azzeddine M., Manoiu V.S., "A Qualitative Exploration of the Holy Quran’s Environmental Teachings", International E-Journal of Advances in Education, vol.2, pp.209-217, 2016
Düzgüneş E., Demirel Ö., "Milli parklarda doğal ve kültürel kaynak değerlerinin görsel peyzaj kalite yönünden değerlendirilmesi", İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.5, pp.13-23, 2015
Düzgüneş E., Demirel Ö., "Determining the tourism potential of Altındere Valley National Park with respect to its cultural resource values", International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management, vol.10, pp.322-333, 2014
Düzgüneş E., Demirel Ö., "Maçka Bölgesi’nin alternatif turizm potansiyeli açısından değerlendirilmesi", İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.3, pp.31-43, 2013
Yaşar Y., Düzgüneş E., "Peyzaj Tasarımına Sürdürülebilirlik Kavramının Entegrasyonu: Bir Stüdyo Çalışması", İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.3, pp.31-43, 2013
Kurdoğlu O., Düzgüneş E., "Kent ormanlarının kavramsal hukuksal ve çevresel boyutuyla değerlendirilmesi", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.78-85, 2011
Kurdoğlu O., Düzgüneş E., "Artvin kent ormanının rekreasyon olanakları ve kullanıcı tercihlerinin irdelenmesi", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.201-213, 2011
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Demirel S., Düzgüneş E., "Kentsel Arkeolojik Alanların Korunması Üzerine Bir Değerlendirme: Trabzon Kalesi Örneği", 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 9-11 Mart 2018, pp.497-498
Düzgüneş E., Demirel S., "Kentsel Dönüşümün Kent İçi Arkeolojik Alanlar Üzerindeki Etkisine Dair Bazı Gözlemler: Trabzon Kent Merkezi Örneği", International Conference on Social Sciences-Cappadocia, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 16-20 Nisan 2018, pp.220-220
Düzgüneş E., Demirel S., "Sürdürülebilirlik Bağlamında Trabzon’daki Kent İçi Kültürel Miras Alanlarının Koruma ve Kullanımı", International Conference on Social Sciences-Cappadocia, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 16-20 Nisan 2018, pp.234-234
Düzgüneş E., Demirel S., "Kentsel Kültürel Varlıklara İlişkin Bir Farkındalık Çalışması: Trabzon Kenti Örneği", 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, MARDİN, TÜRKIYE, 9-11 Mart 2018, pp.496-496
Düzgüneş E., Demirel S., "Kent İçi Tarihi Alanların Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmesi: Trabzon Kalesi Örneği", International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, berlin, ALMANYA, 18-21 Mayıs 2017, pp.197-198
Düzgüneş E., "Coastal Area Management and Problems in Turkey", International Conference Maritime Spatial Planning in the Black Sea, Köstence, ROMANYA, 3-4 Mayıs 2017, pp.44-44
Ertaş Ş., Özdemir İ., Yilmaz Bayram Z., Düzgüneş E., Sönmez E. , Sümerkan M.R. , et al.,"Trabzon'da Kırsal Alanların Kalkınması Amacıyla, Turizme Yönelik, Çekirdek Alanların Oluşturulması: Sürmene Örneği", DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.119-119
Seyhan S., Demirel Ö., Düzgüneş E., Pouya S., "The Importance of Recreational Planning in Protected Areas in Turkey", International Foresty & Environment Symposium/ IFES2017, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.232-232 (Link)
Düzgüneş E., Saraç E. , Bezirkan M. , "Evaluation of the Sufficiency of Open Green Spaces in the Context of University Campuses: Example of Karadeniz Technical University Campus", International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.882-882
Ertaş Ş., Özdemir İ., Yilmaz Bayram Z., Düzgüneş E., Sönmez E., Sümerkan M.R., et al.,"Trabzon'da Kırsal Alanların Kalkınması Amacıyla, Turizme Yönelik, Çekirdek Alanların Oluşturulması: Sürmene Örneği", DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2017, pp.119-119
Bayramoğlu E., Düzgüneş E., Kurt Konakoğlu S.S., "Urban heat ısland as a result of urbanization: Example of Trabzon", Green Infrastructure: Nature based solutions for sustainable and resilient cities, Orieto, ITALYA, 4-7 Nisan 2017, pp.117-117
Bayramoğlu E., Düzgüneş E., Cindik Akinci Y., "Whether Boztepe Forestland Could Be Turned Into an Urban Forest", International conference on agricultuture, forest, food sciences and technologies, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2017, pp.406-406
Pouya S., Yilmaz B., Demirel Ö., Düzgüneş E., "The Role of Landmark Trees in the Cities", IFES International Forestry Environment Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.163-163
Düzgüneş E., Erbaş Y.S. , Demirel Ö., "Determination of Recreational Activities via Geographic Information Systems in National Parks: A Case Study of Altındere Valley National Park (Trabzon/Turkey )", 6th International Conference ”Protection of Natural Resources and Environmental Management: The Main Tools for Sustainability”, Bükreş, ROMANYA, 11-13 Kasım 2016, pp.132-132
Manoiu V.M. , Düzgüneş E., Azzeddine M., Manoiu V.S., "A Qualitative Exploration of the Holy Quran’s Environmental Teachings", 3rd International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2016, pp.527-535
Düzgüneş E., Kurdoğlu O., ". Impacts of Run-Of-The-Rıver Type Hydroelectric Power Plants in Turkey on Natural Resource Values: Example of Eastern Black Sea Region", 53th IFLA World Congress, Torino, ITALYA, 20-22 Nisan 2016, pp.219-219
Düzgüneş E., Demirel Ö., "Identification of Alternative Tourism Opportunıtıes in Meryemana Valley (Trabzon/Turkey) Wıthin the Scope of Sustaınability", 53th IFLA World Congress, Torino, ITALYA, 20-22 Nisan 2016, pp.100-100
Düzgüneş E., Manoiu V.M. , Madani A. , "The Holy Quran and Environmental Education", 14th International Teacher Education for Development, Culture and Education, KONYA, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2016, pp.77-85
Düzgüneş E., Bayramoğlu E., Demirel Ö., "Effects of the Recreational Aspect of Urban Forests on Ecology", International forestry symposium, KASTAMONU, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2016, pp.874-880
Kurdoğlu B.Ç., Karaşah B., Kurdoğlu O., Düzgüneş E., Cindik Akinci Y., "Visual Preference Assessment in the Rural Linkage Roads between a City and Conservation Area (National Park) in the Sample of Artvin Hatila Valley National Park", 52nd World Congress International Federation of Landscape Architects, St. Petersburg, RUSYA, 7-15 Haziran 2015, pp.161-161
Manoiu V.M. , Düzgüneş E., "The Holy Quran and Environmental Teachings", International Conference-Environment at a Crossroads: SMART Approaches for a Sustainable Future, Bükreş, ROMANYA, 12-15 Kasım 2015, pp.113-113
Düzgüneş E., "The Importance of Visual Landscape Quality Assessment in Rural Areas", MACODESU 2015 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2015, pp.452-455
Pouya S. , Demirel Ö., Düzgüneş E., Dikmen A., Çelik K.T., "Healing Garden", 52nd World Congress International Federation of Landscape Architects, St. Petersburg, RUSYA, 7-15 Haziran 2015, pp.177-177
Pouya S. , Demirel Ö., Düzgüneş E., Demir S., Kodal G. , "Enabling Garden", 52nd World Congress International Federation of Landscape Architects, St. Petersburg, RUSYA, 7-15 Haziran 2015, pp.176-176
Düzgüneş E., Demirel Ö., "Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliğinde Ziyaretçi Yönetim Planlarının Rolü: Altındere Vadisi Milli Parkı (Trabzon) Örneği", Ekoloji 2015 Sempozyumu , SİNOP, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2015, ss.297-297
Bayramoğlu E., Kurdoğlu B.Ç., Düzgüneş E., Cindik Akinci Y., "Evaluatıon of Urban Parks in Terms of Xeriscape: Trabzon Meydan Park", 52nd World Congress International Federation of Landscape Architects, St. Petersburg, RUSYA, 7-15 Haziran 2015, pp.141-141
Düzgüneş E., Kurt Konakoğlu S.S., Demirel Ö., Çelik K.T., Dikmen A., "Evaluation of the Potential Ski Slopes in Meryemana Valley (Trabzon/Turkey) from the Perspective of Environmental Sustainability", 52nd World Congress International Federation of Landscape Architects, St. Petersburg, RUSYA, 7-15 Haziran 2015, pp.148-149
Demirel Ö., Düzgüneş E., "Meryemana Deresi (Maçka-Trabzon) Yukarı Havzasında Alternatif Turizm Olanaklarının Araştırılması", International Winter Cities Symposium, ERZURUM, TÜRKIYE, 10-12 Şubat 2015, pp.867-882
Düzgüneş E., Demirel Ö., "The Importance of Visitor Mangement in National Park Planning", MACODESU 2015 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the frame of Sustainability,, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2015, pp.175-175
Kurt Konakoğlu S.S., Düzgüneş E., Demirel Ö., Kurdoğlu B.Ç., "A Study to Identify the Potential Camp Sites of Meryemana Valley (Trabzon/TURKEY) with Regard to Environmental Sustainability", 52nd World Congress International Federation of Landscape Architects, St. Petersburg, RUSYA, 7-15 Haziran 2015, pp.162-162
Günaydin M. , Demirel Ö., Düzgüneş E., "Rekreasyonel Eğilimlerin Belirlenmesinde Üniversite Yerleşkelerinin Rolü: K.T.Ü Kanuni Yerleşkesi (Trabzon) Örneği", 1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2012, ss.364-380
Düzgüneş E., Demirel Ö., Kurdoğlu B.Ç., Kurt Konakoğlu S.S., "Investigation of Proficiency in Terms of Recreational Uses of Urban Parks: Trabzon City Case", 48th IFLA WORLD CONGRESS, Zürih, ISVIÇRE, 27-29 Haziran 2011, pp.391-391
Kurdoğlu B.Ç., Düzgüneş E., Cindik Akinci Y., "A Study of Revealing The Role of Women’s Designers in Present Day Life", The Fourth International Women’s Semposium on Literature, Language, Culture, Art, Landscape and Design Studies, MALATYA, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2011, pp.1067-1073
Fettahoğlu B., Demirel Ö., Düzgüneş E., "Evaluation of Ayder (Çamlıhemşin-Rize/TURKEY) Thermal and High Plateau Tourism Area For Thermal Protection and Tourism Development", 48th IFLA WORLD CONGRESS, Zürih, ISVIÇRE, 27-29 Haziran 2011, pp.472-472
Kurdoğlu B.Ç., Düzgüneş E., Pirselimoğlu Batman Z. , Demirel Ö., "A Study on Researching the Meaning that the Street Trees Attribute to the City and the Urban Open Green Field System in the Trabzon City Instance", 48th IFLA WORLD CONGRESS, Zürih, ISVIÇRE, 27-29 Haziran 2011, pp.516-516
Demirel Ö., Düzgüneş E., Kurdoğlu B.Ç., Pirselimoğlu Batman Z. , Özdemir Işik B. , Bayramoğlu E., et al., "A Method Approach Towards the Determination of Recreational User Satisfaction at Altındere Valley National Park (Trabzon, TURKEY)", 48th IFLA WORLD CONGRESS, Zürih, ISVIÇRE, 27-29 Haziran 2011, pp.468-468
Bayramoğlu E., Kurdoğlu B.Ç., Özdemir Işik B. , Düzgüneş E., Cindik Akinci Y., "A Green Area Quality Analysis in the Trabzon City Instance", 48th IFLA WORLD CONGRESS, Zürih, ISVIÇRE, 27-29 Haziran 2011, pp.517-517
Günaydin M. , Demirel Ö., Düzgüneş E., "An Investigation of Approaches Towards the Free Time Needs and Development of University Students on Campus: The Case of KTU Campus (Trabzon, TURKEY)", 48th IFLA WORLD CONGRESS, Zürih, ISVIÇRE, 27-29 Haziran 2011, pp.365-365
Kurdoğlu B.Ç., Düzgüneş E., Cindik Akinci Y., "Greenway Approaches Making Out The Missing Green Structure and Historical Values in Rapid Urbanization Process", 1st International Symposium on Turkish Japanese Environment and Forestry, TRABZON, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2010, pp.1323-1339
Düzgüneş E., Demirel Ö., "Determining Tourism Potential at Altındere Valley National Park (Trabzon)", 1st International Symposium on Turkish Japanese Environment and Forestry, TRABZON, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2010, pp.1302-1314
Bekçi B. , Pirselimoğlu Batman Z. , Düzgüneş E., Demirel Ö., "The Environmental Impacts Caused by the Recreative and Tourist Usage of Highland Tourism Centers in Trabzon", 3rd International Congress on Liveable Environments & Architecture (Livenarch III), TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Temmuz 2007, pp.1045-1046
Düzgüneş E., Demirel Ö., Düzgüneş E., "The Effects of Samsun-Hopa Coastal Highway on the Black Sea Coastal Landscape", Rapid Urbanization & Land Use Conflicts in Coastal Cities, Aqaba, ÜRDÜN, 30 Ekim - 1 Kasım 2007, pp.52-52
Demirel Ö., Düzgüneş E., Bayramoğlu E., Düzgüneş E., "The Deterioration Caused by Urbanization and Environmental Pollution In Trabzon Coastal Zone (Turkey)", Rapid Urbanization & Land Use Conflicts in Coastal Cities, Aqaba, ÜRDÜN, 30 Ekim - 1 Kasım 2007, pp.22-22
Düzgüneş E., "Avrupa Peyzaj Sözleşmesi", PEMÖT 4. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Öğrenci Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2005, ss.159-164
Kitap ve Kitap Bölümleri
Düzgüneş E., Demirel S., "VISUAL LANDSCAPE QUALITY ASSESSMENT OF URBAN HISTORIC AREAS:EXAMPLE OF TRABZON CASTLE", in: Migration, Politics, Violence and Women’s Studies, Aydemir, L. , Eds., Verlag Dr. Kovac · Fachverlag für wissenschaftliche Literatur, Hamburg, pp.521-535, 2018
Düzgüneş E., Demirel Ö. , "Milli Park Planlamasında Ziyaretçi Yönetimi", LAP LAMBERT Academic Publishing, Düsseldorf, 2018
Şatiroğlu E., Düzgüneş E., Demirel Ö., "Tarihi Kentlerin Canlı Dokusu /Yaşam Adaları/Sille Örneği", Kent Mob,lyası ile Anlatılan Tarih Konya/Sille, Şebnem Ertaş, Ed., Detay Yayıncılık, Ankara, ss.121-130, 2017
Ertaş Ş., Kurak Açici F., Demirel Ö., Özdemir İ., Kurdoğlu B.Ç., Arpacioğlu Ü., et al., "KENT MOBİLYASI İLE ANLATILAN TARİH KONYA SİLLE ETKİNLİKLERİ: TASARIM YARIŞMALARI-WORKSHOP-SERGİ", KENT MOBİLYASI İLE ANLATILAN TARİH KONYA/SİLLE, Şebnem ERTAŞ, Ed., DETAY YAYINCILIK, ANKARA, ss.147-199, 2017
Demirel Ö., Kurdoğlu B.Ç., Düzgüneş E., Bayramoğlu E., Pulatkan M., Demir S., et al., Eds., "MACODESU 2015 Marine Coastal Development Sustainability, 1st.International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, Full Text Book", Karadeniz Technical University Press Center, Trabzon, 2016
Düzgüneş E., Demirel S., "Evaluation of Boğazköy-Hattusha Arcaeological Site’s Proteciton Problems in the Scope of Visitor Management", in: Recent Researches in Interdisciplinary Sciences, Efe R., Cürebal, İ., Nyussupova G., Atasoy E., Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.139-154, 2016
Düzgüneş E., Erdoğan M., "Evaluation of Open space Utilization Opportunities of University Campuses in the Aspect of Physical Disabled People: Case of Karadeniz Technical University", in: Environmental Sustainability and Landscape Management, Efe Recep, Cürebal İsa, Gad Abdalla, Tòth Brigitta, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Sofia, pp.150-168, 2016 (Link)
Düzgüneş E., Demirel Ö., "Determination of Environmental Awareness of the Urban People and Improving the Precautions to Increase this Awareness in Trabzon", in: Tourism, Environment and Sustainability, Avcıkurt C., Dinu M., Hacıoğlu N., Efe R., Soykan A., Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.536-558, 2015
Demirel Ö., Kurdoğlu B.Ç., Bayramoğlu E., Pulatkan M., Düzgüneş E., Cindik Akinci Y., et al., Eds., "MACODESU 2015 Marine Coastal Development Sustainability, Abstract Book", Karadeniz Technical University Press Center, Trabzon, 2015
Düzgüneş E., Demirel Ö., "Approaches to Visitor Management in National Park Planning and a Proposal of a New Participant-Oriented Model", in: The Science and Education at The Beginning of the 21st Century in Turkey, Mortan K., Hristov İ., Strelova O., Kostova Z., Atasoy E., Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.148-162, 2014
Kurdoğlu B.Ç., Pirselimoğlu Batman Z. , Düzgüneş E., "Awareness of Nature: A Sample Study in Trabzon, Turkey", in: The Science and Education at The Beginning of the 21st Century in Turkey, Mortan K., Hristov İ., Strelova O., Kostova Z., Atasoy E., Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.79-91, 2014
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Doğa Koruma Alanlarında Kullanıcıların Rekreasyonel Memnuniyetinin Belirlenmesi: Altındere Vadisi Milli Parkı Örneği", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 03.4411, Araştırmacı, 2016
"Kaçkar Dağları Milli Parkı Doğa Eğitimi Projesi", TÜBITAK Projesi, 112B066, Uzman, 2012
"Konya Sille de Geleneksel Doku İçerisinde Kent Mobilyalarının Bir Yöntem Dahilinde Tasarlanması ve e-Kitap Oluşturulması", BAP Arastırma Projesi, 5350, Araştırmacı, 2017
"Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi", TÜBITAK Projesi, 108G173, , 2015
"Meryemana Vadisi’nde Alternatif Turizm Olanaklarının Araştırılarak Turizm Amaçlı Potansiyel Alan Kullanım Haritasının Oluşturulması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR90/10/TURİZM001-A/336, Araştırmacı, 2012
"Kaçkar Dağları Milli Parkında Doğa Eğitimi Projesi", TÜBITAK Projesi, 111B165, Uzman, 2011
"Trabzon’da Kent Halkının Çevre Duyarlılığının Saptanması ve Bu Duyarlılığı Artırabilecek Önlemlerin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2004.113.003.1, Araştırmacı, 2010
"Milli Parklarda Ziyaretçi Etki Yönetimi ile İlgili Yeni Bir Model Yaklaşımı (MPZEY): Altındere Vadisi Milli Parkı Örneği", BAP Arastırma Projesi, BTAP-9545, Araştırmacı, 2015
"Ortopedik Engelli Çocukların İyileştirilmelerine Yönelik Planlama Yaklaşımı, ODTÜ Eymir Gölü Örneği (Ankara)", BAP Doktora, FDK-2015-5265, Araştırmacı, 2016
"Yerleşkelerde Yeşilyol Planlamaları KTÜ Örneği", BAP Y.Lisans, FYL-2016-5504, Araştırmacı, 2018
"Terk Edilmiş Taş Ocaklarının Faaliyet Sonrası Peyzaj Onarımı ve Kullanım Açısından Değerlendirilmesi Çavuşlu (Görele-Giresun) Taş Ocağı Örneği", BAP Doktora, FDK-2016-5266, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Galyan Vadisinin Ekolojik Temelli Alternatif Turizm Potansiyelinin Saptanması", BAP Diğer, FBB-2017-5704, Yönetici, Devam Ediyor
"Kentsel Altyapı Sistemi Olarak Sürdürülebilir Peyzaj Trabzon Sahili Örneği", BAP Y.Lisans, FYL-2017-5637, Araştırmacı, Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, , Üye, 01.09.2016 - Devam Ediyor
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, , Üye, 01.01.2007 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Kent Mobilyası ile Anlatılan Tarih Konya/Sille Workshop, Trabzon, Aralık 2016
PEMAT‘16 Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı, Edirne, Mayıs 2016
TUBİTAK ULAKBİM Editör ve Yazar 6. Eğitim Semineri, Trabzon, Mayıs 2015
Temel ve Uygulamalı Bilimlerde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, , Ağustos 2014
FABA 2014 International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Trabzon, Eylül 2014
Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması: Bir Model Önerisi Çalıştayı, , Nisan 2013
TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, Trabzon, Mart 2013
PEMAT‘12 Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı, Çanakkale, Mayıs 2012
Uluslararası Ekoturizm Konferansı ve Doğu Karadeniz Ekoturizm Çalıştayı, Trabzon, Haziran 2012
PEMAT’ 2010 Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı, Trabzon, Haziran 2010
Protected Areas and Recreation Carrying Capacity” Seminer ve Konferans Programı, Antalya, Haziran 2007
Katılımcı Planlama Semineri, Trabzon, Şubat 2007
LLP Erasmus Adayları Oryantasyon Toplantısı, , Haziran 2007
Koruma Sempozyumu Trabzon, Kent Planlama ve Koruma Etkinlikleri II, Trabzon, Aralık 2006
Bilimsel Hakemlikler
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Environmental Education Research, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
Etkinlik Organizasyonu
MACODESU 2015 1st International Conference on Sea and Coastal Development in the Frame of Sustainability, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2015
KTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2. Mezunlar Buluşması, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2011
KTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1. Mezunlar Buluşması, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Haziran 2010
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi